Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/2007 1 FUNDACJA KOMANDOR PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDYCJA 2006 /2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/2007 1 FUNDACJA KOMANDOR PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDYCJA 2006 /2007."— Zapis prezentacji:

1 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/2007 1 FUNDACJA KOMANDOR PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDYCJA 2006 /2007

2 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20072 PAKIET WRZEŚNIOWY AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej i trwają maksymalnie 2 x 45 minut. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z dwudziestominutowymi lekcjami multimedialnymi dostarczonymi na płytach CD-ROM, gdzie zawarta jest teoria wprowadzająca do symulacji i zadań praktycznych. Następnym krokiem zaś jest stopniowe rozwijanie działalności szkolnej firmy…

3 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20073 Proponowane przez nas 8 etapów pracy: Wstęp do przedsiębiorczości Założenie miniprzedsiębiorstwa Kadry Finanse w firmie Otoczenie przedsiębiorstwa Produkty Kampania reklamowa Podsumowanie pracy

4 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20074 Cykl lekcji multimedialnych na płycie CD LEKCJE OBOWIĄZKOWE 1) Prezentacja programu 2) Formy działalności gospodarczej 3) Logo i nazwa firmy 4) Zasady rejestracji firmy 5) Misja firmy 6) Struktura miniprzedsiębiorstwa 7) Kadry i płace 8) Ubezpieczenia 9) Podatki 10) Księgowość 11) Ja i bank- kredyty, rachunki, depozyty 12) Popyt, podaż, cena 13) Otoczenie przedsiębiorstwa 14) Konkurenci i dostawcy 15) Debata 16) Badania rynku 17) Produkt 18) Jak zaprezentować ofertę na spotkaniu? 19) Jak działają sklepy internetowe? 20) Promocja i reklama 21) Kampania promocyjno- reklamowa 22) Tworzymy plan kampanii promocyjno-reklamowej 23) Jak ocenić pracę firmy? 24)Tworzymy prezentację naszej działalności LEKCJE ZALECANE 1) Wolny rynek 2) Przedsiębiorca czyli kto? 3) Polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 4) Globalizacja 5) Współpraca gospodarcza z zagranicą 6) Organizacja imprezy z okazji 10-lecia szkoły 7) Festyn szkolny dni otwarte 8) Pieniądz i jego funkcje 9) Pieniądz elektroniczny 10) Instytucje finansowe – banki 11) Instytucje wspierające przedsiębiorczość 12) Sposoby inwestowania pieniędzy 13) Motywacje i potrzeby klientów 14) Jesteśmy zakładem produkcyjnym 15) Czy potrafimy wykorzystać nasze prawa konsumenckie? 16) Doskonały sprzedawca 17) Lekcja języka polskiego – list otwarty 18) Lekcja plastyki – plakat

5 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/2007 5 Harmonogram programu Start: 25 września 2006 r. Zakończenie: 1 czerwca 2007 r. W tym czasie 28 spotkań: 14 – semestr zimowy 14 – semestr letni

6 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20076 MIESIĄCETAP/KROKLEKCJE MULTIMEDIALNE WRZESIEŃ1. WSTĘP DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZKOLENIA/ NABÓR UCZESTNIKÓW / LEKCJA: PREZENTACJA PROGRAMU PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD 2. ZAŁOŻENIE MINIPRZEDSIĘBIORSTWA FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ LOGO I NAZWA FIRMY / ZASADY REJESTRACJI FIRMY / MISJA FIRMY LISTOPAD/ GRUDZIEŃ 3. KADRY STRUKTURA MINIPRZEDSIĘBIORSTWA/ KADRY I PŁACE / UBEZPIECZENIA GRUDZIEŃ / STYCZEŃ 4. FINANSE W FIRMIE PODATKI / KSIĘGOWOŚĆ / JA I BANK – KREDYTY, RACHUNKI, DEPOZYTY STYCZEŃ/LUTY/ MARZEC 5. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORTSWA POPYT, PODAŻ, CENA / OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA / KONKURENCI I DOSTAWCY/ DEBATA MARZEC6. PRODUKTY BADANIA RYNKU / PRODUKT / JAK ZAPREZENTOWAĆ OFERTĘ NA SPOTKANIU? / JAK DZIAŁAJĄ SKLEPY INTERNETOWE? KWIECIEŃ/MAJ7. KAMPANIA REKLAMOWA PROMOCJA I REKLAMA / KAMPANIA PROMOCYJNO –REKLAMOWA/ TWORZYMY PLAN KAMPANII PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ MAJ8. PODSUMOWANIE PRACY JAK OCENIĆ PRACĘ FIRMY? / TWORZYMY PREZENTACJĘ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

7 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20077 Szkolna firma nazywana miniprzedsiębiorstwem pracuje w podziale na grupy odpowiadające różnym działom firmy: ZARZĄD DZIAŁ MARKETINGU DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA DZIAŁ ZAOPATRZENIA DZIAŁ INFORMA- TYCZNY DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY DZIAŁ ADMINI STRACYJNO- PERSONALNY

8 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20078 Każdy z etapów składa się z kilku zajęć. Etap zostanie zaliczony, jeżeli szkoła wykona określone zadanie, np. Etap1: przesłanie do Fundacji oświadczenia o przystąpieniu do PW-AP, Etap2: przesłanie do Fundacji umowy spółki, formularza rejestracyjnego, misji firmy i logo, Etap3: przesłanie do Fundacji struktury firmy, umieszczenie w IPO aktualności Etap4: przesłanie do Fundacyjnego Banku Pożyczkowego wniosku o pożyczkę na rozwój firmy, umieszczenie w IPO aktualności i wizytówek Etap5: przeprowadzenie debaty, Etap6:aktualizacja IPO Etap7: przesłanie do Fundacji planu kampanii promocyjno- reklamowej Etap8: przesłanie do Fundacji podsumowania pracy firmy

9 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/20079 PAKIET WRZEŚNIOWY – AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LEKCJE MULTIMEDIALNE Przewodnikiem, który oprowadza uczestników zajęć po świecie biznesu jest ich wirtualny rówieśnik - Kamil. Przygody Kamila i jego rodziny są punktem wyjściowym do objaśniania młodym ludziom zjawisk i zdarzeń gospodarczych. Jestem Kamil Nowak i chciałbym zaprosić Was do wspólnej zabawy.

10 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200710 PAKIET WRZEŚNIOWY Efektem pracy młodzieży jest oferta pakietów wrześniowych, którą prezentują w internetowej przeglądarce ofert, czyli IPO.

11 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200711 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Lekcje o Unii Europejskiej Debata na wybrany temat związany z przedsiębiorczością Edukacją i Unią Europejską Bełżec

12 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200712 PAKIET WRZEŚNIOWY – AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONKURSY, WYJAZDY, ATRAKCJE Konkurs Logo naszej firmy Konkurs na najlepszą stronę www Konkurs na kronikę miniprzedsiębiorstwa Konkurs Wiedzy Gospodarczej

13 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200713 KONKURS NA LOGO FIRMY Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów biorących udział w projekcie Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości 2006/2007. Jedna praca = jeden autor Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: Etap I – eliminacje szkolne, Etap II – eliminacje wojewódzkie, Etap III – równolegle Ogólnopolski Konkurs Internetowy oraz Finał Ogólnopolski.

14 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200714 KONKURS NA NAJLEPSZĄ STRONĘ WWW MINIPRZEDSIĘBIORSTWA Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów biorących udział w projekcie Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości 2006/2007. autor strony = wszyscy członkowie miniprzedsiębiorstwa Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Oceniane będą: aktualizacja strony, wiadomości i zdjęcia dotyczące działalności firmy, przedstawienie oferty. Zwycięska strona edycji 2005/2006: http://www.fundacja.komandor.pl/ipo/?akcja=mp/75

15 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200715 KONKURS KRONIKA MINIPRZEDSIĘBIORSTWA Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów biorących udział w projekcie Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości 2006/2007. Przedmiotem konkursu są ręcznie przygotowane kroniki szkolnej firmy. Oceniane będą: zawartość merytoryczna i techniczne wykonanie kroniki. W kronice powinny znaleźć się: o o Podstawowe informacje o miniprzedsiębiorstwie, o o Opis i zdjęcia z działania firmy, o o Oferta, o o Relacja innowacyjnych działań miniprzedsiębiorstwa.

16 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200716 KONKURS WIEDZY GOSPODARCZEJ Konkurs Wiedzy Gospodarczej, to ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości 2006/2007. Celem konkursu jest kształcenie przedsiębiorczych postaw młodzieży oraz utrwalenie dotychczasowej i nabycie nowej wiedzy ekonomiczno – gospodarczej. Prowadzone przez Internet eliminacje do konkursu trwać będą od grudnia do kwietnia, a finał przewidziany jest w maju 2007 r i odbędzie się w Warszawie. W finale konkursu weźmie udział 8 3-osobowych delegacji najlepszych miniprzedsiębiorstw.

17 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200717 Dzień Dziecka z Przedsiębiorcą NAJAKTYWNIEJSZE MINIPRZEDSIĘBIORSTWA WEZMĄ UDZIAŁ W AKCJI DZIEŃ DZIECKA Z PRZEDSIĘBIORCĄ, W CZASIE KTÓREJ WYJADĄ NA WYCIECZKĘ DO ZAPRASZAJĄCYCH ICH FIRM I ZAKŁADÓW. JEST TEŻ CZĘŚĆ CZYSTO ROZRYWKOWA, NP. WYJŚCIE NA KRĘGLE CZY DO KINA.

18 PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/200718 Zapraszamy na stronę internetową Fundacji Komandor! www.fundacja.komandor.pl


Pobierz ppt "PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006/2007 1 FUNDACJA KOMANDOR PAKIET WRZEŚNIOWY - AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDYCJA 2006 /2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google