Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja www.koziej.pl @SKoziej Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE KURSY OBRONNE

2 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN RP: Podstawy koncepcyjne Układ i treść strategii 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: Krajowy filar bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO UE Partnerstwa strategiczne/formaty regionalne 3. WNIOSKI 2Wrzesień 2015 r.

3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 3Wrzesień 2015 r.

4 PODSTAWY KONCEPCYJNE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2010-2012 RAPORT KOMISJI STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2012 BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2013 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP2014 DYREKTYWA OBRONNA 2015, PLANY… PROGRAMY… ĆWICZENIA… 4Wrzesień 2015 r.

5 UKŁAD STRATEGII 5 Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski Koncepcja działań strategicznych. Strategia operacyjna Koncepcja działań przygotowawczych. Strategia preparacyjna Wrzesień 2015 r.

6 PODSTAWOWE WYMIARY/POZIOMY FUNKCJONOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 5 KONSTYTUCJI RP): 6 CELE STRATEGICZNE: POLSKA JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: INTERESY NARODOWE I CELE STRATEGICZNE INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: PAŃSTWO OBYWATELE Indywidualne i zbiorowe ZASOBY/DOBRA/WARTOŚCI materialne (gospodarcze) i niematerialne (społeczne)  Dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa  Silna pozycja międzynarodo- wa Polski i członkostwo w wiarygodnych systemach bezpieczeństwa międzynaro- dowego  Ochrona obywateli oraz zapewnienie swobody korzystania przez nich z wolności i praw (bez szkody dla innych), a także obywatelskie obowiązki na rzecz bezpieczeństwa  Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz społecznego i gospo- darczego wsparcia bezpie- czeństwa Cele dotyczące działań (operacyjne) i przygotowań (preparacyjne) państwa w dziedzinie bezpieczeństwa Wrzesień 2015 r.

7 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (1) wymiar globalny Globalizacja i rewolucja informacyjna – demiurg zmian; środowisko GLOB-INFO Asymetryzacja bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa nuklearnego) Państwa upadłe i zbójeckie (Syria, Rosja????) Proliferacja BMR i technologii wojskowych Terroryzm (ISIL, terroryzm wewnątrzeuropejski) Nielegalne migracje Zorganizowana przestępczość Cyberzagrożenia Ekstremizmy i patologie społeczne Niewydolność międzynarodowych organizacji i reżimów bezpieczeństwa 7Wrzesień 2015 r.

8 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA W SBN (2) wymiar regionalny: czynniki destabilizacji  Zagrożenia polityczno-militarne:  presja polityczno-militarna  zagrożenie wojenne: agresja podprogowa konflikt na dużą skalę  Zagrożenia niemilitarne:  w cyberprzestrzeni  w sektorze energetycznym  terroryzm wewnątrzeuropejski?  nielegalne migracje 8 Kryzys w Europie Wschodniej (nowa jakość strategiczna – koniec ery pozimnowojennej) Kryzys na Bliskim Wschodzie i Afryce (kontynuacja, migracje) Kryzys w Europie Zachodniej? (odnowienie: terroryzm) Wrzesień 2015 r.

9 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (3) wymiar regionalny: czynniki stabilizacji i ich ryzyka  NATO – odstraszanie przeciwko agresji hybrydowej, zwłaszcza podprogowej (sytuacje trudnokonsensusowe), wydatki obronne w Europie  UE – podmiot niestrategiczny!!!  Strategiczna obecność USA w Europie – pivot z Europy do regionu Azji i Pacyfiku?  OBWE – wewnętrznie blokowana aktywność  Współpraca regionalna – różnica interesów 9Wrzesień 2015 r.

10 KRAJOWY FILAR BEZPIECZEŃSTWA Ustawa o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna: gra strategiczna „Kraj 2015/16” (sprawdzenie założeń PSDO) Realizacja kluczowych programów modernizacji SZ (obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, śmigłowce) i ustanowienie priorytetów „III fali”: drony, cyberobrona, broń precyzyjna i systemy satelitarne na potrzeby bezpieczeństwa Reformy w dziedzinach niemilitarnych (doktryna cyberbezpieczeństwa, doktryna bezpieczeństwa informacyjnego, Obrona Cywilna, włączanie organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa itd.) 10Wrzesień 2015 r.

11 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: NATO ADAPTACJA STRATEGICZNA (NEWPORT - WARSZAWA): wzmocnienie wschodniej flanki NATO  Implementacja postanowień z Newport na szczeblu wojskowym (zakończenie do szczytu w Warszawie):  Ciągła rotacyjna obecność w kolejnych latach („czata”)  VJTF („szpica”) – w tym opcja przejściowa  Rozmieszczenie natowskich struktur dowodzenia i wsparcia  Zwiększenie gotowości Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód  Newport+ w Warszawie  Stała obecność: infrastruktura, magazyny, składy ze sprzętem ciężkim, wysunięte grupy dowodzenia, ubezpieczenia i wsparcia … 11Wrzesień 2015 r.

12 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: UNIA EUROPEJSKA 1. SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ W CZERWCU 2015 r. dot. WPBiO: Decyzja o uruchomieniu prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa UE 2. NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UE: Zakres problemowy: misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa (priorytet); środowisko bezpieczeństwa; koncepcja działań i przygotowań strategicznych 12Wrzesień 2015 r.

13 1.PARTNERSTWO POLSKO- AMERYKAŃSKIE: Stosownie do zbieżności interesów Tarcza antyrakietowa Obecność wojskowa w regionie 2.FORMATY REGIONALNE: Grupa Wyszehradzka Trójkąt Weimarski państwa bałtyckie i nordyckie inne 13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: PARTNERSTWA STRATEGICZNE Wrzesień 2015 r.

14 WNIOSKI  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – kompleksowe i zintegrowane podejście do bezpieczeństwa narodowego  Środowisko bezpieczeństwa – koniec ery pozimnowojennej  Priorytet działań i przygotowań strategicznych – utrzymanie gotowości oraz rozwijanie własnych zdolności we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa  Zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski: NATO (odstraszanie przed agresją podprogową), Unia Europejska (strategia) i Stany Zjednoczone (realizm)  Krajowy filar bezpieczeństwa: gotowość i zdolności; powszechność przygotowań, w tym edukacja dla bezpieczeństwa - podstawą sukcesu 14Wrzesień 2015 r.

15 15 Dziękuję www.koziej.pl @SKoziej Wrzesień 2015 r.


Pobierz ppt "Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google