Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tarnów, 22.09.2015r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tarnów, 22.09.2015r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Tarnów, 22.09.2015r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE

2 Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego osób regulują przepisy Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414) Kontrolę i nadzór nad prawidłowością spełnienia warunków i zasad wykonywania przewozu drogowego sprawuje INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

3  Art. 50. Do zadań Inspekcji należy: kontrola: - przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego - przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

4 Art. 68 Kontroli, o której mowa w art. 50 i art. 87 podlegają: 1) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w: a) niniejszej ustawie, b) art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, c) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 2) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy

5  Dokumentacja kierowcy (prawo jazdy, badania, szkolenia)  Dokumentacja pojazdu (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym, ubezpieczenie)  Dokumentacja związana z wykonywanym przewozem ( wypis z licencji, wypis z zezwolenia, rozkład jazdy, formularz jazdy)  Stan techniczny pojazdu i jego należyte wyposażenie  Warunki przewozu (m. in. ilość pasażerów w pojeździe)

6 Kontrola stanu technicznego pojazdu oraz elementów jego obowiązkowego wyposażenia w oparciu o przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

7 Trzeźwość – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenie we krwi od 0,0‰ do 0,19‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu od 0,0 mg do 0,09 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza Stan po użyciu alkoholu – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenie we krwi od 0,20‰ do 0,50‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza Stan nietrzeźwości – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi: - stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu - w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ powietrza.

8 Przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób; Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia: wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów odpowiednio przez: a)wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, b)burmistrza albo prezydenta miasta – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, c)starostę lub marszałka województwa właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej -

9 Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi regularne kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież. Zadania realizowane są podczas działań: - BEZPIECZNY AUTOKAR - BEZPIECZNE FERIE I WAKACJE - akcja „GIMBUS”

10 Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących dzieci i młodzież Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych Zakaz dalszej jazdy 2014 r.339217 do września 2015 r.286136 wrzesień 2014 r.68113 wrzesień 2015 r.6450

11 Zgłaszanie autobusów do kontroli następuje według poniższych zasad: Drogą elektroniczną na adres: autobuskontrola@krakow.witd.gov.pl wraz z podaniem danych osoby zgłaszającej, numeru telefonu kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu. Zgłoszenie może nastąpić także telefonicznie pod numerem telefonu (12) 416 51 20 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30. Zgłoszenie winno nastąpić, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. ITD przeprowadza kontrole w miejscu wyjazdu autobusu, a zatem konieczne jest zaplanowanie wcześniej zadań inspekcyjnych. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, jeżeli nie będzie możliwe dokonanie sprawdzenia pojazdu w miejscu wyjazdu, będziemy prosić o podstawienie autobusu na parking przy ul. Bratysławskiej, gdzie inspektorzy dokonają kontroli.

12 W związku z pojawiającymi się sygnałami, iż przewoźnicy nie chcą realizować usług po uzyskaniu informacji o kontroli autobusu przed wyjazdem, proponujemy: 1. Zawieranie w umowach punktu o kontroli autobusu przed wyjazdem 2. Niezgłaszanie przewoźnikom informacji o mającej odbyć się kontroli przed wyjazdem autokaru 3. Zgłaszanie do tutejszego inspektoratu wszelkich nieprawidłowości, szczególnie faktu nierealizowania przez przewoźnika usługi po uzyskaniu informacji o wcześniejszej planowanej kontroli autobusu celem podjęcia stosownych działań

13 Najczęstsze usterki ujawniane w trakcie kontroli: - Niesprawny układ hamulcowy lub kierowniczy

14 Nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych

15 Nadmierna korozja konstrukcji nośnej pojazdu

16 Nadmierne zużycie bieżnika opon pojazdu

17 oraz wiele innych

18 WITD KRAKÓW wrzesień 2015 WITD KRAKÓW wrzesień 2015


Pobierz ppt "Tarnów, 22.09.2015r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google