Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 ROK SZKOŁY OTWARTEJ…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja roku szkolnego 2015/2016 ROK SZKOŁY OTWARTEJ…"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 ROK SZKOŁY OTWARTEJ…

2 SPOTKANIE Z RODZICAMI POWITANIE PRIORYTETY MEN I KO INFORMACJA O EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W UBIEGŁYM ROKU ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM PRIORYTETY NASZE!!!! INFORMACJE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W BARANÓWCE SPRAWY BIEŻĄCE

3 Priorytety MEN na rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

4 Zadania wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";  „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych"  „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;  „Uczniowie są aktywni”;  „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.

5 Informacja o ewaluacji zewnętrznej  W dniach 1.06.2015 do 15.06.2015 przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w czterech obszarach działania Szkoły:  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  3. Uczniowie są aktywni.  4. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

6 Informacja o ewaluacji zewnętrznej  Szczegółowy raport dostępny jest na stronie internetowej http://www.npseo.pl/action/raports.http://www.npseo.pl/action/raports  We wszystkich obszarach Szkoła otrzymała wysoki stopień wypełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.  Dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu badania. Więcej informacji przekazane będzie na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu 2015r.

7 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SPOSOBIE OCENIANIA UCZNIÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016.  zmiana sposobu zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego - po zmianach istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania tylko określonych ćwiczeń,  zmiana sposób oceniania uczniów podczas zajęć z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki – należy brać pod uwagę wysiłek, zaangażowanie, systematyczność…  możliwość ocen opisowych we wszystkich oddziałach  bezpłatne podręczniki dla I, II, IV klasy  zmiana dotyczą szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły…

8 ROK SZKOŁY OTWARTEJ…  Szkoła ma charakter środowiskowy…  Co to oznacza: otwiera się na Państwa potrzeby, pomoc, wymianę doświadczeń i tak  można przy współudziale Rady Rodziców zorganizować dodatkowe zajęcia tj. tańce, logopeda, basen…  Przeprowadzić/ zorganizować zajęcia/ wycieczkę dla dzieci …  propozycja obozu zimowego II tydzień ferii…

9 Priorytety w Naszej Szkole BEZPIECZEŃSTWO POZIOM NAUCZNIA - WYKSZTAŁCENIE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE WYRÓWNYWANIE SZANS ZAJĘCIA DODATKOWE

10 Priorytety cd CERTYFIKATY… SZKOŁA PRZYJAZNA DLA DZIECKA 6-LETNIEGO SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE SZKOŁA WSPÓŁPRACY : UCZNIOWIE, RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY

11 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE… Podstawowe zadania zajęć opiekuńczo-wychowawczych: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zajęcia rozwijające-kółka przedmiotowe i tematyczne zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do własnej nauki

12 AKCJE w szkole Makulatura Zakrętki Baterie Pola nadziei Dzieło Nowego Tysiąclecia Mleko w szkole Owoce w szkole Gry i zabawki do świetlicy i oddziału przedszkolnego ……

13 BASEN… Piątek 11:30 Pierwszeństwo klasy I-VI opłata za basen na jeden okres około 200 zł zasady trzeba zaakceptować wtorki rano w Kocmyrzowie logopeda kontakt przez PPP w Krakowie 124222712

14 Konkursy kuratoryjne przedmiotowe www.kuratorium.krakow.pl Etapy szkolne język angielski – 15 października 2015 r. humanistyczny – 21 października 2015 r. matematyczny – 6 listopad 2015 r.

15 WSPÓŁPRACA… Oferta biblioteczna dla mieszkańców Wspieranie w wychowaniu Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Łuczyc Pomoc rodziców w oddziale przedszkolnym i prośba o pomoc podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych…

16 OGŁOSZENIA Przystąpienie do konkursów/programów/projektów: Mleko w szkole Owoce w szkole Trzymaj formę Nie pal przy mnie proszę Czyste przedszkole wokół nas Zdrowie-Nietrudne” Odpakowani.pl

17 OGŁOSZENIA Zachęcamy do przygotowania przez dzieci wspomnień ze wspólnych wypadów rodzinnych – twórcze działania … prezentacja, film, zdjęcia z komentarzem…

18 OGŁOSZENIA cd… Ubezpieczenie - 36zł Fizyka dla smyka Pokazy historyczne Filharmonia Opera

19 Podziękowania dla… tych wszystkich, którzy pomagali przez wakacje, aby szkoła wyglądała jak wygląda

20 zakończenie Dziękuję za okazywaną już pomoc i wsparcie. Zapraszam do współpracy.


Pobierz ppt "Organizacja roku szkolnego 2015/2016 ROK SZKOŁY OTWARTEJ…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google