Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 grudnia Dzień Praw Człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 grudnia Dzień Praw Człowieka"— Zapis prezentacji:

1 10 grudnia Dzień Praw Człowieka

2 Starożytna Grecja Termin "demokracja" wywodzi się ze starożytnej myśli politycznej i filozoficznej . Pojawił się w po raz pierwszy w Atenach, gdzie powstała pierwsza demokracja pod przywództwem Klestenesa  w latach p.n.e. Klejstenesa nazywa się więc "ojcem demokracji ateńskiej” Klejstenes

3 1215 r. Magna Charta Libertatum
Wielka Karta Swobód – akt wydany w Anglii przez Króla Jana  bez Ziemi. Ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych.

4 Przywileje szlacheckie w Polsce
1422r.przywilej czerwiński: nietykalność majątkowa bez wyroku sądowego; król nie może bić monety bez zgody rady królewskiej; sądy sądzą według prawa pisanego; nikt nie będzie równocześnie starostą i sędzią ziemskim Władysław II Jagiełło

5 Przywileje szlacheckie w Polsce
r. przywilej jedlneńsko-krakowski nietykalność osobista bez wyroku; tylko szlachcic mógł zostać dostojnikiem kościelnym;

6 XVII wiek – prawo natury
Najważniejsze prawa natury według Grocjusza: Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać. Należy naprawić wyrządzoną szkodę. Nakaz karania za popełnienie przestępstwa. Prawo do własności. Hugo Grocjusz

7 Pierwsza karta deklaracji
4 lipca 1776 r. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych Pierwsza karta deklaracji Podpisanie deklaracji niepodległości (John Trumbull1819)

8 1762 r. – umowa społeczna J.J. Rousseau
Oddając swoją osobę i wszystkie swoje prawa we władanie woli ogółu w rezultacie otrzymujemy jedno ciało (społeczne), którego każdy członek staje się nierozerwalną częścią” „człowiek jest zmuszony do wolności”,

9 1789 r. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
wolność fizyczna i duchowa prawo własności bezpieczeństwo opór przeciwko wszelkim formom ucisku równość wobec prawa i sądu nietykalność osobista równy dostęp do urzędów i stanowisk

10 ADAM SMITH - OJCIEC LIBERALIZMU EKONOMICZNEGO
człowiek to istota kierująca się własnym interesem bogactwo narodu powstaje na wolnym rynku zapewnienie wolności gospodarczej jest aksjomatem dobrobytu zadaniem państwa jest ochrona własności, ochrona stosunków między ludźmi  i gwarantowane bezpieczeństwo.

11 Wpływ religii chrześcijańskiej i islamskiej
Pismo Święte podkreśla konieczność realizacji idei równości, przyrodzonej godności człowieka, pokoju i sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich.  Rerum novarum:  wyrazem społecznej natury człowieka nie jest jedynie Państwo, ale także różne grupy pośrednie, poczynając od rodziny, a kończąc na wspólnotach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jako przejaw tejże ludzkiej natury posiadają — zawsze w ramach dobra wspólnego — swą własną autonomię.

12 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 1966 r.
3 generacje praw człowieka: I generacja: prawa wolności, osobiste i polityczne II generacja: prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne III generacja: prawa kolektywne (solidarnościowe)

13 Główna siedziba ONZ w Nowym Jorku
Organizacja Narodów Zjednoczonych Tablica upamiętniająca, 50-lecie istnienia ONZ w Warszawie Główna siedziba ONZ w Nowym Jorku

14 Karta Praw Człowieka Godność człowieka Wolność Równość Solidarność
Prawa obywatelskie Wymiar sprawiedliwości

15 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. „ Art1 „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.” Art.3

16 Prawa Człowieka w Radzie Europy
Warunkiem członkostwa w Radzie Europy jest uznawanie zasady praworządności, reguł demokracji oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, co w praktyce wymaga przeprowadzenia wolnych wyborów do parlamentu.

17 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Pałac Pokoju ONZ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, Holandia

18 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
humanitaryzm  bezstronność  neutralność niezależność  dobrowolność jedność  powszechność 

19 Amnesty International
„Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne.”

20 NSZZ Solidarność

21 Komitet Helsiński w Polsce
Niezależna inicjatywa obywatelska, powołana jesienią 1982 do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez PRL umowach międzynarodowych.

22 Helsińska Fundacja Praw Człowieka
„Wiedza o prawach człowieka jest dyscypliną lokującą się gdzieś pomiędzy filozofią, a zwłaszcza etyką, licznymi gałęziami prawa i naukami politycznymi. W swym współczesnym kształcie powstała ona po II wojnie światowej, choć korzeni jej można poszukiwać w starożytności, średniowieczu, a zwłaszcza w myśli Oświecenia.” (Marek Nowicki, Czym są prawa człowieka).


Pobierz ppt "10 grudnia Dzień Praw Człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google