Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYŻSZE KURSY OBRONNE Stanisław Koziej STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja @SKoziej Wrzesień 2015 r.

2 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN RP: 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: 3. WNIOSKI
Podstawy koncepcyjne Układ i treść strategii 2. IMPLEMENTACJA SBN RP: Krajowy filar bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa: NATO UE Partnerstwa strategiczne/formaty regionalne 3. WNIOSKI Wrzesień 2015 r.

3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP
Wrzesień 2015 r.

4 PODSTAWY KONCEPCYJNE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RAPORT KOMISJI STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2012 BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2013 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2014 DYREKTYWA OBRONNA 2015, PLANY… PROGRAMY… ĆWICZENIA… Wrzesień 2015 r.

5 Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski
UKŁAD STRATEGII Polska jako podmiot bezpieczeństwa Środowisko bezpieczeństwa Polski Koncepcja działań strategicznych. Strategia operacyjna Koncepcja działań przygotowawczych. Strategia preparacyjna Wrzesień 2015 r.

6 INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA:
POLSKA JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: INTERESY NARODOWE I CELE STRATEGICZNE PODSTAWOWE WYMIARY/POZIOMY FUNKCJONOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 5 KONSTYTUCJI RP): INTERESY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: CELE STRATEGICZNE: Dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa Silna pozycja międzynarodo-wa Polski i członkostwo w wiarygodnych systemach bezpieczeństwa międzynaro-dowego Ochrona obywateli oraz zapewnienie swobody korzystania przez nich z wolności i praw (bez szkody dla innych), a także obywatelskie obowiązki na rzecz bezpieczeństwa Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz społecznego i gospo-darczego wsparcia bezpie-czeństwa PAŃSTWO Cele dotyczące działań (operacyjne) i przygotowań (preparacyjne) państwa w dziedzinie bezpieczeństwa OBYWATELE Indywidualne i zbiorowe ZASOBY/DOBRA/WARTOŚCI materialne (gospodarcze) i niematerialne (społeczne) Wrzesień 2015 r.

7 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (1) wymiar globalny
Globalizacja i rewolucja informacyjna – demiurg zmian; środowisko GLOB-INFO Asymetryzacja bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa nuklearnego) Państwa upadłe i zbójeckie (Syria, Rosja????) Proliferacja BMR i technologii wojskowych Terroryzm (ISIL, terroryzm wewnątrzeuropejski) Nielegalne migracje Zorganizowana przestępczość Cyberzagrożenia Ekstremizmy i patologie społeczne Niewydolność międzynarodowych organizacji i reżimów bezpieczeństwa Wrzesień 2015 r.

8 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA W SBN (2) wymiar regionalny: czynniki destabilizacji
Kryzys w Europie Wschodniej (nowa jakość strategiczna – koniec ery pozimnowojennej) Kryzys na Bliskim Wschodzie i Afryce (kontynuacja, migracje) Kryzys w Europie Zachodniej? (odnowienie: terroryzm) Zagrożenia polityczno-militarne: presja polityczno-militarna zagrożenie wojenne: agresja podprogowa konflikt na dużą skalę Zagrożenia niemilitarne: w cyberprzestrzeni w sektorze energetycznym terroryzm wewnątrzeuropejski? nielegalne migracje Wrzesień 2015 r.

9 ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA (3) wymiar regionalny: czynniki stabilizacji i ich ryzyka
NATO – odstraszanie przeciwko agresji hybrydowej, zwłaszcza podprogowej (sytuacje trudnokonsensusowe), wydatki obronne w Europie UE – podmiot niestrategiczny!!! Strategiczna obecność USA w Europie – pivot z Europy do regionu Azji i Pacyfiku? OBWE – wewnętrznie blokowana aktywność Współpraca regionalna – różnica interesów Wrzesień 2015 r.

10 KRAJOWY FILAR BEZPIECZEŃSTWA
Ustawa o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna: gra strategiczna „Kraj 2015/16” (sprawdzenie założeń PSDO) Realizacja kluczowych programów modernizacji SZ (obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, śmigłowce) i ustanowienie priorytetów „III fali”: drony, cyberobrona, broń precyzyjna i systemy satelitarne na potrzeby bezpieczeństwa Reformy w dziedzinach niemilitarnych (doktryna cyberbezpieczeństwa, doktryna bezpieczeństwa informacyjnego, Obrona Cywilna, włączanie organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa itd.) Wrzesień 2015 r.

11 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: NATO
ADAPTACJA STRATEGICZNA (NEWPORT - WARSZAWA): wzmocnienie wschodniej flanki NATO Implementacja postanowień z Newport na szczeblu wojskowym (zakończenie do szczytu w Warszawie): Ciągła rotacyjna obecność w kolejnych latach („czata”) VJTF („szpica”) – w tym opcja przejściowa Rozmieszczenie natowskich struktur dowodzenia i wsparcia Zwiększenie gotowości Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód Newport+ w Warszawie Stała obecność: infrastruktura, magazyny, składy ze sprzętem ciężkim, wysunięte grupy dowodzenia, ubezpieczenia i wsparcia … Wrzesień 2015 r.

12 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: UNIA EUROPEJSKA
1. SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ W CZERWCU 2015 r. dot. WPBiO: Decyzja o uruchomieniu prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa UE 2. NOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA UE: Zakres problemowy: misja UE w dziedzinie bezpieczeństwa (priorytet); środowisko bezpieczeństwa; koncepcja działań i przygotowań strategicznych Wrzesień 2015 r.

13 ZEWNĘTRZNE FILARY BEZPIECZEŃSTWA: PARTNERSTWA STRATEGICZNE
PARTNERSTWO POLSKO- AMERYKAŃSKIE: Stosownie do zbieżności interesów Tarcza antyrakietowa Obecność wojskowa w regionie FORMATY REGIONALNE: Grupa Wyszehradzka Trójkąt Weimarski państwa bałtyckie i nordyckie inne Wrzesień 2015 r.

14 WNIOSKI Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – kompleksowe i zintegrowane podejście do bezpieczeństwa narodowego Środowisko bezpieczeństwa – koniec ery pozimnowojennej Priorytet działań i przygotowań strategicznych – utrzymanie gotowości oraz rozwijanie własnych zdolności we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa Zewnętrzne filary bezpieczeństwa Polski: NATO (odstraszanie przed agresją podprogową), Unia Europejska (strategia) i Stany Zjednoczone (realizm) Krajowy filar bezpieczeństwa: gotowość i zdolności; powszechność przygotowań, w tym edukacja dla bezpieczeństwa - podstawą sukcesu Wrzesień 2015 r.

15 Dziękuję @SKoziej Wrzesień 2015 r.


Pobierz ppt "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google