Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 lokalizacja nominowanej przestrzeni na mapie umożliwiającej ocenę zagospodarowania i kontekstu urbanistycznego

2 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

3 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

4 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewitalizacja Parku Gminnego rozpoczęta została we wrześniu 2009 roku w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 15-miesięcznym cyklu inwestycyjnym (IX/2009-XII/2010) zaprojektowano I zrealizowano pierwszy z czterech zakładanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym etapów. Etap ten obejmował takie elementy jak: - staw z wyspą, molo, podest brzegowy i mostek, - alejki piesze, - rosarium wraz z pozostałymi nasadzeniami, - małą architekturę, - oświetlenie parkowe. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy (ponad 1,5 mln zł) przy wykorzystaniu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 255,5 tys. zł.

6 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Włodarze gminy realizują proces rewitalizacji świadomi pozytywnego oddziaływania na wielopłaszczyznowy i zrównoważony rozwój gminy. Wśród korzyści, jakie niesie rewitalizacja jedynego w małej wiejskiej gminie terenu z tak charakterystycznym potencjałem można wymienić między innymi: - podtrzymanie charakteru krajobrazu w nawiązaniu do naturalnej konfiguracji terenu oraz historycznych uwarunkowań, - przywrócenie wartości przyrodniczej miejsca z jednoczesnym wyeliminowaniem zagrożeń o charakterze ekologicznym, - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej opierającej swoją unikatowość na odmienności zagospodarowania, specyfice historycznej, odwołaniu do lokalnych symboli, wyjątkowości i niepowtarzalności wizerunku miejsca, - otwarcie nowej przestrzeni na potrzeby mieszkańców, ich integrację poprzez udostępnienie funkcji kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych i społeczno-gospodarczych, - poprawa wizerunku gminy, postrzegania jej od wewnątrz i z zewnątrz, zarówno w wymiarze materialnym, jak i w wymiarze aktywności, wykreowania swoistego produktu dla turystyki weekendowej atrakcyjnej w skali regionu, - wyznaczenie nowych standardów inwestycyjnych poprzez wdrażanie przemyślanych rozwiązań projektowych, zawiązywanie partnerstw inwestycyjnych i stosowanie innowacyjnych montaży finansowych.

7 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 po … … przed rewitalizacją …

8 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 po … … przed rewitalizacją …

9 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 po … … przed rewitalizacją …

10 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 po … … przed rewitalizacją …

11 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 po … … przed rewitalizacją …

12 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 … wiosną …

13 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 … latem …

14 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 … jesienią …

15 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 … zimą …

16 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012

17 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Zapraszamy do Ornontowic …


Pobierz ppt "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU GMINNEGO W ORNONTOWICACH Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google