Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 23 czerwca 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 23 czerwca 2015."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 23 czerwca 2015

2 Porządek spotkania Przedstawienie najważniejszych założeń programowych szkoły Przypomnienie listy dokumentów do uzupełnienia Przedstawienie wychowawców klas I w r. szk. 2015/16 Podręczniki Tablety w kl. I gimnazjum i liceum Zajęcia dodatkowe i do wyboru Zielona szkoła Opłaty za szkołę

3 PADEREWSKI Kształci i inspiruje od ponad 20 lat Pierwsza we wschodniej Polsce szkoła autoryzowana w programie Matury Międzynarodowej (1999) Pierwsza w Polsce szkoła autoryzowana w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym (2001)

4 Jak i uczymy i wychowujemy Jesteśmy szkołą międzynarodową Uczymy efektywnie – rozwijamy talenty Dbamy o dobre relacje

5 Profil absolwenta Krytycznie myślący i twórczy Tolerancyjny, otwarty na innych Odpowiedzialny

6 Wyniki ankiety ewaluacyjnej 2015 Obszary, które uzyskały najlepsze wyniki: Poczucie bezpieczeństwa w szkole Poczucie wartości i podmiotowości uczniów Sprawiedliwie oceniający i traktujący uczniów nauczyciele Życzliwi nauczyciele Jasne i konsekwentne wymagania Odpowiedni poziom dyscypliny i wymagań.

7 Nasze standardy nauczania Operacjonalizujemy pracę na lekcji – każdy uczeń uczy się na lekcji przez działanie. Maksymalnie wykorzystujemy czas na lekcji – np. nie odpytujemy pod tablicą. Zadajemy tylko utrwalające prace domowe oraz takie, których nie można wykonać w szkole. Stawiamy uczniom znane im wcześniej wymagania, zgodne z przekazywanymi treściami i umiejętnościami. Kształcimy umiejętności działania w grupie. Pracujemy z uczniami w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Stosujemy ocenianie kształtujące, wspierające rozwój ucznia, oraz kryterialne – na podstawie jasnych krytetriów.

8 Dokumenty do złożenia w Gimnazjum Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca do godz. 12.00: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty, 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm, kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów naszej SP, karta zdrowia ucznia oraz kopia karty szczepień.

9 Dokumenty do złożenia w Liceum Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca do godz. 12.00: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm, kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów naszego gimnazjum, karta zdrowia ucznia oraz kopia karty szczepień.

10 Wychowawcy klas I Gimnazjum I v (mat./ MYP certyf.) Michał Orłowski

11 Wychowawcy Klas I Gimnazjum I x (MYP certyf.) Katarzyna Dzieciuch I y (ang.-niem.-hiszp.) Iwona Wołoszyn

12 Wychowawcy Klas I Liceum I A (biol.-chem. z gr. mat.) Małgorzata Konarzewska I B (kont. MYP) Marta Kusznerczuk

13 Wychowawcy Klas I Liceum I C (pre-DP) Magdalena Pikula- Waseńczuk I D (pre-DP) Barbara Gondek- Błaszków

14 Wychowawcy Klas I Liceum I M (pre-DP med.) Justyna Stojek

15 Podręczniki Wykaz podręczników - w zakładce ”Dla Uczniów i Rodziców” (do pobrania) na stronie www.paderewski.lublin.pl Uczniowie klas I gimnazjum nie zamawiają podręczników – otrzymają we wrześniu komplet w ramach dotacji MEN (z wyjątkiem podręczników do języków obcych, które zakupują we wrześniu nauczyciele), Klasy I liceum - możliwość zamówienia podręczników w szkole - należy wysłać zamówienie oraz dokonać opłaty najpóźniej do 13 lipca br. Sposób składania zamówienia na zakup podręczników zostanie wysłany rodzicom drogą e- mailową.

16 Tablety Co robimy na tabletach w trakcie lekcji? Wykonujemy ćwiczenia interaktywne. Oglądamy filmy, animacje, wizualizacje. Oglądamy pokazy zdjęć i prezentacje. Pracujemy z mapami, diagramy, wykresami. Wypełniamy karty pracy.

17 Tablety Praca z tabletami to wygoda, ponieważ: Wszystkie materiały umieszczane są na serwerze szkolnym. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do materiałów poprzez bezprzewodową sieć wi-fi na terenie całej szkoły. W trakcie choroby uczeń może uczyć się w domu, jeśli tylko jego stan zdrowia na to pozwala. Wszystkie materiały są czytelne i dobrze uporządkowane.

18 Tablety Praca z tabletami to uzupełninie uczenia tradycyjnymi środkami: Większe prace pisemne uczniowie wykonują na piśmie. Uczniowie korzystają z papierowych podręczników i innych książek. Na lekcjach korzystamy z tabletów tylko wtedy, gdy ich użycie jest efektywniejsze niż korzystanie ze środków tradycyjnych.

19 Wymagania sprzętowe Taktowanie procesora: 1800MHz, Pamięć wbudowana: 64GB, Pamięć RAM: 2GB, Dysk twardy: 64GB, Łączność: wi-fi.

20 Zajęcia artystyczne i techniczne Zajęcia techniczne Metaloplastyka Modelarstwo Rękodzieło art. Zajęcia artystyczne Techniki malarskie Fotografia Teatr Obowiązkowe dla uczniów I i II kl. Gimnazjum Uczniowie wybierają po jednych zajęciach z obu grup

21 Zajęcia dodatkowe Koła olimpijskie Ze wszystkich przedmiotów w zależności od zainteresowań i predyspozycji uczniów Zajęcia wyrównawcze Ze wszystkich przedmiotów w zależności od potrzeb uczniów Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją.

22 Zajęcia dodatkowe Chór Akademos - pod kierunkiem Elżbiety Niczyporuk - jeden z najwybitniejszych chórów szkolnych w Lublinie, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i występy na prestiżowych koncertach i festiwalach, także międzynarodowych. Teatr Szkolny - pod kierunkiem Joanny Lewickiej, która jako profesjonalna reżyser teatralna zrealizowała wiele sztuk w Polsce i za granicą. Teatr Szkolny ma liczne osiągnięcia w konkursach. Koło fotograficzne Koło plastyczne Zajęcia wokalne

23 Chór Akademos w koncercie muzyki XX w. na Zamku Lubelskim Szkolny Teatr w spektaklu “Przebudzenie wiosny”

24 Stowarzyszenia Samorząd Szkolny Stowarzyszenie Amnesty International Stowarzyszenie UNESCO Stowarzyszenie charytatywne MAITRI Stowarzyszenie ekologiczne Koło biblioteczne

25 Szkolne Kluby Sportowe Aerobik Koszykówka Siatkówka Piłka nożna

26 Zielona Szkoła Od 31 sierpnia do 4 września 2015 r. Cena: 620 zł płatne do 31 lipca 2015 r. w cenie: zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, wycieczki i zajęcia zgodnie z programem. Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy PSZCZELINIEC, ul. Wczasowa, 22-440 Krasnobród

27 Program Zielonej Szkoły rajd rowerowy, spływ kajakowy, piesza wycieczka historyczno-krajoznawcza, zabawy teambuldingowe, zajęcia integracyjne, gry i zabawy na orientację, warsztaty teatralne, bębniarskie, plastyczne, chóralne, zielone lekcje.

28 Opłaty za szkołę Czesne płatne do każdego 10. dnia miesiąca, od 1 lipca br. Dodatkowe opłaty w okresie wakacyjnym dot. uczniów gimnazjum Wszystkie klasy gimnazjum – opłata za realizację programu międzynarodowego MYP - 600 zł płatne do 5 sierpnia br.

29 Podział na klasy I w gimnazjum

30 I x MYP cert. 1.Bober Michał 2.Dobies Karolina 3.Guldynowicz Barbara 4.Kowalik Przemysław 5.Kręcisz Barbara 6.Kuziola Jacob 7.Łozińska Ewa 8.Przychodzeń Natalia 9.Pszczoła Olga 10. Serwicki Maksymilian 11. Siwko Jakub 12. Snyman Mateusz 13. Sobstyl Jakub 14.Trzcińska Maria 15. Wielgus Maja 16. Wojciechowska Martyna 17. Wojnowski Kamil 18. Wójcicka Kamila

31 I v matematyczna/ MYP cert. 1.Chwedoruk Hubert 2.Gołębiowska Wiktoria 3.Hanaka Kinga 4.Jachim Aleksandra 5.Jaruga Bartłomiej 6.Leśniak Daniel 7.Maj Maciej 8.Mańko Oliwia 9.Modrzewski Jakub 10.Oyudo Rick 11.Pikuta Aleksandra 12.Prenagal Paulina 13.Ratajewska Maja 14.Świderek Julia 15.Walaszek Wojciech 16.Włodarczyk Wojciech 17.Wójcik Michał 18.Zygmunt Maciej

32 I y angielsko-hiszpańska-niemiecka 1.Drozd Aleksandra 2.Gębka Patryk 3.Górny Mikołaj 4.Kosiacki Michał 5.Krawiec Katarzyna 6.Nastaj Julia 7.Oginska Klara 8.Oginska Michalina 9.Porębiak Dawid 10. Smaga Jan 11. Sobstyl Aleksandra 12. Starownik Dorian 13. Szczepańska Aleksandra 14. Warzybok Mikołaj 15. Woźniak Karolina 16. Zmorka Zuzanna

33 Podział na klasy I w liceum

34 I A biol.-chem. z grupą matematyczną Grupa biologiczna-chemiczna 1.Banaszek Agnieszka 2.Birc Eryk 3.Borowska Kinga 4.Drozd Urszula 5.Gąsior Wiktoria 6.Grzywaczewska Ewa 7.Kazanowska Aleksandra 8.Kwiatkowski Piotr 9.Martychowiec Maksymilian 10.Mulawa Agata 11.Olech Gabriela 12.Paszkowski Bartosz 13.Pszuk Jarosław 14.Smirnow Bartosz Grupa matematyczna 1.Haranicz Aleksandra 2.Kowalczyk Piotr 3.Kusyk Paulina 4.Leszcz Jacek 5.Petryszak Joanna 6.Piłat Michał

35 I B kontynuacja MYP 1.Chojnowski Mikołaj 2.Gontarz Elżbieta 3.Kardaszewski Piotr 4.Kolińska Urszula 5.Krukowski Gabriela 6.Kubić Julia 7.Machul Daniel 8.Plein Julian 9.Tomczak Aleksandra 10.Uchman Mikołaj

36 I C Pre-DP interdyscyplinarna 1.Czelej Wiktoria 2.Frankiewicz Przemysław 3.Jałowiec Martyna 4.Jaworski Karol 5.Kamiński Jakub 6.Kręcisz Antonina 7.Kurczewski Wiktor 8. Lipiński Igor 9.Matejko Dominik 10.Michalik Magdalena 11.Oyudo Maudline 12.Szerej Dominika 13.Wolińska Olga 14.Zdunek Szymon 15.Zhuzhevych Anastasiya

37 I D Pre-DP interdyscyplinarna 1.Chmielewski Karol 2.Cholewa Julia 3.Durakiewicz Aleksandra 4.Flis Damian 5.Fryza Zuzanna 6.Jarmuł Laura 7.Jasińska Julia 8.Kalembasa Martyna 9.Klisz Marcel 10.Kupis Jan 11.Lizoń Rafał 12.Maślak Karolina 13.Mieczkowska Julia 14.Rokita Michał 15.Stępniak Karol 16.Walczak Alicja

38 I M Pre-DP medyczna 1.Blicharski Rudolf 2.Bury Alicja 3.Drwal Olga 4.Godlewski Mikołaj 5.Jachim Katarzyna 6.Kałakucki Adam 7.Kęsik Jędrzej 8.Kośmider Aleksandra 9.Krawczyk Lidia 10. Mucha Katarzyna 11. Polak Oliwia 12. Semeniuk Wiktoria 13. Smyl Natalia 14. Wodecka Lena 15. Wójcik Aleksandra 16. Zając Magdalena 17. Zięba Anita

39 Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.paderewski.lublin.pl w zakładce „Dla Uczniów i Rodziców” Bieżące informacje (zastępstwa, imprezy, wycieczki, redukcje) na: forum.paderewski.lublin.pl


Pobierz ppt "Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI 23 czerwca 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google