Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Współpracy W debacie brało udział 11 nauczycieli, powiadomienie o niej było zawarte w Teczce Podawczej w formie zaproszenia ( został podany termin,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Współpracy W debacie brało udział 11 nauczycieli, powiadomienie o niej było zawarte w Teczce Podawczej w formie zaproszenia ( został podany termin,"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Współpracy W debacie brało udział 11 nauczycieli, powiadomienie o niej było zawarte w Teczce Podawczej w formie zaproszenia ( został podany termin, godzina, czas trwania )

2

3 FORMY WSPÓŁPRACY: A.Jak wygląda współpraca z rodzicami?: 1.Pierwsze kontakty z rodzicami: -uzyskanie informacji o dziecku i pracy przedszkola – poznanie wyglądu placówki i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicach 2.Spotkania adaptacyjne: -nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą -wysłuchanie obaw i propozycji rodziców -obserwacja 3.Kontakty indywidualne: -komunikacja telefoniczna -dyżury nauczycieli -codzienny kontakt podczas odbioru

4 FORMY WSPÓŁPRACY: A.Jak wygląda współpraca z rodzicami?: 4.Zebrania ogólne i grupowe: -odbywają się 3 razy w roku bądź według potrzeb grupy lub rodziców - zgodnie ze Statutem 5.Spotkania integracyjne: -czytanie bajek przez rodziców – bajkoterapia 6.Zajęcia otwarte i warsztatowe: -najmniej po jednym zajęciu otwartym i warsztatowym w każdym półroczu 7.Wspólne świętowanie: -uroczystości grupowe i ogólnoprzedszkolne, ( przygotowanie strojów, poczęstunku ) 8.Tablica prac plastycznych- wystawka prac plastycznych dzieci

5

6 FORMY WSPÓŁPRACY: A.Jak wygląda współpraca z rodzicami?: 9.Kąciki dla rodziców: -tablica informacyjna dla rodziców – ogólna i grupowa -uzyskiwanie opinii rodziców na temat przedszkola ( kontakty, ankiety z rodzicami, wywiady, skrzynka pomysłów ) -pomieszczenie do spotkań grupowych lub indywidualnych (poczęstunek ) -gabinety specjalistów ( wyposażone w stoliki i fotele ) 10.Spotkania ze specjalistami: -konsultacje indywidualne -,,Grupa Wsparcia” -dla wszystkich ( np. psycholog, logopeda )

7 FORMY WSPÓŁPRACY: A. Jak wygląda współpraca z rodzicami?: 11.Inne formy wzajemnej współpracy: -wzbogacanie wyposażenia klas, -bajki – rodzic w roli aktora -udział w akcjach charytatywnych i projektach unijnych -współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi -forum oświatowe – prezentacja osiągnięć placówki -promowanie placówki w środowisku lokalnym, mediach, Internecie -wycieczki – pomoc w organizacji -zdjęcia dla rodziców,, Z życia grupy” -prezentacje multimedialne dla rodziców

8

9 FORMY WSPÓŁPRACY: B. Jak ma być?: 1.Pierwsze kontakty z rodzicami: -informator dla rodziców o placówce – do odebrania wraz z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola 2.Spotkania adaptacyjne ( rodzice dzieci nowoprzyjętych ) - sierpień -nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, -wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, -obserwacja, obecność rodziców w sali zajęć w razie potrzeb 3.Kontakty indywidualne: -komunikacja e- mail, -karta aktywności rodziców – formy pomocy ze strony rodziców odnotowywane są w specjalnym arkuszu

10 FORMY WSPÓŁPRACY: B. Jak ma być?: 4.Zebrania ogólne i grupowe według Statutu -ustalanie systemu kar i nagród przez rodziców i nauczycieli na pierwszym zebraniu z rodzicami - ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, kontrakty, umowy, dekalogi -Koncepcja pracy, plany współpracy, modyfikacje -spotkania ( dyskusje ) 5.Spotkania integracyjne: -zabawy integracyjne, -Klub Optymistycznych Rodziców – formy aktywnego, efektywnego spędzania popołudnia, -Dni Rodziny, Dni Otwarte, Festyny -,,Olimpiada dzieci i Rodziców”- sezon letni, zimowy ewentualnie z ogniskiem czy grillem -konkurs ogólnoprzedszkolny w różnych kategoriach np. dzieci, rodzice, krewni – artystyczny, techniczny, Rodzinne kolędowanie – dzieci, rodzice, kadra, rodziny 6.Zajęcia otwarte i warsztatowe ( propozycje rodziców ): -Zajęcia kulinarne, plastyczne, ogrodnicze, itp. prowadzone przez rodziców np.,,Moje zdrowe ulubione danie”,,Na tym się znam”,,Gotuj z mamą …”,,Gotuj z tatą …”

11

12 FORMY WSPÓŁPRACY: B. Jak ma być?: 7.Wspólne świętowanie: -przygotowanie strojów i dekoracji, poczęstunku -wspólne przygotowanie programu 8.Tablica prac plastycznych - wystawka prac plastycznych dzieci, rodziców i nauczycieli ( prezentacja umiejętności artystycznych) 9.Kąciki dla rodziców: -Skrzynka współpracy z rodzicami 10.Spotkania ze specjalistami -wspomaganie dla rodziców -ujednolicenie oddziaływań pedagogiczno - wychowawczych ( podniesienie kultury pedagogicznej- prelekcje, spotkania, warsztaty ) cykl spotkań,,Szkoła dla rodziców i nauczycieli” lub,,Uniwersytet dla rodziców” wykłady, pogadanki różnych specjalistów

13 FORMY WSPÓŁPRACY: B. Jak ma być?: 11.Inne formy wzajemnej współpracy: -wspólnie redagowana strona internetowa, -Piękne przedszkole - dbałość o wizerunek zewnętrzny placówki – włączenie rodziców do prac np. przy malowaniu pomieszczeń, remoncie piaskownic, urządzenie ogrodu przedszkolnego dla dzieci młodszych, wzbogacanie bazy ( zabawki, gry, książki), -aerobik, fitness - zajęcia sportowe dla chętnych pracowników i rodziców -Zumba, zajęcia metodą W. Sherborne- uczestnictwo dzieci i rodziców -wyjazd jednodniowy,,Zielone przedszkole” i wycieczki grupowe – każdy rodzic z własnym dzieckiem lub chętne rodziny, -zadanie domowe dla rodziny, praca domowa dla rodziców -prowadzenie warsztatów z dziećmi i pogadanek przez rodziców różnych zawodów, wycieczki do miejsc ich pracy – bloki aktywności,,Rodzic w roli nauczyciela”,,Rodzic w roli eksperta” -redagowanie i wydawanie przedszkolnego,,Kwartalnika dla rodziców” -,,Gazetka Przedszkolaka” – kwartalnik -wieczór talentów dla rodziców -biblioteka dla rodziców – zebranie woluminów

14

15 FORMY WSPÓŁPRACY: 3.Co jest dobre?: zachęcanie rodziców do działania na rzecz przedszkola, danie rodzicom poczucia ważności i sprawczości udział rodziców w zajęciach, uroczystościach, spotkaniach z różnej okazji, indywidualne konsultacje angażowanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących przedszkola i ich dzieci, wspólne przygotowywane dekoracje i stroje do przedstawień- współdecydowanie pomoc przy organizacji wycieczek- wyjazdy z rodzicami i dziećmi pomoc przy organizacji konkursów udział w spotkaniach ze specjalistami takimi jak: pedagog, psycholog, logopeda, lekarz, pediatra, pielęgniarka, policjant, strażak

16

17 FORMY WSPÓŁPRACY: PODSUMOWANIE DEBATY: Pomysły, propozycje, opinie -miła i przyjazna atmosfera -wzajemny szacunek w trakcie działalności na rzecz przedszkola, poczucie ważności i sprawczości -życzliwość, partnerstwo i wzajemne zrozumienie w wychowaniu dzieci, wspieranie, wymienianie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem -przełamywanie bariery nieufności i bierności, zdobywanie zaufania rodziców, umożliwianie im zdobywania nowych doświadczeń w rozumieniu ich roli w edukacji dziecka -współpraca w zakresie wspierania rozwoju dziecka ( indywidualizacja ) -aktywizowanie, motywowanie i angażowanie rodziców w życie przedszkola -integrowanie zabiegów wychowawczych, jednolitość oddziaływań wychowawczych ( dom – przedszkole )

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Szkoła Współpracy W debacie brało udział 11 nauczycieli, powiadomienie o niej było zawarte w Teczce Podawczej w formie zaproszenia ( został podany termin,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google