Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy po wakacjach ! Rozpoczynamy rok szkolny 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy po wakacjach ! Rozpoczynamy rok szkolny 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Witamy po wakacjach ! Rozpoczynamy rok szkolny 2015/2016

2 Przedszkole nr 243 Ul. Kordiana 7/11 04-451 Warszawa Telefon : 22 611 92 96 Email: p243@bait.plp243@bait.pl http://www.p243.waw.pl/

3 Dyrektor Przedszkola mgr Irmina Jachimowicz Kierownik administracyjno – gospodarczy - mgr Sylwia Siębor Intendent – Elżbieta Słaba

4 Grupa KOTKI mgr Agata Gielo mgr Joanna Stokwiszewska Pomoc nauczyciela Elżbieta Miękus Asystent Zofia Rzempołuch Pracują na  Programie WSiP pt. : „Od przedszkolaka do pierwszaka”  Opracowanie „Przygoda z uśmiechem”

5 GRUPA JEŻYKI mgr Joanna Miller mgr Magdalena Pawlik- Rybicka Pomoc nauczyciela Marianna Bilińska Asystent Ewa Osak Pracują na  Programie WSiP pt. : „Od przedszkolaka do pierwszaka”  Opracowanie „Przygoda z uśmiechem ”

6 3 Pracują na  Programie WSiP pt. : „Razem w Przedszkolu”  Opracowanie „Tropiciele” mgr Beata Czesnowska mgr Małgorzata Maj – Zakrzewska Asystent Anna Kucharska GRUPA KRASNALE

7 GRUPA KUBUSIE mgr Barbara Niewiadomska mgr Edyta Tarnowska Asystent Danuta Poręba Pracują na  Programie WSiP pt. : „Od przedszkolaka do pierwszaka ”  Opracowanie „Przygoda z uśmiechem - roczne przygotowanie przedszkolne”

8 Grupy młodsze (Kotki i Jeżyki) 6:30 -8:20 schodzenie się dzieci zabawy dowolne, zajęcia indywidualne 8:20 -8:30 zabawa ruchowa 8:30 -9:00 śniadanie 9:00 – 9:30 zabawy dowolne 9:30 -10:00 zajęcia dydaktyczne w tym j. angielski 10:00- 11:30 zabawy na powietrzu lub zabawy i zajęcia w sali 11:30-11:50 zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu 11:50 -12:20 obiad 12:20 -12:30 przygotowanie do odpoczynku 12:30 -14:00 odpoczynek 14:00 -14:30 zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku zajęcia dodatkowe (np. rytmika ) 14:30 – 14:50 Podwieczorek 14:50 17:00 zabawy dowolne, słuchanie bajek, zajęcia indywidualne, zabawy grupowe ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Grupy starsze (Krasnale i Kubusie) 6:30 -8:20 schodzenie się dzieci zabawy dowolne, zajęcia indywidualne 8:20 -8:30 zabawa ruchowa 8:30 -9:00 śniadanie 9:00-9:20 zabawy dowolne, przygotowanie do zajęć 9:20 -10:20 zajęcia dydaktyczne w tym j. angielski 10:20 -11:40 zabawy na powietrzu 11:40 -11:55 zabawa ruchowa przygotowanie do obiadu 11:55 -12:25 Obiad 12:25 -12:45 Czynności higieniczne 12:45 -14:20 zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe, odpoczynek, zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe np. rytmika 14:20 -14:30 zabawa ruchowa 14:30 -14:50 Podwieczorek 14: 50 -17:00 praca indywidualna, zabawy dowolne, słuchanie bajek, zabawy grupowe, zajęcia dodatkowe

9 mgr Monika Pastuszka – Język angielski Harmonogram : Poniedziałek grupa Kotki 9:20 grupa Jeżyki 9:00 grupa Krasnale 10:05 grupa Kubusie 9:35 Środa grupa Kotki 9:20 grupa Jeżyki 9:00 grupa Krasnale 10:05 grupa Kubusie 9:35 Piątek grupa Krasnale 12:00 grupa Kubusie 12:30 Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową,autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej. Grupa Krasnale karty pracy ”Cheeky Monkey” część I, koszt : 38zł Grupa Kubusie karty pracy ”Cheeky Monkey” część II, koszt : 38zł Wpłaty gotówka do Rady Rodziców do dnia 25.09.2015r.

10 Logopeda : mgr Monika Tracz – mgr Emilia Dudek Harmonogram : Poniedziałek 9:00-14:00 Środa 10:00 – 15:00 Piątek 9:00-12:00

11 Religia mgr Małgorzata Bartnicka – Pokwap Harmonogram : Poniedziałek 14:30 grupa Krasnale 15:00 grupa Kubusie Piątek 9:30 grupa Krasnale 10:00 grupa Kubusie Program : „W radości dzieci Bożych” T. Śmiech Wpłaty : 18 2490 0005 0000 4000 1029 3939 14zł.

12 Rytmika mgr Jolanta Ostrowska Harmonogram : Środa grupa Kotki 14:20 grupa Jeżyki 14:00 grupa Krasnale 13:30 grupa Kubusie 13:00 Czwartek grupa Kotki 14:20 grupa Jeżyki 14:00 grupa Krasnale 13:30 grupa Kubusie 13:00

13 Programy własne : 1.Program wychowawczy 2.Program „Bezpieczny przedszkolak” 3.Program współpracy ze Szkoła podstawowa nr 217

14 Programy zewnętrzne które realizujemy: 1.Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy 2.Wiem co jem 3.Pięć porcji warzyw i owoców 4.Mamo, Tato wolę wodę! 5.Kubusiowi przyjaciele natury 6.Aquafresh 7.Pogram miejski Ekologiczny 8.Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” 9.„Czyste powietrze wokół nas” -SANEPID

15 Planujemy realizację: 1.Innowacji pedagogicznej - Sport i bezpieczeństwo 2.Projektu WIE „Od Kopciuszka do Barbie ” 3.Projektu Ekologicznego MOŚ – Panele słoneczne i pomoce dydaktyczne

16 GOTUJĄ DLA DZIECI Pani Ewa Mizero Pani Jolanta Więch Pan Krzysztof Jaśkiewicz Dozorcy Pan Andrzej Mizero Pan Janusz Więch

17 Rada Rodziców : Przewodnicząca Ewa Grabowska Sekretarz Katarzyna Czapska Skarbnik Anna Stypich W grupach młodszych wybory do rady na zebraniu grupowym Ubezpieczenie dzieci 24h PZU 41 zł jednorazowo do 25 września Stawka wpłat na Radę Rodziców 20zł miesięcznie płatne w dwóch ratach do 10.października I rata 100zł Do 10 lutego II rata 100zł Propozycje zajęć dodatkowych na prośbę Rodziców : Gimnastyka korekcyjna Joanna Kacperska Taniec towarzyski Łukasz Rybiński

18 OPŁATY  Stawka żywieniowa: (opłacana „z góry”, w miesiącu poprzedzającym) - 9 zł. ( 3 posiłki ) - 7,20 zł. ( 2 posiłki w przypadku dzieci uczęszczających wyłącznie na podstawę programową do godz. 13:00 – rodzic składa oświadczenie)  Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: ( opłacana w miesiącu kolejnym „ z dołu” do 15 dnia każdego miesiąca ) Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosić będzie 1 zł, - przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.  Terminy opłat : Opłaty zbierane są w terminach wskazanych na tablicach ogłoszeniowych przedszkola. Opłat można dokonywać również na konta bankowe: Żywienie: 03 1030 1508 0000 0005 5060 3055 Opłata pobytowa: 47 1030 1508 0000 0005 5060 3039 Osobom płacącym na konta przekazywane są wydruki o wysokości opłat do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku nieterminowego uiszczania opłat naliczane będą ustawowe odsetki, a w przypadku braku wpłaty Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu dziecka z listy.  Odpisy: Żywienie – dni nieobecności dziecka odpisujemy – zwracamy, przy kolejnej opłacie za przedszkole, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności. Jeżeli jednak rodzic zawiadomi przedszkole w dniu poprzedzającym lub w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9.00, że dziecko będzie nieobecne, odpisujemy również pierwszy dzień.

19 Zasady zwolnień z opłaty : - 100% zwolnienia – wychowankowie rodzinnych Domów Dziecka oraz rodzin zastępczych. - 100% zwolnienia dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego - 100% zwolnienia jeżeli dochód na osobę w rodzinie brutto nie przekracza 1312,50 zł. - 50% zwolnienia jeżeli dochód przekracza 1312,50 zł ale nie przekracza 1750 zł. - 25% zwolnienia rodzice, dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych: * przedszkoli na terenie m.st. Warszawy, * punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy, * zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy, * żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, * dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Wszystkie druki są do pobrania w sekretariacie.


Pobierz ppt "Witamy po wakacjach ! Rozpoczynamy rok szkolny 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google