Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logical Framework Approach Metoda Macierzy Logicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logical Framework Approach Metoda Macierzy Logicznej"— Zapis prezentacji:

1 Logical Framework Approach Metoda Macierzy Logicznej
Mateusz Sinica Kamil Papciak

2 LFA (Logical Framework Approach)
LFA to narzędzie wspomagające planowanie, zarządzanie i ocenę efektywności wykonywanych czynności. Istnieje wiele firm/instytucji, które mają opracowane swoje własne (indywidualne) sposoby implementowania LFA, ale my postaramy się objaśnić ogólną zasadę, którą można by ewentualnie implementować zgodnie z wymaganiami (i lekkimi modyfikacjami).

3 Podejście LFA czyli inaczej: matryca logiczna matryca projektu
rama logiczna projektu mapa projektu

4 Podejście LFA Zgodnie z podejściem LFA do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą dwie fazy – analizy i planowania, w ramach których realizowane są konkretne działania.

5 Faza analizy Analiza interesariuszy – identyfikacja i charakterystyka głównych interesariuszy, grup docelowych i beneficjentów, z uwzględnieniem problemów wymagających późniejszej interwencji

6 Faza analizy Analiza problemu – identyfikacja kluczowych problemów, zagrożeń i możliwości determinujących przyczyny i skutki relacji

7 Faza analizy Analiza celów – określenie celów wynikających z istniejących problemów, wskazanie środków prowadzących do pożądanych rezultatów

8 Faza analizy Analiza strategii – określenie różnych strategii prowadzących do osiągnięcia celów; wybór najwłaściwszej strategii; określenie celów nadrzędnych i celów projektu

9 Faza planowania Zebrane na poprzednim etapie dane umożliwiają stworzenie Macierzy Logicznej. Macierz dostarcza podsumowania etapu planowania projektu. Macierz Logiczna zawiera zazwyczaj Cel Ogólny, Cele i Rezultaty.

10 Faza planowania Matryca logiczna – określenie struktury projektu / programu, sprawdzenie wewnętrznej logiki, formułowanie celów i mierzalnych rezultatów, ogólne określenie zasobów i kosztów

11 Faza planowania Opis projektu Wskaźniki Źródło weryfikacji Założenia
Cel ogólny Szeroki wpływ na rozwój do którego przyczynia się projekt Mierzy w jakim rozmiarze projekt przyczyni się do celu ogólnego. Źródła informacji i metod stosowanych do zbierania, raportowania Cel Rezultat rozwoju na koniec projektu - bardziej szczegółowe oczekiwanie korzyści grup/y docelowej Pomaga odpowiedzieć na pytanie: 'Skąd będziemy wiedzieli, że cel został osiągnięty'? Założenia (czynniki poza kontrolą kierownictwa projektu), które mogą wpływać na relację: powód - cel. Rezultaty Bezpośrednie/fizyczne rezultaty (produkty i usługi), które projekt dostarcza Pomaga odpowiedzieć na pytanie: 'Skąd będziemy wiedzieli, czy rezultaty zostały dostarczone?' Czynności Zadania, które trzeba zrealizować, by dostarczyć planowane rezultaty. czasami podsumowanie zasobów/środków jest umieszczone w tej komórce. czasami podsumowanie kosztów/budżetu jest umieszczone w tej komórce

12 Faza planowania Harmonogram projektu – określenie sekwencji i zależności między zadaniami; oszacowanie czasu trwania zadań, określenie i przypisanie odpowiedzialności

13 Faza planowania Plan wykorzystania zasobów – wynikające z harmonogramu projektu zestawienie zapotrzebowania na zasoby i budżet

14 Wady LFA Słabości LFA - brak narzędzi kontrolujących relacje pomiędzy zamierzeniami a możliwościami w zmieniającym się środowisku

15 Wady LFA Jedną z podstawowych cech krytykowanych jest fakt, iż najpierw zaczynamy od identyfikacji problemu, który mamy rozwiązać. Często powoduje to słabe rezultaty, ponieważ początkowo skupiamy się na trudnościach w rozwiązaniu problemu, przez co możemy nie dostrzec potencjalnych rozwiązań.

16 Używanie LFA do oceny projektów
Różnica pomiędzy wykorzystywaniem LFA do oceny projektów a tworzeniem projektów polega na tym, że w fazie analizy używa już istniejącej dokumentacji zamiast źródeł do tworzenia jej.

17 Czynności zaznaczenie problemów wymienionych w dokumentacji
użyć problemów do zbudowania drzewa zamienić problemy na cele zaznaczyć cele wymienione w dokumentacji porównać cele z dokumentacji z przemienionymi celami z problemów stworzenie drzewa celu analiza niespójności w koncepcji projektu

18 Reasumując LFA zapewnia potężny zestaw narzędzi do tworzenia projektów i ich oceny. Aczkolwiek, tak jak wszystkie narzędzia, LFA nie zapewnia kompletnej odpowiedzi na efektywne tworzenie projektów. LFA najlepiej wykorzystane jest pod koniec tworzenia projektu, kiedy wszystkie informacje oraz analizy zostały już zgromadzone, potrzeby ocenione, udziałowców wyszukano i czynniki zewnętrzne projektu zrozumiane.

19 Bibliografia: http://www.skills.pl

20 Dziękuję za uwagę! KONIEC


Pobierz ppt "Logical Framework Approach Metoda Macierzy Logicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google