Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Siedlcach. RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA +” Program będzie realizowany w latach 2015 – 2018. Jest adresowany do uczniów, rodziców,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Siedlcach. RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA +” Program będzie realizowany w latach 2015 – 2018. Jest adresowany do uczniów, rodziców,"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Siedlcach

2 RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA +” Program będzie realizowany w latach 2015 – 2018. Jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Cel programu: Cel programu: Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały 4 obszary: 1.bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni (obowiązuje MKO), 2.kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu w szkole (ob. MKO), 3.poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, 4.tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wnioski należy składać do 15 września br. https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna Delegatura w Siedlcach

3 RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” Cel programu:  promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Wnioski złożyło prawie 10 tysięcy szkół podstawowych. Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek MEN jeszcze w tym roku przeznaczy 20 mln zł. Kolejne 4 mln dołożą samorządy. Delegatura w Siedlcach

4 w Delegaturze w Siedlcach 51 szkół Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym i wskazał szkoły, które powinny otrzymać środki z budżetu państwa (w Delegaturze w Siedlcach 51 szkół). Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów (1000 zł do 70 uczniów, 1300 zł - 71–170 uczniów, 2170 zł powyżej 170 uczniów). Obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostały poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów. RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” Delegatura w Siedlcach

5 VI EDYCJA KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ "OTWARTA SZKOŁA – PROJEKTY NA RZECZ PROMOWANIA LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH”. Fundację "Kapitan Światełko". W 2015 roku konkurs organizowany jest przez Fundację "Kapitan Światełko".Fundację "Kapitan Światełko"Fundację "Kapitan Światełko" Cel konkursu: Nagrodzenie najlepszych projektów współpracy pomiędzy szkołami z miejscowości do 10.000 mieszkańców a organizacjami pozarządowymi. do 35.000zł Wyróżnione projekty zostaną opisane w katalogu dobrych praktyk współpracy, który zostanie wydany pod koniec roku, trzy zaś zostaną przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej jako kandydatury do otrzymania nagrody głównej. W tym roku jest to sfinansowanie wyposażenia i usług na kwotę do 35.000zł. Uwaga - nagroda ta może zostać przyznana jednej organizacji lub podzielona pomiędzy trzech zwycięzców - ostateczną decyzję podejmie Minister Edukacji Narodowej. Więcej informacji: www.otwartaszkola2015.pl Delegatura w Siedlcach

6 „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” Szkoły należące do sieci „Szkół Promujących Zdrowie”. 1. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach 2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Gimnazjum w Zespole Oświatowym w Wiśniewie 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance 5. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie 6. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zespole Oświatowym w Śmiarach. 7. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach 8. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Delegatura w Siedlcach

7 Szkoły posiadające certyfikat wojewódzki 1.Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Zespole Szkół w Sabniach 3. Gimnazjum w Zespole Szkół im. Heleny Mniszek w Sabniach „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” Delegatura w Siedlcach

8 Wojewódzki Certyfikat Kapituła przyznająca Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, powołana Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w dniu 24 sierpnia 2015 r. nadała Wojewódzki Certyfikat Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach Dyrektor Jacek Poczek Koordynatorem z ramienia MKO jest Pani Ewa Dombrowska – starszy wizytator Delegatury w Siedlcach KO w Warszawie. „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” Delegatura w Siedlcach

9 OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY „MŁODY INNOWATOR” Organizatorzy: Organizatorzy: Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy: Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej Patronat medialny: Patronat medialny: Przegląd Techniczny (149 lat) Adresaci konkursu: Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV, V, VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel konkursu: Cel konkursu: rozwijanie twórczego myślenia i krzewienia innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży. Zadanie do wykonania: Zadanie do wykonania: przygotowaniu innowacyjnego projektu na dowolne rozwiązanie techniczne. Zapraszamy do uczestnictwa. www.not.org.pl Zapraszamy do uczestnictwa. Więcej informacji na: www.not.org.pl www.not.org.pl Delegatura w Siedlcach

10 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza Państwa na: X Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 23-25 września 2015 r. (środa-piątek) we Wrocławiu, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Administracji i Cyfryzacji i Prezydenta Miasta Wrocławia. Zachęcamy do zapoznania się z ok. 60 tematami wykładów, warsztatów i dyskusji. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:www.oskko.edu.pl/kongres/ X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Delegatura w Siedlcach

11 WOJEWÓDZKA KONFERENCJA „OTWARTA SZKOŁA. TOLERANCJA CZY AKCEPTACJA ?” Organizator Organizator - Mazowiecki Kurator Oświaty i Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Termin21 września 2015 r., godz. 11 00 – 15 00 Termin - 21 września 2015 r., godz. 11 00 – 15 00 Miejsce Miejsce - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23 Adresaci Adresaci - przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i organów prowadzących województwa mazowieckiego Cel konf. Cel konf. - zwiększenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w swoich placówkach oraz w środowisku lokalnym Rejestracja na stronie MSCDN Wydział w Płocku Delegatura w Siedlcach

12 Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku 2014 roku ogłosiło dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych konkurs: „Szkoła zawodowa – mój wybór” W konkursie wzięło udział 9 szkół (5 gimnazjów, 4 ponadgimnazjalne), które wystawiły do konkursu 25 prac w różnych kategoriach. Są to szkoły:GIMNAZJA: 1.Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie, 2.Gimnazjum w Krzesku – Królowa Niwa, 3.Gimnazjum w Skórcu, 4.Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grochowie, 5.Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mokobodach. Delegatura w Siedlcach

13 SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA PAŃSTWA DYREKTORÓW ZA SZEREG DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH „ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW”. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach, 2.Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach, 3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach, 4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 CKU w Garwolinie. 25 marca odbyła się konferencja dla dyrektorów gimnazjów, której celem była promocja nowoczesnego, atrakcyjnego kształcenia zawodowego. Dobre praktyki prezentowali: Dyrektor ZSP nr 2 CKP w Garwolinie p. Ewa Flaga, Dyrektor ZSP w Węgrowie p. Janusz Baum, Dyrektor ZSP nr 3 w Siedlcach p. Krzysztof Grzegorczyk. W szkołach odbywały się prezentacje bazy i wyposażenia placówek kształcenia praktycznego. Delegatura w Siedlcach

14 DELEGATURA SIEDLCE – SZKOŁY ZAWODOWE WOJ. MAZOWIECKIE – 415 ZSZ i T POLSKA – ZSZ- 2026, T – 2179, LO - 4508 POWIATTECHNIKUMZSZLO Powiat garwolińsk Powiat garwoliński4810 Powiat łosicki 223 Powiat siedlecki (1)-- Powiat sokołowski 245 Powiat węgrowski 249 Miasto Siedlce 7818 RAZEM172645 Delegatura w Siedlcach

15 Z HISTORII SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO LATASZKOŁY ZAWODOWE LIKWIDACJALO Do 1989 roku 70% uczniów30% Rok 2001 9231 2001 – 2005 3650 3056 T i 594 ZSZ 2006 - 2010 + 7+ 7+ 7+ 7537 2001 - 2010 4180 2012 - 2013 55%45% 20144250 2179 T, 2026 ZSZ 4508 Delegatura w Siedlcach

16 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 820 mln euro - 820 mln euro - na wsparcie szkolnictwa zawodowego 120 mln euro 120 mln euro - dzielonych centralnie 700 mln euro 700 mln euro - poprzez programy regionalne MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 200 mln zł - Wiedza Edukacja Rozwój. 200 mln zł - na współpracę Specjalnych Stref Ekonomi- cznych ze szkołami zawodowymi w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2014 - 2020 Delegatura w Siedlcach

17 Awans zawodowy Dyrektorzy zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli. Powinni monitorować i dokumentować przebieg stażu, aby w przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego przedstawić te dokumenty organowi nadzoru pedagogicznego. Dystrybucja podręczników (kontakt p. E. Wróblewska) Dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są potwierdzić odbiór dostarczonych podręczników w aplikacji SIO. Brak potwierdzenia uniemożliwia zamknięcie realizacji zadania oraz skorzystanie z ewentualnego zamówienia uzupełniającego. Nadwyżkę lub brak dostarczonych podręczników wpisuje się w uwagach. Decyzje o pozostawieniu lub zwrocie książek podejmuje Kuratorium Oświaty. (kontakt p. E. Wróblewska) KOMUNIKATY Delegatura w Siedlcach

18 Nagrody i odznaczenia Dyrektorzy powinni trzymać się zapisów rozporządzenia, nie przesyłać uzasadnień właściwych dla oceny pracy, wymieniać osiągnięcia właściwe dla odznaczenia, o które się występuje. Wpisywać datę i miejsce urodzenia, sprawdzać, czy nie ma błędów edytorskich, ortograficznych itp. Skargi i wnioski Obowiązkiem dyrektora jest przestrzegać zapisów kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu skarg i wniosków. Rodzice uczniów powinni być poinformowani, że dyrektor jest organem właściwym do rozpatrywania skarg na nauczycieli, aby nie kierowali skarg do KO. Należy przestrzegać terminów rozpatrywania skarg (30 dni) oraz odpowiadać w formie pisemnej na skargi i wnioski. Obsługa prawna OBSŁUGĘ PRAWNĄ SZKOŁY ZAPEWNIA DYREKTOROWI ORGAN PROWADZĄCY. KOMUNIKATY Delegatura w Siedlcach

19 KOMUNIKATY Zatrudnianie nauczycieli Z uwagi na odpowiedzialność dyrektora za efekty pracy dydaktycznej szkoły, zwracam Państwa uwagę na przydzielanie zajęć zgodnie z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami oraz przestrzeganie procedur wydawania zgody przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami. Delegatura w Siedlcach

20 Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego Roku Szkolnego 2015/2016 Delegatura w Siedlcach


Pobierz ppt "SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Siedlcach. RZĄDOWY PROGRAM „BEZPIECZNA +” Program będzie realizowany w latach 2015 – 2018. Jest adresowany do uczniów, rodziców,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google