Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wiedzy MPDI2 sem.3 INFORMATYKA. tworzenie nowego pliku i katalogu, nawigacja po katalogach, listowanie zawartości katalogu, zmiana nazw,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wiedzy MPDI2 sem.3 INFORMATYKA. tworzenie nowego pliku i katalogu, nawigacja po katalogach, listowanie zawartości katalogu, zmiana nazw,"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wiedzy MPDI2 sem.3 INFORMATYKA

2 tworzenie nowego pliku i katalogu, nawigacja po katalogach, listowanie zawartości katalogu, zmiana nazw, kopiowanie i przenoszenie plików (także wzorce nazw) usuwanie pliku i katalogu, typy i zmiana praw dostępu, dowiązania - sztywne i symboliczne – rola i sposób utworzenia Podstawowe polecenia systemu Linux Modele i typy architektury komunikacyjnej – wady i zalety Cechy systemu Linux – system plików

3 Struktura dokumentu HTML Hipertekst – podstawowe znaczniki i ich rola: akapit (także złamanie wiersza) tabela grafika hiperłącza wyliczenia i numerowania CSS – style i podstawowe cechy stylu jak tworzyć klasy (zestaw cech stylu) i wykorzystywać je dla elementu hipertekstowego Dokumenty statyczne HTML

4 jak umieszczać skrypt w dokumencie HTML, budowa wyrażenia, funkcje matematyczne obiektu Math (także zaokrąglenia, generator losowy i konwersja tekstu do liczby funkcją Number) wyrażenie logiczne (operatory porównania, koniunkcja i alternatywa) podstawowe instrukcje języka: przypisanie wyrażenia wartości zmiennej – operatory przypisania (w tym operatory składania ++ -- += itd.), interakcyjne przypisanie z wykorzystaniem metody prompt, wyprowadzenie tekstu i wartości (document.write, alert) decyzja (if), iteracje (pętle), w tym pętla zagnieżdżana funkcje użytkownika – definicja, wykorzystanie (także interakcyjne wykonanie na kliknięcie przycisku) Javascript

5 podstawowe pojęcia: kod źródłowy, kompilacja, translacja, język wysokiego poziomu, algorytm, deklaracja typu i zmiennej, instrukcja funkcjonalność elementów schematu blokowego: start/stop, nadanie wartości (proces), blok decyzyjny, wejście/wyjście podstawowe algorytmy: zamiana wartości zmiennych, wyszukanie, sortowanie, sumowanie w tablicy, zliczanie elementów Rozumienie: iteracja (pętla) Programowanie PASCAL

6 Umiejętność klasyfikowanie i definiowania zmiennych do typu: typy integer, real, boolean, string, char typ tablicowy typ rekordowy typ zbiorowy typ obiektowy Program w języku Pascal - składowe Rozróżnianie części deklaracyjnej programu od wykonawczej!! Co w części deklaracyjnej? type, var, const

7 nadawanie wartości zmiennym w zależności od typu instrukcją przypisania x:= wyrażenie; y[k]:= wyrażenie; z.pole:=wyrażenie v:= [elementy] Część wykonawcza programu: tablica zmienna prosta rekord zbiór

8 Tworzenie wyrażeń arytmetycznych z wykorzystaniem: zmiennych, stałych, operatorów, nawiasów i elementarnych funkcji matematycznych Szczególnie uważać na częste błędy: - nawiasy (okrągłe!) dla hierarchii działań i argumentów funkcji - nie mylić funkcji np. sqrt i sqr - funkcje power i exp Tworzenie wyrażeń warunkowych oraz ich wykorzystanie wraz z operatorami AND i OR

9 read (zmienna) - czytanie i write (elementy) - wyprowadzenie jak używać… Standardowe procedury wejścia/wyjścia – klawiatura/monitor

10 iteracyjnych – i kiedy używać for.. do while.. do repeat..until Funkcjonalność i wykorzystanie instrukcji wykonawczych: warunkowej if.. then … else

11 tablica array rekord record tablica rekordów array […..] of typ_rek Rozumienie struktur: jak deklarować !! jak nadawać wartości (np. tablicy w iteracji-pętli (lub pętlach zagnieżdżanych for) jak wyprowadzać elementy (w konsoli, do pliku)

12 wyszukanie w tablicy – pętla (lub pętle zagnieżdżane) po całej tablicy i dla każdego kroku sprawdzenie przy pomocy instrukcji if sumowanie elementów w tablicy (wiersz, kolumna, cała tablica) warunkowe zliczanie elementów (np. dodatnich) Zmienne tablicowe dostęp do elementu tablicy (nadanie wartości, wykorzystanie w wyrażeniu) tab[k,w]

13 Definiowanie – typu i zmiennej, także z zagnieżdżaniem (jak w przykładach – student ) Zmienne rekordowe zmienna.pole:= … ; Definiowanie tablic rekordów: type nazwa_typu= record …….. end; var zmienna: array […..] of nazwa_typu; i wykorzystanie w programie, np.: zmienna[ …] := wartość; write(zmienna.pole); zmienna.pole1.pole2:= … ; lub zmienna.pole3[1]:= … ; lub pole tablicowe pole rekordowe

14 jak definiować w części deklaracyjnej jak wykorzystać w programie jak wymieniać dane z podprogramem (tu ważny zapis w nagłówku procedury) Podprogramy - funkcje i procedury

15 Deklaracja zmiennej plikowej: textfile i file of typ Zmienne plikowe Znaczenie i rola procedur standardowych assignfile reset oraz rewrite (kiedy używać) read i write Jak zapisywać rekord do pliku i jak czytać w pliku closefile a także wykorzystanie funkcji standardowej eof w pętli while

16 Ogólne rozumienie funkcjonalności zmiennej typu zbiorowego Teoria rekurencji Ogólne rozumienie funkcjonalności i cech zmiennej typu obiektowego Struktura, typy i rola zmiennych dynamicznych (listy, stos, kolejka, drzewo binarne, drzewo binarne regularne) Języki programowania – rozwój, także ich typy


Pobierz ppt "Podsumowanie wiedzy MPDI2 sem.3 INFORMATYKA. tworzenie nowego pliku i katalogu, nawigacja po katalogach, listowanie zawartości katalogu, zmiana nazw,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google