Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL."— Zapis prezentacji:

1 Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL COAL PLAY AN IMPORTANT ROLE” GLIWICE

2 ZPORR DZIAŁANIE 2.6 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” jest projektem pilotażowym i pierwszą w Polsce próbą tworzenia klastera w przemysłach powiązanych (górnictwo i energetyka) mających strategiczne znaczenie dla Polski i gmin górniczych.

3 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: O pracowanie i wdrożenie modelu działania Innowacyjnego Śląskiego Regionalnego Klastera Czystych Technologii Węglowych, organizację którego stanowi zespół wielofunkcyjny, działający w oparciu o sieć informacji, rozwiązujący problemy w zintegrowanym systemie organizacyjnym.

4 UCZESTNICY SEKTOR PRZEMYSŁU SEKTOR NAUKI SEKTOR SAMORZĄDOWY

5 KONCEPCJA KLASTRA PRZEDSIĘBIORSTWA SAMORZĄDSEKTOR B+R

6 SAMORZĄD KATOWICE GLIWICE TYCHY JAWORZNO JASTRZĘBIE ZDRÓJ RYBNIK

7 POTENCJAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

8 Zakres działań jednostek samorządu terytorialnego (JST) w okresie przygotowania i realizacji projektu Zachęcanie wybranych podmiotów sektora przemysłowego, usługowego oraz B+R, działających na terenie JST, do włączenia się do realizacji projektu klastera, Inicjowanie spotkań i współpracy potencjalnych uczestników klastera na terenie działania, Upowszechnianie pozytywnych przykładów konkretnych przedsięwzięć, związanych z obszarem funkcjonowania klastera

9 Działania promocyjne: Promocja zewnętrzna, Promocja wewnętrzna, Udział w przedsięwzięciach wspólnych, promujących markę klastera.

10 Uwzględnienie elementów, związanych z projektem klastera w już realizowanych przez JST przedsięwzięciach proinnowacyjnych Nawiązywanie współpracy między JST uczestniczącymi w projekcie Pozyskiwanie dla klastera zewnętrznych partnerów

11 Zakres działań jednostek samorządu terytorialnego (JST) po zakończeniu realizacji projektu (po utworzeniu klastera) Wspieranie przedsiębiorczości związanej bezpośrednio lub pośrednio z obszarem funkcjonowania klastera, Stymulowanie rozwoju innych form i struktur współdziałania podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w projekcie Aktualizacja i uzupełnianie odpowiednich elementów strategii rozwoju JST,

12 Realizacja zadań zarządcy i operatora, związanych z lokalnymi systemami informacyjnymi oraz zasobami danych, związanych z funkcjonowaniem klastera Promowanie pozytywnych przykładów działań, realizowanych w ramach klastera, Uwzględnienie w organizacji i strukturze jednostek oświatowych na terenie JST, a także w programach edukacyjnych, potrzeb klastera w zakresie zasobów ludzkich, Wspieranie i promowanie produktów/usług klastera w zakresie możliwym z punktu widzenia dozwolonej pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych.

13 Poziom programowy 1. Strategia rozwoju miasta 2. Strategia rozwoju edukacji 3.Lokalny program wspierania przedsiębiorczości

14 Poziom operacyjny Z zapisów strategicznych dotyczących budowania środowiska innowacyjnego w gminie wynikają konkretne działania w następujących obszarach: B&R zachęcanie do lokalizacji podmiotów sektora badawczego, zajmującymi się projektami naukowo – badawczymi związanymi z innowacyjnymi sposobami przetwarzania węgla.

15 ŚRODOWISKO inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, rekultywacja terenów pogórnicznych, stworzenie programów ograniczenia niskiej emisji KAPITAŁ LUDZKI współpraca z uczelniami wyższymi kształcącymi kadrę na kierunkach górniczych i górniczo – hutniczych

16 Pola działania samorządów Promocja Edukacja Oddziaływanie na MŚP Kontakty z partnerami zewnętrznymi - zagranicznymi

17 Akcja promocyjna powinna przynieść efekty w postaci pozytywnego wizerunku Innowacyjnego Śląskiego Klastera Czystych Technologii Węglowych w oczach mieszkańców regionu oraz potencjalnych partnerów.

18 Gminy górnicze powinny wypromować swój wizerunek, a co za tym idzie wizerunek regionu jako podmiotu proinnowacyjnego Promocja wewnętrzna powinna skupiać się w obrębie danego miasta/regionu

19 1) promocja a) wewnętrzna: Grupa odbiorców: mieszkańcy miasta + urzędnicy UM Promocja połączona z edukacją społeczeństwa lokalnego ukazująca szanse i korzyści płynące z polityki proinnowacyjnej, poparta pozytywnymi przykładami konkretnych przedsięwzięć związanych z obszarem funkcjonowania klastera Narzędzia: strona internetowa Urzędu Miasta, uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach, broszury informacyjne, prezentacje dla zainteresowanych Wydziałów UM,

20 b) zewnętrzna: promocja zewnętrzna swoim zasięgiem powinna obejmować kraj i wychodzić poza jego granice. informacja w w prasie lokalnej i specjalistycznej, na stronie internetowej UM utworzenie strony internetowej klastera, informacja do szkół, informacja do różnych urzędów, ościennych gmin, do agencji skupiających MŚP, do miast partnerskich

21 Grupa odbiorców: potencjalni inwestorzy w sektorze B&R Cel: przyciągnięcie inwestorów z branży zaawansowanych technologii, centrów badawczo- rozwojowych i włączenie ich do klastera Narzędzia: oferta inwestycyjna, konferencje, broszury informacyjne

22 2) edukacja informacja do szkół, Wydziału Edukacji i kuratorium informacja do szkół, Wydziału Edukacji i kuratorium uwzględnienie zagadnień klastrowych w programach nauczania, uwzględnienie zagadnień klastrowych w programach nauczania, zebranie informacji od partnerów w klasterze o przyszłych potrzebach edukacyjnych, zestawienie istniejących kierunków kształcenia z zakresem działania klastera, informacja do szkół i Wydziału Edukacji o przyszłych potrzebach edukacyjnych zebranie informacji od partnerów w klasterze o przyszłych potrzebach edukacyjnych, zestawienie istniejących kierunków kształcenia z zakresem działania klastera, informacja do szkół i Wydziału Edukacji o przyszłych potrzebach edukacyjnych

23 3) oddziaływanie na MŚP zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do przystąpienia do klastera organizacja konferencji, seminariów i warsztatów organizacja konferencji, seminariów i warsztatów dla małych i średnich przedsiębiorstw informacja do agencji skupiających MŚP informacja do agencji skupiających MŚP w przyszłości: samorząd - operator systemu wymiany informacji w przyszłości: samorząd - operator systemu wymiany informacji

24 4) kontakty z partnerami zewnętrznymi - zagranicznymi informowanie o projekcie IŚKCTW partnerów projektów europejskich w których uczestniczą miasta uczestniczące w projekcie IŚKCTW informowanie o projekcie IŚKCTW partnerów projektów europejskich w których uczestniczą miasta uczestniczące w projekcie IŚKCTW współpraca z miastami partnerskimi: współpraca z miastami partnerskimi: kontakty z miastami partnerskimi o podobnej tradycji gospodarczej wysyłanie do innych miast partnerskich zapytań o ich doświadczenia, o kontakty z istniejącymi klasterami wysyłanie do innych miast partnerskich zapytań o ich doświadczenia, o kontakty z istniejącymi klasterami (o zbliżonej tematyce) na ich terenie

25 KONFERENCJA GLIWICE


Pobierz ppt "Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google