Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY Tarnów, r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE

2 ZASADY WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB
Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego osób regulują przepisy Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414) Kontrolę i nadzór nad prawidłowością spełnienia warunków i zasad wykonywania przewozu drogowego sprawuje INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

3 Uprawnienia do kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym
Art. 50. Do zadań Inspekcji należy: kontrola: - przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego - przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

4 Uprawnienia do kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym
Art. 68 Kontroli, o której mowa w art. 50 i art. 87 podlegają: 1) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: a) niniejszej ustawie, b) art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, c) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 2) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy

5 KONTROLA DROGOWA Dokumentacja kierowcy
(prawo jazdy, badania, szkolenia) Dokumentacja pojazdu (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym , ubezpieczenie) Dokumentacja związana z wykonywanym przewozem ( wypis z licencji, wypis z zezwolenia, rozkład jazdy, formularz jazdy) Stan techniczny pojazdu i jego należyte wyposażenie Warunki przewozu (m. in. ilość pasażerów w pojeździe)

6 KONTROLA STANU TECHNICZNEGO I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POJAZDU
Kontrola stanu technicznego pojazdu oraz elementów jego obowiązkowego wyposażenia w oparciu o przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

7 KONTROLA STANU TRZEŹWOŚCI KIERUJĄCEGO
Trzeźwość – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: stężenie we krwi od 0,0‰ do 0,19‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu od 0,0 mg do 0,09 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza Stan po użyciu alkoholu – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenie we krwi od 0,20‰ do 0,50‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza Stan nietrzeźwości – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza.

8 ZEZWOLENIE REGULARNE SPECJALNE
Przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób; Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia: wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów odpowiednio przez: a) wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, b) burmistrza albo prezydenta miasta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, c) starostę lub marszałka województwa właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej -

9 KONTROLA AUTOBUSÓW PRZEWOŻĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻ
Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi regularne kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież. Zadania realizowane są podczas działań: - BEZPIECZNY AUTOKAR - BEZPIECZNE FERIE I WAKACJE - akcja „GIMBUS”

10 WYNIKI KONTROLI WITD Kraków
Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących dzieci i młodzież Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Zakaz dalszej jazdy 2014 r. 339 21 7 do września 2015 r. 286 13 6 wrzesień 2014 r. 68 11 3 wrzesień 2015 r. 64 5

11 ZGŁOSZENIA Zgłaszanie autobusów do kontroli następuje według poniższych zasad: Drogą elektroniczną na adres: wraz z podaniem danych osoby zgłaszającej, numeru telefonu kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu. Zgłoszenie może nastąpić także telefonicznie pod numerem telefonu (12) w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku 7.30 – Zgłoszenie winno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. ITD przeprowadza kontrole w miejscu wyjazdu autobusu, a zatem konieczne jest zaplanowanie wcześniej zadań inspekcyjnych. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie sprawdzenia pojazdu w miejscu wyjazdu, będziemy prosić o podstawienie autobusu na parking przy ul. Bratysławskiej, gdzie inspektorzy dokonają kontroli.

12 Kontrola przewozu W związku z pojawiającymi się sygnałami, iż przewoźnicy nie chcą realizować usług po uzyskaniu informacji o kontroli autobusu przed wyjazdem, proponujemy: 1. Zawieranie w umowach punktu o kontroli autobusu przed wyjazdem 2. Niezgłaszanie przewoźnikom informacji o mającej odbyć się kontroli przed wyjazdem autokaru 3. Zgłaszanie do tutejszego inspektoratu wszelkich nieprawidłowości, szczególnie faktu nierealizowania przez przewoźnika usługi po uzyskaniu informacji o wcześniejszej planowanej kontroli autobusu celem podjęcia stosownych działań

13 Przykłady ujawnianych nieprawidłowości
Najczęstsze usterki ujawniane w trakcie kontroli: - Niesprawny układ hamulcowy lub kierowniczy

14 Przykłady ujawnianych nieprawidłowości
Nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych

15 Przykłady ujawnianych nieprawidłowości
Nadmierna korozja konstrukcji nośnej pojazdu

16 Przykłady ujawnianych nieprawidłowości
Nadmierne zużycie bieżnika opon pojazdu

17 Przykłady ujawnianych nieprawidłowości
oraz wiele innych

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WITD KRAKÓW wrzesień 2015


Pobierz ppt "WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google