Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. inż. Adam HERNAS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. inż. Adam HERNAS"— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. inż. Adam HERNAS
WSZOP – Katowice Studia Podyplomowe Procedura LOCKOUT Prof. dr hab. inż. Adam HERNAS

2 Procedura Lockout ang. wyłącz, odłącz, zablokuj poprawa bezpieczeństwa pracy podczas prac serwisowo-remontowych maszyn. Lockoutem - nazywamy założenie przyrządu / blokady na urządzeniu odcinającym energię zgodnie z ustaloną procedurą, zapewniając, że urządzenie lub kontrolowana maszyna nie zostaną uruchomione przed zdjęciem przyrządu / blokady.

3

4 STANDARDOWE PODEJŚCIE DO PLANOWANIA NAPRAW I REMONTÓW
STANDARDOWE PODEJŚCIE DO PLANOWANIA NAPRAW I REMONTÓW. Gdzie są sprawy BHP ??

5

6 Czy prawo polskie przewiduje stosowanie lockout?
TAK Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. (Dz.U nr 199 poz.1228) § 51.1. Maszyna powinna być wyposażona w łatwo rozpoznawalne urządzenia odłączające ją od wszystkich źródeł energii, przy czym w urządzeniu należy uwzględnić funkcję zablokowania go, jeżeli ponowne podłączenie zasilania energią mogłoby zagrażać osobom. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami) Art Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, …

7 Organizacja prac w polskiej energetyce
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Decyzja o zastosowaniu procedury Dobór pracowników przez kierującego zespołem pracowników Wypisanie polecenia przez poleceniodawcę Koordynacja prac z ruchem urządzeń i instalacji Przygotowanie miejsca pracy przez dopuszczającego Dopuszczenie do pracy Wykonanie prac przez zespół pracowników Powiadomienie koordynującego o zakończeniu prac Likwidacja miejsca pracy przez dopuszczającego na polecenie koordynującego, zamknięcie polecenia Szkolenie dla pracowników oraz firm obcych A B C D E G F H J I Źródło: własne opracowanie procedury „lockout” na potrzeby Kompanii Piwowarskiej SA

8 Prace serwisowe na instalacji
Lockout ma zapewnić, że w miejscu pracy nie pojawią się niebezpieczne media Do czego potrzebny jest LOCKOUT MEDIA Praca instalacji Prace serwisowe na instalacji Wysiłek przy organizacji prac może być skierowany bardziej w kierunku organizacyjnym lub technicznym

9 Wypadki związane z organizowaniem prac
Organizacja bezpiecznej pracy nie funkcjonuje prawidłowo! Procedury są zbyt trudne? W firmach brakuje zasobów? Źródło: Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, 2008

10 Słowo Lockout może być rozumiane dwojako:
Profesjonalnie – zbiór zasad wyjaśniających prawidłowe stosowanie reguł bezpiecznego wyłączania źródeł energii, Potocznie – kłódki i blokady bezpieczeństwa na urządzeniach izolujących energię (np. zawór, wyłącznik).

11 Postępowanie wstępne przed zastosowaniem procedury
Obejrzeć miejsce, gdzie będą przeprowadzane prace. Zidentyfikować wszelkie źródła energii. Zadać pytania: Czy nieuważne wyzwolenie energii z jej źródła może być niebezpieczne dla pracownika? Jakie mogą być tego skutki?

12

13 Przy podejmowaniu decyzji, czy konieczne jest stosowanie procedury Lockout należy:
Sprawdzić, czy występuje ryzyko zranienia pracowników w przypadku uruchomienia maszyny lub sprzętu albo narażenie na kontakt ze źródłem energii, gdy przeprowadzane są prace. Podczas oceny ryzyka zranienia, trzeba wyobrazić sobie, co nieoczekiwanego może się wydarzyć. Należy rozważyć wszelkie źródła niebezpiecznej energii. Jeżeli nie ma ryzyka zranienia, procedury lockout nie są wymagane. Jeżeli istnieje ryzyko zranienia, sprawdź czy maszyny lub sprzęt są odpowiednio nadzorowane, aby ochronić pracowników przed tym ryzykiem. Jeżeli zabezpieczenie jest właściwe, procedury lockout nie są wymagane. Cały czas powinny być przestrzegane zasady BHP [ 3, 4 ].

14 Większość obowiązków wynikających z wprowadzenia Lockout-u spoczywa na pracodawcy.
zidentyfikowania miejsc zagrożenia w zakładzie, opracować procedury kontroli niebezpiecznej energii Lockout. szkolenia pracowników - okresowe. zapewnienie pracownikom od których wymaga się zabezpieczenia maszyn lub sprzętu, dostępu do wystarczającej ilości osobistych zamków, blokad tak aby mogli przestrzegać procedur Lockout

15

16 GRUPOWE PROCEDURY LOCKOUT
na każdym urządzeniu izolującym energię, jest dwóch wykwalifikowanych pracowników, którzy blokują urządzenia. Ich klucze są następnie umieszczane w bezpiecznym miejscu – na przykład zamykanej skrzynce lub takiej, którą można zaplombować. Jeśli jest to plomba musi być ona zatwierdzona, żeby nie dało się jej podrobić.

17

18

19

20

21

22

23

24 Metody nadzorowania maszyn
 NADZOROWANIE DOSTĘPU PRZEZ URZĄDZENIA MECHANICZNE Wg SICK :01 Wymagania dotyczące maszyn i procesów produkcyjnych 24 Czynniki niebezpieczne środowiska pracy 24

25

26

27

28 Przywrócenie maszyny do eksploatacji –
po zakończeniu zaplanowanych prac należy zdjąć wszystkie użyte blokady i elementy informujące i sprawdzić czy na miejscu pracy nie pozostały narzędzia. Należy również poinformować pracowników o przywróceniu zasilania przy którym należy stosować się do informacji zawartych w DTR maszyny

29 Niestety, stosowanie procedur Lockout/Tagout nie jest obowiązkowe w Polsce. Co nie oznacza, że nie zachowuje się ogólnych zasad BHP przy serwisie i remontach Stosowane podejście nie jest systemowe Wiele firm nie ma opracowanego programu kontroli niebezpiecznych energii. Jeżeli już mają to często jest niezrozumiały i niespójny

30 skuteczne procedury Lockout/Tagout mogą zmniejszyć liczbę wypadków o 30 - 50%.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują niższe składki dla firm, jeżeli wykazano, że stosowane procedury LO/TO są skuteczne. Wydatki poniesione na wprowadzenie i wdrożenie procedur szybko się zwracają.

31

32 dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. inż. Adam HERNAS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google