Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fryderyk Pautsch - 1908.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fryderyk Pautsch - 1908."— Zapis prezentacji:

1 Fryderyk Pautsch

2 Wersyfikacja Rytm Jakbyś go określił własnymi słowami?
Jaki system wersyfikacyjny – przypominam, że masz do wyboru: wiersz intonacyjno –zdaniowy (średniowieczny) – długość wersu reguluje długość zdania, ale te zdania są dobierane tak, by w ich długości były pewne regularności, by odpowiednie wersy miały podobną długość wiersz sylabiczny – regularna liczba sylab w wersach wiersz sylabotoniczny –regularna liczba sylab w wersach i rozkład akcentów wiersz toniczny – regularny rozkład akcentów (od łać. tonus) wiersz wolny – bez żadnych regularności w budowie Rytm tworzą wszelkie regularne powtórzenia, a więc… Co o go w tym wierszu jeszcze buduje?

3 Wersyfikacja –warstwa dźwiękowa. - rodzaj, układ rymów
Wersyfikacja –warstwa dźwiękowa - rodzaj, układ rymów - czy dostrzegasz jeszcze jakieś inne zabiegi oprócz rymów i akcentów związane z samym brzmieniem wyrazów w tym wierszu? Uwaga! Teraz FUNKCJA – po co taki rytm, takie brzmienia?

4 O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną I światła szarego blask sączy się senny... O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... Amfibrach (gr. amphíbrachys, dosł. z obu stron krótki)

5 O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną I światła szarego blask sączy się senny... O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... Instrumentacja głoskowa, aliteracja

6 Świat przedstawiony Kolorystyka Światło
Dźwięki (te o których się mówi w wierszu) Przywoływane rodzaje pejzażu, krajobrazu

7 Język słownictwo Czy zauważasz z jakiego typu słownictwa jest tu dużo?
- z jakimi sferami życia połączonymi znaczeniowo (pola semantyczne) - jak nacechowanego emocjonalnie - jakie skojarzenia budzące

8 Przyjrzyjmy się temu słownictwu – uważniej
W pierwszej zwrotce (strofie) podkreśl wszystkie wyrazy nacechowane negatywnie W pierwszej i drugiej strofie podkreśl wszystkie wyrazy należące do pola semantycznego śmierci i żałoby W pierwszej i trzeciej zwrotce podkreśl wszystkie słowa kojarzące się z pustką lub jałowością W pierwszej i trzeciej zwrotce podkreśl słowa należące do pola semantycznego szarości i mroku W pierwszej i drugiej strofie znajdź słowa, które budują wrażenie nieokreśloności opisywanych rzeczy i zdarzeń, niewyrazistości pejzażu itd.. Uwaga! Teraz FUNKCJA – po co takie słownictwo tutaj?

9 Nastrój wiersza Określ go – używając 10 epitetów.

10 Obrazowanie Wymień kilka pojawiających się w wierszu obrazów
Nie pytam cię już, jakimi cechami się one odznaczają ( że są zamglone, szare, nieostre), bo do tego już doszliśmy – a może coś jeszcze dodasz…? Ale proszę, powiedz, które z nich są realistyczne, a które nie i dlaczego tak myślisz?

11 Sytuacja komunikacyjna
Określ typ liryki - pośrednia czy bezpośrednia Określ podmiot liryczny i sytuację liryczną w wierszu Sytuacja liryczna = sytuacja, w której jest podmiot w chwili wypowiadania monologu lirycznego Jakie uczucie osoba mówiąca w wierszu wyznaję? Określ typ tego monologu lirycznego, tzn. co to za „gatunek mowy”, akt mowy – co ten podmiot liryczny robi – przemawia?, spowiada się?, wznosi toast?itp.

12 Kompozycja wiersza Jak w tym wierszu łączą się zwrotki z refrenami – na mocy jakiej logiki? O czym one kolejno są – jakie mają tematy, czy może jakie odczucia opisują? Czy jakaś zasada rządzi kolejnością ich następowania po sobie?

13 Świat przedstawiony – motywy, zdarzenia, wyglądy rzeczy cd.
Kim są „snów mary powiewne, dziewicze” Kto umarł bohaterowi lirycznemu? Czy w pobliskiej wsi naprawdę tego wieczoru spaliły się dzieci? (czemu bohater nie biegnie na pomoc?) Co dziwnego jest w przedstawionym tutaj wizerunku szatana Gdzie mieści się ogród bohatera? Uwaga! Teraz FUNKCJA – po co te rzeczy zostały tu w ten sposób przedstawione?

14 Konteksty – czyli wiedza spoza wiersza, która może pogłębić Twoją interpretację
Wiersz pochodzi z tomu „Dzień duszy” z roku] – kontekst historyczno-literacki Wykorzystaj tytułu tomu do interpretacji wiersza Wiedzę o tendencjach epoki Porównaj sposób użycia poszczególnych symboli w tym wierszu np. szatana i ogrodu ze sposobem ich używania utrwalonym w tradycji europejskiej i wykorzystaj to do interpretacji wiersza Kontekst kulturowy Czy ten wiersz w jakiś sposób przypomina Ci pod jakimś istotnym dla jego interpretacji względem inne teksty kultury

15 Franz von Stuck „Lucyfer” 1890
Inni szatani modernistyczni, np.: Tadeusz Miciński – wiersz „Lucyfer” Jan Kasprowicz – obraz świata pod władzą szatana w „Hymnach” Fascynacja Przybyszewskiego szatanem jego wykłady o satanizmie

16 Spis treści Zapis Budowa wiersza: Sytuacja komunikacyjna
Rytm, system wersyfikacyjny, rymy, budowa (podział na strofy lub inna) Warstwa dźwiękowa Rytm, rym, melodyczność, zabiegi z użyciem dźwięku słów Język Słownictwo (pola semantyczne,wartościowanie, konotacje wyrazów) Styl Użyte środki stylistyczne i retoryczne Tytuł Kompozycja Sytuacja komunikacyjna Podmiot liryczny, adresat, sytuacja liryczna, typ liryki, typ monologu lirycznego, uczucia i refleksje wyrażane w wierszu Obrazowanie Jakie są, jaki typ obrazowania, jak się je robi i kadruje Świat przedstawiony Motywy obecne w wierszu (wspominane fakty, zdarzenia, rzeczy, rekwizyty, osoby, pejzaże itd.) Symbolika Nawiązania intertekstualne obecne w tekście Konteksty Historyczne, historyczno-literackie, filozoficzne, kulturowe, biograficzny, porównawcze


Pobierz ppt "Fryderyk Pautsch - 1908."

Podobne prezentacje


Reklamy Google