Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o dokonywaniu wypłaty należy wcześniej poinformować opiekuna SKO rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki do SKO może należeć każdy uczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o dokonywaniu wypłaty należy wcześniej poinformować opiekuna SKO rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki do SKO może należeć każdy uczeń."— Zapis prezentacji:

1

2 o dokonywaniu wypłaty należy wcześniej poinformować opiekuna SKO rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki do SKO może należeć każdy uczeń wpłaty dokonywane są codziennie na przerwach każdy uczeń posiada konto dla ucznia w Banku PKO BP S.A. i posiada własną książeczkę oszczędności wydaną przez opiekuna SKO

3 1)Zachęcenie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy na książeczkach SKO. 2)Wyrabianie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania. 3)Wdrażanie do prowadzenia umiejętnej gospodarki funduszami własnymi i społecznymi oraz wytrwałości w gromadzeniu wkładów, i celowego ich wydatkowania. 4)Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek np. zbieranie i sprzedaż produktów wtórnych (złom, makulatura, puszki aluminiowe, butelki, itp.). 5)Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności Banku PKO BP S.A. 6)Prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie zawsze materialne (włączenie się w ogólnopolskie akcje). 7)Całoroczny udział w konkursach organizowanych przez Bank PKO BP S.A.

4 POWSZECHNOŚĆ OSZCZĘDZANIA PROMOCJA OSZCZĘDZANIA

5 www.szkolneblogi.pl /blogi/sko-sp- swidry

6 Data:. 18.10.2014 r. Zasięg: Ogólnoszkolny Cel: Poznanie najbliższej okolicy Członkowie SKO wędrowali trasą przez Szczygły Górne i Dolne, następnie wrócili na plac szkoły. Jednym z punktów programu było ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólny posiłek na łonie natury. W czasie wędrówki podziwiano piękno otaczającej przyrody i cudowne czerwono-brązowo-żółte kolory jesieni. Opis działań: Efekty: Rajd był ciekawą formą rekreacji i pomysłem na spędzanie wolnego czasu. SKO Świdry

7 Data:. 29.10.2014 r. Zasięg: Ogólnoszkolny Cel: Uświadomienie członkom SKO, że warto jest oszczędzać Opis działań: SKO zaprosiła wszystkie klasy na apel promujący oszczędzanie. Uczniowie z kl. II, IV i VI zaprezentowali inscenizację pt. „Oszczędność bogaci”. W sposób humorystyczny i pełen zabawy zachęcano do wytrwałej oszczędności, która pomaga realizować nam wiele planów w życiu. Uczniowie przypomnieli sobie, że należy oszczędzać pieniądze i to, co przynosi nam korzyści materialne. Efekty: SKO Świdry

8 Data:. 29.10.2014 r. Zasięg: Ogólnoszkolny Cel: Opis działań: Szkolna Kasa Oszczędności przyjęła nowych członków – uczniów z klasy pierwszej. Pierwszaki, a także starsi uczniowie, zostali zachęceni do nowej formy oszczędzania w XXI wieku. Każdy uczeń może założyć nowe internetowe konto SKO u opiekunów: pani Elżbiety Soszka i pani Barbary Gajo. Efekty: Przyjętych zostało 10 nowych członków SKO Uroczyste przyjęcie nowych członków SKO SKO Świdry

9 Data:. 14.11.2014 r. Zasięg: Ogólnoszkolny Cel: Zrozumieć proces powstawania papieru Efekty: Artyści z Pracowni Garncarskiej Lep–Gar zaproponowali naszym uczniom zabawę w,,produkcję‘’ papieru. Poprzedziła ją krótka pogadanka dotycząca historii papieru i piśmiennictwa, a w dalszej części warsztatów dzieci czerpały papier, korzystając z prasy introligatorskiej z XIX wieku. Tam wkładały masę papierową, wyciskały ją i kładły do wyschnięcia. Opis działań: Była to wspaniała lekcja, która ukazywała żmudny proces pozyskiwania materiałów pisarskich i uświadamiała, że postęp cywilizacji ułatwia codzienne życie. SKO Świdry

10 Data: 19.11.2014r. Zasięg: Szkolny Cel: Opis działań: Efekty: Uczniowie nauczyli się gospodarowania swoimi dochodami i wydatkami. Uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć SKO. Temat lekcji dotyczył dochodów i wydatków rodziny. Uczniowie wypisywali skąd mogą być przychody, jakie są wydatki i czy pozostaną oszczędności – członkowie SKO świetnie poradzili sobie z tym zadaniem. Zrozumieć korzyści wynikające z oszczędzania dla ucznia i jego rodziny SKO Świdry

11 Data: 08.12.2014r. Zasięg: Szkolny Cel: Opis działań: Efekty: Poznali podstawowe zadania banku i uświadomili sobie korzyści płynące z oszczędzania w banku. Uczniowie uczestniczyli w kolejnej lekcji z cyklu zajęć SKO. Temat lekcji dotyczył funkcjonowania banku. W czasie zajęć uczniowie poznali podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania banku takie jak oszczędzanie, bank, kredyt. Poznanie podstawowych zadań banku. SKO Świdry

12 Data: 09.12.2014r. Zasięg: Międzykrajowy Cel: Opis działań: Efekty: Uczniowie wykazali się wrażliwością i umiejętnością dzielenia się z ludźmi potrzebującymi wsparcia i pomocy w trudnych momentach życia W grudniu członkowie SKO włączyli się do akcji „Polacy - Rodakom”. Uczniowie przygotowali paczki świąteczno–noworoczne, w których znalazły się produkty spożywcze, słodycze, książki oraz małe przytulanki. Pomoc Polakom mieszkającym na Białorusi i Ukrainie. SKO Świdry

13 Data:. 16.12.2014 r. Zasięg: Ogólnopolski Cel: Opis działań: Efekty: pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym Uczniowie naszej szkoły, tak jak w poprzednich latach, włączyli się w akcję „Góra Grosza”. Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem „Ziarnko do ziarnka…” wszyscy przez okres dwóch tygodni skrupulatnie zbierali monety. Zebrano 5376 monet co dało kwotę 231 zł 01 gr. W akcji wyróżniła się klasa VI, która zebrała 2084 monety, a średnia zebranych monet na jednego ucznia wyniosła 174. SKO Świdry

14 Data:. 21.12.2014 r. Zasięg: Gminny Cel: Opis działań: Efekty: Przeznaczenie uzyskanych funduszy na zakup pomocy szkolnych oraz na cele charytatywne. Stoisko naszego zespołu wyglądało bardzo atrakcyjnie. Od początku grudnia uczniowie naszej placówki projektowali i wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe. Jak każe tradycja, nie mogło zabraknąć wypieków; ciasta, które przygotowali rodzice, były bardzo smaczne i pomysłowo zdobione – gwiazdki, pierniczki i inne słodkości. Sprzedaż świątecznych ozdób i ciast. Kultywowanie tradycji i dzielenie się atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. SKO Świdry

15 Data: 14.01.2015r. Zasięg: Szkolny Cel: Opis działań: Efekty: Wiedzą jak funkcjonuje bank i potrafią wymienić najpotrzebniejsze usługi bankowe. Uczniowie uczestniczyli w kolejnej lekcji z cyklu zajęć SKO. Temat lekcji dotyczył podstawowych usług wykonywanych w banku. W czasie zajęć uczniowie utrwalili sobie poznane pojęcia dotyczące funkcjonowania banku. Poznanie podstawowych usług bankowych SKO Świdry

16 Data: 26.02.2015r. Zasięg: Szkolny Cel: Przekazanie dzieciom właściwych nawyków żywieniowych Opis działań: Efekty: Dzieci uświadomiły sobie, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu oraz o korzyściach płynących z codziennego spożywania owoców i warzyw. SKO Świdry W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” uczniowie klas I – III przygotowali sałatkę owocową. Każdy przyniósł ulubione owoce. Zgodnie z zasadami przygotowywania posiłków, dzieci przystąpiły do kulinarnych zajęć. Z pomocą wychowawców obierały i kroiły owoce a obraną skórkę wrzucały do odpowiedniego pojemnika W każdej z klas odbyła się degustacja sałatek.

17 Data: 23.03.2015r. Zasięg: Gminny Cel: Opis działań: Efekty: Za twórczą inspirację nagrody główne otrzymali: Kacper Zając kl. I, Patryk Gajek kl. I, Piotr Zając kl. V, Gabriela Zając kl. VI, Angelika Mościcka kl. VI. Kultywowanie wielkanocnej tradycji SKO Świdry Uczniowie wykazali się artystycznymi pomysłami i talentem plastycznym. Z gminy Łuków wzięło udział 142 dzieci a z naszej szkoły było 20 chętnych uczniów. Nagrody główne zostały wręczone podczas Jarmarku Wielkanocnego w Łukowie.

18 Data: 16.04.2015r. Zasięg: Szkolny Cel: Opis działań: Efekty: Rozmowa ta uświadomiła uczniom, jakie szkody wyrządza nałóg palenia papierosów. Uświadomienie uczniom jak szkodliwy jest nałóg palenia. SKO Świdry Pielęgniarka p. Joanna Jezierska przeprowadziła w klasach I-II pogadankę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. Mówiła, że jest to uzależnienie i choroba, a skutki przebywania w pobliżu osoby palącej są bardzo groźne dla otoczenia.

19 Data: 8.06.2015r. Zasięg: Szkolny Cel: Opis działań: Efekty: Członkowie SKO, którzy wykazali się największą wiedzą o banku: Hubert Świderski, Wiktoria Jastrzębska, Aleksandra Czechowska, Antoni Stolarczyk, Angelika Kożuchowska, Jakub Dmowski, Katarzyna Świderska, Amelia Dybciak Wśród członków SKO przeprowadzono konkurs na temat wiedzy o banku. W konkursie walczyli uczniowie klas I - III, odpowiadając na pytania związane z funkcjonowaniem banku. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom. Wyłonienie i nagrodzenie uczniów którzy najlepiej opanowali wiadomości dotyczące banku. SKO Świdry

20


Pobierz ppt "o dokonywaniu wypłaty należy wcześniej poinformować opiekuna SKO rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki do SKO może należeć każdy uczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google