Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Architekta Zespół Architekta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Architekta Zespół Architekta."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Architekta Zespół Architekta

2 Prace Architekta Koncepcja, Architektura i wkłady do OPZ
Zadanie nr 1 Koncepcja, Architektura i wkłady do OPZ Zadanie nr 2 Analiza interfejsu i ergonomii systemu EZD PUW Zadanie nr 3 Warsztaty na rzecz PUW i Partnerów PUW Zadanie nr 4 Dokumentacja dot. EZD PUW Zadanie nr 5 Odbiory produktów Projektu Zadanie nr 6 EZD PUW w chmurze Zadanie nr 7 Procesy w EZD PUW Zadanie nr 8 Szkolenia Zadanie nr 9 E-Learning Zadanie nr 10 Organizacja HelpDesk Zadanie nr 11 Opracowanie procedur Zadanie nr 12 Współpraca przy produkcji modułów wykonywanych przez zespół PUW Zadanie nr 13 Wsparcie techniczne zespołu programistów PUW Zadanie nr 14 Wykonanie zintegrowanego z EZD PUW modułu e-kontroli Zadanie nr 15 Działania informacyjno-promocyjne Zadanie nr 16 Prace związane z bezpieczeństwem EZD PUW Zadanie nr 17 Konsultacje oraz doradztwo merytoryczne i techniczne

3 Zadanie nr 1 Koncepcja, Architektura i wkłady do OPZ
Analiza potrzeb w zakresie realizacji celów Projektu. Koncepcja architektury i architektura rozbudowywanego systemu EZD PUW, w tym: projekty techniczne modułów rozszerzających system EZD PUW, projekt techniczny modułu e-Kontroli, architektura EZD PUW w chmurze. Wkłady merytoryczne do OPZ na wyłonienie: wykonawcy nowych modułów do EZD PUW („Chmura załączników”, Raporty w EZD PUW, Rejestry w EZD PUW, Moduł geodezyjno-kartograficzny, Usługi ePUAP), dostawcy infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby rozbudowy EZD PUW oraz na potrzeby budowy prototypu EZD w chmurze.

4 Zadanie nr 2 Analiza interfejsu i ergonomii systemu EZD PUW
Cele realizacji zadania: Zwiększenie nauczalności – łatwości wykonywania prostych zadań przy pierwszym kontakcie z produktem. Uproszczenie obsługi systemu - redukcja „niepotrzebnych” kliknięć. Zwiększenie zrozumiałości treści, w tym komunikatów zwrotnych z systemu EZD PUW do użytkowników.

5 Zadanie nr 3 Warsztaty na rzecz PUW i Partnerów PUW
Organizacja warsztatów z udziałem przedstawicieli PUW i Architekta: Warsztaty inicjujące projekt, Warsztaty dotyczące koncepcji realizacji zamówienia, Warsztaty dotyczące architektury. Udział w spotkaniach konsultacyjnych z Partnerami organizowanych przez PUW.

6 Zadanie nr 4 Dokumentacja dot. EZD PUW
Przygotowanie spójnej, jednolitej i kompletnej dokumentacji systemu EZD PUW, na którą składa się: Dokumentacja administratora – w tym podręcznik administratora zawierający informacje dotyczące: instalacji i konfiguracji systemu, szczegółowego opisu czynności administracyjnych zapewniających ciągłość działania, bezpieczeństwo oraz wydajność systemu. Dokumentacja użytkownika – w tym podręcznik użytkownika zawierający informacje dotyczące: funkcjonalności systemu, w tym opisy modułów i funkcji przygotowanych w ramach realizacji projektu, interfejsu użytkownika, realizacji krok po kroku typowych zadań kancelaryjnych w systemie w podziale na funkcje pełnione w systemie – punkt kancelaryjny, sekretariat, kierownictwo, pracownik prowadzący sprawę, pracownik merytoryczny przygotowujący wkład do akt sprawy, archiwista, zasad bezpieczeństwa związanych z pracą w systemie EZD, które powinien przestrzegać użytkownik. Dokumentacja szkoleniowa

7 Zadanie nr 5 Odbiory produktów Projektu
Wspomaganie zespołu PUW w zakresie odbiorów produktów Projektu od poszczególnych wykonawców – ocena merytoryczna modułów/produktów, w tym ich dokumentacji.

8 Zadanie nr 6 EZD PUW w chmurze
Temat architektury EZD PUW w chmurze zostanie przedstawiony na panelu „Omówienie i prezentacja nowej architektury EZD PUW” ( , sala B, godz. 16:15) 4 modele architektury EZD PUW

9 Zadanie nr 7 Procesy w EZD PUW
Temat procesów w EZD PUW zostanie omówiony na panelu „Usługi, Raporty, Rejestry, Procesy – stan bieżący i docelowy realizacji zadania, omówienie procesu uzgadniania aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów” ( , sala teatralna, godz. 09:30)

10 Zadanie nr 8 Szkolenia Przeprowadzenie szkoleń Opis szkoleń
13 szkoleń / 82 uczestników szkoleń / 52 uczestników przystępujących do egzaminu certyfikującego / 59 dni szkoleniowych Opis szkoleń Lista szkoleń dostępna w specyfikacji

11 Zadanie nr 9 E-Learning Temat szkoleń e-learning zostanie omówiony na panelu „Zastosowanie e-learningu w szkoleniu pracowników korzystających z EZD PUW” ( , sala teatralna, godz. 10:45)

12 Zadanie nr 10 Organizacja HelpDesk
W ramach współpracy został uruchomiony dodatkowy kanał wsparcia dla Partnerów EZD PUW na terenie Warszawy - zespół wsparcia (HelpDesk). Zakres działania zespołu HelpDesk: zdalne wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, wizyty u Partnerów na terenie Miasta Warszawy w celu udzielenia bezpośredniego wsparcia oraz omówienia wybranych funkcjonalności systemu EZD PUW (w tym: prezentacja nowości systemu (wersja 3.17), foldery osobiste, powiadomienia, szablony obiegu, listy seryjne, wydruki korespondencji wychodzącej, atrybuty, funkcja szybkich zwrotów, uprawnienia, konfiguracja systemu i dostosowanie do potrzeb jednostki).

13 Zadanie nr 11 Opracowanie procedur
Przygotowanie „Księgi procedur EZD PUW” zawierającej procedury dotyczące m.in.: Bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego EZD PUW. Procedura rejestracji Partnera. Zarządzania zmianami EZD PUW. Funkcjonowanie HelpDesk EZD PUW. Procedury aktualizacji instalacji systemu EZD PUW. Procedury z zakresu PBI, w szczególności: Procedura zakładania konta przez administratora, Procedura wykonywania oraz testowania kopii zapasowych, Procedura nadawania / zmiany / odbierania uprawnień, Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa, Procedura nadzoru nad dokumentacją, Instrukcja zarządzania kontami.

14 Zadanie nr 12 Współpraca przy produkcji modułów wykonywanych przez zespół PUW
Przygotowanie projektów technicznych modułów Wsparcie programistyczne Zespołu programistów PUW

15 Zadanie nr 13 Wsparcie techniczne zespołu programistów PUW
Wsparcie Zespołu PUW w pracach programistycznych w zakresie rozwoju EZD PUW w wymiarze 7002 godzin programistycznych.

16 Zadanie nr 14 Wykonanie zintegrowanego z EZD PUW modułu e-kontroli
Temat modułu e-Kontroli zostanie omówiony na panelu „Moduł e-Kontroli” ( , sala teatralna, godz. 16:15)

17 Zadanie nr 15 Działania informacyjno-promocyjne
Rekomendacja realizacji konkretnych działań informacyjno- promocyjnych, które będą przeprowadzone w celu osiągnięcia właściwych rezultatów Projektu – opracowanie wkładu merytorycznego do OPZ.

18 Zadanie nr 16 Prace związane z bezpieczeństwem EZD PUW
Cel prac: Analiza bezpieczeństwa systemu EZD PUW oraz weryfikacja zgodności z obowiązującymi standardami, Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz zaleceniami ABW dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych, zgodność z wymogami GIODO dot. zasad przetwarzania danych osobowych. Zakres prac: testy penetracyjne systemu EZD PUW, audyt Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie systemu EZD PUW pod względem zgodności z normą ISO27001, analiza Polityki Bezpieczeństwa EZD. Wynik prac: szczegółowy raport stanu bezpieczeństwa systemu EZD PUW wraz z rekomendacjami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa EZD PUW.

19 Zadanie nr 17 Konsultacje oraz doradztwo merytoryczne i techniczne
Zadanie ciągłe – konsultacje oraz doradztwo merytoryczne i techniczne w zakresie rozwoju systemu EZD PUW przez cały okres realizacji zamówienia

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zadania Architekta Zespół Architekta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google