Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja roku szkolnego 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja roku szkolnego 2015/2016
ROK SZKOŁY OTWARTEJ…

2 SPOTKANIE Z RODZICAMI POWITANIE PRIORYTETY MEN I KO INFORMACJA O EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W UBIEGŁYM ROKU ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM PRIORYTETY NASZE!!!! INFORMACJE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W BARANÓWCE SPRAWY BIEŻĄCE

3 Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

4 Zadania wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty
„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”; „Uczniowie są aktywni”; „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.

5 Informacja o ewaluacji zewnętrznej
W dniach do przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w czterech obszarach działania Szkoły: 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 3. Uczniowie są aktywni. 4. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

6 Informacja o ewaluacji zewnętrznej
Szczegółowy raport dostępny jest na stronie internetowej . We wszystkich obszarach Szkoła otrzymała wysoki stopień wypełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu badania. Więcej informacji przekazane będzie na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu 2015r.

7 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SPOSOBIE OCENIANIA UCZNIÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016.
zmiana sposobu zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego - po zmianach istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania tylko określonych ćwiczeń, zmiana sposób oceniania uczniów podczas zajęć z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki – należy brać pod uwagę wysiłek, zaangażowanie, systematyczność… możliwość ocen opisowych we wszystkich oddziałach bezpłatne podręczniki dla I, II, IV klasy zmiana dotyczą szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły…

8 ROK SZKOŁY OTWARTEJ… Szkoła ma charakter środowiskowy…
Co to oznacza: otwiera się na Państwa potrzeby, pomoc, wymianę doświadczeń i tak można przy współudziale Rady Rodziców zorganizować dodatkowe zajęcia tj. tańce, logopeda, basen… Przeprowadzić/ zorganizować zajęcia/ wycieczkę dla dzieci … propozycja obozu zimowego II tydzień ferii…

9 Priorytety w Naszej Szkole
BEZPIECZEŃSTWO POZIOM NAUCZNIA - WYKSZTAŁCENIE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE WYRÓWNYWANIE SZANS ZAJĘCIA DODATKOWE

10 UCZNIOWIE, RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY
Priorytety cd CERTYFIKATY… SZKOŁA PRZYJAZNA DLA DZIECKA 6-LETNIEGO SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE SZKOŁA WSPÓŁPRACY : UCZNIOWIE, RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY

11 Podstawowe zadania zajęć opiekuńczo-wychowawczych:
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE… Podstawowe zadania zajęć opiekuńczo-wychowawczych: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zajęcia rozwijające-kółka przedmiotowe i tematyczne zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do własnej nauki

12 AKCJE w szkole Makulatura Zakrętki Baterie Pola nadziei
Dzieło Nowego Tysiąclecia Mleko w szkole Owoce w szkole Gry i zabawki do świetlicy i oddziału przedszkolnego ……

13 BASEN… Piątek 11:30 Pierwszeństwo klasy I-VI
opłata za basen na jeden okres około 200 zł zasady trzeba zaakceptować wtorki rano w Kocmyrzowie logopeda kontakt przez PPP w Krakowie

14 Konkursy kuratoryjne przedmiotowe www.kuratorium.krakow.pl
Etapy szkolne język angielski – 15 października 2015 r. humanistyczny – 21 października 2015 r. matematyczny – 6 listopad 2015 r.

15 WSPÓŁPRACA… Oferta biblioteczna dla mieszkańców
Wspieranie w wychowaniu Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Łuczyc Pomoc rodziców w oddziale przedszkolnym i prośba o pomoc podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych…

16 Przystąpienie do konkursów/programów/projektów:
OGŁOSZENIA Przystąpienie do konkursów/programów/projektów: Mleko w szkole Owoce w szkole Trzymaj formę Nie pal przy mnie proszę Czyste przedszkole wokół nas Zdrowie-Nietrudne” Odpakowani.pl

17 OGŁOSZENIA Zachęcamy do przygotowania przez dzieci wspomnień ze wspólnych wypadów rodzinnych – twórcze działania … prezentacja, film , zdjęcia z komentarzem…

18 OGŁOSZENIA cd… Ubezpieczenie - 36zł Fizyka dla smyka
Pokazy historyczne Filharmonia Opera

19 Podziękowania dla… tych wszystkich, którzy pomagali przez wakacje, aby szkoła wyglądała jak wygląda 

20 Zapraszam do współpracy.
zakończenie Dziękuję za okazywaną już pomoc i wsparcie. Zapraszam do współpracy.


Pobierz ppt "Organizacja roku szkolnego 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google