Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL."— Zapis prezentacji:

1 Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL COAL PLAY AN IMPORTANT ROLE” GLIWICE 29.05.2006

2 ZPORR DZIAŁANIE 2.6 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” jest projektem pilotażowym i pierwszą w Polsce próbą tworzenia klastera w przemysłach powiązanych (górnictwo i energetyka) mających strategiczne znaczenie dla Polski i gmin górniczych.

3 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: O pracowanie i wdrożenie modelu działania Innowacyjnego Śląskiego Regionalnego Klastera Czystych Technologii Węglowych, organizację którego stanowi zespół wielofunkcyjny, działający w oparciu o sieć informacji, rozwiązujący problemy w zintegrowanym systemie organizacyjnym.

4 UCZESTNICY SEKTOR PRZEMYSŁU SEKTOR NAUKI SEKTOR SAMORZĄDOWY

5 KONCEPCJA KLASTRA PRZEDSIĘBIORSTWA SAMORZĄDSEKTOR B+R

6 SAMORZĄD KATOWICE GLIWICE TYCHY JAWORZNO JASTRZĘBIE ZDRÓJ RYBNIK

7 POTENCJAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

8 Zakres działań jednostek samorządu terytorialnego (JST) w okresie przygotowania i realizacji projektu Zachęcanie wybranych podmiotów sektora przemysłowego, usługowego oraz B+R, działających na terenie JST, do włączenia się do realizacji projektu klastera, Inicjowanie spotkań i współpracy potencjalnych uczestników klastera na terenie działania, Upowszechnianie pozytywnych przykładów konkretnych przedsięwzięć, związanych z obszarem funkcjonowania klastera

9 Działania promocyjne: Promocja zewnętrzna, Promocja wewnętrzna, Udział w przedsięwzięciach wspólnych, promujących markę klastera.

10 Uwzględnienie elementów, związanych z projektem klastera w już realizowanych przez JST przedsięwzięciach proinnowacyjnych Nawiązywanie współpracy między JST uczestniczącymi w projekcie Pozyskiwanie dla klastera zewnętrznych partnerów

11 Zakres działań jednostek samorządu terytorialnego (JST) po zakończeniu realizacji projektu (po utworzeniu klastera) Wspieranie przedsiębiorczości związanej bezpośrednio lub pośrednio z obszarem funkcjonowania klastera, Stymulowanie rozwoju innych form i struktur współdziałania podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w projekcie Aktualizacja i uzupełnianie odpowiednich elementów strategii rozwoju JST,

12 Realizacja zadań zarządcy i operatora, związanych z lokalnymi systemami informacyjnymi oraz zasobami danych, związanych z funkcjonowaniem klastera Promowanie pozytywnych przykładów działań, realizowanych w ramach klastera, Uwzględnienie w organizacji i strukturze jednostek oświatowych na terenie JST, a także w programach edukacyjnych, potrzeb klastera w zakresie zasobów ludzkich, Wspieranie i promowanie produktów/usług klastera w zakresie możliwym z punktu widzenia dozwolonej pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych.

13 Poziom programowy 1. Strategia rozwoju miasta 2. Strategia rozwoju edukacji 3.Lokalny program wspierania przedsiębiorczości

14 Poziom operacyjny Z zapisów strategicznych dotyczących budowania środowiska innowacyjnego w gminie wynikają konkretne działania w następujących obszarach: B&R zachęcanie do lokalizacji podmiotów sektora badawczego, zajmującymi się projektami naukowo – badawczymi związanymi z innowacyjnymi sposobami przetwarzania węgla.

15 ŚRODOWISKO inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, rekultywacja terenów pogórnicznych, stworzenie programów ograniczenia niskiej emisji KAPITAŁ LUDZKI współpraca z uczelniami wyższymi kształcącymi kadrę na kierunkach górniczych i górniczo – hutniczych

16 Pola działania samorządów Promocja Edukacja Oddziaływanie na MŚP Kontakty z partnerami zewnętrznymi - zagranicznymi

17 Akcja promocyjna powinna przynieść efekty w postaci pozytywnego wizerunku Innowacyjnego Śląskiego Klastera Czystych Technologii Węglowych w oczach mieszkańców regionu oraz potencjalnych partnerów.

18 Gminy górnicze powinny wypromować swój wizerunek, a co za tym idzie wizerunek regionu jako podmiotu proinnowacyjnego Promocja wewnętrzna powinna skupiać się w obrębie danego miasta/regionu

19 1) promocja a) wewnętrzna: Grupa odbiorców: mieszkańcy miasta + urzędnicy UM Promocja połączona z edukacją społeczeństwa lokalnego ukazująca szanse i korzyści płynące z polityki proinnowacyjnej, poparta pozytywnymi przykładami konkretnych przedsięwzięć związanych z obszarem funkcjonowania klastera Narzędzia: strona internetowa Urzędu Miasta, uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach, broszury informacyjne, prezentacje dla zainteresowanych Wydziałów UM,

20 b) zewnętrzna: promocja zewnętrzna swoim zasięgiem powinna obejmować kraj i wychodzić poza jego granice. informacja w w prasie lokalnej i specjalistycznej, na stronie internetowej UM utworzenie strony internetowej klastera, informacja do szkół, informacja do różnych urzędów, ościennych gmin, do agencji skupiających MŚP, do miast partnerskich

21 Grupa odbiorców: potencjalni inwestorzy w sektorze B&R Cel: przyciągnięcie inwestorów z branży zaawansowanych technologii, centrów badawczo- rozwojowych i włączenie ich do klastera Narzędzia: oferta inwestycyjna, konferencje, broszury informacyjne

22 2) edukacja informacja do szkół, Wydziału Edukacji i kuratorium informacja do szkół, Wydziału Edukacji i kuratorium uwzględnienie zagadnień klastrowych w programach nauczania, uwzględnienie zagadnień klastrowych w programach nauczania, zebranie informacji od partnerów w klasterze o przyszłych potrzebach edukacyjnych, zestawienie istniejących kierunków kształcenia z zakresem działania klastera, informacja do szkół i Wydziału Edukacji o przyszłych potrzebach edukacyjnych zebranie informacji od partnerów w klasterze o przyszłych potrzebach edukacyjnych, zestawienie istniejących kierunków kształcenia z zakresem działania klastera, informacja do szkół i Wydziału Edukacji o przyszłych potrzebach edukacyjnych

23 3) oddziaływanie na MŚP zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do przystąpienia do klastera organizacja konferencji, seminariów i warsztatów organizacja konferencji, seminariów i warsztatów dla małych i średnich przedsiębiorstw informacja do agencji skupiających MŚP informacja do agencji skupiających MŚP w przyszłości: samorząd - operator systemu wymiany informacji w przyszłości: samorząd - operator systemu wymiany informacji

24 4) kontakty z partnerami zewnętrznymi - zagranicznymi informowanie o projekcie IŚKCTW partnerów projektów europejskich w których uczestniczą miasta uczestniczące w projekcie IŚKCTW informowanie o projekcie IŚKCTW partnerów projektów europejskich w których uczestniczą miasta uczestniczące w projekcie IŚKCTW współpraca z miastami partnerskimi: współpraca z miastami partnerskimi: kontakty z miastami partnerskimi o podobnej tradycji gospodarczej wysyłanie do innych miast partnerskich zapytań o ich doświadczenia, o kontakty z istniejącymi klasterami wysyłanie do innych miast partnerskich zapytań o ich doświadczenia, o kontakty z istniejącymi klasterami (o zbliżonej tematyce) na ich terenie

25 www.um.katowice.pl www.um.gliwice.pl www.umtychy.pl www.jaworzno.pl www.jastrzebie.pl www.rybnik.pl www.um.katowice.pl www.um.gliwice.pl www.umtychy.pl www.jaworzno.pl www.jastrzebie.pl www.rybnik.pl KONFERENCJA GLIWICE 29.05.2006


Pobierz ppt "Rola sektora samorządowego INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH Rola sektora samorządowego KONFERENCJA ”FUTURE EU ENERGY MIX – WILL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google