Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET ONKOLOGICZNY CELE 1  szybkości rozpoznawania  kompleksowości postępowania  jakości postępowania  WYLECZALNOŚCI / PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH NA NOWOTWORY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET ONKOLOGICZNY CELE 1  szybkości rozpoznawania  kompleksowości postępowania  jakości postępowania  WYLECZALNOŚCI / PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH NA NOWOTWORY."— Zapis prezentacji:

1 PAKIET ONKOLOGICZNY CELE 1  szybkości rozpoznawania  kompleksowości postępowania  jakości postępowania  WYLECZALNOŚCI / PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH NA NOWOTWORY UZYSKANIE POPRAWY W ZAKRESIE

2 PAKIET ONKOLOGICZNY ZAŁOŻENIA 2  zapewnienie 9-tygodniowego okresu od podejrzenia do leczenia  zniesienie limitów  zagwarantowanie terminów świadczeń  podejmowanie decyzji w ramach opieki konsylium  posiadanie karty ułatwiającej dalsze kierowanie  posiadanie koordynatorów (indywidualne „ścieżki” leczenia)  zapewnienie właściwej opieki po leczeniu

3 PAKIET ONKOLOGICZNY ZAŁOŻENIA 3 2/ 52 Oczekiwanie na diagnostykę w AOS 3/ 52 4/ 52 Karta DiLO Diagnostyka Wstępna (potwierdzenie / wykluczenie) Diagnostyka Pogłębiona (określenie zaawansowania) Wielospecjalistyczny Zespół Konsultacyjny Leczenie

4 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY 4  nie jest możliwe wystawienie karty DiLO w AOS w przypadku podejrzenia nowotworu, co powoduje konieczność kierowania do POZ w celu wydania karty  nie jest możliwe wystawienie karty DiLO w AOS bez uzyskania wyniku badania patomorfologicznego  nie jest możliwe wystawienie karty DiLO w AOS poza rzeczywistym czasem pracy  jest możliwe wystawienie karty DiLO – wyłącznie w SZPITALU – w przypadkach chorych z patomorfologicznym rozpoznaniem ustalonym przed 01.01.2015 i wcześniej leczonych, co skutkuje wystawianiem kart DiLO chorym pozostającym w długiej obserwacji po leczeniu DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ???

5 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY 5  nie jest możliwe wystawienie karty DiLO na podstawie szpitalnych procedur diagnostycznych (np. bronchoskopia, torakoskopia, nefrektomia, laparotomia i inne) do czasu uzyskania wyniku badania patomorfologicznego, co skutkuje stratą czasu lub niezasadnym wydłużeniem hospitalizacji  jest możliwe wystawienie karty DiLO przez ośrodki nieonkologiczne bez wymaganej kompleksowej diagnostyki  nie jest możliwe spełnienia wszystkich – nadmiernie szczegółowych – parametrów wymaganych w karcie DiLO, co jest bardzo istotnym problemem w ośrodkach z dużą liczbą chorych  KARTA DiLO UTRUDNIA OPIEKĘ NAD CHORYMI DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ???

6 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY 6  limitowanie paliatywnej radioterapii i obniżenie wyceny hospitalizacji w radioterapii  umieszczenie ponad 40 typów JGP (onkologicznych) poza pakietem  umieszczenie lekowych programów poza pakietem  umieszczenie ważnych procedur z zakresu postępowania wspomagającego poza pakietem (wszczepianie portów naczyniowych, żywienie pozajelitowe, przetaczanie krwi itp.) DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ???

7 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY 7  wyceny świadczeń radioterapia (!!!) chirurgia onkologia kliniczna DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ???  przychodów radioterapia  40% chirurgia 10% onkologia kliniczna 30% wobec (1) ZNACZNIE WIĘKSZYCH OBCIĄŻEŃ (LICZBA CHORYCH) (2) KONIECZNOŚCI POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

8 PAKIET ONKOLOGICZNY FAKTY 8  konieczność dodatkowego zatrudnienia (koordynatorzy, statystycy, konsultanci …)  konieczność finansowania modyfikowanych systemów informatycznych  konieczność finansowania diagnostyki przy kosztach przekraczających przychody  konieczność prowadzenia sprawozdawczości „na bieżąco” (AP-DiLO / KRN / AP-KOLCE / SZOI / SMPT / SIMP) DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ ???

9 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ 9 I.POZ  DiLO  skierowanie do AOS + kodowanie w AP-KOLCE II.AOS  rozpoczęcie diagnostyki wstępnej + otwarcie diagnostyki wstępnej w AP-DiLO + kodowanie w SZOI + AP-KOLCE AOS  podsumowanie wyników + potwierdzenie + zgłoszenie w KRN + zamknięcie wstępnej diagnostyki (kodowanie w SZOI + AP-KOLCE) PODEJRZENIE RAKA PIERSI

10 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ 10 III.AOS  ustalenie diagnostyki pogłębionej + kodowanie w AP-KOLCE AOS  rozpoczęcie diagnostyki połębionej + kodowanie w SZOI + AP-DiLO + AP-KOLCE AOS  podsumowanie wyników + zamknięcie pakietu pogłębionej diagnostyki (kodowanie w SZOI /AP-DiLO/AP-KOLCE)

11 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ 11 IV.AOS  ustalenie terminu konsylium + AP-KOLCE AOS  określenie planu leczenia + AP-DiLO AOS  zakończenie etapu konsylium + rozliczenie (kodowanie w SZOI /AP-KOLCE)

12 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ 12 V.AOS/SZP  ustalenie terminu rozpoczęcia leczenia + kodowanie w AP-KOLCE AOS/SZP  zastosowanie chemioterapia wstępnej + kodowanie w SZOI/AP-DiLO/AP-KOLCE

13 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ 13 VI.AOS/SZP  kontynuowanie chemioterapii wstępnej AOS/SZP  skierowanie do chirurgicznego leczenia + kodowanie w AP-KOLCE (SZOI) SZP  przeprowadzenie leczenia chirurgicznego + kodowanie / rozliczenie w SZOI & AP-KOLCE VII. AOS  stosowanie chemioterapii / radioterapii uzupełniającej + kodowanie w AP-KOLCE & SZOI AOS  zamykanie Karty DiLO

14 PAKIET ONKOLOGICZNY RZECZYWISTOŚĆ 14  spowolnienie działania systemu KRN  pogorszenie jakościowe danych w KRN KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW wobec KARTY DIAGNOSTYKI i LECZENIA ONKOLOGICZNEGO Liczba KZNZ w ramach „pakietu” (KDiLO) stan do 22.06.2015   65 000 Liczba nowych rozpoznań (2015)   40 000

15 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY 15 ograniczenie wymagań biurokratycznych - zintegrowanie informatyczne aplikacji AP-KOLCE i AP-DiLO (do rozważenia – wyłączenie pakietu/poradni z systemu centralnych kolejek) - zniesienie konieczności sprawozdawania w czasie rzeczywistym i stworzenie możliwości wprowadzenia informacji w czasie do 30 dni wstecz z wskazaniem faktycznej daty wpisu - odstąpienie od konieczności raportowania czasu oczekiwania w każdym etapie „szybkiej ścieżki onkologicznej” uproszczenie (zmiana!) karty DiLO uelastycznienie zasad konsyliów wielospecjalistycznych

16 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY 16 zweryfikowanie i urealnienie wyceny świadczeń zwiększenie finansowania świadczeń limitowanych w umowach z NFZ (zniesienie limitowania diagnostycznych świadczeń w AOS) kontraktowanie specjalistycznych ośrodków szybkiej diagnostyki i terapii wprowadzenie referencyjności ośrodków wdrożenie wytycznych postępowania (standaryzacja – podstawowy element zarządzania systemem) monitorowanie jakości i efektywności

17 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY 17 ZNIESIENIE LIMITOWANIA DIAGNOSTYKI W AOS U CHORYCH Z KARTĄ DiLO (bad. obrazowe – KT, MR, PET, bad. izotopowe/endoskopia/bad. genetyczne) UZASADNIENIE OBECNIE PO KONSYLIUM LIMITOWANIE BADAŃ NIE REALIZOWANYCH W RAMACH HOSPITALIZACJI CHORZY NA NOWOTWORY UMIESZCZENI W JEDNEJ KOLEJCE Z INNYMI CHORYMI

18 PAKIET ONKOLOGICZNY PROPONOWANE ZMIANY 18 określenie referencyjności w onkologii opracowanie standardów i wytycznych postępowania (zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie) monitorowanie jakości i efektywności postępowania prognozowanie rzeczywistych potrzeb nadzorowanie nad szkoleniem specjalistycznym współdziałanie w zakresie realizacji NPZChN KOORDYNOWANIE DZIAŁANIA SYSTEMU OPIEKI ONKOLOGICZNEJ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII I HEMATOLOGII


Pobierz ppt "PAKIET ONKOLOGICZNY CELE 1  szybkości rozpoznawania  kompleksowości postępowania  jakości postępowania  WYLECZALNOŚCI / PRZEŻYWALNOŚCI CHORYCH NA NOWOTWORY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google