Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Sprzedaży 2012 Wzrost udziałów w rynku poprzez pozyskanie grupy nowych Klientów i Konsultantek, napędzany przez dokładną i stanowczą egzekucję

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Sprzedaży 2012 Wzrost udziałów w rynku poprzez pozyskanie grupy nowych Klientów i Konsultantek, napędzany przez dokładną i stanowczą egzekucję"— Zapis prezentacji:

1

2 Strategia Sprzedaży 2012 Wzrost udziałów w rynku poprzez pozyskanie grupy nowych Klientów i Konsultantek, napędzany przez dokładną i stanowczą egzekucję procesu SAFE, wspierany poprzez rozwój modelu opustów dla Konsultantek, wzmocniony przez rozwój Programu Liderzy wspierający aktywność, produktywność oraz rozwój generacji, mający na celu zrównoważony, zyskowny wzrost.

3 STAFF (kadra) STAFF (kadra) MONEY (pieniądze) MONEY (pieniądze) Strategia Sprzedaży Nowe opusty dla Konsultantek 2. Rozwój Programu Liderzy Sprzedaży 3. Fundamenty działań w terenie: umacnianie procesu SAFE rozwój szkoleń rozwój procesu PATD 4. Pozafinansowa motywacja Konsultantek 5. Nowa polityka dystrybucji katalogów

4 Nowe opusty Motywacja do działania różnych grup Konsultantek Aktywność w każdym katalogu Zwiększenie wysokości zamówień 1 z 6 Opusty dla Konsultantek

5 Rozwój Programu Budowanie własnych struktur Liderów Zwiększenie liczby Konsultantek Nagradzanie aktywności i produktywności Liderów poprzez zwiększenie zarobków do 50% Liderzy Sprzedaży 2 z 6

6 Rozwój Unowocześnienie wizualizacji Dopasowanie do potrzeb Liderów i OMS Uproszczenie procesu procesu PATD 4 z 6

7 Pozafinansowa Życzenia i gratulacje od Avon z okazji urodzin, rocznic i innych Docenienie i nagrodzenie konkretnych osiągnięć Podziękowanie od Avon za osiąganie określonych wyników motywacja Konsultantek 5 z 6

8 Nowa polityka Efektywniejsze wykorzystanie potencjału katalogu Zwiększenie pokrycia katalogami wśród Klientek Poprawa dystrybucji katalogów dystrybucji katalogów 6 z 6

9 Głupcem jest tylko ten, kto wykonuje wciąż te same czynności i oczekuje odmiennych rezultatów" Albert Einstein

10 Rola OMS Maksymalizacja wzrostu Sprzedaży i wzrostu Aktywnych Konsultantek oraz osiąganie uzgodnionych dla danego terytorium celów. Rola Lidera Maksymalizacja wzrostu Sprzedaży i wzrostu Aktywnych Konsultantek poprzez budowanie, rozwijanie i szkolenie swojego zespołu.

11 Opusty Nowe opusty dla Konsultantek 1 z 6

12 Jak powinien być zbudowany model opustów? …zachęcać do zwiększania zamówień …zachęcać do aktywności w każdym katalogu …motywować różne grupy Konsultantek do działania Z punktu widzenia Liderów i OMS

13 W jakim stopniu obecny model spełnia oczekiwania Liderów i OMS? 62% Konsultantek 43% sprzedaży 62% Konsultantek 43% sprzedaży brak narzędzia motywującego do złożenia wyższego zamówienia brak narzędzia motywującego do aktywności brak narzędzia umożliwiającego działania z różnymi grupami Konsultantek Do % % % % Od %

14 Nowy model Kolejny próg opustowy % Do % % % % %

15 Nowy model opustowy Do % % % % Od % %

16 Z punktu widzenia Liderów i OMS Jak zmotywować Konsultantki do aktywności w każdym katalogu?

17 Opust lojalnościowy Cenimy lojalność… Kampania x Kampania x + 2Kampania x + 1 >150 20% 25% 25% 25% Kampania x + 3Kampania x + 4 >150>150>150>150

18 Podsumujmy korzyści Wyższe zarobki dla Liderów Zachęta do lojalności 40%Najlepsza oferta na rynku – opusty do 40% Zdystansowanie konkurencji Mocna oferta dla nowych Konsultantek Fundament programu Liderzy Sprzedaży

19 Jak działa opust lojalnościowy Przykład Kampania XX+1X+2X+3X+4X+5X+6X+7X+8 Wartość sprzedaży [zł] Opust 20% 15% 25% 20%30%25%

20 Czy dobrze rozumiem zasadę obliczania nowych opustów? Jak zmiana opustów wpłynie na moje zarobki? Co to jest i jak działa opust lojalnościowy ?

21 3 proste kroki 1.PRZYGOTOWANIE 2.DZIAŁANIE 3.MONITORING 1.1. Na podstawie danych z raportu pogrupuj KK w trzy segmenty 1.2. Zaplanuj kontakt z tymi KK w swoim kalendarzu 1.3. Przygotuj się do wizyt, rozmów telefonicznych

22 Przygotowanie 1.1. Na podstawie danych z raportu pogrupuj Konsultantki w trzy segmenty I zł III. żabki zł II zł Zwiększenie zamówień do 250zł Zwiększenie zamówień do 550zł Regularne składanie zamówień na min. 150zł Obecna struktura opustów Kwoty zamówień (PLN) Poziom opustu % % % % % Zmiany w strukturze opustów Kwoty zamówień (PLN) Poziom opustu % % % % % %

23 3 proste kroki 1.PRZYGOTOWANIE 2.DZIAŁANIE 3.MONITORING 1.Sprawdzaj wartości zamówień swoich KK w raporcie FID 1 /Dzienny raport aktywności/ vs ustalone wcześniej cele 2. Pozostań w kontakcie z KK, motywuj je do dalszego zwiększania zamówień.

24 Komunikacja zmian KK Kampania 03/ Ulotka informacyjna LS Spotkania w okręgach

25 Nowe opusty dla Konsultantek Opusty 1 z 6 Od K4

26 Rozwój Programu Liderzy Sprzedaży 2 z 6

27 Jak powinien być zbudowany Program Liderzy Sprzedaży? …nagradzać aktywność i produktywność Liderów …motywować do zwiększania liczby Konsultantek …motywować do budowania własnych struktur Liderów Z punktu widzenia Liderów Nadrzędnych i OMS

28 W jakim stopniu obecny model spełnia oczekiwania Liderów i OMS? Zbyt wolny rozwój generacji Niedostateczny wpływ na aktywność i produktywność Liderów Zbyt wolny rozwój podległych Liderów

29 Nowy model Bez zmian pozostają…

30 Nowy model Spójny z nowym modelem opustów Spójne z modelem opustów

31 1 Nowy model Motywujący do aktywności i produktywności Minimum Aktywność: + Mianowanie + I zamówienie 1 Minimum Aktywna KK Minimum Produktywność: + Mianowania + I zamówienia 2 vs. poprzedni katalog Minimum Aktywne KK 150+ vs. poprzedni katalog Bonus Buduj Zespół 1 Bonus Buduj Zespół 2

32 Nowy model Poziom Lider Zespołu Warunki bonusów dla każdej z generacji są inne: 1G – zależny od Twojego działania i rozwoju Konsultantek z 1G 2G – zależy od działań każdego z Twoich Liderów z 1G z osobna % 5% 6% 1% + 1% + 2%

33 Dystrybucja sprzedaży Przedziały Udział sprzedaży Bazowy % od sprzedaży < 150 1,80% 150 – ,50% 5,00% 500 – ,30% 6,00% > ,40% 7,00% Od Do Przedziały Udział sprzedaży Bazowy % od sprzedaży Buduj Zespół 1Buduj Zespół 2 < 150 3,20% 150 – 250 9,30% 4,00%5,00%6,00% 250 – ,50% 5,00%6,00%7,00% > ,00% 6,00%7,00%8,00%

34 Nowy model Wynagrodzenie Lidera za Nowy model Wynagrodzenie Lidera za ……. 8 Konsultantek 150 PLN 5 Konsultantek 300 PLN 3 Konsultantki 600 PLN 4% 5% 6% mianowanie Akt KK % Buduj Zespół 1 Buduj Zespół 1 5% 6% 7% +25% +25% +20% +20% +17% +17% LZ Aneta 16 Konsultantek 1G Sprzedaż zespołu 1G

35 Nowy model Wynagrodzenie Lidera za Nowy model Wynagrodzenie Lidera za ……. LZ Aneta 16 Konsultantek 1G Sprzedaż zespołu 8 Konsultantek 150 PLN 5 Konsultantek 300 PLN 3 Konsultantki 600 PLN 4% 5% 6% mianowanie Akt KK % Buduj Zespół 2 Buduj Zespół 2 6% 7% 8% +50% +50% +40% +40% +33% +33% 1G

36 Nowy model Wynagrodzenie Lidera za Nowy model Wynagrodzenie Lidera za ……. LZ Aneta 16 Konsultantek 1G Sprzedaż zespołu LZ Kasia LZ Beata LZ Ania 7 Konsultantek 600 PLN 7 Konsultantek 250 PLN 7 Konsultantek 150 PLN 1% 1% 1% mianowanie Akt KK % Buduj Zespół 2 Buduj Zespół mianowanie Akt KK % Buduj Zespół 1 Buduj Zespół 1 2% 3% 1% Akt KK % +200% +100% +100% 2G

37 Nowy model Poziom Starszy Lider Zespołu

38 Nowy model Poziom Menedżer Zespołu

39 Nowy model Poziom Starszy Menedżer Zespołu Poziom LS Kwalifikatory Gen Sprzedaż zespołu - przedziały Bazowy % od sprzedaży Buduj Zespół 1 Buduj Zespół 2 Sprzedaż własna KK i LS w 1G Sprzedaż zespołu Cert Lider Zespołu 2505 KK2 000Poziom I I % 5% 6% + 1%+ 2% II1501%+ 1%+ 2% Starszy Lider Zespołu KK W tym: 3 LZ Poziom II I % 6% 7% + 1%+ 2% II1502%+ 1%+ 2% III1501%-- Menedżer Zespołu KK W tym: 4 LS 1 SLZ I % 8% 9% -- II1502%+ 2%+ 4% III 1502%-- Starszy Menedżer Zespołu KK W tym: 5 LZ 2 SLZ 1 MZ I % 9% 10% -- II1503%+ 2%+ 4% III1503%--

40 Nowy model

41 Bonusy PLN * za awans na poziom SLZ PLN za utrzymanie poziomu SLZ w trakcie 3 z 4 kolejnych kat. *50% jeżeli później niż w 15 kat. od rozpoczęcia współpracy jako LS PLN * za awans na poziom SMZ PLN za utrzymanie poziomu SMZ w trakcie 3 z 4 kolejnych kat. *50% jeżeli później niż w 15 kat. od uzyskania poziomu MZ PLN * za awans na poziom MZ PLN za utrzymanie poziomu MZ w trakcie 3 z 4 kolejnych kat. *50% jeżeli później niż w 15 kat. od uzyskania poziomu SLZ 250 PLN za przyrost LZ Podwojony dla LS w Szybkim STARCIE jeżeli nie później niż w LA LOA6 Lider ZespołuStarszy Lider ZespołuMenedżer ZespołuStarszy Menedżer Zespołu Rozwój LS 250 PLN za przyrost LZ PLN za przyrost SLZ 250 PLN za przyrost LZ PLN za przyrost SLZ PLN za przyrost MZ PLN za przyrost SMZ 250 PLN za przyrost LZ PLN za przyrost SLZ PLN za przyrost MZ Awans LS 100 PLN za każdą KK, która osiągnie 4 poziom TPS Aktywne KK LOA PLN LOA PLN LOA PLN Zgodnie z tabelą bonusu Szybki START

42 Przywileje BMW I wiele innych…

43 Podsumujmy korzyści Wynagrodzenie w zrównoważony sposób za przeszły i obecny wysiłek poprzez zróżnicowany poziom prowizji Motywacja do wysokiej jakości pracy z Konsultantkami poprzez przybliżenie osiągalności najwyższych przedziałów zarobkowych Stymulacja aktywności i produktywności Liderów poprzez bonusy Buduj Zespół 1 i 2

44 Zwiększenie liczby Konsultantek w I generacji Budowanie własnych struktur Nagradzanie aktywności i produktywności Liderów poprzez zwiększenie zarobków nawet do 50% Kierunek zmian ASLF

45 Przełożenie zmian na pracę w terenie Wzmocnienie struktur zespołów poprzez zachętę do regularnych mianowań i skupienie na przyroście kadry katalog do katalogu Wzmocnienie standardu pracy Liderów Nadrzędnych – na efektywniejsze szkolenia LS swojej I i II generacji

46 Praca w terenie Szansa na zwiększenie wynagrodzenia bazowego w I generacji nawet o 50% (LZ) Możliwość zwiększenia zarobku bazowego w II generacji nawet do 200% (SLZ) Okazja do podnoszenia wynagrodzenia z I i II generacji na wszystkich poziomach Możliwość wpływania na wzrost wynagrodzenia z II generacji od 75% do 200% (MZ, SMZ)

47 Orientacyjne porównanie zarobków Liczba aktywnych KK ŚrednieSprzedaż Stary ASLF ZAROBEK Baza ZAROBEK BZ1 ZAROBEK BZ2 ZAROBEK 1 gen gen LZ LZ spełnił warunek LZ spełnił warunek suma %+24% Starszy Lider Zespołu Nowe zarobki

48 Orientacyjne porównanie zarobków Liczba aktywnych KK ŚrednieSprzedaż Stary ASLF ZAROBEK Baza ZAROBEK BZ1 ZAROBEK BZ2 ZAROBEK 1 gen suma gen suma 666 LZ LZ spełnił warunek LZ LZ spełnił warunek LZ spełnił warunek 3 gen suma 149 LZ LZ LZ suma Menedżer Zespołu Nowe zarobki +17%

49 Orientacyjne porównanie zarobków Liczba aktywnych KK ŚrednieSprzedaż Stary ASLF ZAROBEK Baza ZAROBEK BZ1 ZAROBEK BZ2 ZAROBEK 1 gen suma gen suma SLZ SLZ spełnił warunek MZ spełnił warunek 4LZ LZ spełnił warunek 2LZ spełniło warunek 3 gen suma SLZ SLZ MZ suma Starszy Menedżer Zespołu Nowe zarobki +15%

50 Lider Zespołu Wzrost wynagrodzenia do 7% do 7% do 8% Mam Mogę Mieć Więcej Starszy Lider Zespołu do 8% do 9% Menedżer Zespołu do 9% Starszy Menedżer Zespołu 1G 2G 1G 2G 3G 1G 2G 3G 1G 2G 3G do 2% do 3% do 4% do 9% do 5% do 6% 1% 1% 2% 2% do 10% do 6% do 7% 3% 3% JA

51 Wzrost wynagrodzenia JAK? Mogę Mieć Więcej JA Kontakty PATD Realizując zasadę 1+1 lub 2 + 2

52 Zadania Priorytetowe OMS i LS OMS Lider Sprzedaży I generacja Konsultantki Liderzy Sprzedaży Nadrzędni Liderzy Sprzedaży Nowi Liderzy Sprzedaży II generacja i następne Konsultantki Liderzy Sprzedaży Nadrzędni Liderzy Sprzedaży Nowi Liderzy Sprzedaży

53 Zadania Priorytetowe OMS i LS OMS Lider Sprzedaży Konsultantki Liderzy Sprzedaży Nadrzędni Liderzy Sprzedaży Nowi Liderzy Sprzedaży Szkolenie KK i utrzymanie ich aktywności Analiza wyników LS w zakresie produktywności i przyrostu kadry Rozmowy 1:1 Przegląd osiągnięć LS I i II generacji Rozmowy 1:1 Planowanie bonusów BZ1 i BZ2 w zespole Monitoring LS LOA 1-9 pod kątem realizacji Programu Szybki Start

54 Plan działania dla Ciebie Zapoznaj się ze zmianami w Programie Liderzy Sprzedaży Przeprowadź spotkanie grupowe ze swoim zespołem LS Upewnij się, że wszyscy LS rozumieją zasady działania bonusów BZ1 i BZ2 dla I i II generacji Korzystaj z kalkulatora podczas rozmów 1:1 LS Pokaż Liderowi możliwości otrzymania bonusa oraz jego wartości przy różnych założeniach Motywuj do osiągania wyższych celów

55 Walentynkowa wróżba na 2012 Jeśli Twój wynik to 0 – 4 pkt: W najbliższym czasie nie poczujesz się samotny! Czeka Cię fascynująca przygoda z Programem Liderzy Sprzedaży. Spędzisz z nim wiele czasu, będzie Ci towarzyszył przy śniadaniu, w pracy, a także zapewni Ci chwile relaksu w wannie po ciężkim dniu… Jeśli Twój wynik to 5 – 9 pkt: Koniec stycznia, początek lutego, Walentynki to czas kiedy nasze myśli krążą wokół bliskich osób. Twoje myśli z pewnością zajmie Program Liderzy Sprzedaży, odkryjesz jego zupełnie nieznane strony!

56 Walentynkowa wróżba na 2012 Jeśli Twój wynik to 10 – 14 pkt: Dobrze jest mieć obok siebie kogoś, kogo zna się już tak dobrze, a wciąż jeszcze ekscytujące jest odkrywanie go na nowo… Program Liderzy Sprzedaży na pewno dostarczy Ci tych emocji… Jeśli Twój wynik to 15 – 16 pkt: Twój telefon rozgrzeje się do czerwoności! Znajomi z całej Polski będą poszukiwali Twojego towarzystwa i zapraszali Cię do siebie, abyś pomógł im objaśniać zasady Programu Liderzy Sprzedaży!

57 Zadanie - kalkulator Oblicz wynagrodzenie MZ który wypracował: sprzedaż I generacji: 8 KK ze sprzedażą 150 PLN, 52 KK ze sprzedażą 250 PLN, 27 KK ze sprzedażą 550 PLN oraz 8 KK ze sprzedażą 1000 PLN sprzedaż II generacji: LS ze sprzedażą zespołu 2450 PLN – brak bonusów BZ1 lub 2 LS ze sprzedażą zespołu 3150 PLN – brak bonusów BZ1 lub 2 LS ze sprzedażą zespołu 2800 PLN – bonus BZ2 LS ze sprzedażą zespołu 8000 PLN - bonus BZ2 LS ze sprzedażą zespołu PLN – bonus BZ1 sprzedaż w III generacji : PLN

58 Zadanie - kalkulator Oblicz wynagrodzenie SLZ, który wypracował: sprzedaż I generacji: 5 KK ze sprzedażą 150 PLN, 37 KK ze sprzedażą 250 PLN, 15 KK ze sprzedażą 550 PLN oraz 3 KK ze sprzedażą 1000 PLN oraz dostarczył 2 mianowania i przyrost 2 KK katalog do katalogu. sprzedaż II generacji: LS ze sprzedażą zespołu 2450 PLN – brak bonusów BZ1 lub 2 LS ze sprzedażą zespołu 2800 PLN– bonus BZ1 LS ze sprzedażą zespołu 8000 PLN- bonus BZ2

59 Zadanie - kalkulator Oblicz wynagrodzenie LZ, który wypracował: sprzedaż I generacji: 3 KK ze sprzedażą 150 PLN, 12 KK ze sprzedażą 250 PLN, 5 KK ze sprzedażą 550 PLN oraz dostarczył 2 mianowania i przyrost 2 KK katalog do katalogu oraz: LZ, który wypracował: sprzedaż I generacji: 2 KK ze sprzedażą 150 PLN, 12 KK ze sprzedażą 250 PLN, 5 KK ze sprzedażą 550 PLN, 1 KK ze sprzedażą 1000 PLN oraz dostarczył 1 mianowanie i przyrost 1 KK katalog do katalogu

60


Pobierz ppt "Strategia Sprzedaży 2012 Wzrost udziałów w rynku poprzez pozyskanie grupy nowych Klientów i Konsultantek, napędzany przez dokładną i stanowczą egzekucję"

Podobne prezentacje


Reklamy Google