Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teatr Nowy w Zabrzu. Teatr Nowy w Zabrzu został zało ż ony w 1959 roku, mie ś ci si ę w budynku dawnego kasyna Huty Donnersmarck.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teatr Nowy w Zabrzu. Teatr Nowy w Zabrzu został zało ż ony w 1959 roku, mie ś ci si ę w budynku dawnego kasyna Huty Donnersmarck."— Zapis prezentacji:

1 Teatr Nowy w Zabrzu

2 Teatr Nowy w Zabrzu został zało ż ony w 1959 roku, mie ś ci si ę w budynku dawnego kasyna Huty Donnersmarck.

3 W 1974 roku Teatr Nowy uhonorowany został Złot ą Odznak ą "Zasłu ż onego w rozwoju województwa katowickiego". Jako pierwszy teatr w Polsce wyró ż niony został tak ż e Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

4 Od 2000Teatr Nowy w Zabrzu (wraz z miastem Zabrze) jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywisto ść przedstawiona’’.

5 Nagroda przyznana we wrze ś niu 2004 roku za spektakl „ Wampir" w re ż yserii Mariana Sławi ń skiego na X Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie organizowanym przez Ministra Kultury, przy współudziale Teatru Narodowego w Warszawie oraz Zwi ą zku artystów Scen Polskich potwierdziła kulturotwórcz ą rol ę teatru zabrza ń skiego na mapie teatralnej Polski - tym samym całego regionu ś l ą skiego.

6

7 W zabrza ń skim Teatrze Nowym pracowało (lub z nim współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen ś l ą skich, uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Maskami - regionaln ą nagrod ą przyznawan ą najwybitniejszym twórcom teatralnym. Byli w ś ród nich m.in.: Hanna Boraty ń ska (1975 i 1976 – Srebrna Maska), Wincenty Grabarczyk (1980, 1995 - Złota Maska), Mieczysław Całka (1987 - Złota Maska), Andrzej Lipski (1988, 1991, 1995, - Złota Maska), Wojciech Le ś niak (1988 – Złota Maska), Zbigniew Stryj (1998 - Złota Maska).

8

9 Publiczno ść ogl ą dała ch ę tnie utwory muzyczne ("Ja ś nie Pan Nikt" Lope de Vegi, "Lord z walizki" Oskara Wilde’a), a tak ż e przedstawienia lekturowe ("Balladyna" J. Słowackiego, "Dziady cz. II" A. Mickiewicza) i widowiska dla dzieci ("Tytus, Romek i A'Tomek" Anny Amarylis, "120 przygód Koziołka Matołka" Kornela Makuszy ń skiego, "Królowa Ś niegu" H. Ch. Andersena).

10

11 Były w ś ród nich prawdziwe "hity frekwencyjne", które osi ą gały, przy pełnej widowni, rekordowe liczby przedstawie ń : "Na szkle malowane", "Dzi ś do ciebie przyj ść nie mog ę ", "Wesele na Górnym Ś l ą sku". Powodzeniem cieszyły si ę nie tylko spektakle wielkiej klasyki ś wiatowej (m.in. "Mewa" Czechowa, "Sk ą piec„ Moliera, "Kupiec" Plauta), ale tak ż e polskiej ("Klub kawalerów" M. Bałuckiego, "Nie- Boska komedia" Z. Krasi ń skiego, "Do ż ywocie" A. Fredry, "Fircyk w zalotach" F. Zabłockiego, "Droga do Czarnolasu" A. Maliszewskiego).

12

13 Jednym z najpopularniejszych zabrza ń skich aktorów jest Zbigniew Stryj - aktor filmowy i teatralny, re ż yser. Wyst ę puje w Teatrze Nowym w Zabrzu, w którym płeni równie ż funkcj ę zast ę pcy dyrektora do spraw artystycznych. Grał w wielu polskich filmach, np.: „Benek”, „Na Wspólnej”, „Glina”, „Komisarz Alex”, „Na dobre i na złe”, „Hotel 52”. Jest te ż laureatem nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego podczas 32 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (za rol ę w filmie „Benek”).

14 Zbigniew Stryj

15 Prezentacj ę przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu pod opiek ą nauczycieli: Joanny Chrz ą szcz i Patrycji Pytlik


Pobierz ppt "Teatr Nowy w Zabrzu. Teatr Nowy w Zabrzu został zało ż ony w 1959 roku, mie ś ci si ę w budynku dawnego kasyna Huty Donnersmarck."

Podobne prezentacje


Reklamy Google