Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki pisania wirusów oraz antywirusów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki pisania wirusów oraz antywirusów"— Zapis prezentacji:

1 Techniki pisania wirusów oraz antywirusów
Tomasz Andel Krzysztof Zawadzki

2 Wstęp Wstęp Większość spotykanych wirusów to prymitywne przeróbki, bazujące na istniejących od dawna, klasycznych już i uznawanych za wzorcowe wirusach, takich Jak Jerusalem, Vienna, Stoned, Vacsina czy wirusy Dark Avengera. Przeróbki ograniczają się najczęściej do zmiany tekstu wewnątrz wirusa lub ewentualnie sekwencji kodu, czego wynikiem jest kolejna z licznych mutacji znanego wirusa.

3 Wstęp cd.. Wirusy Dark Avengera MtE JUMP – Stormbringer Twórcy wirusów
Źródło wiedzy , ziny 40HEX , VLAD , NuKE INFOJournal, VBB, Immortal Riot Antywirusy , specjalizowane grupy

4 Wstęp cd.. Co to jest i jak działa wirus komputerowy
Wirus komputerowy definiowany jest najczęściej jako krótki program mający zdolność samo powielania po jego uruchomieniu. Jest on zwykle przenoszony w zainfekowanych wcześniej plikach lub w pierwszych sektorach fizycznych logicznych dysków. Proces infekcji polega zazwyczaj na odpowiedniej modyfikacji struktury pliku albo sektora. Zainfekowaną ofiarę często nazywa się nosicielem (ang. host), a proces samo powielania - replikacją.

5 Rodzaje wirusów Wirusy pasożytnicze Wirusy towarzyszące
Wirusy plików wsadowych Makrowirusy Generatory wirusów Robaki Konie trojańskie Bomby logiczne (ang. logical bombs)

6 Podział wirusów ze względu na sposób działania
Wirusy nierezydentne Wirusy rezydentne Szybkie infektory Wolne infektory

7 Wirusy nierezydentne Wirusy nierezydentne są najprostszą odmianą wirusów komputerowych zarażających pliki wykonywalne. Po uruchomieniu nosiciela poszukiwany jest, kolejny obiekt do zarażenia. W przypadku nie znalezienia żadnego kandydata, sterowanie oddawane jest do nosiciela, w przeciwnym razie znaleziony plik jest infekowany.

8 Wirusy rezydentne Zasada działania wirusów rezydentnych polega na zainstalowaniu się w pamięci operacyjnej komputera i przejęciu odpowiednich odwołań do systemu w sposób podobny do tego, w jaki czynią to programy typu TSR (ang. Terminate but Stay Resident). W zasadzie typowy wirus rezydentny to program TSR, który po zainstalowaniu ukrywa swój kod przed programami przeglądającymi pamięć.

9 Szybkie infektory Szybkie infektory przejmują wszystkie możliwe funkcje systemu , używane do obsługi plików i zarażają wszystko, co się da, w maksymalnie krótkim czasie, co powoduje, iż po okresie bardzo szybkiej ekspansji wirusa w danym systemie następuje jego pasywacja, gdyż wirus nie może znaleźć kolejnej ofiary do zarażenia.

10 Wolne infektory Wirusy tego typu są bardziej wyrafinowane niż szybkie infektory. Ich głównym celem nie jest maksymalnie szybka ekspansja w systemie, lecz raczej jak najdłuższe przetrwanie. Wirusy te używają najczęściej wolnych, kilkustopniowych, zmiennych procedur szyfrujących i techniki stealth. Infekują najczęściej tylko takie obiekty, które modyfikuje lub tworzy użytkownik, a więc nawet w przypadku sygnalizowania jakiejś niebezpiecznej operacji przez ewentualny program antywirusowy użytkownik będzie przekonany, iż potwierdza wykonywane przez siebie czynności.

11 Obiekty atakowane przez wirusy
Pliki Com Exe Sys (bin,drv) Bat Doc Xls Asm Sektory systemowe MBR (Główny rekord ładujący) Boot Sector (Rekord ładujący) Jednostki alokacji plików (JAP) (ang. Dusters) Wirusy kombinowane (ang. Multipartitions)

12 Pliki Rodzaj pliku rozstrzygany jest najczęściej na podstawie jego wewnętrznej budowy, tak więc w większości przypadków zmiana rozszerzenia pliku nie pozwala na uchronienie go przed infekcją.

13 Sektory systemowe Po uruchomieniu komputera oraz po pozytywnym przejściu sprzętowej inicjalizacji wszystkich układów, procesor przystępuje do uruchamiania systemu, oddając najpierw sterowanie do BIOS-a, który po przeprowadzeniu różnych testów przekazuje kontrolę dalej, tzn. do systemu operacyjnego. Aby to zrobić, musi wczytać go z pliku zawierającego jądro systemu. Ze względu na to, iż narzucona przez systemy operacyjne struktura plików (różna dla różnych systemów) jest dostępna dopiero po załadowaniu odpowiedzialnego za dostęp do niej jądra systemu (także różnego dla różnych systemów), powstaje błędne koło: aby załadować plik z jądrem systemu, ono samo musi już być załadowane. Jasne jest, iż musi istnieć jakaś uniwersalna metoda na załadowanie dowolnego systemu (a więc i jądra systemu). Problem ten rozwiązano poprzez nadanie specjalnego znaczenia pierwszym sektorom dysków fizycznych i logicznych. Sektory te zawierają krótkie programy, odpowiedzialne za załadowanie właściwej części jądra systemu. W przypadku dysku fizycznego mamy do czynienia z tzw. Głównym Rekordem Ładującym, a w przypadku logicznych - z tzw. BOOT-sektorem.

14 MBR Każdy dysk twardy zawiera w swym pierwszym fizycznym (tzn. z punktu widzenia dostępu przez BIOS) sektorze tzw. Główny Rekord Ładujący (często nazywany sektorem tablicy partycji), zawierający informacje o podziale jego fizycznej struktury na logiczne partycje (strefy). Oprócz powyższych informacji rekord ten zawiera także krótki programik, mający na celu odnalezienie w tablicy partycji aktywnej strefy i załadowanie z niej systemu operacyjnego.

15 MBR Po wykonaniu wszystkich autotestów BIOS wczytuje MBR zawsze pod ten sam, stały adres 0000:7C00 i wykonuje do tego miejsca daleki skok, przekazując tym samym sterowanie do programu ładującego, który odszukuje strefę aktywną w tablicy partycji. Znalezienie strefy aktywnej polega na przeszukaniu tablicy partycji i sprawdzeniu, czy w polu 00h opisu badanej strefy znajduje się wartość 80h, co jest znakiem, iż jest to strefa aktywna i można z niej załadować system operacyjny.

16 MBR Działanie wirusów zarażających MBR polega na podmianie oryginalnego programu w niej zawartego na kod wirusa. Oryginalna tablica partycji może być przechowywana w innym sektorze na dysku. Po zarażeniu MBR wirus jest nieaktywny do czasu zresetowania komputera. Po restarcie zainfekowana partycja jest wczytywana przez BIOS pod adres 0000:7C00 i sterowanie jest oddawane do wirusa, który zmniejsza pamięć dostępną dla podsystemu(poprzez modyfikację zmiennej BIOS, zawartej pod adresem 0000:413), a następnie kopiuje się na koniec pamięci, która jest już niedostępna dla DOS-a. Stamtąd przejmuje obsługę przerwań i po wczytaniu oryginalnego sektora tablicy partycji (także pod adres 0000:7COO) oddaje do niej sterowanie, a tam oryginalny program ładujący kontynuuje normalne wczytywanie systemu.

17 Boot Sector Program ładujący, zawarty w MBR, wczytuje system ze strefy aktywnej, dokładniej: wczytuje pierwszy sektor (tzw. BOOT-sektor) ze strefy aktywnej pod adres 0000:7COO (a więc pod ten sam co w przypadku MBR), oddaje do niego sterowanie i dopiero program zawarty w BOOT-sektorze ładuje plik zawierający jądro systemu (najczęściej IO.SYS). Powyższa operacja jest wykonywana tylko dla dysku twardego. W przypadku dyskietek BIOS bezpośrednio ładuje BOOT-sektor z dyskietki i oddaje do niego sterowanie. Jak widać, BIOS nie rozróżnia, czy wczytywany sektor jest MBR czy BOOT-sektorem, a jedynie odczytuje pierwszy sektor z dysku lub dyskietki i oddaje do niego sterowanie. Przy pierwszym dostępie do dysku system kopiuje do swych struktur wewnętrznych część informacji zawartych w BOOT-sektorze.

18 Jednostki alokacji plików
Wirus infekujący przy użyciu JAP zmienia w polu katalogu rozmiar danego pliku (najczęściej na rozmiar jednej JAP) oraz wartość pierwszej JAP pliku, która wskazując na wirusa umożliwia jego wczytanie niejako przed kod programu ładowanego z dysku i w efekcie przejęcie kontroli nad systemem. Zainstalowany w pamięci wirus ma następnie możliwość wczytania dalszej części programu na podstawie przechowywanej oryginalnej wartości pierwszej JAP oraz długości pliku. W celu zapewnienia poprawnego wczytania reszty pliku wirus musi dotrzeć do wewnętrznych procedur systemu operacyjnego, przeznaczonych do obsługi dysków. Najczęściej realizuje się to poprzez odpowiednią zamianę adresu procedury obsługującej dysk, zawartej w tzw. blokach DPB (ang. Drive Parameter Block), strukturach tworzonych przez system operacyjny podczas jego inicjacji dla wszystkich istniejących w systemie dysków logicznych.

19 Wirusy kombinowane Tego typu wirusy są wirusami zawierającymi mechanizmy infekcji różnych obiektów. W przypadku, gdy wirus zaraża pliki uruchamialne (EXE, COM), a także sektor tablicy partycji oraz ewentualnie BOOT-sektory i inne pliki, nazywa się go wirusem typu multipartition. Ze względu na szeroką gamę zarażanych przez siebie ofiar, wirusy tego typu bardzo szybko rozprzestrzeniają się w systemie komputerowym

20 Instalacja w pamięci operacyjnej
Instalacja w tablicy wektorów przerwań Instalacja w obszarze zmiennych DOS Instalacja w pamięci poniżej 640kB i UMB Instalacja w pamięci HMA Nietypowe metody instalacji Pamięć ekranu Bufory dyskowe DOS

21 Instalacja w tablicy wektorów przerwań
W komputerze IBM na użytek przerwań przeznaczono 256*4=1024 bajtów znajdujących się na początku pamięci operacyjnej od adresu 0000:0000 do adresu 0000:0400 (tak sprawa ma się oczywiście w trybie rzeczywistym i V86 procesorów 80x86). Mimo to większość programów wykorzystuje tylko przerwania poniżej numeru 80h, tak więc w obszarze 0000: :0400 pojawia się 512-bajtowa luka, w której można umieścić kod wirusa. Najczęściej obszar ten jest wykorzystywany przez wirusy bardzo krótkie, potrzebujące do swych celów małego obszaru pamięci operacyjnej.

22 Instalacja w obszarze zmiennych DOS
W obszarze pamięci od adresu 0000:0600 do adresu 0000:0700 znajduje się obszar wykorzystywany przy starcie systemu. Po załadowaniu obszar ten zawiera nieistotne dane systemu (w zasadzie nie używane), dzięki czemu jest to kolejna luka w pamięci systemu, w której można umieścić krótkiego (maksymalnie 256-bajtowego) wirusa.

23 Instalacja w pamięci poniżej 640kB i UMB
Zarządzając pamięcią operacyjną system dzieli ją na połączone w łańcuch bloki, z których każdy rozpoczyna się tzw. nagłówkiem MCB (ang. Memory Control Block). Każdy nagłówek zajmuje taką samą ilość bajtów i jest ulokowany zawsze na granicy paragrafu , a zarządzany przezeń blok pamięci zaczyna się bezpośrednio po nim, także od granicy paragrafu. Powyższy mechanizm stosowany jest zarówno dla pamięci niskiej (poniżej 640kB - LMB; ang. Low Memory Blocks), jak i dla pamięci wysokiej (powyżej 640kB - UMB; ang. Upper Memory Blocks).

24 Nietypowe metody infekcji
Korzystając z tego, iż tryby pracy ekranu nie wykorzystują najczęściej całej przeznaczonej dla danego trybu przestrzeni adresowej, można użyć części pamięci ekranu, aby skopiować tam wirusa. Wykorzystuje się w tym celu najczęściej adresy w segmencie 0B000 lub 0B800 (zależnie od karty graficznej), pod którymi ulokowane są dane dla trybów tekstowych ekranu. Inną, dość nietypową metodę na instalację w systemie znalazł i wykorzystał twórca wirusa USSR.516. Wirus ten znajduje i alokuje sobie miejsce w jednym z buforów stosowanych przez DOS przy operacjach dyskowych. Dzięki temu, iż rezyduje w obszarach roboczych systemu, jest uznawany za jego część oraz, co istotne, nie zmniejsza długości pamięci dostępnej dla programów użytkownika.

25 Przejmowanie przerwań i znajdowanie czystych wejść do systemu
Najczęściej przejmowane i wykorzystywane przerwania… Wykorzystanie funkcji DOS Bezpośrednie zmiany w tablicy wektorów przerwań Włączenie się do istniejącego łańcucha obsługi przerwania i znajdowanie czystych wejść do systemu (ang. Tunnelling) Korzystanie ze stałych adresów w systemie Wykorzystanie trybu krokowego procesora (ang. Tracing) Tuneling rekursywny 2F/13 Wykorzystanie trybu chronionego Włączanie się jako program obsługi trybu urządzenia

26 Najczęściej przejmowane i wykorzystywane przerwania
> 01h - Przerwanie trybu krokowego procesora, wywoływane wewnętrznie, gdy w rejestrze znaczników FLAGS jest ustawiony bit TF. Przerwanie Olh jest używane przez wirusy do poszukiwania w łańcuchu procedur obsługi przerwania jego ostatniego elementu, będącego przeważnie częścią DOS-a lub BIOS-a. W czasie wykonywania wyżej wymienionej operacji możliwe jest także przejęcie obsługi przerwania poprzez włączenie się w istniejący łańcuch obsługi przerwania, dzięki czemu nie trzeba modyfikować tablicy przerwań. Kontrola procedury obsługi tego przerwania pozwala wykryć uruchomiony debugger. > 03h - Pułapka programowa (ang. breakpoint}, ze względu na 1-bajtową instrukcję (kod 0CCh) stosowana przez debuggery; powyższa właściwość powoduje, iż instrukcję tę stosują bardzo krótkie wirusy do wywoływania pierwotnej procedury obsługi przejętego przez nie przerwania. Podobnie jak w przypadku przerwania numer 0lh, kontrolując INT 03h można wykryć włączony debugger.

27 Najczęściej przejmowane i wykorzystywane przerwania
Przejęcie jakiegoś przerwania programowego może być także wykorzystywane do sprawdzania, czy wirus został już wcześniej zainstalowany w pamięci, co pozwala mu uniknąć powtórnej, niepotrzebnej instalacji.

28 Bezpośrednie zmiany w tablicy wektorów przerwań
Najprostszą technikę przejmowania przerwań opublikował Microsoft .. Dlaczego ? Ano dlatego ,że ta technika pozwala na monitorowanie funkcji przejmowanych przez antywirusy. Bezpieczniejszym (ze względu na programy antywirusowe) sposobem na przejęcie przerwania jest bezpośrednia manipulacja w tablicy wektorów przerwań, przy użyciu poniższej sekwencji w asemblerze..

29 Bezpośrednie zmiany w tablicy wektorów przerwań
MOV BL, NUMER ; w BL numer zmienianego przerwania XOR BH,BH ; BX=BL SHL BX,l ; pomnóż je przez 4 (2 razy przesuń w lewo) SHL BX,l ; jeszcze raz przesuń w lewo XOR AX,AX ; zeruj rejestr AX MOV DS,AX ; i z jego pomocą zeruj rejestr segmentu DS. DS:BX wskazuje na pozycję w tablicy ;przerwań, ; gdzie zapisany jest adres obsługi przerwania LDS DX,DS:[BX] ; pobierz segment i offset przerwania (do zapamiętania) MOV [StarySEG],DS ; zachowaj segment MOV [StaryOFS],DX ; zachowaj offset MOV DS,AX ; ponownie DS=0 CLI ; bezpiecznie zmieniaj adres obsługi przerwania przy wyłączonych przerwaniach MOV DS:[BXJ,OFFSET NOWA ; bezpośrednie wartości wskazują adres nowej MOV DS:[BX+2], SEG NOWE ; procedury obsługi przerwania STI ; teraz można już wyłączyć przerwania

30 Tunnelling Dowolna modyfikacja w tablicy przerwań jest łatwa do wykrycia przez najprymitywniejszy nawet program antywirusowy, stąd też twórcy wirusów poszukiwali innej metody przejmowania przerwań, dzięki której nie trzeba modyfikować tablicy przerwań. Opracowano szereg metod polegających na włączaniu się do istniejącego łańcucha procedur obsługi przerwania, zwanych ogólnie tunelingiem.

31 Tunnelling cd.. Zainstalowany rezydentnie w pamięci wirus musi mieć możliwość wywoływania pierwotnej procedury przejętego przez siebie przerwania (np. podczas infekcji potrzebne są funkcje systemu obsługujące działania na plikach). Wywoływanie aktualnej (tzn. wskazywanej przez tablicę przerwań) procedury obsługującej dane przerwanie lub nawet tej, która została zapamiętana podczas instalacji wirusa w pamięci, grozi szybkim wykryciem przez monitor antywirusowy Najlepiej, gdy wywoływana przez wirusa procedura jest ostatnim elementem w łańcuchu procedur obsługi przerwania, czyli jest to po prostu oryginalna procedura zawarta w BIOS-ie lub DOS-ie.

32 Tunnelling cd.. Korzystanie ze stałych adresów w systemie (przerwania 21h i 2Fh) Służy ona do przechwytywania obsługi przerwania 21h i ewentualnie 2Fh (przy okazji znajdowany jest oryginalny adres procedury obsługi tego przerwania ). Wykorzystuje ona fakt, iż system posiada w swym pierwszym bloku MCB (oznaczonym jako systemowy) standardową sekwencję kodu.

33 Tunnelling cd.. Wykorzystanie trybu krokowego procesora (ang. tracing)
Do znalezienia oryginalnych wejść do procedur obsługi przerwań można wykorzystać tryb krokowy procesora. Po zainstalowaniu odpowiedniego monitora pod przerwaniem krokowym wykonuje się jakąś testową funkcję, której wynik jest już wcześniej znany (np. przez uprzednie wywołanie tej funkcji bez monitora przerwania krokowego). Na bazie tego możemy stwierdzić (będąc w procedurze obsługi przerwania krokowego), czy znajdujemy się w poszukiwanym, oryginalnym kodzie przerwania, poprzez testowanie zawartości odpowiedniego rejestru lub ich grupy.

34 Tunnelling cd.. Trik 2F 13h Do znalezienia oryginalnego programu obsługi przerwania 13h (obsługa fizycznych dysków) w ROM-BIOS można zastosować funkcję (13/2F), która służy do ustawiania nowej procedury obsługi dysków. Po jej wywołaniu dodatkowo zwracana jest informacja o obecnej i pierwotnej (oryginalnej) procedurze obsługi tego przerwania [dokładniej: zwracane są wartości parametrów z poprzedniego wywołania funkcji (13/2F)]. Funkcję tę wykorzystuje IO.SYS przy starcie systemu, aby przejąć kontrolę nad różnymi błędami pojawiającymi się przy dostępie do dysków. To, że potrzebuje ona parametrów wejściowych, można pominąć, gdyż jej dwukrotne wywołanie przywraca oryginalne ustawienia systemu. Poniższa sekwencja pokazuje, jak za pomocą opisanej funkcji znaleźć oryginalny (o ile nie jest on kontrolowany przez program antywirusowy) adres int 13h w ROM-BIOS-ie…

35 Tunnelling cd.. MOV AH,13h ; funkcja - ustaw obsługę dysków DS:DX adres ; procedury obsługi. ES:BX adres procedury, którą system ; będzie ustawiał jako procedurę obsługi przerwania nr 13h ; przy ewentualnym zawieszeniu systemu lub po wywołaniu ; int 19h INT 2Fh ; wywołaj funkcję 13h ; po wywołaniu ES:BX zwraca adres procedury, którą system ; ustawi jako int 13h w wyżej wymienionych wypadkach, czyli ; zwykle będzie to oryginalna procedura obsługi przerwania 13h MOV SEG_13,ES ; trzeba zapamiętać adres oryginalnej procedury obsługi MOV OFS_13,BX ; intl3h, znajdującej się w ES:BX MOV AH,13h ; funkcja - ustaw obsługę dysków DS:DX i ES:BX to wartości ; z poprzedniego wywołania funkcji (13/2F) INT 2Fh ; wywołaj funkcję 13h

36 Wykorzystanie trybu chronionego
Tryb chroniony nie jest zbyt często wykorzystywany przez wirusy, jednak kilka z nich używa go do przejmowania przerwań. Po zainstalowaniu (co wiąże się z przejściem do trybu chronionego) każde odwołanie do jakiegokolwiek przerwania będzie kierowane najpierw do wirusa, a dopiero ten przekaże je do oszukiwanego systemu poprzez chwilowe przejście (ang. redirection) do trybu rzeczywistego (lub trybu V86). Ponadto, aby utrudnić wykrycie wirusa w pamięci, można po instalacji przenieść jego kod do pamięci powyżej 1MB. W przypadku systemu Windows do przejmowania przerwań można wykorzystać fakt, iż udostępnia on programom usługi specyfikacji DPMI (ang. DOS Protected Mode Interface).

37 Ukrywanie się w systemie operacyjnym
Technika stealth Podawanie oryginalnych długości i zawartości plików (ang. full stealth) Podawanie prawdziwej zawartości sektorów (ang. Sectorlevel stealth) Fałszowanie odczytywanych sektorów na etapie obsługi przerwań sprzętowych (ang. Hardware level stealth) Modyfikacja CMOS-a Atrybut etykiet dysku Dodatkowe ścieżki na dyskach

38 Technika stealth Wirusy komputerowe modyfikują pliki i sektory, zmieniając ich zawartość (w przypadku plików zwykle powiększają jeszcze ich długość). Teoretycznie więc, aby wykryć wirusa, wystarczy odczytać plik lub sektor i odnaleźć w nim, przy użyciu skaningu, odpowiednią sekwencję (sygnaturę) wirusa. I rzeczywiście, metoda ta stosowana była z dużym powodzeniem aż do momentu, gdy pojawił się pierwszy wirus używający techniki stealth. Słowo stealth znaczy po angielsku niewidzialny. Takimi właśnie wydają się wirusy używające tej ciekawej sztuczki, która polega na kontroli odpowiednich funkcji systemu BIOS, obsługujących pamięć i operacje dyskowe. W momencie próby dowolnego dostępu do zainfekowanego pliku lub sektora uruchamiane są mechanizmy wirusa, które mają na celu oszukanie użytkownika.Oszustwo polega na tym, iż fizycznie zarażony obiekt, po odpowiedniej obróbce przez wirusa, wygląda, jakby był nie zainfekowany.

39 Technika full stealth Aby w pełni oszukiwać system, należy oprócz prawdziwych długości plików podawać także ich prawdziwą zawartość. W tym celu oprócz funkcji przeszukujących zawartość katalogu trzeba przejąć funkcje służące do manipulowania zawartością plików. Najprościej w momencie otwierania pliku leczyć go, a w chwili zamykania - ponownie infekować. Powyższa metoda ma jednak kilka niedociągnięć. Główną jej wadą jest to, iż nie sprawdzi się ona na pewno na dyskach zabezpieczonych przed zapisem (klasycznym przykładem jest tu płyta CD lub zabezpieczona przed zapisem dyskietka). Należy też pamiętać, iż użytkownik z pewnością zauważy częste leczenie i ponowną infekcję plików, gdyż wszelkie operacje dyskowe będą przebiegały wolniej.

40 Technika full stealth Powyższych wad nie posiada natomiast metoda polegająca na tym, aby w momencie odczytu dowolnego pliku sprawdzać, czy jest to plik zainfekowany i w locie leczyć go w pamięci, nie zmieniając jednak jego obrazu na dysku. W efekcie program odczytujący plik widzi jego oryginalną zawartość, zaś fizycznie plik nie jest zmieniany. Napisanie procedury stosującej powyższą metodę nie jest już jednak zadaniem tak łatwym, jak w poprzednim przypadku; należy rozważyć kilka możliwości związanych z położeniem wskaźnika zapisu/odczytu w stosunku do początku pliku.

41 Sector level stealth Oczywiście, technikę stealth można stosować także w przypadku odczytu sektorów; należy przejąć obsługę funkcji (02/13) oraz ewentualnie (0A/13). W momencie próby odczytu zarażonego MBR lub BOOT-sektora wirus podsuwa programowi odczytującemu ich oryginalna, nie zainfekowaną zawartość (podobnie jak w przypadku plików, sektory zainfekowane muszą być w jakiś sposób oznaczone, żeby wirus mógł je rozpoznać). Aby ustrzec się przed programami umożliwiającymi odświeżenie tablicy partycji lub BOOT-sektora, można dodatkowo zabezpieczyć sektory zawierające wirusa przed zapisem poprzez przejęcie funkcji (03/13) i ewentualnie (0B/13).

42 Hardware level stealth
W przypadku sektorów istnieje możliwość zastosowania tzw. techniki hardware level stealth, która jest rozszerzeniem metody opisanej w poprzednim punkcie. Technika ta polega na przechwyceniu odwołań do dysków już na etapie przerwania sprzętowego IRQ 14 (INT 76h) lub poprzez przejęcie wywoływanej przez to przerwanie funkcji (9100/15h), co umożliwia oszukiwanie systemu na najniższym poziomie programowym- Podczas obsługi tego przerwania lub funkcji wirus może odczytać z portów lFx dane o aktualnie wykonywanej operacji i następnie, w razie wykrycia odwołania np. do MBR, zmienić rozkaz tak, aby odczytywać inny sektor, zawierający prawdziwą zawartość MBR.

43 Hardware level stealth
Sprawdzenie aktualnie wykonywanej operacji polega na odczycie bajtu z portu 1F7 (rejestr statusowy IDE) i przetestowaniu bitów jego młodszej części. Jeżeli któryś z nich jest ustawiony (tzn. ma wartość l), oznacza to, iż właśnie jest wykonywana operacja odczytu. Parametry odczytywanego sektora (cylinder, głowicę, sektor) można odczytać z portów 1F3, 1F4/1F5/1F6. Jeżeli odczytane dane są zgodne z oczekiwanymi, wirus musi wykonać do końca operację odczytu oraz ustawić dane w portach kontrolera na inny sektor (np. na taki, w którym znajduje się oryginalna zawartość odczytywanego sektora).

44 Modyfikacja CMOS-a Nowoczesne Biosy zawierają mechanizmy zabezpieczania niektórych newralgicznych sektorów przed zapisem (MBR, BOOT-sektory). W momencie wykrycia próby zapisu do któregoś z tych sektorów system najczęściej w jakiś sposób alarmuje użytkownika i czasem prosi go o potwierdzenie wykonywanej operacji lub też, aby kompletnie uniemożliwić tę operację, zawiesza komputer i czeka na naciśnięcie klawisza RESET.

45 Modyfikacja CMOS-a To, czy BIOS będzie reagował na próby zapisu do newralgicznych sektorów, ustalane jest zwykle z poziomu programu SETUP, który dostępny jest po naciśnięciu jakiegoś klawisza podczas uruchamiania komputera. Ustalone w programie SETUP parametry są po jego opuszczeniu zapisywane do podtrzymywanej baterią pamięci CMOS. Korzystając z tego, iż pamięć ta dostępna jest programowo, można zmodyfikować pewne dane, tak aby np. na chwilę odblokować zapis do MBR. Wymaga to jednak znajomości różnych systemów BIOS, gdyż znajdująca się w nich pamięć CMOS ma zazwyczaj zawartość odmienną od pamięci w innych komputerach, a jej zgodność ogranicza się do ustalonego znaczenia początkowych komórek tej pamięci (co jest konieczne ze względu na kompatybilność).

46 Modyfikacja CMOS-a Drugim parametrem możliwym do zmodyfikowania w CMOS-ie jest wartość określająca, jakie napędy dyskietek zamontowane są w komputerze. Wirus może wyzerować tę wartość, tak iż przy starcie BIOS nie będzie widział żadnej dyskietki i będzie próbował załadować system z twardego dysku (z MBR), razem ze znajdującym się w nim wirusem. Po załadowaniu wirus przywraca parametry dyskietek w CMOS-ie i następnie sprawdza, czy napęd FDD zawiera dyskietkę i ewentualnie wczytuje z niej BOOT-sektor, po czym oddaje do niego sterowanie. Zainstalowany w systemie wirus przy odwołaniach do dyskietek ustawia parametry w CMOS-ie, a po ich zakończeniu znowu je kasuje, tak więc po wyłączeniu komputera parametry w CMOS-ie będą najczęściej skasowane. Takie działanie dość mocno utrudni załadowanie systemu z czystej dyskietki, zwłaszcza jeśli wirus potrafi także zainstalować w pamięci CMOS hasło, uniemożliwiające przeciętnemu użytkownikowi dostanie się do programu SETUP.

47 Atrybut etykiet dysku (VolumeID)
Do ukrywania się w systemie niektóre wirusy wykorzystują fakt, iż programy przeglądające zawartości katalogu (typowe nakładki lub polecenie DIR) nie pokazują zwykle pozycji katalogu zawierających atrybut VolumeID (etykieta dysku). Wirusy dodają do dotychczasowych atrybutów pliku, zawierającego np. kod wirusa, także wyżej wymieniony atrybut .Tak ukryty plik będzie widoczny najczęściej tylko w tzw. edytorach binarnych, operujących na zawartości fizycznych sektorów (np. Disk Editor).

48 Szyfrowanie kodu Procedury szyfrujące kod Procedury dekodujące
Polimorficzne procedury dekodujące Semi – polimorficzne Pełny polimorfizm

49 Procedury szyfrujące kod
Do zaszyfrowania wirusa można zastosować dowolną z dostępnych w procesorze, odwracalnych operacji matematycznych lub logicznych, a więc: > dodawanie - operacja ADD; > odejmowanie - operacja SUB; > suma modulo 2 - operacja XOR; > negowanie arytmetyczne - operacja NEG; > negowanie logiczne - operacja NOT; > przesunięcie cykliczne w lewo - operacja ROL; > przesunięcie cykliczne w prawo - operacja ROR.

50 Procedury szyfrujące kod
To, która operacja (lub operacje) będzie użyta oraz z jakimi parametrami, zależy wyłącznie od inwencji projektującego procedurę. Jeżeli składa się ona za każdym razem z tych samych instrukcji, to jest to stała procedura szyfrująca i będzie dawać za każdym razem taki sam obraz zakodowanego wirusa. Zupełnie inaczej sprawa ma się ze zmienną procedurą szyfrującą, która po wywołaniu wybiera przypadkowo ilość operacji szyfrujących, a następnie w pętli losuje: > rodzaj operacji wykonywanej na argumencie; > argumenty operacji; > rodzaj argumentów (bajt, słowo, podwójne słowo, ewentualnie inne). Wybierane operacje oraz argumenty należy gdzieś zapamiętać (zwykle w tablicy lub na stosie), gdyż w przyszłości będzie je wykorzystywać procedura generująca dekoder.

51 Procedury dekodujące kod
Działanie typowego dekodera ogranicza się do wykonania w odwrotnej kolejności operacji wykonywanych przez procedurę szyfrującą, z uwzględnieniem koniecznych zmian operacji, np. ADD-SUB, SUB-ADD.Przykładowo: -Szyfrujaca MOV CX, Ile Bajtów MOV BX, PoczątekDanychDoZakodowania Pętla: XOR byte ptr [BX],12h ADD byte ptr [BX],34h NOT byte ptr [BX] INC BX LOOP Pętla, -Dekodująca MOV CX, IleBajtów MOV BX,PoczątekDanychDoZakodowania Pętla: NOT byte ptr [BX] SUB byte ptr [BX],34h XOR byte ptr [BX],12h INC BX LOOP Pętla.

52 Procedury dekodujące kod
Niestety, nawet jeżeli kod wirusa jest szyfrowany za każdym razem inaczej, to i tak wszystkie możliwe do wygenerowania procedury dekodera będą zawsze zgodne ze schematem (dla poprzedniego przykładu): MOV CX,IleBajtów MOV BX,PoczątekDanychDoZakodowania Pętla: DEKODUJ [BX] INC BX LOOP Pętla, co dla nowoczesnych skanerów nie stanowi żadnej przeszkody. Aby uzyskać za każdym razem inny, bardziej unikalny dekoder, można zastosować zmienne, polimorficzne procedury dekodujące.

53 Polimorficzne procedury dekodujące
Stworzenie własnego wirusa polimorficznego nie jest zadaniem łatwym, czego pośrednim dowodem jest dość mała ilość oryginalnych wirusów tego typu. Najtrudniejszym elementem jest oczywiście stworzenie samego generatora zmiennych procedur dekodujących. Ze względu na specyfikę zadania, jakie musi on wykonywać (generowanie wykonywalnych sekwencji rozkazów), do jego zaprogramowania niezbędna jest znajomość rozkazów procesorów 80x86 oraz ich maszynowych odpowiedników.

54 Polimorficzne procedury dekodujące
Aby rozkodować kod wirusa najczęściej stosuje się pętlę podobną do poniższej sekwencji: MOV licznik, IleDanych MOV indeks, PoczątekDanychDoZakodowania Pętla: dekoduj_i [indeks] DEKODUJ_2 [indeks] DEKODUJ_N [indeks] ADD indeks, przyrost LOOP Pętla Jest to procedura, którą bardzo łatwo wykryć, ponieważ w zasadzie jest ona stałą.

55 Polimorficzne procedury dekodujące
Chcąc uczynić ją w jakiś sposób zmienną, można zdefiniować pewną ilość podobnych do siebie w działaniu procedur i spośród nich losować tę, która zostanie użyta przy kolejnej generacji wirusa. Niektóre wirusy zawierają od kilku do kilkudziesięciu takich stałych procedur dekodujących, które choć działają tak samo, zbudowane są z różnych rejestrów i instrukcji. Ze względu na ograniczoną ilość takich procedur, które mogą być zawarte w ciele wirusa (zwiększają one przecież długość kodu), ilość różnych możliwych wariantów wirusa jest tak naprawdę bardzo ograniczona.

56 Pełny polimorfizm Prawdziwie polimorficzne generatory zmiennych procedur szyfrujących powinny tworzyć przy każdym uruchomieniu całkowicie nową, unikalną procedurę dekodującą. Procedura taka najczęściej zachowuje tylko funkcje poniższej sekwencji: LICZNIK:=IleDanych INDEX:=PoczątekZaszyfrowanegoKodu FOR I:=1 to Licznik do begin DEKODUJ_1 DANA [INDEX] DEKODUJ_2 DANA [INDEX] DEKODUJ_N DANA [INDEX] INDEX:=INDEX + PRZYROST ; END;

57 Pełny polimorfizm cd.. Dla każdej procedury dekodującej generator losuje najczęściej odpowiednio: > indeks; > licznik; > kierunek zwiększania licznika; > kierunek dekodowania; > rodzaj używanych instrukcji (8086, itd.).

58 Pełny polimorfizm cd.. Po wygenerowaniu procedura dekodująca powinna mieć postać podobną do poniższej sekwencji: ; wypełniacz inicjuj rejestr - licznik lub indeks ; wypełniacz inicjuj rejestr - indeks lub licznik pierwsza instrukcja dekodera ……… ;wypełniacz srawdzenie warunku zakończenia pętli skok, jeżeli warunek spełniony właściwy, zaszyfrowany kod wirusa, do którego zostanie przekazane sterowanie po rozkodowaniu Przeprowadzając kilkakrotnie powyższe operacje można uzyskać kilkustopniową procedurę dekodera, która będzie bardzo trudna do wykrycia przez programy antywirusowe.

59 Inne mechanizmy stosowane przez wirusy
Sztuczki antydebuggerowe, antydeasemblerowe, antyemulacyjne i antyheurystyczne Optymalizacje kodu Retrostruktury (techniki antywirusowe) , czyli walka z zainstalowanymi monitorami antywirusowymi

60 Sztuczki Aby utrudnić życie programistom piszącym szczepionki oraz zabezpieczyć swój kod przed niepowołanymi osobami, twórcy wirusów (i nie tylko) często używają tzw. sztuczek antydebuggerowych oraz antydeasemblerowych. Najbardziej znane sztuczki antydebuggerowe polegają na chwilowym (na czas wykonywania kodu wirusa) blokowaniu przerwań sprzętowych, co dla osoby próbującej analizować kod programu objawia się tym, iż np. klawiatura przestaje działać po wykonaniu instrukcji. Przeszkadzanie włamywaczom polegać może także na blokowaniu lub chwilowym przejmowaniu przerwań newralgicznych dla działania programu uruchomieniowego, a więc 0lh (przerwanie trybu krokowego) i 03h (pułapka programowa). Ich adresy najczęściej ustawia się na FFFFh:0000h, czyli na procedurę resetującą programowo komputer. Często w takich wypadkach przejmowane są także przerwania 21h, 16h, 10h, służące debuggerom do obsługi plików, klawiatury, ekranu itd.

61 Sztuczki Aby uniemożliwić lub utrudnić dezasemblację wirusa, stosuje się szyfrowanie oraz odpowiednie kombinacje instrukcji, które zakłócają typowy listing programu tak, iż staje się on chaotyczny, nieczytelny i na pozór bezsensowny. Ze względu na fakt, iż większość obecnie istniejących programów antywirusowych stosuje tryb krokowy lub też emulację procesora do wykrywania wirusów polimorficznych, twórcy wirusów starają się w jakiś sposób utrudnić wykrywanie wirusów tymi metodami. Specjalnie w tym celu do procedury dekodera, tworzonej przez polimorficzny generator, dodaje się wywołania różnych, występujących typowo w zwykłym oprogramowaniu, funkcji przerwań 10h, 21h, 16h i innych, a także umieszcza się w niej wywołania procedur. Ciekawym zabiegiem antyemulacyjnym są też próby nadania dekoderowi wyglądu programu napisanego w językach wysokiego poziomu (posiadają one charakterystyczne sekwencje kodu na początku programu), bądź też nadanie plikowi cech np. wewnętrznie spakowanego programu (np. dodanie sygnatur PKLITE, LZEXE lub innych).

62 Sztuczki Ze względu na stosowanie przez programy antywirusowe heurystycznego wykrywania wirusów, nowsze wirusy potrafią już poradzić sobie z tego typu metodami, poprzez odpowiednią manipulację kodem, np. tradycyjną sekwencję: CMP AX,4B00h można zakodować w wirusie jako: ADD AX,1234h CMP AX,4B00h+1234h lub XCHG AX,CX CMP AX,4B00h XCHG AX,CX lub na inną, gdyż możliwości jest tu w zasadzie nieskończenie wiele. Gdy podobną operację wykona się dla większości zawartych w wirusie instrukcji, program antywirusowy będzie miał spore kłopoty z rozpoznaniem intruza.

63 Retrostruktury Większość z nowoczesnych wirusów w aktywny sposób stara się walczyć z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym. Wirusy kasują więc pliki z sumami kontrolnymi, modyfikują znalezione w pamięci programy antywirusowe, tak aby nie były one aktywne, lub nawet deinstalują je całkowicie z pamięci w sposób niewidoczny dla użytkownika. Co ciekawe, większość monitorów antywirusowych, zawierających wyrafinowane metody wykrywania niebezpiecznych odwołań do plików czy sektorów, nie przykłada żadnej wagi do ochrony własnego kodu. W kolejnych wersjach programy te mają schematyczną budowę, a korzystające z tego wirusy potrafią wykryć odpowiednią sekwencję w pamięci i zmienić ją tak, iż program, mimo że jest zainstalowany, nie działa tak, jak powinien.

64 Retrostruktury Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest chyba modyfikacja parametrów wejściowych programu antywirusowego, który po uruchomieniu wyświetla swój status, zawierający użyty przez wirusa parametr. Dodawane przez wirusy parametry najczęściej wyłączają bezpośredni dostęp do dysków, przeszukiwanie pamięci itp. Aby uniemożliwić użytkownikowi zauważenie wprowadzonych w parametrach zmian, wirusy zmieniają odpowiedni łańcuch bezpośrednio w pamięci ekranu, tak iż odbiorca (użytkownik programu) patrząc na ekran jest przekonany o poprawnym działaniu programu, mimo że ten ma zablokowane funkcje, które prawdopodobnie pomogłyby wykryć wirusa.

65 Retrostruktury We wspomnianych we wstępie zinach, dotyczących programowania wirusów, znaleźć można artykuły, które bardzo dokładnie opisują sposoby łamania najbardziej znanych na świecie programów antywirusowych (w artykułach tych najczęściej mówi się o serii zaawansowanych programów antywirusowych ThunderByte autorstwa Fransa Veldmana).

66 Przyszłość wirusów Wirusy infekujące wewnątrzplikowo (ang. Surface infectors) Wirusy zmienne genetycznie (operator mutacji)

67 Rodzaje programów antywirusowych
Skanery Monitory (ang. Resident monitors, interceptors, behaviour blockers) Szczepionki (ang. Disinfectors) Programy autoweryfikujace Programy zliczające sumy kontrolne

68 Skanery Najstarszym rodzajem programów antywirusowych są skanery. Ich działanie polega na wyszukiwaniu zadanej sekwencji bajtów w ciągu danych. W większości wirusów daje się znaleźć unikalną sekwencję bajtów (tzw. sygnaturę), dzięki której możliwe jest odnalezienie wirusa w pamięci lub w zarażonej ofierze. Skuteczność skanera zależy od tego, jak bardzo charakterystyczna jest dana sekwencja. Najlepiej, jeżeli wirus zawiera w sobie jakiś niekonwencjonalny napis lub specyficzny ciąg bajtów (np. jakąś procedurę demonstracyjną). Wraz z pojawieniem się wirusów polimorficznych znaczenie skanerów trochę zmalało, jednak nadal jest to najważniejsza metoda walki z wirusami. Nawet w przypadku wirusów polimorficznych używa się skanera, choć dopiero w późniejszej fazie wykrywania (np. po krokowym lub emulowanym przejściu początku programu), co świadczy o uniwersalności tej metody.

69 Monitory Monitor to program antywirusowy zainstalowany jako TSR lub sterownik SYS, który poprzez monitorowanie odpowiednich funkcji DOS i BIOS pozwala na wykrywanie wszystkich wykonywanych za pomocą tych funkcji odwołań do dysków. Większość tego typu programów posiada także mechanizmy pozwalające na sprawdzanie, czy wykonywany proces nie ingeruje w jakieś systemowe struktury danych, np. bloki MCB lub tablicę wektorów przerwań. To, czy monitor będzie działał prawidłowo, zależy często od momentu, w którym przejął on kontrolę nad systemem (przed czy po wirusie) oraz od tego, jak głęboko wnika on w system operacyjny (kontrola funkcji wykorzystywanych przez wirusy jest przeprowadzana na początku łańcucha obsługi przerwań lub też na jego końcach). Jak widać, aby dotrzymać kroku twórcom wirusów, autorzy programów antywirusowych muszą korzystać z metod podobnych do tych, które stosują twórcy wirusów.

70 Szczepionki Szczepionki są programami skierowanymi przeciwko konkretnym wirusom. Na podstawie posiadanego, złapanego egzemplarza wirusa można, po odpowiedniej analizie jego kodu, zdefiniować sygnatury, na podstawie których wykrywa się kopie wirusa w zainfekowanych obiektach. Dokładna analiza kodu wirusa najczęściej pozwala także odnaleźć w nim oryginalne wartości pewnych parametrów, które mogą posłużyć do wyleczenia sektorów lub plików (np. dla plików typu EXE jest to punkt wejścia do oryginalnego programu, dla plików COM - początkowe bajty programu). Większość z istniejących szczepionek to rozbudowane programy z interfejsem, które potrafią wykryć i usunąć kilka tysięcy wirusów. Tylko w przypadkach nowych wirusów niektóre osoby, zmuszone okolicznościami, same piszą szczepionkę skierowaną przeciwko konkretnemu wirusowi, czego efektem z reguły jest nie do końca przetestowany, ale działający program.

71 Programy autoweryfikujące
Programy tego typu umożliwiają dodanie do wskazanego pliku krótkiego programu, mającego na celu sprawdzenia przy każdym uruchomienie, czy dany program nie został w jakiś sposób zmieniony (co zwykle oznacza ingerencję wirusa). Dodawany kod dopisuje się do pliku wykorzystując te same mechanizmy co wirusy. Najczęściej programy tego rodzaju są nieodporne na technikę stealth i w systemie zainfekowanym przez wirusa używającego tej sztuczki nie wykażą żadnej zmiany w pliku, mimo że jest on zainfekowany.

72 Integrity checkers Działanie tego typu programów polega na obliczaniu odpowiednich sum kontrolnych dla zadanego pliku lub plików oraz ewentualnie sektorów. Zliczane sumy kontrolne są najczęściej przechowywane w osobnych plikach, tworzonych po pierwszym uruchomieniu programu. Jeżeli pliki te istniały już wcześniej, program antywirusowy wykorzystuje dane w nich zawarte, aby porównać sumę obliczaną na bieżąco z poprzednio zachowaną. Suma kontrolna nie musi (a nawet nie powinna) być sumą arytmetyczną. Dzięki znajomości algorytmów stosowanych przez pewne programy antywirusowe niektóre wirusy potrafią zarazić plik i obliczyć dla niego nową sumę kontrolną, którą bez większych problemów można zastąpić pierwotną, przechowywaną w pliku. Piętą Achillesową programów zliczających sumy kontrolne jest to, iż pliki przechowujące obliczone sumy nie są w żaden sposób chronione, dlatego wiele wirusów bezkarnie kasuje napotkane znane sobie pliki z sumami kontrolnymi.

73 Techniki używane przez programy antywirusowe
Skaning Heurystyczne wyszukiwanie wirusów Tryb krokowy Emulacja procesora Przynęty (ang. baits , decoys) Odświeżanie programów systemowych w sektorach Blokowanie programów używających trybu krokowego Pobieranie wielkości pamięci operacyjnej

74 Skaning Historycznie jest to najstarsza technika stosowana przez programy antywirusowe. Skaning polega na wyszukiwaniu w zainfekowanym obiekcie zadanej sekwencji bajtów (sygnatury wirusa). Poniżej przedstawiono kilka przykładowych sygnatur istniejących wirusów: B8 ED FE CD 21 A E 8F 06 6F 01 BA ; sygnatura wirusa Atomie 1.0 BE B B E ; sygnatura wirusa Human Greed 8B FC 36 8B 2D 81 ED E 06 OE ; sygnatura wirusa DOOM! 5D 83 ED 03 E EB E8 OF 00 B4 ; sygnatura wirusa Ethernity 5D 81 ED EB 1B 90 B CD ; sygnatura wirusa OLG

75 Skaning cd.. Jak widać, tradycyjna sygnatura jest to ciąg bajtów o nieustalonej z góry długości, zapisanych heksalnie, które program antywirusowy konwertuje na rozumianą przez siebie postać binarną (maszynową) i dopiero taki łańcuch poszukiwany jest w przeszukiwanym obiekcie. Z czasem pojęcie sygnatury rozszerzono. Dzisiejsze skanery potrafią interpretować różne symbole oraz znaki globalne (ang. wildcards) np. ? czy *. Poniżej podano przykłady kilku prostych, nieznacznie rozszerzonych sygnatur używających znaków globalnych: BB ?2 B ? ?2 83 C3 04 E2 F2 ; sygnatura wirusa FireFly B9 CC 01 BB ?2 2E ?2 83 C ; sygnatura wirusa K-CMOS 1E 06 OE OE 1F 07 2E FE 06 ?2 2E A1 ; sygnatura wirusa Geodesic Propagation 33 CO 8E D8 BE ?2 FF 34 FF C ; sygnatura wirusa 1984

76 Heurystyczne wyszukiwanie wirusów
Jak wspomniano we wstępie, większość istniejących wirusów to najczęściej przeróbki, stąd techniki wykorzystywane w pierwowzorach są bez większych zmian implementowane w kolejnych, nowych pokoleniach wirusów. Wykorzystując ten fakt, twórcy programów antywirusowych zaczęli stosować technikę heurystycznego wykrywania kodu, polegającą na tym, iż na podstawie znajomości charakterystycznych, klasycznych sekwencji instrukcji zawartych w typowych wirusach, można znaleźć nieznane jeszcze, ale wykorzystujące je wirusy. Często wykrycie nawet kilku charakterystycznych bajtów w pamięci może umożliwić wykrycie nieznanego jeszcze wirusa. Poszukiwanie sekwencji może być prowadzone bądź to przy okazji zwykłego skaningu, bądź też podczas kontrolowanego uruchamiania programów (tryb krokowy, emulacja procesora).

77 Tryb krokowy Do wykrywania zaawansowanych polimorficznych wirusów nie można stosować zwykłego skaningu, gdyż kod wirusa za każdym razem wygląda zupełnie inaczej. Możliwym wyjściem jest w tej sytuacji wykorzystanie trybu krokowego procesora. Program antywirusowy uruchamia sprawdzany program w trybie krokowym pod kontrolą odpowiedniego monitora tego przerwania przy użyciu np. (4B01/21). Po każdej wykonanej instrukcji wywoływany jest monitor, który sprawdza, czy np. aktualnie wykonywana instrukcja pasuje do listy charakterystycznych, stałych instrukcji wirusa (jego wersji odszyfrowanej). Jeżeli instrukcja spełnia wymagania, monitor - przy użyciu dozwolonego w tym przypadku skaningu - sprawdza, czy w kodzie jest już odszyfrowany wirus. Jeżeli po przekroczeniu jakiejś wartości granicznej wykonanych instrukcji monitor nie wykryje żadnego podejrzanego kodu, sztucznie kończy program i sygnalizuje, iż nie ma w nim wirusa.

78 Emulacja procesora Ze względu na to, iż omówiony w poprzednim punkcie tryb krokowy można oszukać, autorzy programów AV musieli zastosować inną metodę kontrolowanego uruchamiania programów. W tym celu wbudowali w swe programy interpretator asemblera, dzięki któremu mogą emulować wykonywanie początkowych instrukcji programu, mając jednocześnie nad nim pełną kontrolę. Ze względu na ciągły rozwój procesorów linii 80x86 interpretator asemblera musi być stale rozwijany. Nieuwzględnienie instrukcji wszystkich procesorów spowoduje bowiem, iż przy najbliższym wystąpieniu instrukcji, której monitor jeszcze nie potrafi rozpoznać, jego działanie zostanie zakończone z wynikiem negatywnym. Do niedawna sprawa miała się tak na przykład z kodami 66h, 67h, będącymi interfejsem rozszerzonych instrukcji dla procesorów 386 i wyższych. Niektóre wirusy celowo wykorzystywały je do oszukiwania programów antywirusowych, które po ich napotkaniu kończyły sprawdzanie pliku.

79 Przynęty Jedną z technik używanych do łapania prostych wirusów są przynęty. Są to programy, dające się zainfekować ewentualnemu wirusowi. Najczęściej na kod takiego programu składa się kilkaset lub kilka tysięcy razy powtórzona operacja NOP oraz instrukcja zakończenia programu. Program antywirusowy może tworzyć kilka lub więcej takich plików i następnie wykonywać z nimi różne operacje: uruchamiać, otwierać, czytać i zapisywać do nich na różne sposoby, aby dać szansę ewentualnemu wirusowi na ich zainfekowanie. Wygenerowana przynęta powinna jak najbardziej przypominać typowy program, i to zarówno pod względem długości, jak i zawartości. Jeżeli bowiem długość pliku jest znacząca, tzn. np. wynosi jakąś wielokrotność liczb 10 czy 16, wirus może nie zainfekować takiego pliku.

80 Odświeżanie programów systemowych w sektorach
Ta dość trywialna technika służy do nadpisywania programów istniejących w BOOT-sektorach lub Głównych Rekordach Ładujących. Jednym z efektów wykonania takiego odświeżania może być usunięcie nieznanego jeszcze wirusa z zajmowanego przez niego sektora. Podczas przeprowadzania operacji odświeżania należy pamiętać, iż niektóre wirusy całkowicie przejmują kontrolę nad danymi zawartymi w sektorach systemowych, tak więc zamazanie wirusa może spowodować, iż podczas następnego startu systemu system nie będzie się ładował z twardego dysku lub też - co gorsza - nie będzie można odczytać zapisanych na dysku danych. Możliwe wyjście z tej sytuacji polega na zapisaniu aktualnego stanu dysku (zawartości sektorów) w kopii bezpieczeństwa np. na czystej dyskietce, aby można było później odtworzyć operację odświeżania. Ze względu na możliwość stosowania przez wirusa techniki stealth odczyty najlepiej, byłoby wykonywać przez porty.

81 Blokowanie programów używających trybu krokowego
Niektóre monitory antywirusowe posiadają wbudowane mechanizmy blokowania wirusów, które używają trybu krokowego do znalezienia oryginalnych wejść do przerwań. Zainstalowany monitor przejmuje najbardziej narażone na tracing przerwania (13h, 21h, 2Fh) i podczas ich wywoływania ustawia procedurę obsługi przerwania INT 0lh (trybu krokowego) na pustą procedurę, zakończoną rozkazem IRET, a po wywołaniu oryginalnej procedury chronionego przez siebie przerwania przywraca starą procedurę przerwania l. Dzięki temu wirus próbujący znaleźć oryginalną procedurę przerwania znajdzie adres będący częścią monitora antywirusowego. W efekcie wszystkie wykonywane przez wirusa czynności będą przechodzić przez monitor, który nie pozwoli na niebezpieczne działania.

82 Pobieranie wielkości pamięci operacyjnej
Ze względu na to, iż większość wirusów rezydentnych instaluje się w pamięci poprzez modyfikację nagłówków pamięci MCB, możliwe jest wykrycie większości takich intruzów poprzez obliczenie wielkości dostępnej pamięci na różne sposoby i następnie na porównaniu, czy uzyskane wartości zgadzają się ze sobą.

83 CARO , Profilaktyka antywirusowa
Ochrona przed wirusami plików uruchamialnych Ochrona przed bombami logicznymi i koniami trojańskimi Ochrona przed makrowirusami CARO (Computer Anti Virus Research Organization) AVAR (Association of Anti Virus Asia Reasearchers) EICAR (European Institute for Computer Anti-Virus Research) CERT Robak Internet - Czarny czwartek 3 listopad 1988, 6 tys. Systemów zainfekowanych w USA , Straty ok. 10 mln $

84 „dobrzy” vs „źli” CARO , EICAR, CERT, AVAR vs
VX heavens , 29A Labs, RRLF, EOF Project, F-13 Labs, Code Breakers Journal


Pobierz ppt "Techniki pisania wirusów oraz antywirusów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google