Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI
23 czerwca 2015

2 Porządek spotkania Przedstawienie najważniejszych założeń programowych szkoły Przypomnienie listy dokumentów do uzupełnienia Przedstawienie wychowawców klas I w r. szk. 2015/16 Podręczniki Tablety w kl. I gimnazjum i liceum Zajęcia dodatkowe i do wyboru Zielona szkoła Opłaty za szkołę

3 PADEREWSKI Kształci i inspiruje od ponad 20 lat
Pierwsza we wschodniej Polsce szkoła autoryzowana w programie Matury Międzynarodowej (1999) Pierwsza w Polsce szkoła autoryzowana w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym (2001)

4 Jak i uczymy i wychowujemy
Jesteśmy szkołą międzynarodową Uczymy efektywnie – rozwijamy talenty Dbamy o dobre relacje

5 Profil absolwenta Krytycznie myślący i twórczy
Tolerancyjny, otwarty na innych Odpowiedzialny

6 Wyniki ankiety ewaluacyjnej 2015
Obszary, które uzyskały najlepsze wyniki: Poczucie bezpieczeństwa w szkole Poczucie wartości i podmiotowości uczniów Sprawiedliwie oceniający i traktujący uczniów nauczyciele Życzliwi nauczyciele Jasne i konsekwentne wymagania Odpowiedni poziom dyscypliny i wymagań.

7 Nasze standardy nauczania
Operacjonalizujemy pracę na lekcji – każdy uczeń uczy się na lekcji przez działanie. Maksymalnie wykorzystujemy czas na lekcji – np. nie odpytujemy pod tablicą. Zadajemy tylko utrwalające prace domowe oraz takie, których nie można wykonać w szkole. Stawiamy uczniom znane im wcześniej wymagania, zgodne z przekazywanymi treściami i umiejętnościami. Kształcimy umiejętności działania w grupie. Pracujemy z uczniami w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Stosujemy ocenianie kształtujące, wspierające rozwój ucznia, oraz kryterialne – na podstawie jasnych krytetriów.

8 Dokumenty do złożenia w Gimnazjum
Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca do godz : oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty, 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm, kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów naszej SP, karta zdrowia ucznia oraz kopia karty szczepień.

9 Dokumenty do złożenia w Liceum
Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca do godz : oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm, kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów naszego gimnazjum, karta zdrowia ucznia oraz kopia karty szczepień.

10 Wychowawcy klas I Gimnazjum
I v (mat./ MYP certyf.) Michał Orłowski

11 Wychowawcy Klas I Gimnazjum
I x (MYP certyf.) Katarzyna Dzieciuch I y (ang.-niem.-hiszp.) Iwona Wołoszyn 11

12 Wychowawcy Klas I Liceum
I A (biol.-chem. z gr. mat.) Małgorzata Konarzewska I B (kont. MYP) Marta Kusznerczuk 12

13 Wychowawcy Klas I Liceum
I C (pre-DP) Magdalena Pikula-Waseńczuk I D (pre-DP) Barbara Gondek-Błaszków 13

14 Wychowawcy Klas I Liceum
I M (pre-DP med.) Justyna Stojek 14

15 Podręczniki Wykaz podręczników - w zakładce ”Dla Uczniów i Rodziców” (do pobrania) na stronie Uczniowie klas I gimnazjum nie zamawiają podręczników – otrzymają we wrześniu komplet w ramach dotacji MEN (z wyjątkiem podręczników do języków obcych, które zakupują we wrześniu nauczyciele), Klasy I liceum - możliwość zamówienia podręczników w szkole - należy wysłać zamówienie oraz dokonać opłaty najpóźniej do 13 lipca br. Sposób składania zamówienia na zakup podręczników zostanie wysłany rodzicom drogą ową.

16 Co robimy na tabletach w trakcie lekcji?
Tablety Co robimy na tabletach w trakcie lekcji? Wykonujemy ćwiczenia interaktywne. Oglądamy filmy, animacje, wizualizacje. Oglądamy pokazy zdjęć i prezentacje. Pracujemy z mapami, diagramy, wykresami. Wypełniamy karty pracy.

17 Praca z tabletami to wygoda, ponieważ:
Tablety Praca z tabletami to wygoda, ponieważ: Wszystkie materiały umieszczane są na serwerze szkolnym. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do materiałów poprzez bezprzewodową sieć wi-fi na terenie całej szkoły. W trakcie choroby uczeń może uczyć się w domu, jeśli tylko jego stan zdrowia na to pozwala. Wszystkie materiały są czytelne i dobrze uporządkowane.

18 Praca z tabletami to uzupełninie uczenia tradycyjnymi środkami:
Tablety Praca z tabletami to uzupełninie uczenia tradycyjnymi środkami: Większe prace pisemne uczniowie wykonują na piśmie. Uczniowie korzystają z papierowych podręczników i innych książek. Na lekcjach korzystamy z tabletów tylko wtedy, gdy ich użycie jest efektywniejsze niż korzystanie ze środków tradycyjnych.

19 Wymagania sprzętowe Taktowanie procesora: 1800MHz,
Pamięć wbudowana: 64GB, Pamięć RAM: 2GB, Dysk twardy: 64GB, Łączność: wi-fi.

20 Zajęcia artystyczne i techniczne
Obowiązkowe dla uczniów I i II kl. Gimnazjum Uczniowie wybierają po jednych zajęciach z obu grup Zajęcia techniczne Zajęcia artystyczne Metaloplastyka Techniki malarskie Modelarstwo Fotografia Rękodzieło art. Teatr

21 Zajęcia dodatkowe Koła olimpijskie
Ze wszystkich przedmiotów w zależności od zainteresowań i predyspozycji uczniów Zajęcia wyrównawcze Ze wszystkich przedmiotów w zależności od potrzeb uczniów Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją.

22 Zajęcia dodatkowe Chór Akademos - pod kierunkiem Elżbiety Niczyporuk - jeden z najwybitniejszych chórów szkolnych w Lublinie, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i występy na prestiżowych koncertach i festiwalach, także międzynarodowych. Teatr Szkolny - pod kierunkiem Joanny Lewickiej, która jako profesjonalna reżyser teatralna zrealizowała wiele sztuk w Polsce i za granicą. Teatr Szkolny ma liczne osiągnięcia w konkursach. Koło fotograficzne Koło plastyczne Zajęcia wokalne

23 Chór Akademos w koncercie muzyki XX w. na Zamku Lubelskim
Szkolny Teatr w spektaklu “Przebudzenie wiosny”

24 Stowarzyszenia Samorząd Szkolny Stowarzyszenie Amnesty International
Stowarzyszenie UNESCO Stowarzyszenie charytatywne MAITRI Stowarzyszenie ekologiczne Koło biblioteczne

25 Szkolne Kluby Sportowe
Aerobik Koszykówka Siatkówka Piłka nożna

26 Zielona Szkoła Od 31 sierpnia do 4 września 2015 r. Cena: 620 zł
płatne do 31 lipca 2015 r. w cenie: zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, wycieczki i zajęcia zgodnie z programem. Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy PSZCZELINIEC, ul. Wczasowa, Krasnobród

27 Program Zielonej Szkoły
rajd rowerowy, spływ kajakowy, piesza wycieczka historyczno-krajoznawcza, zabawy teambuldingowe, zajęcia integracyjne, gry i zabawy na orientację, warsztaty teatralne, bębniarskie, plastyczne, chóralne, zielone lekcje.

28 Opłaty za szkołę Czesne płatne do każdego 10. dnia miesiąca, od 1 lipca br. Dodatkowe opłaty w okresie wakacyjnym dot. uczniów gimnazjum Wszystkie klasy gimnazjum – opłata za realizację programu międzynarodowego MYP zł płatne do 5 sierpnia br.

29 Podział na klasy I w gimnazjum

30 I x MYP cert. Bober Michał Dobies Karolina Guldynowicz Barbara
Kowalik Przemysław Kręcisz Barbara Kuziola Jacob Łozińska Ewa Przychodzeń Natalia Pszczoła Olga 10. Serwicki Maksymilian 11. Siwko Jakub 12. Snyman Mateusz 13. Sobstyl Jakub 14.Trzcińska Maria 15. Wielgus Maja 16. Wojciechowska Martyna 17. Wojnowski Kamil 18. Wójcicka Kamila

31 I v matematyczna/ MYP cert.
Chwedoruk Hubert Gołębiowska Wiktoria Hanaka Kinga Jachim Aleksandra Jaruga Bartłomiej Leśniak Daniel Maj Maciej Mańko Oliwia Modrzewski Jakub Oyudo Rick Pikuta Aleksandra Prenagal Paulina Ratajewska Maja Świderek Julia Walaszek Wojciech Włodarczyk Wojciech Wójcik Michał Zygmunt Maciej

32 I y angielsko-hiszpańska-niemiecka
Drozd Aleksandra Gębka Patryk Górny Mikołaj Kosiacki Michał Krawiec Katarzyna Nastaj Julia Oginska Klara Oginska Michalina Porębiak Dawid Smaga Jan Sobstyl Aleksandra Starownik Dorian Szczepańska Aleksandra Warzybok Mikołaj Woźniak Karolina Zmorka Zuzanna

33 Podział na klasy I w liceum

34 I A biol.-chem. z grupą matematyczną
Grupa biologiczna-chemiczna Banaszek Agnieszka Birc Eryk Borowska Kinga Drozd Urszula Gąsior Wiktoria Grzywaczewska Ewa Kazanowska Aleksandra Kwiatkowski Piotr Martychowiec Maksymilian Mulawa Agata Olech Gabriela Paszkowski Bartosz Pszuk Jarosław Smirnow Bartosz Grupa matematyczna Haranicz Aleksandra Kowalczyk Piotr Kusyk Paulina Leszcz Jacek Petryszak Joanna Piłat Michał

35 I B kontynuacja MYP Chojnowski Mikołaj Gontarz Elżbieta
Kardaszewski Piotr Kolińska Urszula Krukowski Gabriela Kubić Julia Machul Daniel Plein Julian Tomczak Aleksandra Uchman Mikołaj

36 I C Pre-DP interdyscyplinarna
Czelej Wiktoria Frankiewicz Przemysław Jałowiec Martyna Jaworski Karol Kamiński Jakub Kręcisz Antonina Kurczewski Wiktor 8. Lipiński Igor Matejko Dominik Michalik Magdalena Oyudo Maudline Szerej Dominika Wolińska Olga Zdunek Szymon Zhuzhevych Anastasiya

37 I D Pre-DP interdyscyplinarna
Chmielewski Karol Cholewa Julia Durakiewicz Aleksandra Flis Damian Fryza Zuzanna Jarmuł Laura Jasińska Julia Kalembasa Martyna Klisz Marcel Kupis Jan Lizoń Rafał Maślak Karolina Mieczkowska Julia Rokita Michał Stępniak Karol Walczak Alicja

38 I M Pre-DP medyczna Blicharski Rudolf Bury Alicja Drwal Olga
Godlewski Mikołaj Jachim Katarzyna Kałakucki Adam Kęsik Jędrzej Kośmider Aleksandra Krawczyk Lidia 10. Mucha Katarzyna 11. Polak Oliwia 12. Semeniuk Wiktoria 13. Smyl Natalia 14. Wodecka Lena 15. Wójcik Aleksandra 16. Zając Magdalena 17. Zięba Anita

39 Bieżące informacje (zastępstwa, imprezy, wycieczki, redukcje) na:
Wszystkie informacje znajdują się na stronie w zakładce „Dla Uczniów i Rodziców” Bieżące informacje (zastępstwa, imprezy, wycieczki, redukcje) na: forum.paderewski.lublin.pl


Pobierz ppt "Spotkanie z Rodzicami Klas I Gimnazjum i Liceum PADEREWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google