Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowisko ponad wszystko !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowisko ponad wszystko !!!"— Zapis prezentacji:

1 Środowisko ponad wszystko !!!
Jakub Kramarz kl. Ib Z.S. im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze Opiekun : Sylwia Szczuka

2 WODA Życiodajna substancja – bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii, jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina W kulturowej symbolice jest jednym z żywiołów i przeciwstawiana jest ogniowi, powietrzu, i ziemi. Symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie.

3 Woda umożliwiła rozwój rolnictwa, żeglugi
i przemysłu. Nad brzegami wielkich rzek powstawały wielkie cywilizacje. Egipcjanie zasiedlali brzegi Nilu, Mezopotamia leżała między Tygrysem a Eufratem, cywilizacja chińska w dorzeczach rzek Huang He i Jangcy Babilon nad rzeką Eufrat – [www.cuda-swiata.pl] Woda była niezbędna do codziennego funkcjonowania. Dlatego ludzie zamieszkiwali w pobliżu łatwo dostępnych ujęć. Pili i używali wody, która po prostu wyglądała na czystą. Nie było przemysłu ani kwaśnych deszczy i innych zanieczyszczeń. Gotować wodę zaczęto dopiero około 500 lat p.n.e. To był pierwszy sposób na wyeliminowanie znajdujących się w niej zarazków. Hasankeyf nad rzeką Tygrys – [www.interia.pl]

4 Kanalizacja w starożytności
Pierwsze urządzenia kanalizacyjne zbudowano w czasach starożytnych . W Babilonie istniał duży kanał ściekowy . W Niniwie w VII w p.n.e. ceglany kanał z bocznymi włazami odprowadzał ścieki do rzeki. System kanalizacyjny z Habuba al-Kariba [www.instsani.webd.pl] Najbardziej rozbudowana kanalizacja występowała w Grecji i Rzymie. Główny kanał ściekowy Rzymu został wybudowany około 610 r p.n.e. z kamienia i funkcjonuje do dziś. Cloaca Maxima, fragment kanału [www.instsani.webd.pl]

5 Historia kanalizacji w Polsce
Początki rozwoju kanalizacji na ziemiach polskich sięgają XIV wieku – Gdańsk, Kraków, Kamieniec, Bolesławiec, Reszel i inne. Przykładowo na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu od 1531 roku ścieki komunalne odprowadzane były nie do rzeki Bóbr, lecz na łąki, w celu ich rolniczego wykorzystania (naturalny nawóz) a jednocześnie unieszkodliwiania (oczyszczania). System eksploatowany był do początku XX wieku. W Reszlu natomiast pozostają nadal w eksploatacji kanały „krzyżackie”, stanowiące istotny element systemu kanalizacyjnego miasta.

6 Powstanie nowoczesnych systemów kanalizacyjnych, z oczyszczaniem ścieków włącznie, wiązało się z tzw. rewolucją przemysłową i burzliwym rozwojem miast w Europie w XIX wieku. Wybuch epidemii cholery w 1831 r. zdecydowanie przyspieszył ten proces. Pierwsze „kompleksowe” systemy kanalizacyjne na ziemiach polskich powstały w Gdańsku (1871), we Wrocławiu ( ) i w Warszawie (1900). Zaczęto też wprowadzać coraz powszechniej w większych miastach tzw. klozety wodne - „WC”.

7 Zanieczyszczenia wód. Zanieczyszczenia rolnicze pochodne hodowli zwierząt, wypłukane z gleby nawozy i środki ochrony Zanieczyszczenia komunalne zawierające detergenty, produkty rozkładu substancji organicznych, ścieki szpitalne Zanieczyszczenia przemysłowe zawierające związki chemiczne stanowią duże zagrożenie dla środowiska

8 [www.wigo.pl]

9 Sposoby oczyszczania wody
Sposoby mechaniczne proces cedzenia – zasada pracy filtrów piaskowych proces wznoszenia – zanieczyszczenia o mniejszej gęstości niż woda wypływają na jej powierzchnię proces sedymentacji – ciała o większej gęstości opadają na dno

10 Sposoby chemiczne dodawanie chemikaliów Sposoby biologiczne Wykorzystanie do oczyszczania przyrody ożywionej

11 Ochrona wód w gminie Krzeszowice
Ochroną wody w gminie Krzeszowice zajmuje się spółka „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice”.

12 Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków komunalnych na terenie gminy są wyodrębnione cztery aglomeracje: Aglomeracja Krzeszowice obejmująca miejscowości Tenczynek, Krzeszowice, Ostrężnica, Nowa Góra, Czerna, Miękinia, Filipowice, Wola Filipowska, Nawojowa Góra. Aglomeracja Krzeszowice - Zalas składająca się z dwóch małych oczyszczalni Zalas Zachód i Rudno Aglomeracja Jerzmanowice – Przeginia Aglomeracja Zabierzów – Niegoszowice

13 A gdyby nie było kanalizacji?!!!
Brak kanalizacji mógłby być fatalny w skutkach dla całego środowiska naturalnego naszego regionu. Obniżenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych Odtlenienie wody, co wpływa na życie ryb i innych organizmów wodnych Nieprzyjemny smak i zapach

14 Bezpośrednie działanie trujące – występuje w przypadku, gdy ścieki zawierają substancje toksyczne w ilościach przekraczających granicę toksyczności Pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka wywołane znajdującymi się w zanieczyszczonych wodach wirusami i bakteriami. Zakaz kąpieli w zanieczyszczonych akwenach

15 Efekty działania kanalizacji w naszej okolicy
Poprawa jakości wód w okolicznych strumieniach [Źródło własne] Odnowienie fauny i flory wodnej [Źródło własne]

16 Zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska
Pojawienie się rzadkich gatunków roślin i bujniejszy wzrost roślinności brzegowej i przybrzeżnej Zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby i kompleksowa ochrona ujęć wody [Źródło własne]

17 Korzyści społeczne płynące z budowy kanalizacji
Podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców Poprawa jakości wody do spożycia Poprawa warunków sanitarnych Likwidacja uciążliwych zapachów powstających przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb

18 Korzyści ekonomiczne płynące z budowy kanalizacji
Zmniejszenie strat w środowisku Zmniejszenie strat wody dostarczanej odbiorcom Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta i gminy Krzeszowice Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego

19 Jakie będą korzyści po przyłączeniu się do kanalizacji w naszej gminie ?
Podłączając nasze gospodarstwa domowe do nowo wybudowanej kanalizacji, nie tylko pozbędziemy się problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, ale także znacznie przyczynimy się do ochrony naszego lokalnego środowiska naturalnego.

20 Korzyści są obustronne zarówno dla nas jak i dla środowiska, które nas otacza, m.in poprzez:
ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntowych likwidację szamb, co wpływa na podniesienie komfortu życia ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba

21 Kanalizacja sanitarna w naszej gminie to:
Bezpieczny odpływ zużytej wody Przyjazny środowisku odpływ zużytej wody Wygodny odpływ zużytej wody Tańszy odpływ zużytej wody UWAGA !!! 75% chorób na świecie to choroby przenoszone przez wodę. Zakażona brudna woda zabija więcej ludzi niż AIDS, nowotwory czy wojny.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

23 Źródła: http://www.instsani.webd.pl/siecika.htm
 http://www.wigo.pl/artykuly/ruch-wody-w-przyrodzie-i-jej-zanieczyszczenie


Pobierz ppt "Środowisko ponad wszystko !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google