Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKIE TOWARSZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKIE TOWARSZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ."— Zapis prezentacji:

1 POLSKIE TOWARSZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

2 Kielce, Sprawozdania finansowe z Oddziałów za I półrocze 2015 – podsumowanie (kol. Niedbała, kol. K. Chmielewska) Sprawozdanie GKR za rok 2014 – informacja o posiedzeniu GKR w Warszawie oraz uwagi Komisji (prof. R. Nadolski) Roczniki PTETiS (wspólny rocznik 2014 i 2015) (kol. A. Demenko, kol. M. Łukaniszyn) Relacja z obchodów Patrona Roku prof. Alfonsa Hoffmanna oraz informacja o Seminarium Historycznym w Gdańsku (kol. Dariusz Świsulski, kol. J. Hickiewicz) Podjęcie uchwały o Patronie Roku 2015 – propozycja prof. Władysław Latek Relacja z pobytu na Pol. Lwowskiej – informacja o złożeniu kwiatów od PTETiS pod pomnikiem zamordowanych Profesorów Lwowskich (kol. Krystyna Macek-Kamińska) Informacja o wyjazdowym Posiedzeniu Plenarnym ZG PTETiS w Częstochowie w dn grudnia (niedziela i poniedziałek) (kol. J. Szczygłowski, kol. K. Kluszczyński) Obchody 55- lecia PTETiS i obchody 15-lecia „nowych” Oddziałów PTETiS (Rzeszów, Lublin, Częstochowa i Białystok) – Sesja Jubileuszowa połączona z XII Seminarium WZEE (kol. K. Kluszczyński, kol. W. Kałat, kol. A. Sikorski, Kol. L. Gołębiowski, kol. D. Stryczewska, kol. J. Szczygłowski oraz Komisja Młodzieżowa ZG PTETiS) Pierwszy rok działalności Oddziału Bydgoskiego PTETiS (kol. J. Mućko) Informacje o przebiegu konferencji PTETiS, organizowanych w 2015 (kol. W. Kałat, przewodniczący Oddziałów) Informacja o aktualnych pracach Komisji Młodzieżowej ZG PTETiS i jej dalszych zamierzeniach (kol. D. Mazur i członkowie Komisji) Sprawy różne POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

3 K. Chmielewska, R. Niedbała Nowe konto bankowe Zarządu Głównego: BGŻ nr POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Kielce,

4 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ prof. dr hab. inż. Roman Nadolski - Przewodniczący dr inż. Jadwiga Bek prof. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska prof. dr hab. inż. Mirosław Świercz prof. dr hab. inż. Andrzej Wac - Włodarczyk Kielce, Informacje o posiedzeniu GKR w Warszawie; Uwagi GKR

5 Prof. A. Demenko Podziękowania dla Zespołu Redakcyjnego pod kierownictwem Profesora Andrzeja Demenko; Informacje o Roczniku za lata 2014 – 2015; Zasady oraz koszty związane z wydawaniem Roczników; POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Prof. M. Łukaniszyn

6 ( ) Profesor Alfons Hoffmann– w 130 rocznicę urodzin Twórca pierwszej Polskiej elektrowni wodnej w Gródku (1923), oraz linii przesyłowej 60 kV Twórca pierwszego planu elektryfikacji Pomorza Twórca fabryki grzejników elektrycznych w Gródku (1933) Po wojnie aktywnie uczestniczył w odbudowie elektrowni ze zniszczeń wojennych Od roku 1949 pracował w Politechnice Gdańskiej POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

7 Relacja z obchodów Patrona Roku prof. Alfonsa Hoffmanna Wyjazdowe Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS Kielce, 17 września 2015 Przygotował: D. Świsulski Prezentuje: J. Hickiewicz

8 Alfons Hoffmann decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz decyzją Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, w 130- lecie urodzin został uznany patronem roku 2015

9 Uroczyste seminarium dla uczczenia 130. rocznicy urodzin Alfonsa Hoffmanna zorganizowane przez Sekcję Automatyki i Pomiarów OW SEP Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej 19 lutego 2015

10

11 Uroczyste seminarium naukowe Rok 2015 rokiem prof. Alfonsa Hoffmanna zorganizowane przez SEP Oddział Bydgoski i Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP w Bydgoszczy Bydgoszcz 19 marca 2015

12

13

14

15 Seminarium naukowe Alfons Hoffmann – w służbie energetyki i śpiewu zorganizowane przez Oddział Toruński SEP Grudziądz 18 czerwca 2015

16

17

18

19 Sesja „Alfons Hoffmann patronem roku” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w trakcie I Sympozjum Historia Elektryki zorganizowanego przez Centralną Komisję Historyczną SEP Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Oddział Gdański SEP Instytut Historii Nauki PAN Oddział Gdański PTETiS Gdańsk 29 czerwca 2015

20

21 Referat w sesji poświęconej Alfonsowi Hoffmannowi wygłosił m.in. Dariusz Świsulski

22 Pamiątkowa tablica zaprojektowana przez Dobrochnę Surajewską

23 Uroczyste odsłonięcie tablicy

24 Informacja o I Sympozjum Historia Elektryki Gdańsk, czerwca 2015 Wyjazdowe Posiedzenie Plenarne ZG PTETiS Kielce, 17 września 2015 Przygotował: D. Świsulski Prezentuje: J. Hickiewicz

25 Sesja I, Alfons Hoffmann patronem roku poniedziałek , Audytorium E-1 przewodniczący: dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. PO Dariusz Świsulski Upamiętnienie polskich elektryków Maciej Domżalski Prof. Alfons Hoffmann ( ). Wybitny pionier polskiej elektroenergetyki i elektrotermii Projekcja filmu: W hołdzie profesorowi Alfonsowi Hoffmannowi

26 Sesja II, Polacy zasłużeni dla elektryki poniedziałek , Audytorium E-1 przewodniczący: dr inż. Aleksander Gąsiorski Jan Henryk Taff Ks. Józef Herman Osiński – w gronie Pijarów Tadeusz Ochenduszko Kolegium Pijarskie w Rzeszowie w okresie pobytu w nim Józefa Hermana Osińskiego Grzegorz Masłowski Wkład Józefa Hermana Osińskiego w rozwój ochrony odgromowej w Polsce Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski 140 lecie urodzin Mieczysława Pożaryskiego Jerzy Hickiewicz, Zbigniew Ławrowski Historia utworzenia przedsiębiorstwa Energotest-Diagnostyka Witold Parteka Wybrani, znani twórcy patentów, wynalazków oraz norm na WE, WEiA PG

27 Sesja III, Początki zastosowań elektrotechniki poniedziałek , Audytorium E-1 przewodniczący: dr inż. Zbigniew Lubczyński Andrij Kryżaniwskij Prąd stały czy przemienny. Jak to było na początku elektryfikacji Lwowa Zbigniew Filinger Początki energii prosumenckiej na Mazowszu w XIX wieku Tomasz Gliniecki Wprowadzenie napędu elektrycznego do komunikacji miejskiej na przykładzie tramwajów elbląskich (1895 r.) Aleksander Gąsiorski Telegraf elektromagnetyczny na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej w Częstochowie i okolicy do 1864 r Eligiusz Pawłowski, Dariusz Świsulski Propagowanie elektrotechniki w latach 20 i 30 XX wieku na przykładzie samouczków technicznych Wyd. Brunona Kotuli Jerzy Hickiewicz Fenomen Szpotańskiego

28 Sesja IV, Historia rozwiązań technicznych poniedziałek , Audytorium E-1 przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets Grzegorz Jezierski Początki lampy rentgenowskiej Jacek Kusznier Początki techniki światłowodowej Tadeusz Janowski, Leszek Jaroszyński Magnetyczne mnożniki częstotliwości – badania naukowe w Politechnice Lubelskiej w latach Andrzej Skorupski UMC-1 – pierwszy produkowany seryjnie polski komputer

29 Sesja V, Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich wtorek , Audytorium E-1 przewodniczący: dr inż. Jan Felicki, em. prof. PW Jan Janusz Pawłowicz Zarys powstania i rozwoju stowarzyszeń działających w dziedzinie elektryki w Polsce na tle historii tej dziedziny Jan Strzałka, Zbigniew Porada Krakowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach Zbigniew Lubczyński Działania na rzecz upamiętnienia dokonań Oddziału Wrocławskiego SEP Tomasz Eugeniusz Kołakowski 95 lat Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Andrzej Marusak Sekcja Automatyki i Pomiarów Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego ( ) Piotr Szymczak, Paweł Prajzendanc, Adam Kowal Zarys 50-letniej działalności Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP

30 Sesja VI, Historia przemysłu i organizacji elektrotechnicznych wtorek , Audytorium E-1 przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada Jacek Marecki Działalność Komitetu Elektryfikacji Polski PAN w latach Janusz Nowastowski Rozwój przemysłu elektrotechnicznego na tle przemian własnościowych w latach Wanda Gryglewicz-Kacerka, Jarosław Kacerka Powstanie Oddziału Łódzkiego PTETiS Anna Szlachta, Dorota Kuźniar Międzynarodowe Seminarium Metrologów, geneza – historia – rozwój

31 Sesja VII, Historia szkolnictwa elektrotechnicznego wtorek , Audytorium E-1 przewodniczący: dr inż. Piotr Szymczak Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski Początki polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego Jacek Ryszard Przygodzki, Wojciech Urbański Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej od powstania do roku Mykhaylo Dorozhovets, Orest Ivakhiv Metrologia elektryczna na Politechnice Lwowskiej - zarys historyczny Barbara Ząbczyk-Chmielewska Z historii Politechniki Gdańskiej Zbigniew Porada, Marek Rejmer 40 lat kierunku studiów „Elektrotechnika” na Politechnice Krakowskiej

32 Sesja VIII, Współcześni zasłużeni elektrycy wtorek , Audytorium E-1 przewodniczący: dr inż. Andrzej Marusak Jan Strzałka, Zbigniew Porada Prof. Zbigniew Jasicki ( ) – współtwórca polskiego systemu elektroenergetycznego Wojciech Urbański Profesor Eugeniusz Koziej – naukowiec, dydaktyk, społecznik Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski Stefan Kudelski ( ) Andrzej Wac-Włodarczyk Sylwetka naukowa profesora Tadeusza Janowskiego

33 Sympozjum otwiera przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG

34 W trakcie otwarcia Sympozjum, od lewej dziekan WEiA PG prof. Leon Swędrowski, rektor PG prof. Henryk Krawczyk, prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, prof. Jacek Marecki, prorektor PG prof. Kazimierz Jakubiuk, prezes OG SEP mgr inż. Waldemar Dunajewski

35 Sala obrad, u góry Tomasz Hoffmann, w środkowym rzędzie od lewej prof. Jerzy Hickiewicz, prof. Mykhaylo Dorozhovets, Oleksandra Ivakhiv, prof. Orest Ivakhiv

36 Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTETiS, doc. Ludwik Referowski

37 Wspólna fotografia przed budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

38 Zabytkowe wyposażenie Laboratorium Maszyn Elektrycznych przedstawia Andrzej Kuczyński

39 O zabytkowych przyrządach pomiarowych rozmawia prof. Jacek Przygodzki z doc. Markiem Wołoszykiem

40 Po wnętrzach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, dawnej gdańskiej elektrowni, oprowadza pan Kazimierz Perucki

41 Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem, od lewej prof. Tadeusz Janowski, prof. Igor Kurytnik, prof. Henryka Danuta Stryczewska, prof. Jerzy Barglik

42 W trakcie uroczystej kolacji

43 Zwiedzanie wnętrza zabytkowej elektrowni wodnej w Straszynie

44 Propozycja: Prof. Władysław Latek W 100 rocznicę urodzin POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Urodzony w Tenczynku (woj. krakowskie) 18 IV 1924 r.; Od roku 1945 rozpoczął studia w Politechnice Śląskiej; Od 1950 rozpoczął pracę w Państwowej Dyspozycji Mocy; W latach ‘50 oraz ‘60 przebywał na licznych kontraktach w Londynie i Manchestrze, gdzie pracował jako Wykładowca oraz prowadził prace badawcze z zakresu elektroenergetyki; W latach ‘60 i ‘70 podczas prac w Instytucie Energetyki, zajmował się zagadnieniami informatyki oraz techniki cyfrowej; Profesor jest autorem ponad 70 artykułów, współautorem 3 książek oraz ponad 80 prac nie publikowanych; Członek Honorowy PTETiS. Organizatorzy:

45 Prof. K. Kluszczyński, Prof. J. Szczygłowski POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Kielce,

46 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Obchody 55- lecia PTETiS Obchody 20-lecia Oddziału Gliwicko – Opolskiego Obchody 15-lecia Oddziału Częstochowskiego Sesja Jubileuszowa w ramach: WZEE’2016 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

47 WARSZAWA, Prof. J. Mućko POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

48 WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI Pierwszy rok działalności Oddziału Bydgoskiego PTETiS Sprawozdanie

49 DataDziałanie r Skierowanie pisma z prośbą o utworzenie Oddziału Bydgoskiego do Przewodniczącego ZG PTETiS (po przyjęciu nowych członk ó w do Sekcji Bydgoszcz Oddziału Gdańskiego PTETiS w końcu 2014 r.) r.  Udział w Posiedzeniu Plenarnym ZG PTETiS w Warszawie i prezentacja środowiska naukowego UTP w Bydgoszczy.  Powołanie Oddziału Bydgoskiego PTETiS r Walne Zgromadzenie Członk ó w Oddziału Bydgoskiego PTETiS: Wyb ó r Przewodniczącego Oddziału, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz Komisję Rewizyjną. (Protok ó ł przekazano do ZG)

50 DataDziałanie r. Uroczysta inauguracja Roku Prof. Alfonsa Hoffmanna na UTP. Organizatorzy: PTETiS o/Bydgoszcz oraz SEP. Wśr ó d gości byli między innymi: prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP - dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki; dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG, członek Zarządu Gł ó wnego SEP oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; prof. dr hab. inż. Jacek Gieras, Aleksandra Konklewska - członek Zarządu Gł ó wnego SEP oraz przedstawiciele Oddziału Gdańskiego i Toruńskiego SEP.

51 DataDziałanie r. Udział w Posiedzeniu Plenarnym ZG PTETiS w Warszawie:  relacja z przebiegu zebrania założycielskiego Oddziału Bydgoskiego PTETiS,  relacja z przebiegu uroczystej inauguracja Roku Prof. Alfonsa Hoffmanna.

52 Data PrelegentTemat prezentacjiZakład / Instytucja r. mgr inż. Piotr GRUGEL ENERGETYCZNE R Ó WNOLEGŁE FILTRY AKTYWNE Z KONTROLĄ NAPIĘCIA W LINII ZASILAJĄCEJ Zakład Energoelektro niki, Maszyn i Napęd ó w Elektrycznych UTP r. mgr inż. Wojciech WACHO WIAK ZASTOSOWANIE CIENKICH WARSTW TYTANU W BARWNIKOWYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYC H Zakład Elektroenerge tyki, UTP

53 Data PrelegentTemat prezentacjiZakład / Instytucja r. prof. dr hab. inż. Tadeusz A. WYSOCK I MODELING MOLECULAR SIGNALING AT CELLULAR LEVEL Department of Electrical & Computer Engineering, University of Nebraska

54 Data PrelegentTemat prezentacjiZakład / Instytucja dr inż. Marta KOLASA ROZW Ó J SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH REALIZOWANYCH W UKŁADACH SCALONYCH NISKIEGO POBORU MOCY, PRACUJĄCYCH W TRYBIE R Ó WNOLEGŁYM, DO ZASTOSOWAŃ W SIECIACH WBAN Zakład Metrologii i Podstaw Elektrotechni ki

55 Dziękuję za uwagę! PTETiS Oddział Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki al. S. Kaliskiego Bydgoszcz, POLAND Tel Bydgoszcz, wrzesień 2015 r.

56

57 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI Kielce,

58 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ BYDGOSKI ODDZIAŁ BYDGOSKI Kielce,

59 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI Kielce,

60 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ GDAŃSKI ODDZIAŁ GDAŃSKI Kielce,

61 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ GLIWICKO - OPOLSKI ODDZIAŁ GLIWICKO - OPOLSKI Kielce,

62 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ KIELECKI ODDZIAŁ KIELECKI Kielce,

63 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ KRAKOWSKI ODDZIAŁ KRAKOWSKI Kielce,

64 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ LUBELSKI ODDZIAŁ LUBELSKI Kielce,

65 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ ŁÓDZKI ODDZIAŁ ŁÓDZKI Kielce,

66 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ POZNAŃSKI ODDZIAŁ POZNAŃSKI Kielce,

67 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ RZESZOWSKI ODDZIAŁ RZESZOWSKI Kielce,

68 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI Kielce,

69 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ WARSZAWSKI ODDZIAŁ WARSZAWSKI Kielce,

70 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2015 X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES – dniowa konferencja odbyła się tradycyjnie u wrót Doliny Kościeliskiej; -Głównym celem jest promowanie najistotniejszych dokonań w zakresie elektrotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych wyników prac; -Wygłoszono 51 referatów; -Wszystkie referaty skierowano do publikacji w Pracach IEL; -Do dalszej, nieodpłatnej publikacji skierowano 34 prace, w tym: -20 – Przegląd Elektrotechniczny; -8 – Elektronika -2- Archiwum Elektrotechniki -4- Springer

71 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ WROCŁAWSKI ODDZIAŁ WROCŁAWSKI Kielce,

72 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI Kielce,

73 POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Kielce, Nowa strona 2.Organizacja przedsięwizięć promujących PTETiS, zwłaszcza wśród Młodych Pracowników Nauki, w tym: - konkursy w ramach konferencji; - organizacja spotkań naukowych; - współpraca z kołami naukowymi 1.Współpraca z IEL w zakresie publikacji nagrodzonych referatów

74 POLSKIE TOWARSZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ


Pobierz ppt "POLSKIE TOWARSZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google