Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga z pierwszeństwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga z pierwszeństwem."— Zapis prezentacji:

1 Droga z pierwszeństwem.
T - 6a Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

2 Koniec drogi z pierwszeństwem.
Znak ten oznacza koniec drogi z pierwszeństwem, czyli że dojeżdżamy do drogi, na której zmuszeni będziemy do ustąpienia pierwszeństwa kierującym pojazdami poruszającymi się po tej drodze. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

3 Droga jednokierunkowa.
Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-4a Droga bez przejazdu. Znak ten umieszczany za skrzyżowaniem oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

5 Wjazd na drogę bez przejazdu.
D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu. Znak ten oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

6 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni.
Znak ten oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

7 Przejście dla pieszych.
Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed i za tym przejściem jest zabronione. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

8 Przejazd dla rowerzystów.
D-6a Przejazd dla rowerzystów. P - 11 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz przed i za tym przejazdem w odległości mniejszej niż 10 m jest zabronione. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

9 Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.
D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. P - 10 P - 11 Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-10 i P-11. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

10 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Droga ekspresowa. Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

11 Koniec drogi ekspresowej.
Znak ten oznacza koniec drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

12 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Autostrada. Znak ten oznacza początek lub kontynuację autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

13 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Koniec autostrady. Znak ten oznacza koniec autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

14 Początek pasa ruchu dla autobusów.
Znak ten informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

15 Pas ruchu dla autobusów.
Znak ten oznacza, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

16 Początek pasa ruchu powolnego.
D-13 Początek pasa ruchu powolnego. Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

17 Początek pasa ruchu. D-13a
Znak ten oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

18 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Koniec pasa ruchu. Znak informuje o końcu skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

19 Przystanek autobusowy.
D-15 Przystanek autobusowy. Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

20 Przystanek trolejbusowy.
D-16 Przystanek trolejbusowy. Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się trolejbusów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

21 Przystanek tramwajowy.
D-17 Przystanek tramwajowy. Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się tramwajów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

22 D-18 Parking. Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

23 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Postój taksówek. Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

24 Koniec postoju taksówek.
D-20 Koniec postoju taksówek. Znak ten oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20. to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

25 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Szpital. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

26 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-21a Policja. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

27 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Punkt opatrunkowy. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

28 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Stacja benzynowa. Znak informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo z benzyną bezołowiową. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

29 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Telefon. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

30 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Poczta. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

31 Stacja obsługi technicznej.
D-26 Stacja obsługi technicznej. Znak informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

32 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-26a Wulkanizacja. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

33 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-26b Myjnia. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

34 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-26c Toaleta publiczna. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

35 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-26d Natrysk. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

36 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Bufet lub kawiarnia. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

37 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Restauracja. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

38 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Hotel (motel). Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

39 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Obozowisko (kemping). Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

40 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep.
Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

41 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Pole biwakowe. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

42 Schronisko młodzieżowe.
Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

43 Punkt informacji turystycznej.
D-34 Punkt informacji turystycznej. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

44 Przejście podziemne dla pieszych.
Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

45 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-35a Schody ruchome w dół. Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

46 Przejście nadziemne dla pieszych.
Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

47 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
D-36a Schody ruchome w górę. Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

48 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Tunel. Znak ten oznacza wjazd do tunelu. tunelu. Począwszy od tego znaku zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

49 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Koniec tunelu. Znak ten oznacza wyjazd z tunelu. Począwszy od tego znaku przestają obowiązywać przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

50 Dopuszczalna prędkość.
Znak ten wskazuje przykładowo dopuszczalne prędkości na drogach w granicach państwa. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

51 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Strefa zamieszkania. Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Począwszy od tego znaku aż do znaku D-41 stosuje się przepisy dotyczące ruchu w strefie zamieszkania. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

52 Koniec strefy zamieszkania.
D-41 Koniec strefy zamieszkania. Znak ten oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

53 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Obszar zabudowany. Znak ten oznacza wjazd na obszar zabudowany. począwszy od miejsca umieszczenia tego znaku aż do znaku D-43 stosuje się przepisy dotyczące ruchu na obszarze zabudowanym. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

54 Koniec obszaru zabudowanego.
Znak ten oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wyjazd z takiego obszaru oznacza włączanie się do ruchu. Kierujący pojazdem jest wtedy obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie


Pobierz ppt "Droga z pierwszeństwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google