Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE NARAMOWICE – RYNEK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE NARAMOWICE – RYNEK"— Zapis prezentacji:

1 MAŁE NARAMOWICE – RYNEK
POZNAŃ - NARAMOWICE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

2 MAŁE NARAMOWICE – RYNEK
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA UWARUNKOWANIA Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

3 MAŁE NARAMOWICE – RYNEK
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA KIERUNKI ROZWOJU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

4 MAŁE NARAMOWICE – RYNEK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NARAMOWICE – UL. CZARNUCHA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

5 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Projekt „Małe Naramowice - Rynek” autorstwa arch. Grzegorza Stiasnego i arch. Jakuba Wacławka we współpracy arch. Wojciecha Ingielewicza z zespołem z warszawskiej spółki ARÉ obejmuje budynki wielorodzinne na terenie dzielnicy Naramowice w Poznaniu przy ulicy Szklarniowej, pomiędzy ulicami Sielawy i Czarnucha. Projekt zrealizowany został zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokument wytyczył kompozycję przestrzenną placów i alei otoczonych zwartymi pierzejami zabudowy z dominantami architektonicznymi, osiami widokowymi i przejściami bramowymi. Plan miejscowy wymagał podkreślania elewacji o szczególnym znaczeniu, poprzez zastosowanie wieżyczek, frontonów, podcieni, łuków, szczytów, portali, ryzalitów, kaferków i wykuszy. Plan także przewidywał dachy strome o symetrycznym kącie spadku połaci dachowych o nachyleniu od 30 do 45 stopni z kalenicami równoległymi do osi północ-południe, oraz wykończenie elewacji w kolorach pastelowych oraz przy użyciu kamienia naturalnego i cegły klinkierowej. Projekt architektów Spółki ARÉ, Grzegorza Stiasnego oraz Jakuba Wacławka, uwzględnił w sposobie położenia i zaprojektowania budynków, ukształtowanie oraz aktualne i przyszłe zagospodarowanie terenów sąsiednich. Lokalizacja zespołu czterech budynków mieszkalnych w formie zwartego zespołu zabudowy wokół Rynku, z funkcją mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową, wpisała się w charakter osiedla. Zewnętrzne fasady budynku przewidziano jako proste ściany z warstwą zewnętrzną z pasów barwnej cegły oraz w elewacjach podwórzowych z barwionego tynku cienkowarstwowego. Pola okienne wypełniają nieregularnie rozmieszczone otwory z drewnianą stolarką okienną. Charakter zabudowy przypomina współczesną wersję tradycyjnego miasteczka z zabudową kształtowaną wokół Rynku i dochodzących do niego uliczek. Budynki posiadają stronę frontową, które wyznaczającą pierzeje ulic, gdzie zlokalizowane są wejścia do usług i mieszkań. W tylnej stronie budynków mieszczą się garaże i elementy obsługi zespołu. Fasady budynków ożywione zostały poprzez pionowe pasy kolorystyczne, szczytowe, zróżnicowane zwieńczenia skośnych dachów oraz piętrzące się tarasy i loggie. Ta zasada tworzenia wielowarstwowej elewacji podyktowana była interpretacją zapisów planu urbanistycznego i położeniem budynków otoczonych przez otwarty krajobraz, a w przyszłości przez luźną przedmiejską zabudowę. Projekt przedstawia swobodny, nieformalny charakter architektury budynków, wyrażający indywidualność poszczególnych mieszkań usytuowanych w jednym budynku. Takie kształtowanie sekcji mieszkalnych zapewnia jednolity, rozpoznawalny charakter budynku, przy zachowaniu indywidualizacji poszczególnych jego części. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

6 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Charakter architektury budynków Małych Naramowic – Rynku wskazywać ma związek zespołu z atmosferą miasta Poznania. Wyraz architektury inspirowany jest ikoną Poznańskiego Rynku Staromiejskiego – drobnym w skali, malowniczym zespołem tzw. Bud Śledziowych, grupie czterokondygnacyjnych wąskich kamieniczek, których wąskie, jedno- i dwuokienne fasady wspierające się na arkadowych podcieniach pokryte zostały w latach 50-tych XX wieku barwnymi polichromiami tworzącymi gęsty, pionowy, nieregularny rytm. Przy realizacji projektu jego autorzy zdecydowali się sięgnąć po inspiracje do pocztówkowego obrazka. W ten sposób pragnęli zaspokoić żądania planistów i deweloperów jednocześnie, szukających u swoich klientów jak najszerszego wspólnego mianownika estetycznego. Znudzeni powtarzającymi się niemal katalogowo rozwiązaniami architektonicznymi współczesnych zespołów mieszkaniowych, architekci uciekli od ich stonowanej nijakości niebudzącej emocji. Nowy zespół wyraża swą architekturą sprzeciw wobec trywializacji form zabudowy mieszkaniowej. Architektura formułuje też jasną odpowiedź na urbanistycznie postawiony problem współczesnego wyrazu przestrzeni publicznej placu – Rynku i jej obudowy oraz możliwości bezkolizyjnego wpisania nowej architektury w tworzące się układy urbanistyczne. Budynki zorientowane są na otaczające je przestrzenie publiczne, zieleń i charakterystyczne punkty tej części dzielnicy wyznaczone przez promieniste ciągi uliczne, biegnące w kierunku ustawionego na szczycie skarpy kościoła. Przewiduje się w przyszłości kształtowanie wszelkiego dostępnego terenu w granicach działki jako zielonego ogrodu dostępnego dla mieszkańców. Zachowanie w centralnej części nowego Rynku obszernego pasa rodzimego gruntu pozwoli na założenie niewielkiego parku na środku przestrzeni publicznej centralnego placu – Rynku, z zielenią niską w rabatach i grupach krzewów stanowiącego centralną przestrzeń całego założenia Nowych Naramowic. Niewątpliwie podniesie to atrakcyjność i użyteczność całego zespołu. Kompleks mieszkaniowy Małe Naramowice – Rynek w Poznaniu został zrealizowany przez firmę inwestycyjno - deweloperską Echo Investment S.A. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

7 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
kwiecień 2009 styczeń 2005 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

8 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
kwiecień 2009 styczeń 2005 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

9 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

10 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

11 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

12 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

13 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

14 MAŁE NARAMOWICE - RYNEK
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014


Pobierz ppt "MAŁE NARAMOWICE – RYNEK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google