Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH"— Zapis prezentacji:

1 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
lokalizacja nominowanej przestrzeni na mapie umożliwiającej ocenę zagospodarowania i kontekstu urbanistycznego Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

2 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

3 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

4 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

5 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
Rewitalizacja Parku Gminnego rozpoczęta została we wrześniu 2009 roku w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 15-miesięcznym cyklu inwestycyjnym (IX/2009-XII/2010) zaprojektowano I zrealizowano pierwszy z czterech zakładanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym etapów. Etap ten obejmował takie elementy jak: - staw z wyspą, molo, podest brzegowy i mostek, - alejki piesze, - rosarium wraz z pozostałymi nasadzeniami, - małą architekturę, - oświetlenie parkowe. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy (ponad 1,5 mln zł) przy wykorzystaniu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 255,5 tys. zł. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

6 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
Włodarze gminy realizują proces rewitalizacji świadomi pozytywnego oddziaływania na wielopłaszczyznowy i zrównoważony rozwój gminy. Wśród korzyści, jakie niesie rewitalizacja jedynego w małej wiejskiej gminie terenu z tak charakterystycznym potencjałem można wymienić między innymi: - podtrzymanie charakteru krajobrazu w nawiązaniu do naturalnej konfiguracji terenu oraz historycznych uwarunkowań, - przywrócenie wartości przyrodniczej miejsca z jednoczesnym wyeliminowaniem zagrożeń o charakterze ekologicznym, - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej opierającej swoją unikatowość na odmienności zagospodarowania, specyfice historycznej, odwołaniu do lokalnych symboli, wyjątkowości i niepowtarzalności wizerunku miejsca, - otwarcie nowej przestrzeni na potrzeby mieszkańców, ich integrację poprzez udostępnienie funkcji kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych i społeczno-gospodarczych, - poprawa wizerunku gminy, postrzegania jej od wewnątrz i z zewnątrz, zarówno w wymiarze materialnym, jak i w wymiarze aktywności, wykreowania swoistego produktu dla turystyki weekendowej atrakcyjnej w skali regionu, - wyznaczenie nowych standardów inwestycyjnych poprzez wdrażanie przemyślanych rozwiązań projektowych, zawiązywanie partnerstw inwestycyjnych i stosowanie innowacyjnych montaży finansowych. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

7 … przed rewitalizacją…
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH … przed rewitalizacją… po … Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

8 … przed rewitalizacją…
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH … przed rewitalizacją… po … Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

9 … przed rewitalizacją…
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH … przed rewitalizacją… po … Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

10 … przed rewitalizacją…
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH … przed rewitalizacją… po … Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

11 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
… przed rewitalizacją… po … Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

12 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
… wiosną… Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

13 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
… latem… Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

14 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
… jesienią… Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

15 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH
… zimą… Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

16 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

17 Zapraszamy do Ornontowic …
REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Zapraszamy do Ornontowic … Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012


Pobierz ppt "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google