Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Bobin Michał Gruber

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Bobin Michał Gruber"— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Bobin Michał Gruber
Porównanie możliwości inwestowania w ryzykowne formy lokowania oszczędności Wojciech Bobin Michał Gruber

2 Plan prezentacji Giełdowe kontrakty terminowe Fundusze zamknięte
Lokowanie pieniędzy w towary giełdowe Inwestowanie w nieruchomości

3 Charakterystyka kontraktu terminowego
Pozycja krótka/długa Rynek kasowy Zobowiązanie do wykupu w przyszłości Realizacja zysku/straty Depozyt zabezpieczający

4 Standard kontraktu Instrument bazowy na który opiewa kontrakt,
Mnożnik, Wartość kontraktu, Jednostką notowania, Miesiące wykonania, Ostatni dzień obrotu, Dzień wygaśnięcia, Pierwszy dzień obrotu nowej serii, Sposób rozliczenia (kursy i ceny)

5 Zawieranie kontraktów terminowych na giełdzie
Kontrakty terminowe na indeksy Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na waluty Kontrakty terminowe na obligacje

6 Kontrakty terminowe na indeksy
Nazwa skrócona kontraktów FW20krr gdzie: F - oznaczenie kontraktu terminowego W20 - skrót nazwy instrument bazowego odpowiednio WIG20 k - kod określający miesiąc wykonania: H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania 20 - wartość mnożnika np. FW20U10- kontrakt dla którego instrumentem bazowym jest indeks WIG20, miesiąc wykonania przypada we wrześniu 2010 roku

7 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Hipotetyczny inwestor działający na rynku kontraktów terminowych na GPW Posiadamy 2 rachunki w DM : inwestycyjny oraz praw pochodnych PLN na rachunku praw pochodnych DM maklerski pobiera 120% wartości depozytu wymaganego przez KDPW Płacimy przykładowo prowizję w wysokości 9,9 PLN za jeden kontrakt

8 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Dzień 1 Spodziewając się zwyżki inwestor kupuje jeden kontrakt czerwcowy na WIG20 (FW20M13) po kursie 1490. Ostatni kurs rozliczeniowy z poprzedniej sesji dla tej serii wyniósł 1500. Wnosimy depozyt zabezpieczający

9 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Wstępny DZ = 1 x 1500 x 10 PLN x 7,2% = 1080 PLN Założenie inwestora sprawdziło się i w trakcie sesji sprzedaje kupiony wcześniej kontrakt po kursie 1535 realizując zysk. Wstępny DZ pobrany przy otwieraniu pozycji jest zwracany inwestorowi po rozliczeniu sesji.

10 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Zysk wynika z różnicy kursów zamknięcia i otwarcia pozycji w trakcie sesji, stanowiący : Zysk = (1 x 1535 x 10 PLN) - (1 x 1490 x 10 PLN) = 450 PLN Saldo na koniec = PLN PLN - 2 x 9,9 PLN = ,20 PLN Prowizja pobierana jest przez DM dwukrotnie! Zysk po prowizji – 430,20 zł

11 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Dzień 2 Zadowolony inwestor gra dalej Spodziewa się spadków w przeciągu kilku następnych dni, dlatego otwiera krótkie pozycje i pozostawia je otwarte do następnego dnia. Kurs rozliczeniowy z poprzedniej sesji dla tej serii ustalił się na Inwestor sprzedaje 6 kontraktów po cenie 1530 (zajmując pozycję krótką)

12 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Wstępny DZ = 6 x 1540 x 10 PLN x 7,2% = 6652,80 PLN Kurs zamknięcia będący kursem rozliczenia ustalił się na koniec dnia na 1590 (WZROST KURSU PRZY SPODZIEWANYM SPADKU) Strata = (6 x 1530 x 10 PLN) - (6 x 1590 x 10 PLN) = ,00 PLN Właściwy DZ dla otwartych pozycji inwestora jest wyliczany w stosunku do kursu rozliczeniowego i wyniesie

13 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Właściwy DZ = 6 x 1590 x 10 PLN x 6,0% = 5724,00 PLN Saldo = ,20 PLN x 9,9 = 6770,80 PLN Kwota 5 724,00 PLN jest zablokowana na rachunku inwestora i stanowi depozyt zabezpieczający otwartych pozycji.

14 Kontrakt terminowy na indeks – przykład
Co inwestor zrobi dalej? Oczekiwanie na spadek kursu Możliwe powolne zamykanie pozycji (minimalizacja strat

15 Fundusze zamknięte Certyfikaty inwestycyjne Statut funduszu
Spektrum inwestycyjne Co może fundusz inwestycyjny

16 ETF Odwzorowanie wskazanego indeksu

17 A jednak..

18 Towary giełdowe Ropa naftowa, złoto, srebro, pszenica, miedź itp. ;
Giełdy prowadzące obrót towarami na świecie: NYMEX, ICE, LME, COMEX, CME, CBOT, LIFFE; W Polsce: TGE;

19 Towary giełdowe Instrumenty finansowe pozwalające na zarobki na zmianie cen towarów: Akcje spółek działających w sektorach surowcowych; Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; Tytuły uczestnictwa w funduszach headgingowych; Kontrakty terminowe i opcje na towary notowane na towarowych giełdach terminowych; Produkty strukturyzowane posiadające w koszyku instrumenty oparte o towary giełdowe;

20 Towary giełdowe Inwestowanie w złoto:
Bezpośrednie: zakup biżuterii, monet, złotych sztabek; Pośrednie: akcje spółek wydobywających złoto, certyfikaty na złoto, konta złota, instrumenty pochodne, fundusze złota, produkty strukturyzowane;

21 Towary giełdowe Jednym z funduszy inwestujących w złoto jest fundusz Investor Gold zarządzany przez Investors TFI; Od pierwszej wyceny złota w 2006 roku stopa zwrotu wyniosła 86,22 %; Złoto jako dobra inwestycja: Zwiększony popyt inwestycyjny na złoto; Zwiększony popyt fizyczny na złoto; Brak wzrostu podaży złota;

22 Towary giełdowe Źródło:

23 Towary giełdowe Stopy zwrotu z wybranych aktywów: obligacje, akcje, surowce; Źródło:

24 Towary giełdowe Cena złota na tle stóp procentowych 10 letnich obligacji USA; Źródło:

25 Towary giełdowe Jak bronić się przed spadkiem kursu złota?
Kontrakty CFD; Rozważmy otwarcie pozycji krótkiej na instrumencie opartym o notowania złota (1 CFD odpowiada 10 uncjom kruszcu). Depozyt wynosi 1%, kwotowany jest w walucie USD ( załózmy że przy cenie 3,50 PLN). Przy tych założeniach, otwierając krótką pozycje przy poziomie 1700 potrzebujemy na depozyt 1700 x 10 x 3,50 x 1% = 595PLN. Następnie zakładamy że kurs spadnie o 5 pktów, zatem naszym zarobkiem będzie 5x10x3,50 = 175 PLN co daje nam zysk z inwestycji na poziomie 29% przy zmianie kursu instrumentu bazowego o 0,3%.

26 Nieruchomości “Rynek nieruchomości to pewna struktura, obejmująca ukształtowany zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych uczestników procesów oferowania i wymiany nieruchomości, polegających na przekazywaniu praw własności i/lub praw do korzystania z nieruchomości, oraz warunków, w których realizowane są te procesy. Zbiór uczestników rynku nieruchomości tworzą podmioty wymiany, charakteryzujące się specyficznymi cechami przedmioty wymiany, instytucje i elementy rynku.” Rynek nieruchomości w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Prof. Leszka Kałkowskiego, Warszawa 2001;

27 Nieruchomości Inwestycje w nieruchomości;
Inwestycje w instrumenty finansowe rynku nieruchomości: Instrumenty udziałowe rynku nieruchomości; Instrumenty dłużne rynku nieruchomości; Instrumenty pochodne rynku nieruchomości; Spółki rynku nieruchomości emitujące akcje i obligacje;

28 Nieruchomości Spółki akcyjne rynku nieruchomości: POLNORD S.A.
Dom Development S.A. Echo Investment S.A. Globe Trade Center S.A. Platinium Properties Group S.A. (notowana na GPW)

29 Nieruchomości Fundusze inwestujące w nieruchomości służą jako dobra forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Źródło:

30 Nieruchomości Źródło:

31 Nieruchomości Źródło:

32 Nieruchomości Źródło:


Pobierz ppt "Wojciech Bobin Michał Gruber"

Podobne prezentacje


Reklamy Google