Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji na odległość…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji na odległość…"— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji na odległość…

2 POJĘCIE KOMUNIKACJI Aby omówić sposoby porozumiewania się ludzi na przestrzeni wieków należy zacząć od ogólnego wyjaśnienia naszego zagadnienia. A więc krótko mówiąc komunikacja to proces społeczny, w trakcie którego jego uczestnicy przekazują sobie wzajemnie informacje zwane komunikatami.

3 Rodzaje komunikacji komunikacja interpersonalna komunikacja językowa
komunikacja międzykulturowa komunikacja społeczna komunikacja symboliczna komunikacja marketingowa komunikacja literacka komunikacja werbalna komunikacja niewerbalna komunikacja perswazyjna komunikacja wokalna komunikacja internetowa telekomunikacja

4 CZASY PRZED OPANOWANIEM MOWY
Ludzkość od dawien dawna porozumiewając się przekazywała wiadomości i spostrzeżenia. Pomagało to unikać niebezpieczeństw, a także pozwalało na rozwój nauki i wiedzy. Na początku komunikowano się przede wszystkim bezpośrednio. Człowiek pierwotny porozumiewał się za pomocą gestów, mimiki oraz wydawanych przez siebie dźwięków. Odbywano również dalekie podróże, jednak ludzie mogli stosować tylko gesty, gdyż nie umieli mówić. Symbolami, które człowiek stosował do komunikacji na większe odległości był np. ogień, który służył do wysyłania znaków dymnych. Używano nie tylko znaków wizualnych, lecz również dźwięku np. bębnów afrykańskich.

5 POSTĘP PO OPANOWANIU MOWY PRZEZ CZŁOWIEKA
Mowa umożliwiła przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Ludzie odwiedzali się nawzajem, ale zajmowało to dużo czasu. Przekaz ustny nie sprawdził się, gdyż po pierwsze pamięć ludzka jest zawodna, po drugie był to przekaz często zniekształcony, a po trzecie, mało zrozumiały dla szerszej grupy odbiorców, z powodu różnych języków świata. Przełomowym momentem w dziejach ludzkości bez wątpienia było wynalezienie pisma. Zamknięty zbiór symboli umożliwił przechowywanie skomplikowanych, długich wiadomości. To z kolei doprowadziło do przesyłania wiadomości utrwalonych na specjalnych tabliczkach lub na papierze. Wyeliminowano ryzyko zniekształcenia informacji nawet na długich dystansach, gdyż jej bezpieczeństwa strzegła woskowa pieczęć.

6 Duże znaczenie w porozumiewaniu na odległość odgrywały zwierzęta
Duże znaczenie w porozumiewaniu na odległość odgrywały zwierzęta. Niezwykłe zdolności gołębia pocztowego, sprawiały, że ptak ten był w stanie znaleźć drogę powrotną do swego gniazda, lub ewentualnego właściciela, po przebyciu bardzo dużych odległości. Ludzie zaczęli wykorzystywać je do przenoszenia informacji. Konie służyły do przyśpieszenia przemieszczania się, a co za tym idzie roznoszenia wiadomości.

7 Najbardziej zaawansowanym wariantem „optycznego telegrafu” był semafor
Najbardziej zaawansowanym wariantem „optycznego telegrafu” był semafor. Za jego wynalazców uznaje się braci Chappe, Francuzów z końca XVIII wieku. Wykazali oni, że przy większych odległościach łatwiej jest spostrzec położenie prętu niż kolor. Za jego wariant uznaje się też stosowane na morzu morskie flagi komunikacyjne. Jednak naprawdę szybkim i niezawodnym środkiem komunikacji okazała się wynaleziona na początku XIX wieku, kolej. Nowe linie kolejowe prawie nie znały przeszkód. Duże zbiorniki wodne, wciąż jednak były barierą nie do przekroczenia. Po morzach i oceanach nadal pływały, wożąc ludzi i pocztę, staromodne żaglowce.

8 ROZWÓJ PO WYNALEZIENIU ELEKTRYCZNOŚCI
Prawdziwym przełomem w życiu człowieka okazały się odkrycia związane ze zjawiskiem elektryczności - wynaleziono pierwsze ogniwo elektryczne, skonstruowano pierwszy przyrząd do mierzenia prądu oraz odkryto ścisłe powiązanie pomiędzy elektrycznością. Wynalazek ten oznaczał nowa erę w komunikacji, dając możliwość prawie natychmiastowego porozumiewania się na dłuższe odległości. Elektromagnes wynaleziony w 1825 roku przez Williama Sturgeon’a, stanowił podstawę do budowy wielkiego odkrycia w dziedzinie komunikacji - telegrafu. Po raz pierwszy został on zastosowany w 1838 r. w Anglii przez Sir Charlesa Wheatstone’a. Był on początkowo używany jedynie doprzesyłki najważniejszych państwowych informacji. Wiadomość, czyli telegram nie była już dostarczana w czasie kilku dni, lecz paru godzin. Samuel Morse opracował kod, którym posługiwali się telegrafiści. Wraz z telegrafem gwałtownie zaczęła rozwijać się prasa, która mogły oferować swoim czytelnikom najnowsze wiadomości.

9 TELEFON Konstrukcja telegrafu była ulepszana, na jej podstawie powstawały następne urządzenia. W końcu doprowadzono do przekazywania kablem ludzkiego głosu. W 1848 r. Antonio Meucci skonstruował pierwszy telefon. W latach 70. XIX wieku wynalazek ten spopularyzował Amerykanin Aleksander Bell. Za pomocą telefonu wiadomość dostarczana była prawie automatycznie, a jej odbiorca mógł od razu na nią odpowiedzieć. Jednakże telefony nie były dostępne dla każdego. Tylko najbogatsi mogli pozwolić sobie na ten luksus. Z czasem stawały się jednak coraz bardziej powszechne.

10 RADIO Kolejnym wynalazkiem, który usprawnił porozumiewanie się na odległość było radio. Za jego wynalazcę uznaje się Guglielmo Marconiego, który stworzył je w 1896 r. opierając się na teorii dotyczącej fal elektromagnetycznych z 1873 r. Pierwsza transmisja radiowa miała miejsce w 1906 w USA, gdy dokonano transmisji kolędy ‘Cicha noc’. W latach 60. powstały pierwsze przenośne odbiorniki radiowe. Pierwszy komunikacyjny satelita- TELESTAR, został wystrzelony w roku. Fale radiowe powodują, że urządzenia te są też wykorzystywane zarówno jako przyrządy lokalizujące. Wynalazek radaru to rozwinięcie możliwości radia. Obecnie niemal każdy kraj posiada własną rozgłośnię radiową.

11 WYNALEZIENIE KOMPUTERA
Komputer to najważniejszy wynalazek, który doprowadził do powstania ery informatycznej. Początkowo komputery stosowane były dla wykonywania ograniczonych obliczeń. Znacząca rewolucja w świecie komputerów nastąpiła w 1941 roku, gdy Konrad Zuse zbudował, który może wykonywać każde zaprogramowane mu zadanie. Od tej pory komputer umożliwiał coraz łatwiejszy dostęp, bardziej skomplikowane i szybkie operacje. Komputery z pewnością przyczyniły się do zwiększenia tempa postępu naukowego, jednak na początku nie miały dużego znaczenia dla rozwoju technik komunikacji międzyludzkich. Znaczenie komputerów dla komunikacji gwałtownie wzrosło w drugiej połowie dwudziestego wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych.

12 INTERNET Pierwsze połączenie pomiędzy komputerami w sieci ARPANET nastąpiło 21 listopada 1969 r. 1 stycznia 1983 sieć ta zaczęła stosować protokoły TCP/IP i to zdarzenie uznaje się za moment jego transformacji w Internet. Jego połączenie z funkcjonalnością komputera to kolejna rewolucja w technikach komunikacji. Człowiek wykorzystując nowoczesną technologię, czyli zgrabne, lekkie urządzenia komputerowe, ma teraz zawsze, w dowolnym miejscu i porze możliwość zarówno natychmiastowej komunikacji i dostępu do przeróżnych źródeł. E–mail jest znacznie szybszy od zwykłej poczty, ale także o wiele łatwiejszy do przechowywania. Internet to ogromna oszczędność czasu –znika konieczność oczekiwania na fizyczne doręczenie poczty czy podróży do sklepu lub biblioteki. Umożliwia nam on natychmiastową komunikację z równoczesnym uniknięciem chaosu informacyjnego W 18 krajach na świecie ponad 50% populacji ma już dostęp do Internetu.

13 TELEFONIA KOMÓRKOWA Mimo, iż ten wynalazek jest tylko przenośną wersją istniejącego już wcześniej telefonu, zmienił zupełnie świat. W 1956 r. szwedzka firma Ericsson wprowadziła pierwszy system telefonii mobilnej, o zasięgu obejmującym miasto Sztokholm i okolice. Prawdziwa telefonia komórkowa zaczyna się w latach 80 XX wieku, kiedy powstała technologia dla pierwszej generacji (1G) analogowej telefonii komórkowej. Obecnie mammy do czynienia z 3 i 4 generacją. Dziś telefon komórkowy jest urządzeniem bardziej powszechnym od komputera. Umożliwia nam ono porozumiewanie się w doskonalszy sposób, dostępny także w urządzeniach komuterowych. Rozwój telefonii komórkowej zmierza w kierunku uczynienia z telefonu komórkowego urządzenia wielofunkcyjnego.

14 Koniec Agnieszka Zegar Kl. ID


Pobierz ppt "Metody komunikacji na odległość…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google