Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji."— Zapis prezentacji:

1 Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

2 2 Główne produkty Projektu Podstawowym produktem Projektu będzie rozbudowany o nowe moduły i w nowej architekturze system EZD PUW. Nowy system zarządzania zmianami. Testy automatyczne i testy penetracyjne. Dokumentacja i bezpieczeństwo. Warsztaty i konsultacje. Interfejsy komunikacyjne i API.

3 3 Partnerzy w województwach – wojewodowie i administracja zespolona 1.Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 2.Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 3.Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 4.Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 5.Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 6.Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 7.Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 8.Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 9.Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 10.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 11.Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 12.Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 13.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – w trakcie wdrożenia (testy) oraz administracja zespolona poszczególnych województw Wdrażanych samodzielnie przez poszczególne urzędy wojewódzkie

4 4 Partnerzy centralni – ministerstwa * 1.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (01.06.2012) 2.Ministerstwo Edukacji Naukowej (26.02.2013) 3.Ministerstwo Zdrowia (21.03.2013) 4.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (21.08.2013) 5.Ministerstwo Skarbu Państwa (24.02.2014) 6.Ministerstwo Finansów (17.06.2014) 7.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (04.08.2014) 8.Ministerstwo Środowiska (26.01.2015) 9.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (02.02.2015) 10.Ministerstwo Spaw Zagranicznych (24.06.2015) – do celów testowych *instytucje czcionką wytłuszczoną uruchomiły system produkcyjnie, w nawiasach daty podpisania porozumienia

5 5 Partnerzy centralni – urzędy centralne 1.Komenda Główna Straży Granicznej (06.08.2012) 2.Główny Urząd Geodezji i Kartografii​ (19.09.2012)​ 3.Rządowe Centrum Legislacji​ (27.09.2012)​ 4.Rzecznik Praw Obywatelskich​ (12.11.2012) 5.​​Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej​ (07.03.2013) 6.​​Centrum Informatyczne Edukacji​ (05.07.2013) 7.​Urząd ds. Cudzoziemców​ (12.07.2013) 8.Rzecznik Praw Pacjenta (18.07.2013) 9.​Narodowy Bank Polski​ (29.07.2013) 10. Główny Urząd Miar (02.09.2013) 11. Urząd Transportu Kolejowego (01.10.2013) 12. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (05.11.2013) 13. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (17.12.2013) 14. Rzecznik Praw Dziecka (11.02.2014) 15. Kancelaria Prezydenta RP (01.08.2014) 16. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (19.01.2015) 17. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (19.01.2015) 18. Narodowe Centrum Nauki (24.03.2015) 19. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (06.07.2015​)

6 6 Uczelnie wyższe 1.Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny (02.03.2012) 2.Uniwersytet w Białymstoku (26.03.2012) 3.Uniwersytet Warszawski (15.11.2012) 4.Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (30.12.2013) 5.Szkoła Główna Handlowa (10.06.2014) 6.Politechnika Białostocka (05.01.2015) 7.Uniwersytet Gdański (08.04.2015)

7 7 Pozostali partnerzy 1.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (04.07.2012) 2.Archiwum Państwowe w Olsztynie (24.08.2012) 3.Archiwum Państwowe w Szczecinie (05.02.2013) 4.Archiwum Państwowe w Lublinie (11.10.2013) 5.Archiwum Państwowe w Koszalinie (04.09.2014) 6.Archiwum Państwowe w Kielcach (04.09.2014) 7.Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Białymstoku (19.01.2015​) 8.Izba Celna w Białymstoku – docelowo SC RP (24.04.2015) 9.Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział W-M w Olsztynie (30.06.2015)

8 8 Stan wdrożenia EZD PUW I i II kwartał 2015 roku Liczba instytucji korzystająca z EZD PUW: 188 Liczba urzędników pracujących w systemie EZD PUW (produkcja): 25 665 Liczba dokumentów wysłanych z EZD PUW via ePUAP: 1 812 999 Liczba dokumentów wewnętrznych w EZD PUW: 6 227 147 Liczba akceptacji w systemie EZD PUW: 6 640 529 Liczba dokumentów w składzie chronologicznym: 1 640 817

9 9 Licznik oszczędności na stronie dedykowanej przedsięwzięciu - http://ezd.gov.pl http://ezd.gov.pl/Informacje%20o%20projekcie/Licznik%20oszcz%C4%99dno%C5%9Bci.aspx http://ezd.gov.pl/Informacje%20o%20projekcie/Licznik%20oszcz%C4%99dno%C5%9Bci.aspx System EZD PUW w administracji rządowej RP – lipiec 2015 Łączna liczba instytucji produkcyjnie korzystających z EZD PUW:188 Liczba urzędników pracujących w systemie EZD PUW (produkcja): 25 665 Liczba dokumentów wysłanych z EZD PUW elektronicznie: 1 812 999 Liczba dokumentów wewnętrznych w EZD PUW: 6 227 147

10 10 Prace Architekta

11 11 NOWA ARCHTEKTURA I SYSTEM ZARZĄDZANIA ZMIANAMI Architektura chmurowa Proste zarządzanie Łatwiejsza rozbudowa Prosty system licencyjny Stabilne dostarczanie wersji Różne linie produkcyjne Aktualizacja min. raz w roku

12 12 Prace PUW 1. Moduł integracji z oprogramowaniem pocztowym Moduł ma zapewnić integrację poczty elektronicznej, w tym programu MS Outlook z systemem EZD PUW celem usprawniania włączania maili do akt sprawy poprzez zautomatyzowanie obsługi przesyłek mailowych w systemie EZD.

13 13 Prace PUW 2. Rozwój modułu archiwalnego w systemie EZD PUW Moduł umożliwiający przekazywanie elektronicznych akt sprawy do Archiwum Cyfrowego. Moduł zostanie także rozbudowany o elementy umożliwiające archiwizację rejestrów prowadzonych w systemie EZD, jak również dokumentację nietworzącą akt sprawy. (październik)

14 14 Prace PUW 3. Moduł BIP – integracja EZD PUW z „centralnym BIP” – SSDIP Moduł ma umożliwiać bezpośrednie przesyłanie danych i informacji podlegających publikacji z systemu EZD do SSDIP. Dodatkowe interfejsy umożliwiające integrację systemu EZD z własnymi stronami BIP. Ponadto moduł ma zapewnić przesyłanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informacji o stanie konkretnych spraw prowadzonych w urzędzie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.).

15 15 Prace PUW 4. Moduł do weryfikacji podpisu elektronicznego Moduł ma stanowić wygodne narzędzie do automatycznej weryfikacji dokumentów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym certyfikatem kwalifikowanym, również z listy TSL, bezpośrednio w systemie EZD. Możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

16 16 Prace PUW Rozbudowa dostępnych interfejsów oraz przygotowanie API systemu EZD PUW na potrzeby realizacji zadań w projekcie oraz na przyszłość, umożliwiając zarówno integrację z systemami dziedzinowymi, jak też przygotowywanie własnych rozwiązań będących integralną częścią EZD PUW. 5. Udostępnienie interfejsów i API EZD PUW

17 17 Prace PUW 6. Rozwój modułu procesowości w EZD PUW Opracowanie i udostępnienie procesów w systemie EZD PUW, automatyzujących wykonywanie czynności kancelaryjnych przy realizacji zadań zewnętrznych i wewnętrznych. Na podstawie analizy wykonanej przez Architekta zostaną opracowane zmiany do wykonania w systemie EZD PUW prowadzące do usprawnienia procesów realizowanych przez punkty kancelaryjne. Przygotowanie procesów na żądanie – prosimy o zgłaszanie potrzeb.

18 18 Prace PUW 7. Integracja i udostępnienie interfejsów integracyjnych na potrzeby aplikacji CAR System CAR zostanie rozbudowany o moduł integracyjny, który będzie umożliwiał wprowadzanie i pobieranie informacji, znajdującej się w systemie CAR przez inne systemy, w szczególności EZD PUW. Rezultatem będzie opracowanie interfejsu/API, które będą umożliwiały innym systemom na pobieranie, edytowanie i usuwanie informacji, obsługiwanej przez system CAR.

19 19 Prace PUW 8. Formularze ePUAP do przeglądania on-line publicznych rejestrów prowadzonych w EZD Opracowanie i udostępnienie formularzy ePUAP do przeglądania on-line publicznych rejestrów prowadzonych w EZD, umożliwiających przeglądanie rejestrów publicznych, prowadzonych indywidualnie przez Partnerów w systemie EZD PUW.

20 20 Prace PUW 9. Moduł powiadamiania klientów urzędów Zintegrowany z EZD PUW poprzez centralną szynę usług z możliwością wykorzystania przez inne systemy urzędu. Moduł z możliwością wysyłania powiadomień mailowych oraz z przygotowanym API do wysyłania powiadomień e-mail oraz SMS. (październik)

21 21 Prace PUW Rozbudowa modułu i przygotowanie wyspecjalizowanych szablonów dostosowanych do potrzeb Partnerów EZD PUW. (listopad) 10. Tworzenie pism w EZD przy wykorzystaniu szablonów – rozbudowa możliwości

22 22 Prace PUW 11. Rozwój modułu kadrowo-płacowego zintegrowanego z EZD PUW Udostępnienie do końca br. modułów kadrowego i płacowego, zintegrowanych z EZD PUW.

23 23 Prace PUW 12. Opracowanie i udostępnienie modułu raportującego, zintegrowanego z systemem EZD PUW, umożliwiającego generowanie raportów wewnętrznych oraz raportów publicznych Moduł umożliwi centralizację generowania wszelkich raportów w systemie EZD PUW. Moduł umożliwi zlecanie wykonywania raportów oraz ich cyklicznego zamawiania (np. na maila). Dodatkowo zostanie wprowadzony mechanizm udostępniania raportów na portalach zewnętrznych (np. ezd.gov.pl).

24 24 Prace PUW 13. Opracowanie i udostępnienie modułu centralnego logowania zdarzeń systemowych EZD PUW, gromadzącego zdarzenia systemowe w pojedynczej lokalizacji i dostarczanie tych informacji do systemu centralnego (PUW) Moduł umożliwi monitorowanie i prowadzenie audytu nad instalacjami systemu EZD PUW. Moduł centralizuje gromadzenie informacji na temat zachowania się systemu w rozproszonych instalacjach EZD PUW.

25 25 Prace PUW 14. Elektroniczny moduł udostępniania akt sprawy Moduł umożliwiający wgląd do akt spraw klientom administracji oraz innym podmiotom (np. kontrolnym, sądom) – usługa dostępna także via ePUAP. Szczególną rolą Architekta będzie analiza prawna funkcjonowania modułu w świetle ochrony danych osobowych i wrażliwych oraz opracowanie koncepcji bezpiecznego udostępniania danych bezpośrednio z systemu EZD PUW.

26 26 Prace PUW 15. Wyszukiwanie pełnotekstowe Moduł wyszukiwania pełnotekstowego, umożliwiający szybkie przeszukanie akt spraw dokumentowanych w EZD PUW, w celu odnalezienia szukanej frazy czy dokumentu.

27 Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 27 mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google