Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ”Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków – tzw. dopalaczy” Odbyła się w dniach 09 i 10.03.2011r. Przedsięwzięciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ”Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków – tzw. dopalaczy” Odbyła się w dniach 09 i 10.03.2011r. Przedsięwzięciu."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ”Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków – tzw. dopalaczy” Odbyła się w dniach 09 i 10.03.2011r. Przedsięwzięciu przyświecały cele szczegółowe: Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. uzależnień, w tym od dopalaczy Weryfikacja opinii uczestników na temat skali zjawiska i wagi problemu Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy: o z młodzieżą o z rodzicami/ opiekunami uczniów Rozpowszechnianie informacji w gronie Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców Aktywizacja środowisk wspierających szkołę: o Przedstawiciele władz lokalnych o Przedstawicieli Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych o Przedstawicieli: KARAN-u, CARITAS-u, MONAR-u, MOPS-u

2 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa-OTWARCIE- Lucyna Wiśniewska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

3

4 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa -PRZEDSTAWIENIE CELÓW SPOTKANIA- Katarzyna Baćmaga Kierownik Sekcji OZ i PZ w PSSE Radom

5 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa -HISTRIA PROBLEMU I NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE- Dawid Chojecki Krajowe Biuro ds. Narkomanii w Warszawie

6

7 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa -MŁODZIEŻ A DOPALACZE- Kazimierz Kałużny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Radomiu

8

9 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa -MEDYCZNE ASPEKTY UZALEŻNIEŃ- Marek Basiejko Poradnia Uzależnień w Radomiu

10 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa -OBRAZ KLINICZNY PACJENTA, SPOSOBY TERAPII- Bożena Chrustowicz Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

11

12 KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa -PODSTAWOWE ASPEKTY PRAWNE ORAZ ALGORYTMY POSTĘPOWANIANAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA NARKOMANIĄ- Nadkom. Katarzyna Kucharska i mł. asp. Kamila Adamska Wydział Prewencji KMP w Radomiu

13 Spotkanie zarejestrowała TV Dami, 3 rozgłośnie radiowe, lokalna prasa, Łącznie udzielono 7 wywiadów

14

15

16

17

18

19

20 W Konferencji w dniach 09 i 10.03.2011 uczestniczyło łącznie : 240 osób.

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Pobierz ppt "Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ”Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków – tzw. dopalaczy” Odbyła się w dniach 09 i 10.03.2011r. Przedsięwzięciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google