Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE KURSY OBRONNE

2 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN RP: Podstawy koncepcyjne Układ i treść strategii 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: Krajowy filar bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO UE Partnerstwa strategiczne/formaty regionalne 3. WNIOSKI 2Wrzesień 2015 r.

3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 3Wrzesień 2015 r.

4 PODSTAWY KONCEPCYJNE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RAPORT KOMISJI STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2012 BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2013 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP2014 DYREKTYWA OBRONNA 2015, PLANY… PROGRAMY… ĆWICZENIA… 4Wrzesień 2015 r.

5 UKŁAD STRATEGII 5 Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski Koncepcja działań strategicznych. Strategia operacyjna Koncepcja działań przygotowawczych. Strategia preparacyjna Wrzesień 2015 r.

6 PODSTAWOWE WYMIARY/POZIOMY FUNKCJONOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 5 KONSTYTUCJI RP): 6 CELE STRATEGICZNE: POLSKA JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: INTERESY NARODOWE I CELE STRATEGICZNE INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: PAŃSTWO OBYWATELE Indywidualne i zbiorowe ZASOBY/DOBRA/WARTOŚCI materialne (gospodarcze) i niematerialne (społeczne)  Dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa  Silna pozycja międzynarodo- wa Polski i członkostwo w wiarygodnych systemach bezpieczeństwa międzynaro- dowego  Ochrona obywateli oraz zapewnienie swobody korzystania przez nich z wolności i praw (bez szkody dla innych), a także obywatelskie obowiązki na rzecz bezpieczeństwa  Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz społecznego i gospo- darczego wsparcia bezpie- czeństwa Cele dotyczące działań (operacyjne) i przygotowań (preparacyjne) państwa w dziedzinie bezpieczeństwa Wrzesień 2015 r.

7 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (1) wymiar globalny Globalizacja i rewolucja informacyjna – demiurg zmian; środowisko GLOB-INFO Asymetryzacja bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa nuklearnego) Państwa upadłe i zbójeckie (Syria, Rosja????) Proliferacja BMR i technologii wojskowych Terroryzm (ISIL, terroryzm wewnątrzeuropejski) Nielegalne migracje Zorganizowana przestępczość Cyberzagrożenia Ekstremizmy i patologie społeczne Niewydolność międzynarodowych organizacji i reżimów bezpieczeństwa 7Wrzesień 2015 r.

8 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA W SBN (2) wymiar regionalny: czynniki destabilizacji  Zagrożenia polityczno-militarne:  presja polityczno-militarna  zagrożenie wojenne: agresja podprogowa konflikt na dużą skalę  Zagrożenia niemilitarne:  w cyberprzestrzeni  w sektorze energetycznym  terroryzm wewnątrzeuropejski?  nielegalne migracje 8 Kryzys w Europie Wschodniej (nowa jakość strategiczna – koniec ery pozimnowojennej) Kryzys na Bliskim Wschodzie i Afryce (kontynuacja, migracje) Kryzys w Europie Zachodniej? (odnowienie: terroryzm) Wrzesień 2015 r.

9 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (3) wymiar regionalny: czynniki stabilizacji i ich ryzyka  NATO – odstraszanie przeciwko agresji hybrydowej, zwłaszcza podprogowej (sytuacje trudnokonsensusowe), wydatki obronne w Europie  UE – podmiot niestrategiczny!!!  Strategiczna obecność USA w Europie – pivot z Europy do regionu Azji i Pacyfiku?  OBWE – wewnętrznie blokowana aktywność  Współpraca regionalna – różnica interesów 9Wrzesień 2015 r.

10 KRAJOWY FILAR BEZPIECZEŃSTWA Ustawa o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna: gra strategiczna „Kraj 2015/16” (sprawdzenie założeń PSDO) Realizacja kluczowych programów modernizacji SZ (obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, śmigłowce) i ustanowienie priorytetów „III fali”: drony, cyberobrona, broń precyzyjna i systemy satelitarne na potrzeby bezpieczeństwa Reformy w dziedzinach niemilitarnych (doktryna cyberbezpieczeństwa, doktryna bezpieczeństwa informacyjnego, Obrona Cywilna, włączanie organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa itd.) 10Wrzesień 2015 r.

11 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: NATO ADAPTACJA STRATEGICZNA (NEWPORT - WARSZAWA): wzmocnienie wschodniej flanki NATO  Implementacja postanowień z Newport na szczeblu wojskowym (zakończenie do szczytu w Warszawie):  Ciągła rotacyjna obecność w kolejnych latach („czata”)  VJTF („szpica”) – w tym opcja przejściowa  Rozmieszczenie natowskich struktur dowodzenia i wsparcia  Zwiększenie gotowości Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód  Newport+ w Warszawie  Stała obecność: infrastruktura, magazyny, składy ze sprzętem ciężkim, wysunięte grupy dowodzenia, ubezpieczenia i wsparcia … 11Wrzesień 2015 r.

12 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: UNIA EUROPEJSKA 1. SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ W CZERWCU 2015 r. dot. WPBiO: Decyzja o uruchomieniu prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa UE 2. NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UE: Zakres problemowy: misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa (priorytet); środowisko bezpieczeństwa; koncepcja działań i przygotowań strategicznych 12Wrzesień 2015 r.

13 1.PARTNERSTWO POLSKO- AMERYKAŃSKIE: Stosownie do zbieżności interesów Tarcza antyrakietowa Obecność wojskowa w regionie 2.FORMATY REGIONALNE: Grupa Wyszehradzka Trójkąt Weimarski państwa bałtyckie i nordyckie inne 13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: PARTNERSTWA STRATEGICZNE Wrzesień 2015 r.

14 WNIOSKI  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – kompleksowe i zintegrowane podejście do bezpieczeństwa narodowego  Środowisko bezpieczeństwa – koniec ery pozimnowojennej  Priorytet działań i przygotowań strategicznych – utrzymanie gotowości oraz rozwijanie własnych zdolności we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa  Zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski: NATO (odstraszanie przed agresją podprogową), Unia Europejska (strategia) i Stany Zjednoczone (realizm)  Krajowy filar bezpieczeństwa: gotowość i zdolności; powszechność przygotowań, w tym edukacja dla bezpieczeństwa - podstawą sukcesu 14Wrzesień 2015 r.

15 15 Dziękuję Wrzesień 2015 r.


Pobierz ppt "Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Wrzesień 2015 r. 1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google