Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas na lokalną kanalizację, bo czas być modnym i wygodnym … Oczyszczamy ścieki i chronimy czystą wodę - bo kochamy zdrowie i wygodę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas na lokalną kanalizację, bo czas być modnym i wygodnym … Oczyszczamy ścieki i chronimy czystą wodę - bo kochamy zdrowie i wygodę."— Zapis prezentacji:

1 Prelekcja jak ważna jest sieć kanalizacji w dbaniu o lokalne środowisko naturalne

2 Czas na lokalną kanalizację, bo czas być modnym i wygodnym … Oczyszczamy ścieki i chronimy czystą wodę - bo kochamy zdrowie i wygodę

3 Krzeszowice - gmina gmina miejsko-wiejska w województwie, w powiecie krakowskim. Położona jest na zachód od Krakowa (ok. 14 km od jego granicy). Siedziba gminy to Krzeszowice. Zajmuje południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w obrębie Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego. 25 kilometrów do Krakowa, 50 kilometrów do Katowic – to odległości z Krzeszowic do centrów stolic Małopolski i Śląska. Blisko z Krzeszowic jest także do dwu najważniejszych w Polsce regionalnych portów lotniczych – krakowskiego i śląskiego.

4

5 Ścieki … ach te ścieki Ścieki w aglomeracji Krzeszowice oczyszczane są w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Istniejący do 2014r. system kanalizacji obejmował miejscowości Krzeszowice, Tenczynek, część Woli Filipowskiej i Nawojowej Góry. W 2014r. zakończono trwającą od 2010 roku rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W ramach inwestycji wykonano łącznie 172,6 km sieci w miejscowościach: Ostrężnica, Nowa Góra, Czerna, Miękinia, Filipowice, Wola Filipowska, Nawojowa Góra oraz w Krzeszowicach na osiedlu Żbik i Czatkowice. W systemie pracuje 50 przepompowni ścieków. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi obecnie 254,5 km. W aglomeracji Krzeszowice-Zalas ścieki oczyszczane są w dwóch lokalnych oczyszczalniach: „Zalas-Zachód” (przepustowość 400m3/dobę) oraz „Rudno”(przepustowość 125m3/dobę). Długość kanalizacji systemu oczyszczalni „Zalas Zachód” wynosi 8,7km. Ze względu na korzystne ukształtowanie terenu ścieki do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie. Kanalizacja obejmuje zachodnią część miejscowości Zalas. Długość kanalizacji w miejscowości Rudno wynosi 14,7km. W systemie pracują trzy sieciowe przepompownie ścieków. W 2014r. rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków „Zalas Wschód” wraz z kanalizacją, która swym zasięgiem docelowo obejmie miejscowości Sanka i Frywałd oraz wschodnią część miejscowości Zalas. W ramach aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia w 2014r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Paczółtowice o łącznej długości 12,7km. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni położonej na terenie miejscowości Żary i eksploatowanej przez Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach. W systemie kanalizacyjnym pracuje 7 przepompowni ścieków.

6 APEL do mieszkańców Krzeszowic i okolic
Mieszkamy na najpiękniejszym terenie Małopolski. Nasza Gmina posiada wiele dóbr przyrodniczych i bardzo bogate środowisko geograficzne. Nasza Gmina jest piękna i atrakcyjna turystycznie … i nie niszczmy tego co mamy, bo bez kanalizacji zniszczymy nasze bogactwa, roślinność, zwierzęta

7 Chrońmy środowisko To, w jakim środowisku żyjemy, zależy w dużej mierze od nas samych. Przyjmuje się, że jedna osoba wytwarza około 150 litrów na dobę  nieczystości płynnych. Zmywamy, pierzemy, myjemy i kąpiemy się, korzystamy z toalety. Produkowane nieczystości bytowe gdzieś muszą się podziać. Regulują to stosowne zapisy prawa. Świadomi obywatele odprowadzają je do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, o ile taka istnieje. Jeśli takiego udogodnienia nie ma, to ich nieruchomości wyposażone są w szczelne zbiorniki bezodpływowe, systematycznie opróżnianie przez wozy asenizacyjne.

8 Kanalizacja Jest XXI wiek, ale gdzieś tam żyjemy jakby w dawnych czasach … W zasadzie nie ma potrzeby udowadniania wyższości systemu sieci kanalizacji sanitarnej nad wszelkimi innymi sposobami odprowadzania ścieków. Jednak wiele osób uparcie twierdzi, że skoro ileś lat mieli szambo, to żadna kanalizacja nie jest im potrzebna. Tak żył ich dziadek, ojciec, tak żyją oni i nie mają zamiaru niczego zmieniać. Twierdzą też, że szambo jest zdecydowanie tańsze, niż płacenie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Proste wyliczenia wyraźnie pokazują, ile kosztuje wywóz nieczystości z 4- osobowego gospodarstwa domowego, gdzie występuje bardzo przeciętna produkcja ścieków. W Krzeszowicach odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej kosztuje tu 9,69 złotego. Pomnóżmy więc tę wartość przez 18 metrów sześciennych. Doliczmy do tego 8% VAT- u i abonament. Przeciętna 4 - osobowa rodzina zapłaci za odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej 188,37 zł, a przy uczciwym opróżnianiu szamba niemal dwa razy tyle, bo 360 zł. Wywiezienie metra sześciennego ścieków przy pomocy samochodu asenizacyjnego kosztuje około zł. Dodatkowym atutem kanalizacji jest brak smrodu, nie do uniknięcia przy wizycie szambiarki. Nie musimy też martwic się, że zbiornik się przepełni czy zapcha.

9 Dbaj o środowisko – nie wylewaj ścieków
Przypominam, iż spoczywający na właścicielu nieruchomości obowiązek przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku stwierdzenia nie wykonania powyższego obowiązku, Władze Gminy mogą wydać decyzję nakazującą wykonanie przyłączenia (art. 5 ust. 7 ww. Ustawy). Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10 Nie gryzie, nie kopie, a pomaga – i nam, i naturze
Czym jest kanalizacja Nie gryzie, nie kopie, a pomaga – i nam, i naturze

11 Kanalizacja – słów parę
Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). Rozróżnia się kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną. W niektórych aglomeracjach miejskich o ciasnej zabudowie (np. Palma de Mallorca) stosowana bywa również kanalizacja do odprowadzania odpadów stałych (śmieci) w postaci rozdrobnionej.

12 Brak kanalizacji generuje problemy związane zarówno z utrzymaniem stanu sanitarnego na odpowiednim poziomie jaki i zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie w odniesieniu do standardów europejskich. Oprócz dość oczywistych problemów związanych z warunkami bytowymi ludności, brak sieci kanalizacyjnej oznacza poważne ograniczenia możliwości i negatywnie wpływa na wykorzystanie szans rozwojowych. Brak kanalizacji wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego i jakość zasobów wodnych gminy.

13 Bądźmy eko, oszczędzajmy wodę, rzeki ……
Niech nas nie zalewają nasze ŚCIEKI!

14 Jak chronić rzeki …. - kupuj środki piorące i płyny do zmywania bez fosforanów i siarczanów; - nie zanieczyszczaj wody kałem; - nie wylewaj wody po umyciu pędzli malarskich do kanalizacji; - kupuj baterię oszczędzającą wodę; - myjąc zęby, zakręcaj kran z wodą; - myj samochód przy użyciu wiadra z wodą, nie używaj węża do wody; - pierz tylko wtedy, gdy uzbiera się pełna pralka prania; - ogranicz zużycie środków zawierających chlor.

15 Pamiętaj, to ważne -nie wyrzucaj odpadów do rzek i jezior – nie dość, że takie postępowanie zanieczyszcza środowisko to w dodatku wygląda bardzo nie estetycznie; zastanówmy się przed wyrzuceniem jakichkolwiek odpadów do wody, czy chcielibyśmy odpoczywać w miejscu zaśmieconym lub np. podczas letniej kąpieli w jeziorze, chcielibyśmy aby razem z nami „pływamy” puszki, butelki czy inne śmieci; -nie używaj środków chemicznych i nie używaniu środków silnie żrących – one zatruwają nasz organizm w dwojaki sposób: po pierwsze – mimo płukania pozostają one na powierzchni mytych przedmiotów skąd trafiają również do naszego organizmu, po drugie wraz ze ściekami trafiają do wody, którą zanieczyszczają , a jako że woda krąży w przyrodzie kiedyś z powrotem trafią do nas i doprowadzą do zatrucia naszego organizmu – w przyrodzie nigdy nic nie ginie jedynie może się skumulować; -nie myj samochodu nad zbiornikami wodnymi lepiej robić to z użyciem wiadra lub w myjni z zamkniętym obiegiem wody co pozwoli na redukcje ilości wody potrzebnej do umycia samochodu; - nie budowaniu szamb koło wód- to prawie tak samo jakbyśmy wlewali do wody w dodatku gruntowej nasze fekalia i zanieczyszczenia pochodzące z naszego gospodarstwa domowego; -nie wylewaj mydlin do wód – przyczyniamy się przez to do zanieczyszczenia wody; -nie wylewaj ścieków do wód - poprzez wylewanie jakichkolwiek zanieczyszczeń do wody, niezależnie czy to do małego strumyczka czy rzeki bądź rzeki bezpośrednio przyczyniamy się do zatrucia wody, a co za tym idzie doprowadzamy do śmierci wiele organizmów; pamiętajmy, że kiedyś będziemy musieli się napić tej zanieczyszczonej świadomie przez nas wody, która kiedyś do nas na pewno wróci.

16 Jak chronić wodę? Przez …
- instalowanie wodomierzy - ułatwiają kontrolowanie zużycia wody, - sprawdzanie i regulacje armatury, - branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, - zakręcanie kranu, gdy chwilowo nie korzystamy z wody np. w trakcie mycia zębów, golenia, zmywania, - wykorzystywanie urządzeń gospodarstwa domowego (pralka, zmywarka do naczyń) o małym zużyciu wody, - stosowanie długotrwałego namaczania zamiast prania wstępnego, - pranie i zmywanie w całkowicie zapełnionych urządzeniach, zgodnie z instrukcja obsługi oraz unikanie środków czystości zawierających fosforany i chlor, - instalowanie wodooszczędnych toalet, - używaniu nawozów naturalnych, - używaniu detergentów z napisem biodetergenty.

17 Pamiętajmy Zdrowe środowisko naturalne i nienaruszona przyroda potrzebne są nam do życia nie mniej niż cała nowoczesna infrastruktura. Dlatego też jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest dbałość o naturę poprzez tworzenie sieci kanalizacyjnych … Włączmy się i działajmy lokalnie.

18 Krótki test Jak oszczędzasz wodę? Wypisz swoje sposoby…

19 Inwestujmy w kanalizację! Bo tylko ta idea ma dzisiaj rację!
Bądźmy modni i wygodni Inwestujmy w kanalizację! Bo tylko ta idea ma dzisiaj rację! Uratujmy nasze Krzeszowice i liczne okolice! Każdy przecież doskonale wie Jak czysta woda ratuje ludzkie zdrowie. Nie niszczmy cudnej przyrody Ona też zginie bez czystej wody! Ścieki niszczą przyrodę I bardzo źle wpływają na wodę. Jest doskonałe rozwiązanie Co na to Drodzy Krzeszowiczanie? Aby mieć oczyszczalnię lokalną Nawet dla nas osiągalną Bo Unia fundusze daje na oczyszczanie Droga Pani i Drogi Panie! Żal nie skorzystać z tej kasy Aby chronić i ziemię, i lasy…..

20 Dbajmy o nasze otoczenie
DBAM TO MAM

21 Dziękuję za obejrzenie prezentacji :)
Źródła: -Wikipedia -Wikkrzeszowice.pl -Google Grafika -Youtube

22 Informacje Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach Wykonawca: Maciej Kozłowski (Klasa II A) Opiekun: Mgr. Małgorzata Zdziech


Pobierz ppt "Czas na lokalną kanalizację, bo czas być modnym i wygodnym … Oczyszczamy ścieki i chronimy czystą wodę - bo kochamy zdrowie i wygodę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google