Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej Piszemy pracę dyplomową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej Piszemy pracę dyplomową."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej Piszemy pracę dyplomową

2 Praca dyplomowa powinna… mieć charakter twórczy być związana z planem badań katedry mieć myśl przewodnią

3 Ze względu na charakter pracy dyplomowej, możemy wprowadzić podział na rodzaje prac dyplomowych : Kompilacyjna – jest oparta na syntezie wniosków z istniejących badań danego zjawiska, a następnie podsumowaniu i ocenie danego materiału Badawcza – oparta na badaniu określonego zjawiska

4 Przykładowa struktura pracy dyplomowej Strona tytułowa Spis treści Tekst właściwy Bibliografia Spis rysunków, tabel i schematów Spis załączników Ewentualnie: opis dołączonej płyty CD Wszystkie elementy pracy konsultujemy z promotorem!

5 Treść pracy Wstęp Cel i zakres pisania pracy dyplomowej Wstęp teoretyczny, przegląd aktualnego stanu wiedzy Metodyka badawcza i użyte materiały Opis wyników i ich analiza Dyskusja wyników badań Wnioski

6 Tytuł pracy Komunikatywny i zrozumiały Niezbyt rozwlekły (lepiej stosować podtytuły) Na przykład: Tytuł: Biblioteka zadań systemu MAS2. Podtytuł: Analiza ruchu trajektorii ruchu czopa w łożysku ślizgowym. Lepiej niż: Przebieg parametrów diagnostycznych oceny stanu technicznego przekładni napędu koła czerpakowego koparki Sch Rs 1200.

7 Wymagania formalne dotyczące wyglądu pracy marginesy górny, dolny i prawy– 25 mm margines lewy (na oprawę) – 35 mm ew. opcja „marginesy lustrzane” w przypadku druku obustronnego odstępy między wierszami (interlinia) – 1,5 wiersza czcionka Times New Roman (lub inna typu True Type) numeracja stron - cyfry arabskie Więcej informacji na stronach Wydziałów…

8 Forma pracy  Ukrycie autora za treścią: –3 os. l. p. („autor zbadał”, „autor wykonał”) lub bezosobowe („zbadano”, „wykonano”) –własne przemyślenia: na pewno, bez wątpienia, być może, prawdopodobnie  Kondensacja treści: –nie wraca się kilkakrotnie do tego samego zagadnienia –ewentualnie stosujemy odsyłacze

9 Bibliografia Jest uporządkowanym według określonych kryteriów spisem książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów z najważniejszymi danymi o każdej pozycji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania).

10 Bibliografia załącznikowa – literatura przedmiotu: Powinna zawierać ponumerowany spis wszystkich źródeł wykorzystanych w trakcie pisania pracy dyplomowej (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu) lub takich, które autor poleca jako związane z tematem pracy Wszelkie niepodane w bibliografii cytowania mogą zostać potraktowane jako plagiat!

11 Bibliografia załącznikowa jest nieodłącznym elementem każdej pracy dyplomowej zamieszczana jest zwykle na końcu pracy sporządzana jest według polskich norm: PN-ISO 690: 2012. Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji PN-79/N-01222/07. Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa.

12 Bibliografia grupowana alfabetycznie wg pierwszej litery nazwiska autora lub wg pierwszej litery tytułu WOJCIECHOWSKI Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998, ISBN 83-01-12432-6.

13 Bibliografia grupowana chronologicznie wg kolejności powoływania się na pozycję w tekście pozycje oznacza się kolejnymi cyframi arabskimi w nawiasie kwadratowym: [1] Sposób znakowania literatury może być różny, ale autor musi być konsekwentny w stosowaniu tego oznakowania!

14 Cytowania w tekście nazwisko i rok – nazwisko cytowanego autora i rok wydania cytowanej pracy, w nawiasach, np.: „istotnym czynnikiem jest sztywność konstrukcji aparatu ruchowego” (Trochimczuk, 2010) „jak dowodzą tego liczne dane” [12, 17, 20] – cytowane prace są numerowane i w takiej kolejności pojawiają się w spisie literatury

15 Wydawnictwo zwarte (książka, rozdział) Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Praca zbiorowa pod red. Z. Gostkowskiego. T. 1-8. Wrocław: Ossolineum, 1966-1990, ISBN 83- 7178-456-3. KORNILUK W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Białystok: Wydaw. PBiałost., 2008, ISBN 978-83-60200-62-9. ŁUKASZEWICZ A.: CAX education as an inseparable part of integrated product development. W: Design methods for industrial practice. Zielona Góra. 2008, s. 313-320. Znormalizowane numery ISBN i ISSN dla dokumentów piśmienniczych są elementami obowiązkowymi, gdy opisujemy całość dzieła. Dla fragmentów, części i artykułów jest to element fakultatywny.

16 Artykuł z czasopisma SZPICA D., CZABAN J.: Zależność Leidemana a współczesne konstrukcje silników spalinowych. Przegl. Mech. Nr 6 (2010), s. 24-29. DYBCZYŃSKI W.: Badanie czułości widmowej przetworników fotoelektrycznych. Zesz. Nauk. PBiałost. Elektr. Z. 15 (1999), s.323-328. BARTOSIEWICZ Z., SPALLEK K. J., Control theory with singular state- space constraints. Math. Syst. Estim. Control. Vol. 8, No. 5 (1998), pp. 147- 150.

17 Materiały konferencyjne STEPANIUK J.: Approximation spaces in extensions of rough set theory. In: Rough and current trends in computing: 1st International Conference, Warsaw, June 22-26, 1998. Berlin: Springer, 1998, pp.290-297 Lecture Notes in Computer Science, vol. 1424. TUZ P., GWOŹDZIEJ J., Zużycie wody w budynkach wielorodzinnych w Białymstoku w latach 1998-2000. W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczyrk, 10-11.05.2001 r., s. 297-303.

18 Poszczególne elementy opisu są bardzo podobne do opisu bibliograficznego dokumentów drukowanych. Różnice: Po tytule stosuje się określenie nośnika danego dokumentu: [online], [CD-ROM], [DVD-ROM] itp. W dokumentach online należy podawać datę, kiedy dokument był rzeczywiście przeglądany, ujmując ją w nawiasy kwadratowe, np.: [dostęp: 5 marca 2001] lub [dostęp: 2001-03-05] Dla dokumentów elektronicznych numery znormalizowane ISBN i ISSN są obowiązkowe. Dokumenty elektroniczne

19 Elektroniczne wydawnictwo zwarte dostępne w Internecie: Environmental Impact of Power GenerationSearch Within [online] London. Royal Society of Chemistry. 2000. [dostęp 26 października 2o1o]. Dostępny w Internecie: http://bazy.pb.edu.pl:2183/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DIS PLAY_bookid=646. Elektroniczne wydawnictwo zwarte dostępne na płycie CD-ROM: Springer Handbook of Nanotechnology [CD-ROM]. Berlin Heidelberg. Springer-Verlag, 2004.1 dysk optyczny (CD-ROM); 12 cm. ISBN 3-540- 01218-4

20 Elektroniczne wydawnictwa ciągłe (czasopismo) Całość wydawnictwa ciągłego: International Journal of Heat and Mass Transfer [online]. Amsterdam: Elsevier, 1957 [dostęp 15 marca 2010]. Miesięcznik. Dostępny w Internecie: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/210/descripti on#description. ISSN 0017-9310. Artykuły w wydawnictwach ciągłych elektronicznych (czasopismach): YEVTUSHENKO, A. A., KUCIEJ, M. Influence of the protective strip properties on distribution of the temperature at transient frictional heating. International Journal of Heat and Mass Transfer [online]. January 2009, Vol. 52, nr 1-2 [dostęp: 14 czerwca 2010]. s. 376-384. Dostępny w Internecie: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&. ISSN 0017-9310.

21 Witryny WWW, serwisy online Green World : serwis ekologiczny [online]. Polska. Green World. 15.05.2001.[dostęp: 14.06.2010]. Dostęp w Internecie: http://greenworld.serwus.pl. How things are made [online]. Stanford: Stanford University. [dostęp: 13.02.2010]. Dostęp w Internecie: http://manufacturing.stanford.edu/. Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek. [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2007]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk

22 Normy Przykład opisu: PN-ISO 1926: 1994. Tworzywa sztuczne porowate – Oznaczanie własności przy rozciąganiu sztywnych materiałów.

23 Biblioteka Politechniki Białostockiej Poziom 0 (parter): Wypożyczalnia Oddział Informacji Naukowej i Informatorium Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych Czytelnia Czasopism (skaner) Czytelnia Elektroniczna (dostęp do komputerów i Internetu) Czytelnia Wydawnictw Informacyjnych Wrzutnia do samodzielnego zdawania książek (na prawo przy wejściu do CNK od Kampusu PB)

24 Biblioteka Politechniki Białostockiej Poziom 1 (I piętro): Duża Czytelnia Książek (skaner, self-check, dostęp do komputerów i Internetu) Mała Czytelnia Książek (skaner, self-check, dostęp do komputerów i Internetu, dostęp do kluczy do kabin pracy indywidualnej i grupowej) 5 pokoi pracy grupowej (1 pokój - 10 os. oraz 4 pokoje - 5 os.) Poziom 2 (II piętro): Pokoje pracy indywidualnej i grupowej (12 pokoi -1 os., 2 pokoje -10 os. oraz 32 os. sala multimedialna). Self-check do samodzielnego wypożyczania książek w Czytelniach

25 Wypożyczanie książek z Czytelni Książek Książki z paskiem czerwonym – możliwość wypożyczenia na 3 godz. poza teren Biblioteki Książki bez czerwonego paska – możliwość wypożyczenia na 7 dni poza teren Biblioteki Kolor grubego paska na dole grzbietu książki oznacza dziedzinę (np. żółty – nauki społeczne, zielony – matematyka, fizyka, pomarańczowy – elektrotechnika) Księgozbiór ustawiony jest według działów!

26 Rozmieszczenie księgozbioru UKD 621.3Elektrotechnika. Elektronika

27 Możliwość wyszukiwania literatury za pomocą haseł UKD w Katalogu centralnym Krótka instrukcja na temat wyszukiwania haseł UKD Wyszukiwanie w katalogu głównym

28 Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych Możliwość skanowania książek i czasopism na 3 skanerach w czytelniach i zapisywanie skanów na pamięci przenośnej Dostęp dla studentów i pracowników do kabin pracy indywidualnej oraz pracy grupowej (pobieranie kluczy i rezerwacja w małej czytelni na 1 piętrze) Skaner w małej Czytelni Książek

29 Archiwum Uczelniane PB Udostępnianie prac dyplomowych (magisterskie i inżynierskie) ze wszystkich Wydziałów Należy mieć przy sobie wypełniony formularz, pobrany ze strony Biblioteki PB Archiwum znajduje się na Wydz. Mechanicznym w pokoju 126 Prace udostępniane są w godz. 9.00-14.30 (zamówienia przyjmowane są do 15.00) Prace doktorskie udostępniane są w Informatorium w budynku Biblioteki.

30 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Wypożyczanie książek, czasopism, prac doktorskich i dyplomowych ze zbiorów innych bibliotek i uczelni z całej Polski oraz z zagranicy Bezpłatnie (z wyjątkiem niektórych artykułów z kilku krajowych bibliotek) Parter, pokój 19 (przy Wypożyczalni) tel. 85 746 9320, e-mail: bg.miedzybibl@pb.edu.plbg.miedzybibl@pb.edu.pl W przeszukiwaniu zbiorów innych bibliotek pomocny jest katalog KARO

31 Pożyteczne linki Strona główna Biblioteki PB: http://biblioteka.pb.edu.pl/ Informacje dla dyplomantów na stronach poszczególnych Wydziałów PB Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej (informacje nt. bibliografii załącznikowej): http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

32 Poszukiwanie literatury Katalog centralny Biblioteki PB, Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB, Baza prac dyplomowych studentów PB, Prace naukowo-badawcze PB, Bazy bibliograficzne online:  BAZTECH,  BZCZ,  SYMPO, Podlaska Biblioteka Cyfrowa, Biblioteki w Internecie (KARO, NUKAT), Bazy książek i czasopism elektronicznych.

33 Serwis z czasopismami i książkami bazy.pb.edu.pl

34 Lista A to Z – alfabetycznie ułożona lista wszystkich tytułów czasopism w Bazach PB Ibuk.pl - baza z podręcznikami Wydawnictwa PWN – po polsku! Serwis z czasopismami i książkami bazy.pb.edu.pl

35

36

37 Dziękuję za uwagę. Powodzenia!


Pobierz ppt "Szkolenie w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej Piszemy pracę dyplomową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google