Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20-lecie funkcjonowania Budynku Sądu w Tarnobrzegu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20-lecie funkcjonowania Budynku Sądu w Tarnobrzegu"— Zapis prezentacji:

1 20-lecie funkcjonowania Budynku Sądu w Tarnobrzegu
( r. – r.)

2 Od początku powstania Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu (01. 06. 1975 r
Od początku powstania Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu ( r.) podejmowane były działania w celu budowy siedziby dla tego Sądu. Już w dniu r. Prezes Anna Wielgus skierowała do Ministra Sprawiedliwości pismo w sprawie budowy gmachu sądu i prokuratury w Tarnobrzegu.

3 Anna Wielgus – Prezes (1976-1978)
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1958 r. Aplikację sądową odbyła w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 1963 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Rzeszowie. Od stycznia 1975 r. objęła stanowisko prezesa tego Sądu, a w sierpniu 1975 r. otrzymała nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Od 1976 r. do połowy 1978 r. prezes Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości od grudnia 1977 r. Powołana na stanowisko sędziego SN w Warszawie na dwie kadencje ( ). Po upływie kadencji pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości jako główny specjalista. W 1996 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i następnego roku przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 10 lipca 2005 r. przeszła w stan spoczynku.

4 W 1984 roku Prezes Ignacy Szafran doprowadził do wizyty Ministra Sprawiedliwości Lecha Domeradzkiego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.

5 Ignacy Szafran – Prezes (1978-1990)
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1957 r. Aplikację sądową odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 1961 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Jarosławiu (pełnił funkcję wiceprezesa tego Sądu). W latach prezes Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu. W 1976 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w latach wiceprezes tego Sądu. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu od 1978 r. do 1990 r. W latach wizytator ds. wieczysto - księgowych, a w latach przewodniczący wydziału cywilnego. Z dniem 30 października 2004 r. przeniesiony w stan spoczynku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2005 r.

6 W tym czasie budynek zajmowany przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu stanowił budynek gospodarczy, w przeszłości należący do majątku rodziny Tarnowskich, który został przystosowany dla potrzeb Sądu. Praktycznie na miejscu Minister Lech Domeradzki stwierdził, że jeżeli tylko uzyska środki inwestycyjne w najbliższym czasie, to podejmie decyzję o budowie nowego budynku dla Sądu Rejonowego i Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Budowa rozpoczęła się praktycznie w 1985 roku, albowiem wówczas powołano pełnomocnika do spraw budowy Sądu, którym został Prezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim Jerzy Strząska. W marcu 1986 roku wprowadzono do planów inwestycyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości tę inwestycję.

7 Jerzy Strząska r. – r. - sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli; r. – r. - prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli; r. – r. - sędzia Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, z jednoczesnym pełnieniem funkcji prezesa tego sądu; r. – r. - sędzia Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu.

8 Dzięki aktywności Prezesa Ignacego Szafrana, który pełnił przez dwie kadencje funkcję radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu, udało się pozyskać wsparcie władz wojewódzkich, a w szczególności wojewody Bogusława Jaźwieca i wicewojewody inż. Jana Misiaka. Punktem wyjścia do tej inwestycji było pozyskanie nieodpłatnie dokumentacji projektowo - technicznej z firmy „Mostostal” Stalowa Wola, a następnie adaptacja projektu na potrzeby sądu, którą dokonało Biuro Projektowe „Mostostal” Zabrze. Inwestycję realizowało Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (TPBP). Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wsparcie oraz pomoc płynęła od Stanisława Regulskiego – Dyrektora Departamentu Budżetowo-Gospodarczego. W pierwszym etapie udało się wybudować konstrukcję stalową, stanowiącą jak gdyby szkielet nowego budynku, a później prace zostały wstrzymane z uwagi na brak środków finansowych.

9 Sąd w trakcie budowy

10 Minister Sprawiedliwości Aleksander Bentkowski w 1989 roku odwiedził okręg tarnobrzeski i spotkał się z sędziami. W okresie późniejszym, bez względu na zajmowane stanowisko i pełnione funkcje, Aleksander Bentkowski zawsze wspierał zmiany organizacyjne służące rozwojowi okręgu tarnobrzeskiego. W okresie transformacji ustrojowej Prezesem Sądu był Ryszard Bryk, a Wiceprezesem Krzysztof Deryło.

11 Ryszard Bryk – Prezes (1990-1994)
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie ukończył w 1973r. Aplikację sędziowską odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 1977r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 1981r. otrzymał nominację na funkcję sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu (wojewódzki kierownik szkolenia w latach , rzecznik dyscyplinarny od 1984r.). W latach prezes Sądu Wojewódzkiego Tarnobrzegu. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 1994r. Delegowany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w 2004r. W połowie 2010r. przeniesiony w stan spoczynku. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi.

12 Na przełomie lat 80–tych i 90–tych zastanawiano się, co zrobić z rozpoczętą inwestycją budynku Sądu w Tarnobrzegu, były nawet propozycje jej sprzedaży. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja kontynuacji budowy siedziby Sądu. W 1994 roku funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu objęła Wiesława Sech, a Wiceprezesem został Edward Loryś.

13 Wiesława Sech – Prezes (1994-2001 i 2007-2010)
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1971r., aplikację sądową odbyła w latach w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Nominację na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Mielcu uzyskała w 1975r. i końcem tego roku została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Wiceprezes tego Sądu w latach nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu otrzymała w 1983r. Kierownik sekcji związków zawodowych, od 1988r. przewodnicząca wydziału cywilnego. Prezes Sądu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Tarnobrzegu w latach 1994 do 2001 i od 2007 do 2010r. Kierownik szkolenia w latach 2001 – Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi.

14 Edward Loryś – Prezes (2001-2007)
Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1972 r. Aplikację sądową w latach odbywał w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W roku 1976 otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a w 1977 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sandomierzu. W latach pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu i od 1983 r. do 1990 r. pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Kierownik sekcji penitencjarnej od marca 1990 r. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w latach W okresie zastępca dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2009 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

15 Nowe kierownictwo Sądu podjęło starania w celu przyśpieszenia budowy nowej siedziby Sądu. Początkowo prace toczyły się niezbyt sprawnie. Budowa nabrała tempa dopiero z chwilą objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości przez Jerzego Jaskiernię (marzec 1995r. – styczeń 1996r.) pochodzącego z Sandomierza. Jerzy Jaskiernia pełniąc funkcję Ministra Sprawiedliwości, jak również w czasie, gdy był posłem, wspierał wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój okręgu tarnobrzeskiego. Jego decyzja o przeznaczeniu środków finansowych na dokończenie budowy sądu w sposób niewątpliwy przyczyniła się do rozwoju okręgu tarnobrzeskiego i przetrwania sądownictwa drugo-instancyjnego na tym terenie.

16 Oddanie budynku do użytku nastąpiło w dniu 10. 09. 1995 r
Oddanie budynku do użytku nastąpiło w dniu r. Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów Leszek Miller, Minister Sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia, Prezes Sądu Wiesława Sech oraz władze województwa tarnobrzeskiego. Biorący udział w tej uroczystości Aleksander Bentkowski wpisując się do księgi pamiątkowej napisał: „Drodzy z całego serca gratuluję Wam tego, że w końcu możecie pracować w godnych warunkach”.

17 Minister Sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia w czasie otwarcia budynku sądu

18 Przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów Leszek Miler dokonuje otwarcia budynku sądu.

19 Siedziba Sądu robiła wrażenie na wszystkich gościach przybywających do Tarnobrzegu. Obecny na Zgromadzeniu Sędziów w dniu r., Minister Sprawiedliwości Leszek Kubicki wpisał w księdze pamiątkowej: „Serdecznie gratuluję prawdziwego Pałacu Sprawiedliwości w Tarnobrzegu, w którym osiągnięto tak znakomite rezultaty w 1996 roku”

20

21 Budynek w 1995 roku liczył 13 kondygnacji, kubatura jego wynosiła m3, powierzchnia użytkowa wynosiła 5614 m2. W budynku znajdowało się 19 sal rozpraw, 36 pokoi sędziowskich, 59 sekretariatów sądowych, 27 pokoi prokuratorskich, 22 sekretariaty prokuratorskie, 9 pomieszczeń RODK i 7 pomieszczeń archiwum. Główny architektem był prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg - zatrudniony w Biurze Projektów Mostostal Zabrze (do 1990 roku).

22 W listopadzie 2010 roku na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu został powołany sędzia Robert Pelewicz. Wiceprezesem w tym okresie był Grzegorz Zarzycki.

23 Robert Pelewicz – Prezes (od 2010)
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Filia UMCS w Rzeszowie, aplikację sądową odbył w latach w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. W 1995 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 2003 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na okres kilku miesięcy, a następnie do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i powołany jednocześnie na stanowisko kierownika Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Nisku. Od 2007 r. sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. W 2010 r. powołany na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Posiada tytuł honorowy Sędzia Europejski w 2002 r. i wyróżnienie w 2006 r.

24 W tym czasie jednym z podstawowych zadań kierownictwa sądu było zakończenie inwestycji na potrzeby Biura Obsługi Interesanta oraz multimedialnej sali konferencyjnej, co zrealizowano już w 2012 roku.

25

26 Budynek w 2015 roku liczy nadal 13 kondygnacji, jednakże jego kubatura wynosi m3, a powierzchnia użytkowa wynosi 8604 m2. W budynku znajduje się 18 sal rozpraw, 36 pokoi sędziowskich, 59 sekretariatów sądowych, 22 pokoje prokuratorskich, 20 sekretariatów prokuratorskich, 9 pomieszczeń RODK i 7 pomieszczeń archiwum. Kierownictwo Sądu w dalszym ciągu dokłada wszelkich starań, aby funkcjonalność budynku sądu spełniała bieżące potrzeby zarówno pracowników jak i całego społeczeństwa, w zakresie prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości.


Pobierz ppt "20-lecie funkcjonowania Budynku Sądu w Tarnobrzegu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google