Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marian Sobczyk Jan Skalik Barbara Brezdeń. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego REPREZENTUJE SZKOŁĘ I UCZNIÓW;WYRAŻA WOLĘ UCZNIÓW INNYM ORGANOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marian Sobczyk Jan Skalik Barbara Brezdeń. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego REPREZENTUJE SZKOŁĘ I UCZNIÓW;WYRAŻA WOLĘ UCZNIÓW INNYM ORGANOM."— Zapis prezentacji:

1 Marian Sobczyk Jan Skalik Barbara Brezdeń

2

3

4 Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego REPREZENTUJE SZKOŁĘ I UCZNIÓW;WYRAŻA WOLĘ UCZNIÓW INNYM ORGANOM SZKOŁY;ROZWIĄZUJE PROBLEMY UCZNIOWSKIE; ORGANIZUJE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ, KULTUROWĄ, SPORTOWĄ I ROZRYWKOWĄ W SZKOLE; DORADZA PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWACH WAŻNYCH DLA SZKOŁY; ZWOŁYWANIE WALNEGO ZEBRANIA UCZNIÓW Działania, jakie może podejmować w ramach tych kompetencji UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE WYSYŁANIE PETYCJI, PRÓŚB, LISTÓW, ITP. DO ORGANÓW SZKOLNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH WSPÓŁPRACA Z PEDEGOGAMI, NAUCZYCIELAMI ORGANIZACJA KONKURSÓW, KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ, DYSKOTEK, ITP. ORGANIZOWANIE REFERENDÓW, DEBAT, ITP. PRZEKAZYWANIE UCZNIOM INFORMACJI NA TEMAT PRACY RADY SAMORZĄDU Na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i ustawy o systemie oświaty

5

6  kieruje pracą zarządu SU,  reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,  przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,  zwołuje i przewodniczy wspólnym zebraniom zarządu SU z radą samorządów klasowych oraz z przedstawicielami innych grup,  przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

7 Zastępca przewodniczącego:  zastępuje przewodniczącego w czasie jego nieobecności,  pomaga przewodniczącemu w spełnianiu jego obowiązków. Skarbnik:  gromadzi środki finansowe oraz rachunki samorządu,  przedstawia sprawozdanie finansowe organom szkoły.

8 Samorząd uczniowski może dzielić się na sekcje (komisje), czyli na grupy zadaniowe.

9  dziennikarska  ds. życia kulturalnego i rozrywki  ds. promocji  ds. dekoracji  ds. organizacji imprez sportowych  reprezentacyjna  ds. praw ucznia  wywiadowcza

10 DZIENNIKARSKA REDAGOWANIE GAZETKI SZKOLNEJ DS. PROMOCJI TWORZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH SAMORZĄDU POZYSKIWANIE SPONSORÓW DS. PRAW UCZNIA INFORMUJE UCZNIÓW O PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAWACH PRÓBUJE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEM ŁAMANIA PRAW UCZNIÓW DZIAŁA W OBRONIE POSZKODOWANYCH UCZNIÓW WYWIADOWCZA ZBIERA OPINIĘ O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GROMADZI POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW W SZKOLE

11

12

13 Od lat nasz Samorząd Szkolny działa na rzecz osób będących w potrzebie. Np. w 2007 roku, nasi uczniowie zbierali pieniążki na leczenie chorej dziewczynki Ady Górskiej.

14

15 W październiku Hospicjum Domowe w Oławie, rozpoczęło kampanię „Pola Nadziei”. Celem akcji było zbieranie cebulek Żonkili (symbol nadziei), które następnie zostały zasadzone pod Oławskim pręgierzem na znak solidaryzowania się z cierpiącymi i umierającymi

16

17 Jak co roku uczniowie ze szkolnego koła PCK oraz Samorządu Uczniowskiego, ogłosili zbiórkę słodyczy i artykułów chemicznych na paczki dla potrzebujących.

18 Akcja Kolorowa Poduszka dla Maluszka jest prowadzona na rzecz Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Dziecięcego imienia Janusza Korczaka we Wrocławiu. Polega na stworzeniu warunków do samodzielnego szycia przez młodych ludzi pościeli dla małych pacjentów „erki”. Kolorowa Poduszka Dla Maluszka

19 Jakie działania podejmują samorządy w różnych miejscach Polski?

20 „Dzień słodkości” Pozyskanie funduszy na potrzeby SU

21 „Dzień krawata” Przekonanie młodych do noszenia eleganckich strojów

22 Spotkanie z policją Zapoznanie uczniów z pracą policjanta

23 Akcja „Pluszak” Pomoc dzieciom w Afryce i na Białorusi

24 Konkursy fotograficzne Popularyzowanie fotografii wśród uczniów

25 Dzień wiedzy o Polsce Poszerzenie wiadomości o naszej ojczyźnie

26 Sprzątanie opuszczonych grobów  Zebranie zniczy  Uporządkowanie opuszczonych grobów wraz z zapaleniem zniczy

27 Św. Mikołaj w szpitalu Umilenie pobytu w szpitalu chorym dzieciom

28 „Szczęśliwy numerek”

29 Zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "Marian Sobczyk Jan Skalik Barbara Brezdeń. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego REPREZENTUJE SZKOŁĘ I UCZNIÓW;WYRAŻA WOLĘ UCZNIÓW INNYM ORGANOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google