Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla potomnych ! Historia Ochotniczej Straży pożarnej w Żarkach Letnisko z okazji 100-lecia miejscowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla potomnych ! Historia Ochotniczej Straży pożarnej w Żarkach Letnisko z okazji 100-lecia miejscowości."— Zapis prezentacji:

1 Dla potomnych ! Historia Ochotniczej Straży pożarnej w Żarkach Letnisko z okazji 100-lecia miejscowości

2 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania ale też do refleksji o czasie który przeminął, o ludziach którzy tworzyli Ochotniczą Straż Pożarną, o ludziach którzy są w niej obecni i o tych którzy już odeszli na wieczną służbę 100 lat to szmat czasu w którym bardzo dużo może się wydarzyć. Miejscowość powstała w 1915 roku, nosiła nazwę Żarki Blok. Nazwę miejscowości Żarki Letnisko nadano w 1948 roku. Uroczystości obchodów 100-lecia odbywa się 12 września 2015 roku. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej ściśle związana ze środowiskiem w którym działa. Każdy jej członek także związany jest ze środowiskiem w którym żyje, z ziemią po której stąpa, z ludźmi dla których nie szczędzi wysiłku, poświęcając swój czas i zdrowie by ochronić ich zdrowie i życie. Omawiając historię OSP nie można kilka słów napisać o miejscowości jak ona powstałą. W roku 1915 hrabia Karol Raczyński zakupił ziemię osady leśno-młynarskiej. Lasy pokrywały cały zakupiony teren. Opracowany został plan podziału terenu do założenia osady i ośrodka wypoczynkowego. Rozwijająca się miejscowość położona na terenach leśnych i linią kolejową stanowiła i stanowi dość duże zagrożenie pożarowe. Sytuacja ta sprawiła, że ówcześni mieszkańcy postanowili zabezpieczyć się przed pożarami organizując w maju 1953 roku przy poparciu Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zawierciu jednostkę OSP. W skład pierwszego zarządu weszli: Komendant – Eugeniusz Kulak Z-ca komendanta – Jan Borówka Naczelnik – Szczepan Wieczorek Sekretarz – Franciszek Strzelczyk Skarbnik – Antoni Zbadyński Grupa 10 mężczyzn stanowiąca jednostkę zdobywa zaufanie władz lokalnej społeczności. Zarząd czyni starania o przyznanie działki na której będzie można wybudować remizę.

3 W 1957 roku otrzymuje działkę o pow. 3200m/2 przy obecnej
ulicy Akacjowej. W 1960 roku zostaje wybudowany remizo-garaż (dwa pomieszczenia). Własna remiza choć mała przyciąga nowych członków. W 1961 roku otrzymuje motopompę a w 1966 roku posiada popularną „Doczkę” z demobilu. W 1968 roku otrzymuje samochód „STAR” skrzyniowa. Pierwsi kierowcy to :Doczkę 1.    Eugeniusz Wydmuch 2.    Mieczysław Noszczyk Posiadając podstawowy sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych druhowie wyjeżdżają do pożarów ratując dobytek mieszkańców. Zbliża się jubileusz 25-lecia jednostki. Doceniając działania druhów, miejscowe społeczeństwo na 25-lecie ufundowało sztandar dla jednostki, który został wręczony 22 lipca 1978r. Członkowie jednostki systematycznie prowadzą ćwiczenia, szkolenia. Efektem zaangażowania w działalność to zajęcie w 1979 roku IV miejsca na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Katowicach. Mimo częstych zmian w składach zarządów, wszystkie składy uporczywie czynią starania o budowę nowej strażnicy, zbiegają u władz o zezwolenie na budowę, pomoc finansową i poparcie. W listopadzie 1981 roku powołany zostaje Społeczny Komitet Budowy. W grudniu 1981 roku ogłoszono stan wojenny, wprowadzono do urzędów gmin komisarzy wojskowych. Zadziałało pytanie co dalej? Zdecydowano wiosną 1982 roku rozpocząć budowę. Organizowane zabawy, dyskoteki, loterie, zbiórki darowizny od społeczeństwa, rozprowadzane kalendarze dają skromne dochody, ale połączone z nieodpłatną pracą fizyczną przez druhów stanowią pokaźny wkład w tą inwestycję. Pomocą przychodzi Urząd Gminy którego naczelnikiem jest Pan Andrzej Pluta, Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Myszkowie. Wspólnym wysiłkiem powstaje nowa a zarazem obecna strażnica, oddana do użytku 22 lipca 1984 roku. W nagrodę za budynek otrzymujemy używany samochód pożarniczy STAR 244 z PSP w Częstochowie.

4 W przestrzennych garażach stoją dwa samochody JELCZ , który służy do dzisiaj i STAR 244.
Czynimy starania do doposażenia w sprzęt p.poż i osobisty ratowników. Wyposażenie i jednostki i jej gotowość sprawiły, że jednostka w czerwcu 2000 roku włączona została do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W 2002 roku podłączona do sieci selektywnego wywoływania przez Państwową Straż Pożarną w Myszkowie. W grudniu 2002r. zakupiono z własnych środków lekki samochód pożarniczy typu OPEL BLIZ. Zbliża się termin jubileuszu 50-lecia jednostki i tak 24 maja 2003r. w godzinach popołudniowych rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Cała jednostka z proboszczem ks. Prof. Marianem Dewudzkim przemaszerowała na miejscowy cmentarz, gdzie proboszcz dokonał poświęcenia pomnika-obelisku ufundowanego przez jednostkę. Obelisk został poświęcony wszystkim strażakom spoczywającym na tym cmentarzu, zarówno ochotnikom, strażakom zawodowym jak i strażakom z innych parafii spoczywającym na tym cmentarzu. Jest on wyrazem uznania i podziękowania za ich działalność na rzecz drugiego człowieka, środowiska i Ojczyzny. 25 maja przy udziale orkiestry OSP Żarki Miasto, pocztów sztandarowych 13 jednostek, strażacy, zaproszeni goście i zainteresowani mieszkańcy przemaszerowali do kościoła na Mszę Świętą w czasie której Prezes Czesław Gocyła i Naczelnik Jan Czech złożyli na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy wotum – pozłacany ryngraf z napisem: „ Matce Bożej Nieustającej Pomocy w hołdzie za pomoc i opiekę OSP Żarki Letnisko w 50 rocznicę powstania ”

5 Po powrocie do strażnicy odbyły się dalsze uroczystości
Po powrocie do strażnicy odbyły się dalsze uroczystości. Sztandar jednostki został udekorowany Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Druhowie zostali odznaczeni medalami oraz odznakami. Tak zakończyliśmy 5 dekad naszej działalności. Jest jeszcze dużo do zrobienia, chęć strażaków do prac społecznych wynika z potrzeb jakie sami zauważają. Ułożona zostaje trylinka wokół remizy, murki oporowe przy wejściu do kotłowni, porządkowanie działki, usunięcie drzew, podłączeni remizy do kanalizacji deszczowej. Przed podłączeniem do kanalizacji przy opadach deszczu woda zalewała piwnicę. Z roku na rok przybywa sprzętu, mundurów wyjściowych, ubrań ochronnych. Modernizujemy zaplecze kuchenne, magazyn, chłodnie, kuchnię. Nasz strażnica jest duża, dobrze wyposażona często organizowane są różnego rodzaju spotkania, organizowane są zabawy. W 2005r. Wójt Marian Szczerbak zorganizował spotkanie opłatkowe dla działaczy społecznych z terenu gminy. W roku 2005 oddane zostaje pomieszczenie dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Niegowie, który otwiera filię baku. Czynsz przeznaczany jest na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki, filia służy także mieszkańcom. W maju 2008 r. byliśmy gospodarzami gminnych uroczystości Dnia Strażaka. Gościliśmy w naszej strażnicy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Senatora Gen. Brygady Zbigniewa Meresa, oraz innych zacnych gości. Zostały dla strażaków wręczone odznaczenia, odznaki, dyplomy. Jednostki z terenu gminy otrzymały nagrody pieniężne oraz węże pożarnicze. W sierpniu tegoż roku mieliśmy pełne ręce roboty. Wandale zniszczyli zamontowane w amfiteatrze ławki, a zbliżął się termin organizowania Powiatowych Dożynek. Wójt Marian Szczerbak zapewnił drzewo , Pan Jerzy Kumor rury i kątowniki, z demontażu centralnego ogrzewania strażacy wykonali rury nogi ławek. Zamontowaliśmy 95 nowych ławek. 15 grudnia 2008 roku w strażnicy odbyło się wyjazdowe plenarne posiedzenie zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP. Posiedzenie prowadził Senator gen. Bryg. Zbigniew Meres.

6 W posiedzeniu uczestniczyli także Wojewoda Stanisław Dąbrowa, Starosta Marian Wróbel oraz inni zacni goście m.in. delegacja strażaków w woj. Morawsko-śląskiego Republiki Czeskiej. Kilku zapaleńców dyskutuje nad możliwością utworzenia zespołu muzycznego orkiestry. Wspólnie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju pomysł jest zrealizowany 15 marca 2009 roku. Naukę gry prowadzi kapelmistrz Tomasz Nowak. Pierwszy publiczny występ odbył się 8 sierpnia 2010 roku na deska amfiteatru. Samochód pożarniczy „STAR 244”, który otrzymaliśmy w 1984 wymaga ciągłych napraw, koszty są duże, znajdujemy zrozumienie u Pana Wójta Mariana Szczerbaka, który zabezpiecza w budżecie gminy na rok 2009 środki finansowe na zakup samochodu. 9 grudnia 2009 roku otrzymujemy nowoczesny samochód pożarniczy „Mercedes”. Środki finansowe na zakup zostały pozyskane także od Marszałka Województwa Śląskiego. 19 luty 2011 roku już czwarty raz uczestniczymy w uroczystości „ Mecenas Kultury” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, gdzie otrzymaliśmy nominację w kategorii „ALTRUISTA” za 2010 rok. 13 marca 2011 roku na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym druhowie wybrali na 5 letnią kadencję Zarząd: Prezes : Marian Słabosz Wiceprezes Naczelnik: Artur Polak Wiceprezes: Mariusz Karkocha Z-ca Naczelnika: Tomasz Rybak Sekretarz: Zdzisława Lechowska Skarbnik: Piotr Pawliszyn Kronikarz: Jarosław Słabosz Gospodarz: Ryszard Świerdza Człodek: Dominik Jaworek W konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Powódź 2010” otrzymaliśmy 5000 zł nagrodę którą w kwietniu roku odebrali Prezes Marian Słabosz, Wiceprezes Mariusz Karkocha, Starosta Myszkowski Leon Okraska.

7 13 maja 2011r roku kolejny raz z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej dzieci z Przedszkola przybyły do strażaków razem z Panią dyrektor Joanną Sawicką oraz wychowawczyniami. Wręczyły akt nadania o treści „Honorowy przyjaciel przedszkola” W czerwcu 2011 r. odbył się X Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poraju na którym został wybrany Zarząd oddziału Gminnego oraz Komisja Rewizyjna. Z naszej jednostki zostali wybrani: Mariusz Karkocha – Prezes Marian Słabosz – Członek Zbigniew Wieczorek – Członek Do Gminnej Komisji Rewizyjnej – Tomasz Rybak. 1 października 2011r. zorganizowaliśmy uroczystości upamiętniającą 90-leceie powstania Związku OSP. Przedstawione zostały dzieje ochotniczego strażactwa na ziemiach polskich. W obchodach uczestniczyły władze oraz druhowie z całej gminy. Wręczone zostały odznaczenia, odznaki, dyplomy. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr Pawliszyn Zbigniew Wieczorek Srebny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Sławomir Bochenek Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Krzysztof Klimek Mariusz Karkocha

8 Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Stefan Szczepańczyk
Henryk Kosmalski Dominik Jaworek Rok 2012 rozpoczęliśmy zebraniem sprawozdawczym za 2011r. Kolejny raz zorganizowaliśmy na szczeblu podstawowym Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w którym uczestniczyło 28 uczniów szkoły podstawowej i 18 uczniów gimnazjum. W maju 2012r. druhna Zdzisława Lechowska została przez Prezydium Zarządu Głównego Związku, za długoletnią społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowana najwyższym odznaczeniem „ Złotym Znakiem Związku” W jej rodzinie już trzecie pokolenie to strażacy. Ojciec Szczepan Wieczorek był m.in. współzałożycielem w 1953r. jednostki, córka Zdzisława Lechowska nadal działa społecznie w jednostce, syn Zbigniew Wieczorek był zawodowym strażakiem i jest członkiem jednostki, wnuk Grzegorz Wieczorek jest zawodowym strażakiem. Z okazji dnia strażaka nasi druhowie zostali odznaczeni: Srebny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Hajduk Mieczysław Słabosz Marian Polak Artur Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Komar Wiesław

9 Zespół wokalno-instrumentalny przedstawił swoje umiejętności z okazji przeglądu kapel, grali i śpiewali w altance parku, Kolendy w kościele. Przystąpiono do modernizacji części garażowej i piwnic. W styczniu 2013 roku oddano do użytku zmodernizowaną część garażową i piwnice. Urządzono szatnię, natryski, sanitariaty, zaadoptowano piwnice na magazyn i sale do ćwiczeń. Zorganizowaliśmy uroczystości jubileuszu 60-lecia powstania naszej jednostki. Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Waldemar Kostarczyk W tym też roku byliśmy organizatorami Gminnych Obchodów Dnia Strażaka Zorganizowany został dzień Kobiet dla naszych druhen. W kwietniu w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego jednostka uczestniczyła w manewrach ósmej kompani gaśniczej województwa śląskiego. W czerwcu na organizowanej przez Szkołę podstawową „ Familiada Rodzinna” zorganizowaliśmy pokazy gaszenia pożaru wodą i pianą. Z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego otrzymaliśmy kwotę 5300 zł którą wykorzystano na doposażenie jednostki. W miesiącu wrześniu 2013 roku zorganizowana została dla druhen i druhów wycieczka do Tarnowskich Gór „ Sztolnia Czarnego Pstrąga” i „ Kopalnia Srebra” . W Listopadzie PSP w Myszkowie w czasie prowadzonej kontroli stwierdziła wysoką zdolność bojową jednostki. Zorganizowana została Zabawa Andrzejkowa i Sylwester. Walne zebranie z dniem 09 marca 2014r. nadało godność Członka Honorowego dla druhów: Marianny Klimek Romana Bajora Henryka Kosmalskiego Jana Krzysztofika Antoniego Petryki

10 W marcu powstał klub Honorowego Dawcy Krwi przy OSP „OCHOTNIK”
Prezesem jest druh Marcin Makuch. Założyliśmy własną stronę internetową której koordynatorem jest druh Sebastian Kamiński. W zorganizowanym konkursie na szczeblu gminnym „Młodzież Zapobiega Pożarom” zakwalifikowali się: Szkoła podstawowa: Kacper Norberski Bartosz Mazur Sebastian Marek Gimnazjum: Zuzanna Kozieryk Karolina Janusiewicz Kacper Słabosz Za społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Jarosław Słabosz Waldemar Kostarczyk Mateusz Biały Wykonano modernizację świetlicy i kuchni podręcznej. Świetlicę wyposażyliśmy w meble, oświetlenie, kuchnię w nowe szafki i kuchnię gazową. Od Pana Wójta Łukasza Stachery otrzymaliśmy na wyposażenie świetlicy telewizor. W miesiącu wrześniu odbyła się wycieczka do Pragi. Rok 2015 jak każdego roku rozpoczynamy zebraniem sprawozdawczym Za rok poprzedni. W styczniu utworzono „Dziecięcą Drużynę” która na zebraniu w marcu złożyła ślubowanie. Uczennica gimnazjum Marta Olszewska w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim zajęła III miejsce. W maju uczestniczyliśmy w Gminnych Uroczystościach Dniach Strażaka w Choroniu. Msza święta, która co roku odbywa się w naszym kościele w intencji strażaków odbyła się 10 maja. Druhowie rozpoczęli trening przygotowujący do zawodów sportowo-pożarniczych a zawodnicy do meczu piłki nożnej prowadzą trening na boisku szkolnym.

11 Z okazji Dnia Strażaka za zasługi odznaczeni zostali
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Marcin Bartnik Tomasz Rybak Paweł Iwański Utwardzono teren przy budynku na parking. Stan wyszkolenia strażaków ratowników to: 36 strażacy ratownicy 17 z zakresu ratownictwa technicznego 16 z zakresu kierowania ruchem drogowym 17 pilarze do drewna 17 pilarze do stali i betonu 6 kierowcy konserwatorzy sprzętu 3 z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 9 dowódcy OSP 2 naczelnicy OSP Stan liczebny jednostki na dzień 30 sierpnia 2015 r.: Członkowie zwyczajni – 81 w tym 33 kobiet Członków honorowych – 7 Członków wspierających – 5 Członków MDP – 28 Razem – 121 członków Na zakończenie naszej historii lata pragniemy podziękować: - Panu Andrzejowi Pluta byłemu Naczelnikowi Urzędu Gminy w Poraju za budynek strażnicy. - Państwowemu Zakładowi ubezpieczeń w Myszkowie za dofinansowanie budowy.

12 - naszym druhom, którzy wiele godzin przepracowali przy budowie.
- panu Marianowi Szczerbak byłemu Wójtowi Gminy za Samochód „Mercedes” oraz modernizację kotłowni c.o z węglowej na gazową. - Marszałkowi Województwa Śląskiego za dofinansowanie zakupu samochodu „Mercedes” - Panu Łukaszowi Stachera obecnemu Wójtowi za modernizację części garażowej i adaptację piwnic a także za stół bilardowy i telewizor. Dziękujemy radnym Gminy Poraj byłym i obecnym, którym na sercu leży ochrona przeciwpożarowa. Dziękuję sponsorom i mieszkańcom i wszystkim, których nie sposób wymienić. Wam druhny i druhowie za to co wspólnie przez te lata zrobiliśmy. Historię tą stworzyły minione lata, starali się ją spisać druhna Zdzisława Lechowska i druh Zbigniew Wieczorek. Na nośniku elektronicznym umieścił druh Sebastian Kamiński. Uroczyste zakopanie kapsuły czasu nastąpiło roku.


Pobierz ppt "Dla potomnych ! Historia Ochotniczej Straży pożarnej w Żarkach Letnisko z okazji 100-lecia miejscowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google