Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

2 KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 2.Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 4. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy KONKURSY DLA UCZNÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016: 1.Wojewódzki Konkursu Biologiczny 2.Wojewódzki Konkursu Chemiczny 3.Wojewódzki Konkursu Fizyczny 4.Wojewódzki Konkursu Geograficzny 5.Wojewódzki Konkursu Historyczny 6.Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego 7.Wojewódzki Konkursu Języka Francuskiego 8.Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego 9.Wojewódzki Konkursu Języka Polskiego 10.Wojewódzki Konkursu Języka Rosyjskiego 11.Wojewódzki Konkursu Matematyczny 12.Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, zlecony CEO

3 USTALENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie etapu szkolnego danego konkursu przedmiotowego i prawidłowe przesłanie dokumentacji po etapie szkolnym.

4 Z ADANIA D YREKTORA ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSACH Zebranie przez dyrektora szkoły informacji zbiorczej nt. liczby uczniów chcących wziąć udział w poszczególnych konkursach, Dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora zgłasza do kuratorium poprzez formularz on-line liczbę dzieci biorących udział we wszystkich konkursach w danej szkole, Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego (podanych w SIO), 28 września 2015 r. Szkoły, które tego dnia nie otrzymają e-maila proszone są o niezwłoczny kontakt tel. 61 85 41 665 Ostateczny termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursach - 5 października 2015 r. godz. 23.59 (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

5 Z ADANIA D YREKTORA PRZED ETAPEM SZKOLNYM KONKURSU Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 (Regulaminy zgodnie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiad i turniejów zostaną opublikowane do 30 września br.), Zapisy regulaminów co roku są zmieniane i nie można wzorować się na tych ubiegłorocznych. Pobranie ze strony internetowej obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 nowych wzorów protokołów etapu szkolnego oraz oświadczeń rodziców. Uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów, Pisemne powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych zgodnie z regulaminem, Odebranie, na dzień przed konkursem, zadań testowych oraz kluczy odpowiedzi, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line, Szkoły, które tego dnia nie otrzymają e-maila proszone są o niezwłoczny kontakt tel. 61 85 41 665 powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej.

6 Z ADANIA D YREKTORA PO ETAPIE SZKOLNYM KONKURSU ogłoszenie wyników etapu szkolnego w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców sposób, zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego, w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, poprzez wprowadzenie danych osobowych ww. uczniów do Bazy Konkursowej (formularza on-line). Adres dostępu do Bazy Konkursowej zostanie wysłany w dniu konkursu na adresy e-mailowe szkół podstawowych/gimnazjów uczestniczących w danym konkursie podane przez dyrektora w formularzu on-line, przesłanie, drogą elektroniczną, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu szkolnego, protokołu z prac Szkolnej Komisji Konkursowej do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w formie elektronicznej (format *.doc ) na adresy e-mailowe odpowiednio według rejonu nadzoru, UWAGA! Każda szkoła obowiązkowo musi przysłać protokół, niezależnie od liczby zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego! uporządkowanie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z regulaminem

7 OGŁOSZENIE Szkoły, które są chętne zorganizować etap rejonowy danego konkursu proszone są o kontakt z Anną Bzowską Wojewódzkim Koordynatorem Konkursów. Szukamy zwłaszcza szkół chętnych zorganizować nowy konkurs, tj. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych. Zapraszamy również do współpracy nauczycieli chętnych do prac w komisjach poszczególnych konkursów. Wszelkich informacji udziela Anna Bzowska Wojewódzki Koordynator Konkursów tel. 61 85 41 665 lub 882 163 416.

8 DZIĘKUJĘ P RZYGOTOWAŁA : A NNA B ZOWSKA W OJEWÓDZKI K OORDYNATOR KONKURSÓW


Pobierz ppt "K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google