Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego"— Zapis prezentacji:

1 XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Łódź, Wrzesień 3, 2015 Dysbakteriozy pochwy i ich korekcja przy użyciu probiotyku dopochwowego Neoprobio Dr Taras Lyaskovsky Laboratorium bakterii kwasu mlekowego Instytut Mikrobiologii i Wirusologii im. Zabołotnego Narodowa Akademia Nauk, Kijów

2 D. K. Zabołotny Instytut Mikrobiologii i Wirusologii Narodowej Akademii Nauk na Ukrainie

3 D. K. Zabołotny Instytut Mikrobiologii i Wirusologii Narodowej Akademii Nauk na Ukrainie.
Instytut jest główną jednostką naukową na Ukrainie, zajmującą się badaniami mikrobiologicznymi i wirusologicznymi posiada 17 departamentów i laboratoriów posiada akredytowane laboratoria, w obszarze kontroli produktów biologicznych na Ukrainie Jest biblioteką niepatologicznych mikroorganizmów

4 D. K. Zabołotny Instytut Mikrobiologii i Wirusologii Narodowej Akademii Nauk na Ukrainie.

5 Bakteryjna waginoza jest najczęściej występującą infekcją intymną u kobiet w wieku

6 Bakteryjna waginoza (BV) jest najczęstszą przyczyną dolegliwości intymnych u kobiet.
Częstotliwość występowania w USA ocenia się na 21,2 miliona (29,2%) wśród kobiet w wieku Większość kobiet (84%), u których diagnozuje się BV, przechodzi ją bezobjawowo. Kobiety, które nigdy nie współżyły seksualnie, także mogą być zakażone BV (18,8%), podobnie kobiety w ciąży (25%) oraz kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży (31,7%). Częstość występowania BV rośnie wraz z liczbą partnerów seksualnych.

7 BV jest chorobą wywołaną przez mieszaną florę bakteryjną, polegającą na zastąpieniu fizjologicznie występujących w pochwie bakterii kwasu mlekowego – Lactobacillus sp., które mają zdolność produkowania nadtlenku wodoru, poprzez bakterie beztlenowe (np. Prevotella sp. and Mobiluncus sp.), G. vaginalis, Ureaplasma, Mycoplasma, oraz inne beztlenowce.

8 Czynniki sprzyjające bakteryjnej waginozie
niekontrolowane przyjmowanie leków (głównie antybiotyków) częste stosowanie antykoncepcji zmiany hormonalne w cyklu menstruacyjnym stres podróże spadek odporności procesy zapalne

9 Skład mikroflory pochwy kobiet w wieku rozrodczym.
Analiza genetyczna z użyciem genu 16S rRNA i 16 gatunków bakterii . Analiza PCR specyficznych genów, w czasie rzeczywistym: Zdrowe kobiety Stan przejściowy Bakteryjna waginoza

10 Tabela 1

11 Tabela 2

12 Tabela 3

13 Badanie szczepów probiotycznych
Raport Połączonej Grupy FAO/WHO nad wytycznymi dotyczącymi Ewaluacji Probiotyków w Jedzeniu; Londyn, Ontario, Kanada. 30 Kwiecień i 1 Maja, 2002. Food and Agriculture Organization Of the United Nations/World Health Organization

14 Badanie szczepów probiotycznych
Identyfikacja szczepu: po fenotypie (test API) po genotypie (sekwencjonowanie) Właściwości testy in vitro badania na zwierzętach Ocena bezpieczeństwa in vitro i/lub badania na zwierzętach Faza I badań klinicznych Badania kliniczne (II faza (DBPC), faza III: efektywność w porównaniu ze standardowym leczeniem) Deponowanie szczepów w kolekcji kultur IMV

15 Badania przesiewowe szczepów probiotycznych – Identyfikacja
Badania nad charakterystyką fenotypową LAB Badania nad charakterystyką genotypową LAB LAB – Bakterie kwasu mlekowego

16 Charakterystyka fenotypowa
Kolonia: rozmiar, powierzchnia, kolor Komórki: rozmiar, umiejscowienie, ruch Produkcja gazów z glukozy, NH3, z argininy Kwasowość i zdolność wzrostu w mleku Wzrost na różnych podłożach (dodatkach): 6,5% NaCl; pH 9,6; 40% żółci Wzrost w temperaturach: 15 ºC, 30 ºC, 37 ºC, 45 ºC, 50ºC

17 Badania nad charakterystyką genotypową.
Elektroforegram produktów amplifikacji z wykorzystaniem specyficznych starterów genów.

18 Właściwości szczepów probiotycznych
Zdolność adhezyjna Aktywność antagonistyczna Synteza lizozymu Synteza witamin Indukcja interferonu

19 Aktywność adhezyjna Zdolność do adhezji była badana in vitro na enterocytach świni (model).

20 Zdolność adhezji bakterii kwasu mlekowego do różnych rodzajów nabłonka w ludzkim organizmie.
Jamy ustnej Pochwy Jelit

21 Aktywność antagonistyczna

22 Aktywność antagonistyczna
Synergistyczne działanie probiotycznych bakterii kwasu mlekowego w hamowaniu aktywności bakterii patogennych (Wykresy: Region/obszar hamowania wzrostu patogenów, mm)

23 Aktywność antagonistyczna
Hamowanie wzrostu mikroflory gnilnej przez szczepy bakterii probiotycznych kwasu mlekowego

24 Aktywność antagonistyczna
Hamowanie wzrostu mikroflory gnilnej przez szczepy bakterii probiotycznych kwasu mlekowego (Wykres: procentowa ilość mikroflory gnilnej)

25 Synteza lizozymu (Wykres: średnica obszaru/strefy lizy mikrokoków, mm)

26 Synteza witamin Wykres

27 Indukcja interferonu przez bakterie kwasu mlekowego w badaniach in vitro
Tabela

28 Blend bakterii kwasu mlekowego
Lactobacillus plantarum 200D Enterococcus faecium 77D Enterococcus durans Sm

29 Blend bakterii kwasu mlekowego
Wysoka aktywność adhezyjna (zapewnia szybką kolonizację pochwy) Wysoka aktywność antagonistyczna (umożliwia hamowanie wzrostu patogennej mikroflory) Synteza biologicznie czynnych substancji (H2O2, lizozymu, witamin) Indukcja interferonu

30 Neoprobio - skład Blend probiotycznych szczepów bakterii kwasu mlekowego Laktoza Kwas askorbinowy Kwas foliowy Tłuszcz stały

31 Funkcje składników zawartych w globulce
Blend bakterii kwasu mlekowego Laktoza Kwas askorbinowy Kwas foliowy Tłuszcz stały Probiotyczne właściwości produktu Inicjuje wzrost i chroni bakterie kwasu mlekowego Zapewnia kwaśne środowisko co stwarza bardziej dogodne warunki dla wzrostu bakterii kwasu mlekowego niż patogennych bakterii występujących podczas waginozy pochwy Zapewnia kwaśne środowisko i wpływa korzystnie na regenerację nabłonka pochwy Podłoże ochronne dla bakterii kwasu mlekowego. Powolne topienie globulki zapewnia kontrolowane uwalnianie bakterii kwasu mlekowego i efektywną kolonizację pochwy przez te bakterie

32 Badania kliniczne globulek dopochwowych z probiotycznym blendem bakterii kwasu mlekowego

33 Badania kliniczne Badanie kliniczne skuteczności i tolerancji preparatu XXX (globulki dopochwowe zawierające bakterie kwasu mlekowego) w leczeniu pacjentów z dysbakteriozą pochwy (bakteryjną waginozą).

34 Baza kliniczna Ministerstwo Zdrowia na Ukrainie Badany produkt XXX (globulki dopochwowe z probiotycznymi bakteriami kwasu mlekowego). Rodzaj badania Zgodnie z określonym programem. Typ badania Otwarte, porównawcze, kontrolowane, randomizowane badanie. Metody badania Badanie kliniczne. Analiza laboratoryjna, cytologiczna, bakterioskopowa, bakteriologiczna analiza upławów. Pacjenci Waginalna dysbakterioza u pacjentów w wieku od 18 do 40 lat. Ilość pacjentów Badana grupa – 40 (Metronidazol + probiotyk); Grupa kontrolna – 30 (Metronidazol) Kryteria skuteczności -objawy kliniczne normalizacji dynamiki - dynamika analiz bakteriologicznych, bakterioskopowych i cytologii przy towarzyszących upławach w dysbakteriozie Cele - badanie skuteczności badanego leku u pacjentek z dysbakteriozą pochwy - badanie tolerancji produktu i możliwych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem produktu - porównanie skutków leczenia grupy badanej z grupą kontrolną

35 Badania kliniczne Kryteria doboru pacjentów do badania:
Symptomy kliniczne (upławy, zwykle wodniste, szarawe, szarobiałe, nieprzyjemny zapach z pochwy, określany jako „rybi”, świąd, podrażnienie). Badanie mikrobiologiczne (dominującą florą są Gardnerella vaginalis, Prevotella i inne. Bakterie Lactobacillus są w niewielkiej ilości). pH pochwy wyższe niż 4,5

36 Badanie kliniczne Leczenie:
Metronidazol, 500 mg przyjmowany doustnie 2 razy dziennie, przez 7 dni Globulki dopochwowe z probiotycznymi bakteriami kwasu mlekowego, 2 razy dziennie przez 10 dni

37 Badanie kliniczne Siódmy dzień po rozpoczęciu badania (tabelka)
Grupa badana (Leczenie łączone: Metronidazol + dopochwowe globulki zawierające probiotyczny szczep Lactobacillus) Grupa kontrolna (Leczenie Metronidazolem)

38 Badanie kliniczne Dwudziesty dzień po rozpoczęciu leczenia (tabelka)

39 Badanie kliniczne Wnioski
Leczenie skojarzone (Metronidazol + globulki dopochwowe z probiotycznymi bakteriami kwasu mlekowego) było efektywne w osiągnięciu efektu terapeutycznego lub w odtworzeniu zdrowej flory bakterii kwasu mlekowego Szybka kolonizacja korzystną mikroflorą Spadek ryzyka nawrotu BV Spadek ryzyka miejscowych działań niepożądanych podstawowego leczenia Leczenie z Metronidazolem redukuje kolonizacje bakterii związanych z BV, ale nie było skuteczne w osiągnięciu efektu terapeutycznego lub w odtworzeniu zdrowej flory bakterii kwasu mlekowego

40 Co czyni Neoprobio unikalnym probiotykiem?

41 Postać leku - globulka Postać globulki zapewnia kontrolowane uwalnianie bakterii kwasu mlekowego i umożliwia szybką kolonizację zdrowej mikroflory. Podłoże globulki pełni funkcję ochronną dla LAB Bezpośrednie podanie dopochwowe zapewnia odpowiednie, terapeutyczne stężenie LAB

42 Produkcja wyrobu gotowego
Dalszy rozwój globulek Neoprobio został przeprowadzony w polskiej firmie farmaceutycznej FARMINA SP. Z O.O., w Krakowie z unikalną technologią produkcji globulek w niskiej temperaturze, co pozwala na bezpieczne przeniesienie bakterii kwasu mlekowego do globulki z zachowaniem stężenia terapeutycznego od 1 miliarda do 10 milionów komórek bateryjnych (CFU) na globulkę. Produkcja wyrobu gotowego w warunkach GMP, pod stałą kontrolą polskiej inspekcji GMP.

43 Wysoka aktywność adhezyjna (zapewnia szybką kolonizację pochwy)
Blend bakterii kwasu mlekowego został poddany testom in vitro oraz in vivo. W testach tych stwierdzono następujące właściwości: Wysoka aktywność adhezyjna (zapewnia szybką kolonizację pochwy) Wysoka aktywność antagonistyczna (umożliwia hamowanie wzrostu patogennej mikroflory) Synteza biologicznie czynnych substancji (H2O2, lizozymu, witamin) Indukcja interferonu

44 Aktywny składnik w Neoprobio to przebadane i naukowo zaopiniowane, zgodnie z wymaganiami WHO, szczepy probiotycznych bakterii kwasu mlekowego. Zwalidowana technologia produkcji zapewnia, że w globulce zawarte są dokładnie te specyficzne szczepy probiotyczne.

45 Warunki produkcji Neoprobio
Blend bakterii kwasu mlekowego produkowany jest przez firmę Nutraceutix Inc z siedzibą w USA. Odbywa się to w laboratoriach posiadających certyfikat GMP dla zapewnienia wszystkich wymaganych parametrów jakościowych.

46 Identyfikacja szczepów zawartych w Neoprobio
Probiotyczne właściwości bakterii kwasu mlekowego są zależne od szczepu. Dla każdej serii produkcyjnej szczepy bakterii są ponownie analizowane przed i po produkcji, w celu potwierdzenia, że blend bakterii kwasu mlekowego zawiera probiotyki tego samego szczepu. Ta identyfikacja odbywa się techniką sekwencjonowania DNA.

47 Wskazania Neoprobio stosuje się w schorzeniach objawiających się zaburzeniami składu jakościowego i ilościowego flory bakteryjnej dróg rodnych kobiet (dysbakterioza, zakażenia bakteryjne lub bakteryjno-grzybicze pochwy). Neoprobio może być również stosowany pomocniczo w przypadkach nieswoistych zapaleń pochwy u kobiet, u których stwierdzono podwyższone pH wydzieliny pochwy. Neoprobio stosowany profilaktycznie pomaga utrzymywać dogodne warunki dla rozwoju naturalnej flory bakteryjnej pochwy.

48 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji: Taras Lyaskovsky, PhD Michał Szczęsny, MPharm


Pobierz ppt "XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google