Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D-1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D-1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem."— Zapis prezentacji:

1 D-1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych. Droga z pierwszeństwem. T - 6a

2 D-2 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza koniec drogi z pierwszeństwem, czyli że dojeżdżamy do drogi, na której zmuszeni będziemy do ustąpienia pierwszeństwa kierującym pojazdami poruszającymi się po tej drodze. Koniec drogi z pierwszeństwem.

3 D-3 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Droga jednokierunkowa.

4 D-4a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten umieszczany za skrzyżowaniem oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą. Droga bez przejazdu.

5 D-4b Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu. Wjazd na drogę bez przejazdu.

6 D-5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni.

7 D-6 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed i za tym przejściem jest zabronione. Przejście dla pieszych. P - 10

8 D-6a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz przed i za tym przejazdem w odległości mniejszej niż 10 m jest zabronione. Przejazd dla rowerzystów. P - 11

9 D-6b Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-10 i P-11. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. P - 11P - 10

10 D-7D-7 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Droga ekspresowa.

11 D-8D-8 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza koniec drogi ekspresowej, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Koniec drogi ekspresowej.

12 D-9D-9 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Autostrada.

13 D-10 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza koniec autostrady, czyli drogi przeznaczonej tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Koniec autostrady.

14 D-11 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Początek pasa ruchu dla autobusów.

15 D-12 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja. Pas ruchu dla autobusów.

16 D-13 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu. Początek pasa ruchu powolnego.

17 D-13a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Początek pasa ruchu.

18 D-14 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak informuje o końcu skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Koniec pasa ruchu.

19 D-15 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli Przystanek autobusowy.

20 D-16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się trolejbusów. Przystanek trolejbusowy.

21 D-17 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się tramwajów. Przystanek tramwajowy.

22 D-18 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów. Parking.

23 D-19 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Postój taksówek.

24 D-20 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20. to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Koniec postoju taksówek.

25 D-21 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Szpital.

26 D-21a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Policja.

27 D-22 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Punkt opatrunkowy.

28 D-23 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo z benzyną bezołowiową. Stacja benzynowa.

29 D-24 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Telefon.

30 D-25 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Poczta.

31 D-26 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów. Stacja obsługi technicznej.

32 D-26a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Wulkanizacja.

33 D-26b Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Myjnia.

34 D-26c Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Toaleta publiczna.

35 D-26d Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Natrysk.

36 D-27 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Bufet lub kawiarnia.

37 D-28 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Restauracja.

38 D-29 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Hotel (motel).

39 D-30 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Obozowisko (kemping).

40 D-31 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. O bozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep.

41 D-32 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Pole biwakowe.

42 D-33 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Schronisko młodzieżowe.

43 D-34 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Punkt informacji turystycznej.

44 D-35 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku. Przejście podziemne dla pieszych.

45 D-35a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią w sposób wskazany na znaku. Schody ruchome w dół.

46 D-36 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Przejście nadziemne dla pieszych.

47 D-36a Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten informuje o możliwości przechodzenia pieszych nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Schody ruchome w górę.

48 D-37 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza wjazd do tunelu. tunelu. Począwszy od tego znaku zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania. Tunel.

49 D-38 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza wyjazd z tunelu. Począwszy od tego znaku przestają obowiązywać przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania. Koniec tunelu.

50 D-39 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten wskazuje przykładowo dopuszczalne prędkości na drogach w granicach państwa. Dopuszczalna prędkość.

51 D-40 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Począwszy od tego znaku aż do znaku D-41 stosuje się przepisy dotyczące ruchu w strefie zamieszkania. Strefa zamieszkania.

52 D-41 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Koniec strefy zamieszkania.

53 D-42 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza wjazd na obszar zabudowany. począwszy od miejsca umieszczenia tego znaku aż do znaku D-43 stosuje się przepisy dotyczące ruchu na obszarze zabudowanym. Obszar zabudowany.

54 D-43 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wyjazd z takiego obszaru oznacza włączanie się do ruchu. Kierujący pojazdem jest wtedy obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Koniec obszaru zabudowanego.


Pobierz ppt "D-1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google