Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Zespół Architekta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Zespół Architekta."— Zapis prezentacji:

1 Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Zespół Architekta

2 2 Prace Architekta

3 3 Zadanie nr 1 Koncepcja, Architektura i wkłady do OPZ ● Analiza potrzeb w zakresie realizacji celów Projektu. ● Koncepcja architektury i architektura rozbudowywanego systemu EZD PUW, w tym: – projekty techniczne modułów rozszerzających system EZD PUW, – projekt techniczny modułu e-Kontroli, – architektura EZD PUW w chmurze. ● Wkłady merytoryczne do OPZ na wyłonienie: – wykonawcy nowych modułów do EZD PUW („Chmura załączników”, Raporty w EZD PUW, Rejestry w EZD PUW, Moduł geodezyjno-kartograficzny, Usługi ePUAP), – dostawcy infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby rozbudowy EZD PUW oraz na potrzeby budowy prototypu EZD w chmurze.

4 4 Zadanie nr 2 Analiza interfejsu i ergonomii systemu EZD PUW Cele realizacji zadania: ● Zwiększenie nauczalności – łatwości wykonywania prostych zadań przy pierwszym kontakcie z produktem. ● Uproszczenie obsługi systemu - redukcja „niepotrzebnych” kliknięć. ● Zwiększenie zrozumiałości treści, w tym komunikatów zwrotnych z systemu EZD PUW do użytkowników.

5 5 Zadanie nr 3 Warsztaty na rzecz PUW i Partnerów PUW ● Organizacja warsztatów z udziałem przedstawicieli PUW i Architekta: – Warsztaty inicjujące projekt, – Warsztaty dotyczące koncepcji realizacji zamówienia, – Warsztaty dotyczące architektury. ● Udział w spotkaniach konsultacyjnych z Partnerami organizowanych przez PUW.

6 6 Zadanie nr 4 Dokumentacja dot. EZD PUW Przygotowanie spójnej, jednolitej i kompletnej dokumentacji systemu EZD PUW, na którą składa się: 1.Dokumentacja administratora – w tym podręcznik administratora zawierający informacje dotyczące: instalacji i konfiguracji systemu, szczegółowego opisu czynności administracyjnych zapewniających ciągłość działania, bezpieczeństwo oraz wydajność systemu. 2.Dokumentacja użytkownika – w tym podręcznik użytkownika zawierający informacje dotyczące:  funkcjonalności systemu, w tym opisy modułów i funkcji przygotowanych w ramach realizacji projektu,  interfejsu użytkownika,  realizacji krok po kroku typowych zadań kancelaryjnych w systemie w podziale na funkcje pełnione w systemie – punkt kancelaryjny, sekretariat, kierownictwo, pracownik prowadzący sprawę, pracownik merytoryczny przygotowujący wkład do akt sprawy, archiwista,  zasad bezpieczeństwa związanych z pracą w systemie EZD, które powinien przestrzegać użytkownik. 3.Dokumentacja szkoleniowa

7 7 Zadanie nr 5 Odbiory produktów Projektu ● Wspomaganie zespołu PUW w zakresie odbiorów produktów Projektu od poszczególnych wykonawców – ocena merytoryczna modułów/produktów, w tym ich dokumentacji.

8 8 Zadanie nr 6 EZD PUW w chmurze Temat architektury EZD PUW w chmurze zostanie przedstawiony na panelu „Omówienie i prezentacja nowej architektury EZD PUW” (03.09.2015, sala B, godz. 16:15) 4 modele architektury EZD PUW

9 9 Zadanie nr 7 Procesy w EZD PUW Temat procesów w EZD PUW zostanie omówiony na panelu „Usługi, Raporty, Rejestry, Procesy – stan bieżący i docelowy realizacji zadania, omówienie procesu uzgadniania aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów” (04.09.2015, sala teatralna, godz. 09:30)

10 10 Zadanie nr 8 Szkolenia ● Przeprowadzenie szkoleń – 13 szkoleń / 82 uczestników szkoleń / 52 uczestników przystępujących do egzaminu certyfikującego / 59 dni szkoleniowych ● Opis szkoleń – Lista szkoleń dostępna w specyfikacji http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=33862

11 11 Zadanie nr 9 E-Learning Temat szkoleń e-learning zostanie omówiony na panelu „Zastosowanie e-learningu w szkoleniu pracowników korzystających z EZD PUW” (04.09.2015, sala teatralna, godz. 10:45)

12 12 Zadanie nr 10 Organizacja HelpDesk W ramach współpracy został uruchomiony dodatkowy kanał wsparcia dla Partnerów EZD PUW na terenie Warszawy - zespół wsparcia (HelpDesk). Zakres działania zespołu HelpDesk: ● zdalne wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, ● uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, ● wizyty u Partnerów na terenie Miasta Warszawy w celu udzielenia bezpośredniego wsparcia oraz omówienia wybranych funkcjonalności systemu EZD PUW (w tym: prezentacja nowości systemu (wersja 3.17), foldery osobiste, powiadomienia, szablony obiegu, listy seryjne, wydruki korespondencji wychodzącej, atrybuty, funkcja szybkich zwrotów, uprawnienia, konfiguracja systemu i dostosowanie do potrzeb jednostki).

13 13 Zadanie nr 11 Opracowanie procedur Przygotowanie „Księgi procedur EZD PUW” zawierającej procedury dotyczące m.in.: 1.Bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego EZD PUW. 2.Procedura rejestracji Partnera. 3.Zarządzania zmianami EZD PUW. 4.Funkcjonowanie HelpDesk EZD PUW. 5.Procedury aktualizacji instalacji systemu EZD PUW. 6.Procedury z zakresu PBI, w szczególności: – Procedura zakładania konta przez administratora, – Procedura wykonywania oraz testowania kopii zapasowych, – Procedura nadawania / zmiany / odbierania uprawnień, – Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa, – Procedura nadzoru nad dokumentacją, – Instrukcja zarządzania kontami.

14 14 Zadanie nr 12 Współpraca przy produkcji modułów wykonywanych przez zespół PUW ● Przygotowanie projektów technicznych modułów ● Wsparcie programistyczne Zespołu programistów PUW

15 15 Zadanie nr 13 Wsparcie techniczne zespołu programistów PUW ● Wsparcie Zespołu PUW w pracach programistycznych w zakresie rozwoju EZD PUW w wymiarze 7002 godzin programistycznych.

16 16 Temat modułu e-Kontroli zostanie omówiony na panelu „Moduł e-Kontroli” (03.09.2015, sala teatralna, godz. 16:15) Zadanie nr 14 Wykonanie zintegrowanego z EZD PUW modułu e-kontroli

17 17 Zadanie nr 15 Działania informacyjno-promocyjne ● Rekomendacja realizacji konkretnych działań informacyjno- promocyjnych, które będą przeprowadzone w celu osiągnięcia właściwych rezultatów Projektu – opracowanie wkładu merytorycznego do OPZ.

18 18 Zadanie nr 16 Prace związane z bezpieczeństwem EZD PUW ● Cel prac: Analiza bezpieczeństwa systemu EZD PUW oraz weryfikacja zgodności z obowiązującymi standardami, Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz zaleceniami ABW dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych, zgodność z wymogami GIODO dot. zasad przetwarzania danych osobowych. ● Zakres prac: – testy penetracyjne systemu EZD PUW, – audyt Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie systemu EZD PUW pod względem zgodności z normą ISO27001, – analiza Polityki Bezpieczeństwa EZD. ● Wynik prac: – szczegółowy raport stanu bezpieczeństwa systemu EZD PUW wraz z rekomendacjami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa EZD PUW.

19 19 Zadanie nr 17 Konsultacje oraz doradztwo merytoryczne i techniczne ● Zadanie ciągłe – konsultacje oraz doradztwo merytoryczne i techniczne w zakresie rozwoju systemu EZD PUW przez cały okres realizacji zamówienia

20 Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 20 e.marcinkiewicz@eduline.com.pl


Pobierz ppt "Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Zespół Architekta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google