Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo autorskie..  Prawo autorskie stosowano już w XIX wieku. Międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego podpisano w 1866 roku w Bernie i w 1952.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo autorskie..  Prawo autorskie stosowano już w XIX wieku. Międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego podpisano w 1866 roku w Bernie i w 1952."— Zapis prezentacji:

1 Prawo autorskie.

2  Prawo autorskie stosowano już w XIX wieku. Międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego podpisano w 1866 roku w Bernie i w 1952 roku w Genewie.  W Polsce, jak w większości krajów, oprogramowanie podlega ochronie prawnej na podstawie Prawa Autorskiego

3 PRAWO AUTORSKIE  zespól norm i aktów prawnych, mających na celu zabezpieczenie wytworów ludzkiej działalności przed nielegalnym rozpowszechnianiem, kopiowaniem czy czerpaniem korzyści majątkowych niezgodnie z prawem. Prawem autorskim objęte są między innymi dzieła muzyczne, architektoniczne, plastyczne, literackie, jak również programy komputerowe.  W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z 4 II 1994r.

4 Zasadą w prawie autorskim  jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona  Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe, lub na rzecz której ustanowiona została licencja

5 Zgodnie z prawem autorskim użytkownik programu może: 1.korzystać z niego na jednym stanowisku komputerowym (chyba, że zakupiono licencję grupową, sieciową, obszarową lub inną) 2.utworzyć jedną kopię zapasową 3.korzystać z porad technicznych oraz wskazówek

6 Użytkownikowi programu nie wolno: 1.dokonywać zmian w programie 2.przebudowywać programu, zmieniać jego układu ani też wykonywać operacji mających na celu stworzenie nowego programu o podobnych lub innych właściwościach 3.robić czegokolwiek, na co nie otrzymał zezwolenia od autora lub producenta.

7  Zarejestrowany użytkownik ma możliwość otrzymania od producenta programu Upgrade (aktualizacji) w celu zastąpienia starszej wersji nowszą.

8  Jeśli coś zostało objęte prawem autorskim (książki, strony internetowe, obrazy) zawsze jest opatrzone notką o ochronie prawnej  Copyright [data] by [autor/właściciel]  np. Copyright © 2006 Scholaris  na stronie internetowej www.scholaris.plwww.scholaris.pl  lub.„All Rights Reserved” - wszelkie prawa zastrzeżone

9  Podczas korzystania z programu komputerowego obowiązują ściśle określone zasady, które opisane są w licencji.  Licencja to umowa pomiędzy producentem a użytkownikiem dotycząca zasad użytkowania produktu.  Kupując wyrób objęty licencją, masz pewność, że otrzymujesz produkt bez wad.  Dodatkowo otrzymujesz instrukcję instalacji i komplet podręczników oraz masz prawo do bezpłatnych porad i serwisu.  Możesz zakupić nowe wersje programu za niższą cenę, a także możesz zwrócić oprogramowanie do sklepu w okresie gwarancyjnym.

10  Legalnie zakupiony program ma numer licencyjny, służący do identyfikacji.  Licencja może być w formie drukowanej lub wyłącznie w formie elektronicznej.  Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania może być wymagana rejestracja lub aktywacja produktu.

11 Oprócz programów komercyjnych istnieją również programy udostępniane w inny sposób:  RODZAJE LICENCJI DARMOWYCH:  public domain  freeware  shareware  trial  adware  wersja demonstracyjna (demo  open source

12 Public domain twórca przekazuje go nieodpłatnie użytkownikowi (dotyczy bezpłatnych programów niestanowiących przedmiotu prawa autorskiego. Mogą być używane jako składniki innych aplikacji czy systemów).

13 Public domain  Inaczej mówiąc Domena Publiczna  czyli wszelkie oprogramowanie,  zdjęcia oraz inne dobra  dla których wygasły prawa autorskie,  bądź takie, które od samego powstania nie były objęte prawem autorskim.  Dzięki czemu są one dostępne dla każdego, do wszystkich zastosowań.

14 Freeware  to program rozpowszechniany za darmo.  Nie można go wykorzystywać w celach zarobkowych i umieszczać w nim reklam,  można natomiast dołączyć go do swoich produktów.  (Niekiedy autor programu oczekuje zarejestrowania się w gronie użytkowników programu i prosi o informację na temat jego funkcjonowania.)

15 Shareware  program przeznaczony do przetestowania, rozpowszechniany bezpłatnie na okres próbny, określony przez autora (przeważnie 30 dni).  Po upływie tego czasu program należy zarejestrować u producenta lub autora, co wiąże się zwykle z opłatą rejestracyjną.  Jeśli użytkownik zrezygnuje z testowania programu, to musi usunąć go ze swoich zbiorów.

16 Trial  wersja testowa oprogramowania, to rodzaj licencji na program komputerowy polegający na tym, że można go używać przez z góry określony czas (np. od 7 dni do 2 miesięcy)  Programy oparte na tej licencji są w pełni funkcjonalne. Można korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w takim programie.  Po upływie tego czasu program zostanie zablokowany. Dlatego należy w odpowiednim czasie odinstalować go lub wykupić licencje.

17 Adware  to także program rozpowszechniany za darmo, jednak użytkownik musi oglądać wyświetlane w nim reklamy.  Jeśli zapłaci za program i zarejestruje go, reklamy nie będą się pojawiać. (np. gg)

18 Wersja demonstracyjna demo  niepełna wersja programu, bezpłatna, rozprowadzana przez producentów w celach reklamowych.

19 Open source GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego opragromawania  producent udostępnia kod źródłowy programu i określa zasady, wg których użytkownik może ten kod modyfikować (przekształcać lub dopisywać coś do niego

20 Piractwo komputerowe  to łamanie praw autorskich, nielegalne posługiwanie się programem komputerowym bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiedniej opłaty.  Jednym z przejawów piractwa komputerowego jest korzystanie z programów nabytych nielegalnie.  Kupując nielegalny program, musimy pamiętać, że piractwo komputerowe dotyczy nie tylko tych, którzy kopiują i rozprowadzają nielegalne oprogramowanie, ale również tych, którzy je kupują.

21  (Użytkownik, który wbrew przepisom obowiązującego prawa  pobiera z Internetu pliki zawierające np. utwory muzyczne, obrazy, dokumenty, filmy, programy  i udostępnia je innym użytkownikom w celu zarobkowym lub wykorzystuje niezgodnie z zapisami licencji  – popełnia przestępstwo i może ponieść przewidziane prawem konsekwencje.)

22  jeśli używamy programu komputerowego czy też systemu, na który nie posiadamy licencji, nie jest to oprogramowanie typu „open source” lub program typu „freeware” lub „shareware” to działanie takie można określić mianem piractwa komputerowego.

23  W większości przypadków, powodem, dla którego dokonujemy zakupu nielegalnego oprogramowania jest bardzo wysoka cena jego licencjonowanej wersji.  W Polsce jest to towar ciągle luksusowy i nie wielu użytkowników decyduje się na taki zakup. Sprawa bardzo istotna dla zasobności naszych polskich portfeli jednak nie tłumacząca faktu kupowania nielegalnych kopii oprogramowania tylko i wyłącznie z przyczyn ekonomicznych. Nabywając nielegalnie oprogramowanie musimy być świadomi. Iż uczestniczymy w procederze nielegalnym czyli w piractwie komputerowym. Konsekwencje mogą być bardzo poważne - grzywna, konfiskata sprzętu, wypłata odszkodowań autorom oprogramowania czy nawet kara więzienia.

24  Master Collection CS5 - 2169 € netto (ok. 10 300 złotych brutto)  CS5 Design Premium - 1 609 € netto (ok. 7 640 złotych brutto)  CS5 Web Premium - 1399 € netto (ok. 6 640 złotych brutto)  CS5 Production Premium (tylko wersja EU English) - 1899 € netto (ok. 9 000 złotych brutto),  CS5 Design Standard - 1199 € netto (ok. 5 690 złotych brutto).   Za samego polskojęzycznego Photoshopa zapłacimy:  Adobe Photoshop CS5 - 595 € netto (ok. 2 830 złotych brutto)  Adobe Photoshop CS5 Extended - 839 € netto (ok. 4 000 złotych brutto)

25 Zadanie domowe – mailowo wyślij na maila 1a@gim4.myslowice.net 1b@gim4.myslowice.net 1c@gim4.myslowice.net 1a@gim4.myslowice.net 1b@gim4.myslowice.net 1c@gim4.myslowice.net Podaj przykłady programów na każdy rodzaj licencji: 1.public domain 2.freeware 3.shareware 4.trial 5.adware 6.wersja demonstracyjna (demo) 7.open source (GPL/GNU)


Pobierz ppt "Prawo autorskie..  Prawo autorskie stosowano już w XIX wieku. Międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego podpisano w 1866 roku w Bernie i w 1952."

Podobne prezentacje


Reklamy Google