Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET ONKOLOGICZNY CELE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET ONKOLOGICZNY CELE"— Zapis prezentacji:

1 PAKIET ONKOLOGICZNY CELE
UZYSKANIE POPRAWY W ZAKRESIE szybkości rozpoznawania kompleksowości postępowania jakości postępowania  WYLECZALNOŚCI / PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH NA NOWOTWORY

2 PAKIET ONKOLOGICZNY ZAŁOŻENIA
zapewnienie 9-tygodniowego okresu od podejrzenia do leczenia zniesienie limitów zagwarantowanie terminów świadczeń podejmowanie decyzji w ramach opieki konsylium posiadanie karty ułatwiającej dalsze kierowanie posiadanie koordynatorów (indywidualne „ścieżki” leczenia) zapewnienie właściwej opieki po leczeniu 2

3 PAKIET ONKOLOGICZNY ZAŁOŻENIA
Karta DiLO 2/52 Oczekiwanie na diagnostykę w AOS Diagnostyka Wstępna (potwierdzenie / wykluczenie) 3/52 Diagnostyka Pogłębiona (określenie zaawansowania) 4/52 Wielospecjalistyczny Zespół Konsultacyjny Leczenie 3

4 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY
DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ??? nie jest możliwe wystawienie karty DiLO w AOS w przypadku podejrzenia nowotworu, co powoduje konieczność kierowania do POZ w celu wydania karty nie jest możliwe wystawienie karty DiLO w AOS bez uzyskania wyniku badania patomorfologicznego nie jest możliwe wystawienie karty DiLO w AOS poza rzeczywistym czasem pracy jest możliwe wystawienie karty DiLO – wyłącznie w SZPITALU – w przypadkach chorych z patomorfologicznym rozpoznaniem ustalonym przed i wcześniej leczonych, co skutkuje wystawianiem kart DiLO chorym pozostającym w długiej obserwacji po leczeniu 4

5 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY
DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ??? nie jest możliwe wystawienie karty DiLO na podstawie szpitalnych procedur diagnostycznych (np. bronchoskopia, torakoskopia, nefrektomia, laparotomia i inne) do czasu uzyskania wyniku badania patomorfologicznego, co skutkuje stratą czasu lub niezasadnym wydłużeniem hospitalizacji jest możliwe wystawienie karty DiLO przez ośrodki nieonkologiczne bez wymaganej kompleksowej diagnostyki nie jest możliwe spełnienia wszystkich – nadmiernie szczegółowych – parametrów wymaganych w karcie DiLO, co jest bardzo istotnym problemem w ośrodkach z dużą liczbą chorych KARTA DiLO UTRUDNIA OPIEKĘ NAD CHORYMI 5

6 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY
DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ??? limitowanie paliatywnej radioterapii i obniżenie wyceny hospitalizacji w radioterapii umieszczenie ponad 40 typów JGP (onkologicznych) poza pakietem umieszczenie lekowych programów poza pakietem umieszczenie ważnych procedur z zakresu postępowania wspomagającego poza pakietem (wszczepianie portów naczyniowych, żywienie pozajelitowe, przetaczanie krwi itp.) 6

7 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY
DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ???  wyceny świadczeń radioterapia (!!!) chirurgia onkologia kliniczna  przychodów radioterapia  40% chirurgia % onkologia kliniczna 30% wobec (1) ZNACZNIE WIĘKSZYCH OBCIĄŻEŃ (LICZBA CHORYCH) (2) KONIECZNOŚCI POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 7

8 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY
DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ??? konieczność dodatkowego zatrudnienia (koordynatorzy, statystycy, konsultanci …) konieczność finansowania modyfikowanych systemów informatycznych konieczność finansowania diagnostyki przy kosztach przekraczających przychody konieczność prowadzenia sprawozdawczości „na bieżąco” (AP-DiLO / KRN / AP-KOLCE / SZOI / SMPT / SIMP) 8

9 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ
PODEJRZENIE RAKA PIERSI POZ  DiLO  skierowanie do AOS + kodowanie w AP-KOLCE AOS  rozpoczęcie diagnostyki wstępnej + otwarcie diagnostyki wstępnej w AP-DiLO kodowanie w SZOI + AP-KOLCE AOS  podsumowanie wyników potwierdzenie + zgłoszenie w KRN zamknięcie wstępnej diagnostyki (kodowanie w SZOI + AP-KOLCE) 9

10 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ
AOS  ustalenie diagnostyki pogłębionej + kodowanie w AP-KOLCE AOS  rozpoczęcie diagnostyki połębionej kodowanie w SZOI + AP-DiLO + AP-KOLCE AOS  podsumowanie wyników zamknięcie pakietu pogłębionej diagnostyki (kodowanie w SZOI /AP-DiLO/AP-KOLCE) 10

11 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ
AOS  ustalenie terminu konsylium + AP-KOLCE AOS  określenie planu leczenia + AP-DiLO AOS  zakończenie etapu konsylium + rozliczenie (kodowanie w SZOI /AP-KOLCE) 11

12 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ
AOS/SZP  ustalenie terminu rozpoczęcia leczenia + kodowanie w AP-KOLCE AOS/SZP  zastosowanie chemioterapia wstępnej kodowanie w SZOI/AP-DiLO/AP-KOLCE 12

13 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ
AOS/SZP  kontynuowanie chemioterapii wstępnej AOS/SZP  skierowanie do chirurgicznego leczenia + kodowanie w AP-KOLCE (SZOI) SZP  przeprowadzenie leczenia chirurgicznego kodowanie / rozliczenie w SZOI & AP-KOLCE AOS  stosowanie chemioterapii / radioterapii uzupełniającej kodowanie w AP-KOLCE & SZOI AOS  zamykanie Karty DiLO 13

14 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW wobec
KARTY DIAGNOSTYKI i LECZENIA ONKOLOGICZNEGO spowolnienie działania systemu KRN pogorszenie jakościowe danych w KRN Liczba KZNZ w ramach „pakietu” (KDiLO) stan do Liczba nowych rozpoznań (2015) 14

15 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY
ograniczenie wymagań biurokratycznych - zintegrowanie informatyczne aplikacji AP-KOLCE i AP-DiLO (do rozważenia – wyłączenie pakietu/poradni z systemu centralnych kolejek) - zniesienie konieczności sprawozdawania w czasie rzeczywistym i stworzenie możliwości wprowadzenia informacji w czasie do 30 dni wstecz z wskazaniem faktycznej daty wpisu - odstąpienie od konieczności raportowania czasu oczekiwania w każdym etapie „szybkiej ścieżki onkologicznej” uproszczenie (zmiana!) karty DiLO uelastycznienie zasad konsyliów wielospecjalistycznych 15

16 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY
zweryfikowanie i urealnienie wyceny świadczeń zwiększenie finansowania świadczeń limitowanych w umowach z NFZ (zniesienie limitowania diagnostycznych świadczeń w AOS) kontraktowanie specjalistycznych ośrodków szybkiej diagnostyki i terapii wprowadzenie referencyjności ośrodków wdrożenie wytycznych postępowania (standaryzacja – podstawowy element zarządzania systemem) monitorowanie jakości i efektywności 16

17 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY
ZNIESIENIE LIMITOWANIA DIAGNOSTYKI W AOS U CHORYCH Z KARTĄ DiLO (bad. obrazowe – KT, MR, PET, bad. izotopowe/endoskopia/bad. genetyczne) UZASADNIENIE OBECNIE PO KONSYLIUM LIMITOWANIE BADAŃ NIE REALIZOWANYCH W RAMACH HOSPITALIZACJI CHORZY NA NOWOTWORY UMIESZCZENI W JEDNEJ KOLEJCE Z INNYMI CHORYMI 17

18 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY
określenie referencyjności w onkologii opracowanie standardów i wytycznych postępowania (zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie) monitorowanie jakości i efektywności postępowania prognozowanie rzeczywistych potrzeb nadzorowanie nad szkoleniem specjalistycznym współdziałanie w zakresie realizacji NPZChN KOORDYNOWANIE DZIAŁANIA SYSTEMU OPIEKI ONKOLOGICZNEJ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII I HEMATOLOGII 18


Pobierz ppt "PAKIET ONKOLOGICZNY CELE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google