Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 28.08.2015r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 28.08.2015r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 28.08.2015r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r.

2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Powiatowy Ośrodek Nauczycieli został powołany przez Powiat Stargardzki 1 września 1999 roku PODN mieści w budynku Bursy Szkolnej przy Pl. Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim Celem PODN jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych placówek oświatowych Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r

3 Oferta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Głównym zadaniem PODN jest prowadzenie różnorodnych form doradztwa, służenie nauczycielom pomocą metodyczną, prowadzenie doskonalenia zawodowego, wspieranie nauczycieli w awansie zawodowym, promowanie i rozpowszechnianie publikacji pedagogicznych oraz innowacji metodyczno-pedagogicznych m.in. przez realizowany od dwóch lat projekt pt. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r

4 warsztaty metodyczne konferencje przedmiotowe kursy doskonalące konsultacje indywidualne i zbiorowe organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia szkolenia w ramach realizowanego od dwóch lat projektu pt. „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” lekcje otwarte materiały upowszechniające przykłady dobrej praktyki Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Proponowane przez PODN formy:

5 „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Czas realizacji projektu: 1.09.2013 r. do 31.08.2015 r. Realizacja przez Starostwo Powiatowe i PODN Projektu Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r

6 Budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy: współpraca z ekspertami pomoc w samokształceniu forum wymiany doświadczeń www.doskonaleniewsieci.pl Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”

7 Ilość placówek w projekcie: 61 przedszkola – 10 szkoły podstawowe – 27 gimnazja – 14 zasadnicze szkoły zawodowe – 4 technika – 4 licea – 2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”

8 Ilość przeszkolonych nauczycieli: 1402 kobiety – 1217, tj 86,8% mężczyźni – 185 Ilość osób w sieciach ogółem: Rok szkolny 2013/14 – 143 Rok szkolny 2014/15 - 141 razem - 284 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”

9 Ilość tematów na platformie www.doskonaleniewsieci.pl :www.doskonaleniewsieci.pl 6 sieci w każdym roku szkolnym, zarejestrowało się 284 uczestników, uruchomiono 600 wątków, na które uczestnicy odpowiedzieli w około 4500 postów, opublikowano około 1300 materiałów dydaktycznych Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r „ W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”

10 w roku szkolnym 2013/2014 najpopularniejsze formy to: Rodzice są partnerami szkoły – 9 placówek, Nauczyciel 45+ - 8 placówek, Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – 7 placówek W roku szkolnym 2014/2015 najpopularniejsze formy to: Ocenianie kształtujące – 7 placówek, Postawy uczniowskie – jak je kształtować ? – 7 placówek Rodzice są partnerami szkoły – 6 placówek, Nauczyciel 45+ - 6 placówek; Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – 6 placówek. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”

11 kontakt ze specjalistami poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności przedstawienie nowoczesnych narzędzi, metod i form do stosowania na zajęciach inspiracje do dalszej pracy integracja zespołu nauczycielskiego wymiana doświadczeń możliwość bezpłatnych szkoleń rady pedagogicznej wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wartość realizowanych zadań projektowych:

12 2153 uczestniczących nauczycieli w różnych formach szkoleniowych 2921 godzin różnych form szkoleniowych dla nauczycieli konsultacje indywidualne: 183 nauczycieli i dyrektorów Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wyniki działań podejmowanych przez PODN w roku szkolnym 2014/2015

13 Szkolenia Rad Pedagogicznych: Szkoła Podstawowa Kunowo Zespół Szkół Publicznych Suchań Zespół Szkół nr 5 Stargard Szczeciński Publiczne Gimnazjum Marianowo Szkoła Podstawowa Kobylanka Przedszkole Miejskie nr 2 Stargard Szczeciński Przedszkole Miejskie nr 4 Stargard Szczeciński Przedszkole Miejskie nr 6 Stargard Szczeciński Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wyniki działań podejmowanych przez PODN w roku szkolnym 2014/2015

14 Szkolenia Rad Pedagogicznych: Niepubliczne Przedszkole „Uśmiech” Stargard Szczeciński Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przygoda” Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 6 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 7 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 8 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa Chlebówko Szkoła Podstawowa Małkocin Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wyniki działań podejmowanych przez PODN w roku szkolnym 2014/2015

15 Szkolenia Rad Pedagogicznych: Szkoła Podstawowa Sowno Zespół Szkół Publicznych Reptowo Szkoła Podstawowa nr 3 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 5 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa Dobrzany Gimnazjum Dobrzany Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wyniki działań podejmowanych przez PODN w roku szkolnym 2014/2015

16 Szkolenia Rad Pedagogicznych: Zespół Szkół nr 1 Stargard Szczeciński II Liceum Ogólnokształcące Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 4 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa Parlino Gimnazjum Stara Dąbrowa Szkoła Podstawowa Pęzino Zespół Szkół Chociwel Zespół Szkół Ińsko Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wyniki działań podejmowanych przez PODN w roku szkolnym 2014/2015

17 Zorganizowanie 4 konkursów dla 148 dzieci i młodzieży Powiatu Stargardzkiego przez PODN lub we współpracy z SP nr 2 i ZS nr 5 Stargard Szczeciński, Organizacja VII Spotkań z Edukacją Wydawanie Czasopisma Pedagogicznego „Wokół Szkolnych Spraw” Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Wyniki działań podejmowanych przez PODN w roku szkolnym 2014/2015

18 do spraw : kadry kierowniczej edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym języka polskiego języków obcych przyrody i biologii wychowania bibliotek Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r Doradcy metodyczni PODN w w roku szkolnym 2014/2015

19 Informator PODN na rok szkolny 2015/2016 Czasopismo Pedagogiczne - Wokół Szkolnych Spraw Strona internetowa PODN http://www.podn.stargard.pl/ http://www.podn.stargard.pl/ Strona Starostwa http://powiatstargardzki.eu/http://powiatstargardzki.eu/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r O ofercie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli informują:

20 Dziękuję za uwagę „Jak świat światem, nikt nikogo niczego nie nauczył. Można tylko się nauczyć. Nikt z nas nie został nauczony chodzenia, my nauczyliśmy się chodzić. Ale nikt z nas nie nauczył się chodzić sam.” Anonim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński 28.08.2015r.


Pobierz ppt "Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim 28.08.2015r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google