Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy III LO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy III LO"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy III LO
Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 klasyfikacja śródroczna praca szkoły i osiągnięcia uczniów 1 1

2 Ilość uczniów w I semestrze 2013/2014
Klasy pierwsze: 258 Klasy drugie: 273 Klasy trzecie: 285 RAZEM: 816 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 2

3 I semestr 2013/2014 Oceny III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 3

4 Średnie klas oraz średnia szkoły
3,99 4,02 4,02 3,93 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 4

5 Średnie ocen w klasach pierwszych
ŚR.SZKOŁY 3,99 4,57 I e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 5

6 Średnie ocen w klasach drugich
ŚR.SZKOŁY 3,99 4,38 2 i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 6

7 Średnie ocen w klasach trzecich
ŚR.SZKOŁY 3,99 4,33 3 e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 7

8 Zestawienie ocen z zachowania
365 322 105 18 6 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 8

9 Zestawienie ocen z zachowania
Klasy pierwsze klasa wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne ilość ocen 0g 6 21 1a 2 5 11 4 1b 23 1c 16 9 1d 1 1e 17 1f 7 24 3 1g 1h 14 suma 86 137 29 258 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 9

10 Zestawienie ocen z zachowania
Klasy drugie klasa wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne ilość ocen 2a 13 12 2b 23 10 2 2c 16 9 1 2d 11 2e 14 19 2f 3 2g 5 2h 17 2i 22 suma 122 121 25 273 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 10

11 Zestawienie ocen z zachowania
Klasy trzecie klasa wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne ilość ocen 3a 12 14 3 3b 5 15 13 1 3c 10 9 3d 25 3e 19 2 3f 4 3g 6 3h 8 3i 26 suma 114 107 51 285 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 11

12 I semestr 2013/2014 Frekwencja III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 12

13 Ranking frekwencji według klas
1b 96,09% 1h 92,85% 1c 92,66% 1e 92,31% 0g 91,25% 2i 91,14% 1d 90,69% 2f 90,39% 1f 90,20% 1a 89,80% 2b 89,69% 2c 89,16% 2h 89,09% 2a 88,75% 2e 87,80% 3d 87,49% 3e 87,33% 3c 87,13% 3i 87,08% 2g 87,05% 2d 86,30% 3b 85,91% 3f 84,68% 1g 84,44% 3a 82,74% 3h 80,33% 3g 76,63% III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 13

14 Praca szkoły i osiągnięcia
I semestr 2013/2014 Praca szkoły i osiągnięcia III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 14

15 Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2013/2014
Olimpiady Przedmiotowe Stypendyści Osiągnięcia w konkursach Osiągnięcia sportowe Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi Imprezy szkolne Działalność charytatywna Warsztaty, wykłady, spotkania III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 15

16 I semestr 2013/2014 Olimpiady III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 16

17 Olimpiady przedmiotowe
Ilość olimpiad: 26 ilość uczniów w etapie szkolnym: 412 Artystyczna - 3 Biologiczna - 23 Chemiczna - 4 Fizyczna - 1 Geograficzna - 9 Historyczna - 2 Języka Angielskiego - 34 Języka Białoruskiego - 6 Języka Francuskiego - 7 Języka Hiszpańskiego - 10 Języka Łacińskiego - 5 Języka Niemieckiego - 4 Języka Rosyjskiego - 7 Lingwistyki Matematycznej - 98 Literatury i Języka Polskiego - 10 Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego - 2 „O Diamentowy Indeks AGH” - 2 Przedsiębiorczości - 11 Wiedzy Ekologicznej - 50 Wiedzy Ekonomicznej - 11 Wiedzy o Świecie Antycznym - 5 Wiedzy o Bankach - 7 Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - 4 Wiedzy o Państwie i Prawie - 6 Wiedzy o Prawie - 7 Wiedzy o Żywieniu i Żywności - 45 Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - 39 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 17

18 Stypendyści I semestr 2013/2014 57
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 18

19 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
1 Maria Perzyna – kl. III d III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 19

20 za wyniki i osiągnięcia w nauce
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce 4 Justyna Czarnowicz – absolwentka Paweł Kaczmarski – kl. II a Piotr Raczkowski – kl. III g Adam Rzeńca – kl. II c III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 20

21 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku
Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński wręcza akt stypendialny absolwentce III LO Justynie Czarnowicz, obok Paweł Kaczmarski, Piotr Raczkowski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 21

22 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”
Projekt „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów ” 4 Justyna Czarnowicz – absolwentka Ewelina Grodzka – kl. II c Paulina Grodzka – absolwentka Piotr Raczkowski – kl. III g III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 22

23 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”
Projekt „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów ”                                                                                 Paulina Grodzka z certyfikatem stypendialnym III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 23

24 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność artystyczną
7 Dawid Czaczkowski - kl. III b Zuzanna Kozerska - kl. II i Paulina Pruszyńska - kl. III i Alicja Revol - kl. III d Zuzanna Siemieniako - kl. II d Weronika Żochowska - kl. III f Małgorzata Zdzitowiecka - kl. II i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 24

25 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne w dziedzinie twórczości artystycznej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 25

26 za innowacyjną myśl techniczną
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną 8 Piotr Arciuch – kl. II b Paweł Bajgus – absolwent Jakub Czarniecki – kl. III b Michał Goworko – kl. II b Bartosz Łukowicz – kl. II b Rafał Niewiński – kl. II h Maciej Szczerba – kl. III f Patryk Wróblewski – absolwent 26

27 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO oraz stypendyści za innowacyjną myśl techniczną 27

28 2 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego
dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2014 2 Zuzanna Siemieniako – kl. II d Karolina Jakubowska – kl. III e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 28

29 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego
Zuzanna Siemieniako z klasy II d otrzymuje stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 29

30 Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
Stypendium w XI edycji konkursu stypendialnego na rok szkolny 2013/2014 1 Magdalena Łukaszuk – kl. I g III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 30

31 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Karol Waleśkiewicz – kl. II i
1 Karol Waleśkiewicz – kl. II i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 31

32 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły
29 Paweł Kaczmarski – kl. II a Michał Goworko – kl. II b Klaudia Kurzacz – kl. II c Oliwier Myka – kl. II c Emilia Rolnik – kl. II c Adam Kacper Rzeńca – kl. II c Marta Pasławska – kl. II e Joanna Marczuk – kl. II f Gabriela Niklińska – kl. II f Ahata Papialnitskaya – kl. II f Dominika Baraniecka – kl. II g Emilia Oniszczuk – kl. II g Ewelina Bosko – kl. II h Karol Budlewski – kl. II h Rafał Połowianiuk – kl. II h Sylwia Lengiewicz – kl. II i Agnieszka Ruczaj – kl. II i Karol Waleśkiewicz – kl. II i Agata Łochnicka – kl. III c Agata Jasielczuk – kl. III d Maria Perzyna – kl. III d Marta Szerakowska – kl. III d Patryk Żemajduk – kl. III d Maciej Szczerba – kl. III f Weronika Żochowska – kl. III f Piotr Raczkowski – kl. III g Monika Andruszkiewicz – kl. III i Olga Mazuruk – kl. III i Paulina Pruszyńska – kl. III i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 32

33 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły
Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska oraz uczniowie uhonorowani Stypendium Dyrektora Szkoły III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 33

34 „Diligentiae – za pilność”
w kategorii nauczyciel – p. Małgorzata Kulikowska w kategorii uczeń – Patryk Wróblewski (absolwent) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 34

35 I semestr 2013/2014 Konkursy III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 35

36 „Wielka Lekcja Geografii” – po raz piąty
8 listopada 2013 r. dziesięcioosobowa reprezentacja III LO pod opieką pani Joanny Kamockiej uczestniczyła w lekcji „Lodowce – rzeźbiarze krajobrazu” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W konkursie pt. „Najlepszy Młody Geograf” Urszula Agnieszka Adamska z kl. I g znalazła się w pierwszej dziesiątce „najlepszych młodych geografów”. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 36

37 Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych COSMOPOLITAN
Mateusz Kłak z kl. III f, uczeń p. Doroty Liżewskiej III miejsce Marta Pasławska z kl. II e, uczennica p. Katarzyny Nocnej wyróżnienie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 37

38 II miejsce w III edycji Konkursu „Życie z FAS? – dziękuję, nie piję!”
za tomik wierszy: Głośniej niż szeptem zawierający: 22 wiersze czterech młodych poetek (Diany Błażewicz, Karoliny Jakubowskiej, Natalii Murawskiej oraz Agnieszki Ruczaj) 15 ilustracji Sylwii Truszkowskiej okładkę wg projektu p. Małgorzaty Tomaszewskiej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

39 Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej
Dnia r. w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbyła się III edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej. Do konkursu zgłosiło się 28 uczestników z 17 szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Miło nam poinformować, iż uczennica klasy II e, Adrianna Krepsztul zdobyła wyróżnienie (opiekun Anna Awier). III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 39

40 Wojewódzki Konkurs Czytelniczy
W Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Czy znasz twórczość Andrzeja Pilipiuka” Natalia Borowska z klasy I b zajęła III miejsce opiekun p. Małgorzata Tomaszewska. Konkurs organizowany jest przez białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w ramach projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami”. Projekt ma na celu organizację spotkań autorskich z współczesnymi pisarzami w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatu. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 40

41 Konkurs „Z ziemią krążymy”
31 października 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Spotkań Ekologicznych „ Z Ziemią krążymy”. Jowita Kropiewnicka z kl. III g otrzymała nagrodę główną w kategorii wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne. W konkursie literackim Karolina Jakubowska z kl. III e za swoje wiersze zdobyła wyróżnienie. Opiekun: M. Tomaszewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 41

42 XIX Konkurs Papieski Natalia Przeździecka z klasy I g zdobyła wyróżnienie w XIX KONKURSIE PAPIESKIM prezentując pracę pt. "Kultura w wierze zakorzeniona" (opiekun p. Beata Gołub) r. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 42

43 XVIII Konkurs Poetycki Młodych „Przekroczyć próg nadziei”
18 października 2013 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji Konkursu Poetyckiego Młodych "Przekroczyć próg nadziei". I miejsce Karolina Jakubowska z kl. III e, za zestaw wierszy II miejsce Agnieszka Ruczaj z kl. II i, za zestaw wierszy III miejsce Diana Błażewicz z kl. III h, za zestaw wierszy opiekun: M. Tomaszewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 43

44 III Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Polak to brzmi dumnie”
W III Międzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym "Polak to brzmi dumnie" Karolina Jakubowska z kl. III e zdobyła I miejsce w kategorii prace literackie Opiekun: Małgorzata Tomaszewska. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 44

45 XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki
XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego "I chcę tej ziemi być wierny..." 2013 r. Jedno z pięciu wyróżnień w konkursie przyznano Edycie Urszuli Ułanowicz (tegoroczna absolwentka klasy III g). Jury konkursu przyznało także 5 wyróżnień w formie publikacji wierszy - Dominika Baraniecka z klasy II g znalazła się wśród wyróżnionych. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 45

46 Konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim
Giner de los Ríos Konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim 28 listopada 2013 r. odbył się konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim Giner de los Ríos. III miejsce w kategorii dla sekcji dwujęzycznej zajęła uczennica klasy II g Dominika Baraniecka opiekun: p. S. Aparicio Peralta III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 46

47 I semestr 2013/2014 Sport III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 47

48 II Licealiada w Badmintonie 18. 12. 2013 r.
3. miejsce: w deblu (Patrycja Guzewicz, I f – GabrielaTalipska, II f) 5. miejsce: w klasyfikacji drużyn dziewcząt Skład drużyny: Patrycja Guzewicz kl. I f, Ahata Papialnitskaya kl. II f, Gabriela Talipska kl. II f. Opiekun: p. Piotr Półtorak III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 48

49 Liga Lekkoatletyczna 2013/2014
r. nasza szkoła zakwalifikowała się do finału Ligi Lekkoatletycznej, który odbędzie się w maju 2014 r. Reprezentacja III LO: Małgorzata Łukaszewicz 0g, Barbara Skrzypko Id, Karolina Gładkowska Ie, Aleksandra Jurczuk Ie, Dalia Nammous If, Natalia Girejko g, Izabela Kartasińska Ig, Magdalena Matusewicz Ig, Ewa Borowik IIa, Aleksandra Łapińska IIb, Joanna Koronkiewicz IIc, Katarzyna Lenczewska IIe, Karolina Wojdałowicz IIi, Marta Babińska IIIb, Karolina Ignatowicz IIId Opiekunowie: p. Wioletta Właszczuk, p. Kamil Zakrzewski, p. Krzysztof Modzelewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 49

50 I Liga Licealiady Województwa Podlaskiego w koszykówce 2013/2014
6. miejsce w koszykówce chłopców Skład drużyny: Filip Siuda Ib, Jarosław Gołuński Ib, Jarosław Stankiewicz Ie, Łukasz Siemieniuk Ih, Michał Andruszkiewicz IIa, Jakub Michalak IId, Patryk Pietrowski IId, Bartosz Koluch IIh, Artur Ługowski IIh, Łukasz Małyszko IIh, Maciej Suchocki IIh, Kamil Al-Janabi IIf, Konrad Kruszyłowicz IIi, Mateusz Jaworowski IIIb, Rafał Perkowski IIIb, Patryk Żemajduk IIId Opiekun: p. Kamil Zakrzewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 50

51 I Liga Licealiady Województwa Podlaskiego w koszykówce 2013/2014
7. miejsce w koszykówce dziewcząt Skład drużyny: Magdalena Medyk I a, Katarzyna Kardasz I c, Ewelina Głowacka I d, Ewa Grzywa I h, Julita Tymoszewicz I h, Marta Babińska II b, Aleksandra Łapińska II b, Katarzyna Mazur II d, Anna Sakowicz II g, Izabela Smolarczuk II i, Joanna Bartosiak III i Opiekun: p. Kamil Zakrzewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 51

52 Licealiada Województwa Podlaskiego w szachach 2013/2014
3. miejsce Skład drużyny: Mateusz Matowicki, II h Damian Wiszniewski, II h Jarosław Daciuk, III d Adam Skibicki, I b Opiekun: p. Krzysztof Modzelewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 52

53 IV Liga Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego w FUTSALU
4. miejsce Skład drużyny: Grzegorz Waszkiewicz III d, Henryk Sokołowski III a, Mariusz Niewiński III a, Patryk Pietrowski II d, Jakub Michalak II d, Łukasz Jabłoński III f, Karol Pucel I c, Michał Dawidowicz I c, Filip Jarosz I c, Mateusz Truskolaski I c, Mateusz Grochowski III e opiekun: p. Piotr Półtorak III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 53

54 Puchar Dyrektora II LO 2013/2014
Trzeci raz z rzędu Puchar Dyrektora II LO w piłce siatkowej zostaje w naszej szkole Skład drużyny: Małgorzata Łukaszewicz 0 g, Daria Drewnowska I b, Karolina Pietruk I b, Weronika Sieńko I c, Karolina Gładkowska I e, Aleksandra Kiełczewska I f, Julita Tymoszewicz I h, Natalia Żaworonek I h, Emilia Rolnik II c, Katarzyna Lenczewska II e, Urszula Wasiluk II i, Agata Jasielczuk III d, Paulina Bernacka III e, Aleksandra Konarzewska III i - kapitan opiekun: p. Adam Aronowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 54

55 I semestr 2013/2014 Współpraca III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 55

56 Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku z Fundacją Polacy znad Niemna ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA z przedszkolem „Europrymusek” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 56

57 Współpraca 9 grudnia 2013 r. między III LO a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 57

58 Współpraca Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował we Wrocławiu w dniach r. III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików ph.: „Chemiczne horyzonty”. W trakcie obrad odbyły się wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów. Plakat „Przepis na człowieka” uczennicy klasy II e - Marty Pasławskiej zdobył wyróżnienie. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 58

59 Współpraca 10 października 2013 r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja IV edycji kampanii społecznej „Pola Nadziei 2013/2014”, w tym roku prowadzonej pod hasłem "Odkryjmy radość z dzielenia się". Znakiem kampanii jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Natalia Onyszkiewicz, Piotr Porębski i Paulina Waskiewicz z klasy II e sadzą żonkile przed III LO III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 59

60 Współpraca 12 grudnia 2013 r. uczniowie z klas I g, I e, II a, II b, II f i II i pod opieką p. M. Boćkowskiej i p. M. Tomaszewskiej uczestniczyli I Edycji Polskich Kresów, zorganizowanej przez Fundację Polacy znad Niemna, z którą nasza szkoła współpracuje. W trakcie uroczystości wręczano Certyfikaty Przyjaciela Polskich Kresów za pomoc i wsparcie w akcjach niosących pomoc placówkom polskojęzycznym na kresach. W imieniu III LO Certyfikat odebrała p. Maryla Boćkowska, koordynatorka akcji szkolnych. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 60

61 Współpraca r. o godz w Kawiarni Fama w Białymstoku odbyła się prezentacja spektaklu "Oj, dawno, dawno... Białoruskie historie z Podlasia" w ramach Festiwalu Inny Wymiar. Grupa teatralna, w skład której wchodzą m.in. uczniowie III LO: Olga Mazuruk, Nina Wawrzeniuk, Lidia Piekarska, Igor Korniluk, Gabriel Skowroński, Daria Wappa, Daria Dożynko, Julita Tymoszewicz, Julia Skowrońska, pracuje przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 61

62 Współpraca 28 listopada 2013 r. maturzyści z klasy III i, pod opieką pani Justyny Ostrowskiej, zorganizowali dzieciom z niepublicznego przedszkola "Europrymusek" w Białymstoku zajęcia pt.: "Moje pierwsze spotkanie z chemią" III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 62

63 I semestr 2013/2014 Projekty III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 63

64 Projekty „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – Praktyka jest najlepszym nauczycielem”; cel: zmiana jakościowa realizacji praktyk pedagogicznych „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”; cel: poprawa efektów kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przedsiębiorczości poprzez modernizację programów, metod i środków nauczania „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola”; cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 64

65 Projekty r. uczniowie klasy I f oraz nauczyciele wzięli udział w lekcji otwartej z chemii, prowadzonej przez panią Martę Kulikowską-Hryń. Lekcja pt: " Kuchnia to nasze małe laboratorium" była realizowana w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy". III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 65

66 Imprezy szkolne I semestr 2013/2014
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 66

67 Imprezy szkolne Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych Otrzęsiny klas pierwszych „Sportowy Okrągły Stół” Święto Narodowe Hiszpanii Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę Święto Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej Eliminacje Konkursu Krasomówczego Połowinki klas drugich Bal studniówkowy klas III XII Podlaski Kongres Europejski Spotkania z kolędą Wycieczki Wystawy III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 67

68 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Imprezy szkolne Ślubowanie uczniów klas pierwszych 18 września 2013 r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

69 Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych
Imprezy szkolne Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych Zajęcia integracyjne w klasie I b III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

70 Imprezy szkolne Otrzęsiny
10 października 2013 r. odbyły się otrzęsiny uczniów klas pierwszych. Organizatorami imprezy była kl. II e wraz z wychowawczynią p. Leonardą Gołębiowską. Zwycięzcami otrzęsin zostali uczniowie kl. I b (wych. p. Beata Parciak) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

71 „Sportowy Okrągły Stół”
Imprezy szkolne „Sportowy Okrągły Stół” r. odbył się „Sportowy Okrągły Stół”, zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego III LO. Debata była poświęcona zajęciom wychowania fizycznego. Podczas debaty zostały sformułowane największe plusy i minusy zajęć wychowania fizycznego. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

72 Imprezy szkolne Dia de la Hispanidad
r. w naszej szkole odbyła się uroczystość związana ze Świętem Narodowym Hiszpanii, zorganizowana przez Ricardo Casado Ingelmo z uczniami klas dwujęzycznych III LO. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

73 Pielgrzymka maturzystów
Imprezy szkolne Pielgrzymka maturzystów 11 października 2013 r. uczniowie klas III naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Białostockiej na Jasną Górę. Nad całością naszej pielgrzymki czuwali katecheci: p. Beata Gołub, p. Helena Maksiewicz, ks. Jarosław Ciuchna oraz nauczyciele: p. A. Klimiuk, p. M. Magusiewicz, p. B. Majewska, p. W. Tomaszewska-Werbel, p.M. Roszkowski. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

74 Imprezy szkolne Święto Szkoły
17 października 2013 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły. Młodzież pod kierunkiem p. Anny Murawskiej przygotowała montaż słowno-muzyczny oparty na poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ksymena Wojtkowska, kl. II g, Aleksandra Czapkowska, kl. II f, Joanna Koronkiewicz, kl. II c, Sylwia Godlewska, kl. II g, Karolina Kuźmicka, kl. II g, Karol Jaroszewicz, kl. II g, Andrzej Kossuth, kl. II i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

75 XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego
Imprezy szkolne XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego 7 listopada 2013 r. w III LO odbyły się XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego pod hasłem „Ojczyzna… to krajobraz”, zorganizowane przez p. Annę Kietlińską, p. Urszulę Wiśniowolską we współpracy z Regionalnym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

76 Połowinki klas drugich
Imprezy szkolne Połowinki klas drugich 7 listopada 2013 r. w restauracji „Trzy po Trzy” odbyły się połowinki uczniów klas drugich i kl. I g. Uczniowie kl. II a z wychowawczynią panią Marią Bartnicką III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

77 XII Podlaski Kongres Europejski
Imprezy szkolne XII Podlaski Kongres Europejski 11 grudnia 2013 r. Klub Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera przy III LO wraz z opiekunem p. Adamem Borysiewiczem – zorganizował XII Podlaski Kongres Europejski Kongres prowadzili: Weronika Żochowska - kl. III f i Michał Ejsmont - kl. II i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

78 Imprezy szkolne Spotkanie z kolędą
19 i 20 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyły się spotkania z kolędą. Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy, emerytowani nauczyciele, uczniowie - spotkali się przy wigilijnym stole. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

79 Imprezy szkolne Wycieczka do Warszawy
19 grudnia 2013 r. uczniowie klasy Ie i If pod opieką p. A. Leszkowicz, p. K. Ratasiewicz, p. A. Siemienkowicz złożyli wieniec na grobie patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który znajduje się na wojskowym cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Następnie w Muzeum Narodowym uczestniczyli w lekcji muzealnej: Ikonosfera baroku we współczesnej odsłonie. Największą atrakcją wycieczki była wizyta w Teatrze Wielkim na operach: „Jolanta” Czajkowskiego oraz „Zamek Sinobrodego” Bartoka w reżyserii Mariusza Trelińskiego i znakomitej scenografii Borisa Kudlicki. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

80 Imprezy szkolne Wystawy Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
Paszporty Polityki – literatura Angelus 2013 Literacka Nagroda Nobla 2013 Nagroda Literacka Nike Pożegnania 2013 przygotowane przez p. Katarzynę Maciejuk III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

81 Działalność charytatywna
I semestr 2013/2014 Działalność charytatywna III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 81

82 Działalność charytatywna
Zespół do działań charytatywnych III LO „Trójka pomaga” Skład zespołu: Maryla Boćkowska Beata Gołub Helena Maksiewicz Małgorzata Schroeder Anna Siemienkowicz Dominika Hołdakowska - przewodnicząca, kl. II i, Michał Ejsmont - sekretarz, kl. II i, Katarzyna Suszczyńska – z-ca przewodniczącej, kl. II a III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 82

83 Działalność charytatywna
Zespołu do działań charytatywnych III LO „Trójka pomaga” przekazanie paczek świątecznych dla dwóch rodzin objętych opieką MOPR-u przygotowanych przez uczniów kl. III e i p. M. Schroeder oraz p. M. Boćkowską – r., zebranie kwoty 2100 zł i 20 funtów i przekazanie chorej mamie jednej z naszych uczennic na leczenie i rehabilitację, kiermasz wyrobów świątecznych zorganizowany przez p. B. Gołub i p. H. Maksiewicz, uczniowie z klas I a, I g, I f, II b, II g, II h, II i, III a, III e z. p. B. Gołub odwiedzili pacjentów Hospicjum w Białymstoku i śpiewali kolędy i pastorałki. Siostra Jana ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i Pan dr T. Borowski opowiadali o pracy wolontaryjnej – r., Szlachetna Paczka wizyta w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Barszczańskiej zbiórka żywności CARITAS „Tak pomagam” wizyty w Hospicjum przy ul. Sobieskiego współpraca z Fundacją Polacy znad Niemna zbiórka pieniędzy dla dziecka chorującego na mukowiscydozę zbiórka karmy dla psów ze schroniska przy ul. Dolistowskiej 2 (ok. 500 kg) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 83

84 Działalność charytatywna Kiermasz wyrobów świątecznych
Jak co roku dzięki zaangażowaniu naszych uczniów, ich rodziców i dziadków zorganizowaliśmy kiermasz wyrobów świątecznych. Na upominki świąteczne można było kupić piękne kartki bożonarodzeniowe i ozdoby choinkowe. Szczególne podziękowania kierujemy do Babci naszego absolwenta Pawła Pieciula, która od wielu lat przygotowuje wspaniałe ozdoby szydełkowe. ze świątecznego kiermaszu pozyskaliśmy kwotę 413 zł 47 gr. Klasa II i ofiarowała również 250 zł (pieniądze zostały przekazane do Domu Dziecka przy ulicy Świerkowej w Białymstoku) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 84

85 Działalność charytatywna
Wieczornica Bożonarodzeniowa w Domu Pomocy Społecznej 30 grudnia 2013 r. uczniowie klas I h, III b, III c oraz III e pod opieką p. Małgorzaty Schroeder odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej znajdującego się przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku. Młodzież przygotowała kolędy oraz pastorałki zarówno katolickie jak i prawosławne, przeplatane poezją świąteczną. Po części artystycznej przyszedł czas na mały poczęstunek przygotowany samodzielnie przez młodzież. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 85

86 Działalność charytatywna
Szlachetna Paczka Uczniowie klas I c, I h, III b, III c oraz III e wraz w wychowawcami zebrali łącznie 2600 zł. Nad akcją czuwała p. M. Schreoder. 8 grudnia 2013 r. pieniądze zostały przeznaczone na realizację marzeń oraz potrzeb wybranej rodziny - za uzbierane fundusze zakupiono m.in.: kurtki zimowe, buty, akcesoria szkolne, środki czystości. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 86

87 Działalność charytatywna Wizyta w Świetlicy Socjoterapeutycznej
Święty Mikołaj przyszedł do Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Barszczańskiej 18 w Białymstoku. Zadbali o to uczniowie z klasy I f, którzy zrezygnowali z niespodzianek mikołajkowych i zakupili smaczne, świąteczne paczki dzieciakom. Było wspólne śpiewanie kolęd i oczekiwanie na św. Mikołaja. Pyszne ciasta pieczone przez  naszych uczniów, umiliły wspólne spotkanie przy stole.  Ten mikołajkowy wieczór razem z dziećmi i Kadrą Pedagogiczną spędzili uczniowie: Karol Czarnowicz - śpiew, Katarzyna Suszczyńska - Śnieżynka, Maksymilian Michalski - gitara, Karolina Prusiel - śpiew, Michał Gabrysiak - przedstawiciel klasy I f oraz św. MIKOŁAJ - Michał Ejsmont. Opiekunem była p. B. Gołub III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 87

88 Działalność charytatywna „TAK POMAGAM” – akcja pod patronatem CARITAS
Ogólnopolska zbiórka żywności CARITAS pod hasłem "TAK POMAGAM" odbyła się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. Do akcji włączyli się wolontariusze III LO: Oliwier Myka, Aleksandra Krupska, Agnieszka Tołoczko, Martyna Grusza, Dominika Pogorzelska, Paulina Hryniewicka, Miriam Markiewicz, Michał Kosiński, Dominika Hołdakowska, Monika Zalewska, Katarzyna Chojnowska, Dariusz Chrzanowski, Piotr Wądołkowski. Opiekunami z ramienia szkoły były p. H. Maksiewicz i p. B. Gołub. Młodzież w piątek w godz i sobotę w godz prowadziła zbiórkę żywności w sklepie PSS Społem przy ul. Wesołej 18 w Białymstoku. Podarowane produkty zasiliły rodziny potrzebujące wsparcia materialnego na Święta Bożego Narodzenia, a także posłużą dzieciom na akcję wakacyjną 2014. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 88

89 Działalność charytatywna Kiermasz wyrobów świątecznych
Młodzież naszej szkoły odwiedza chorych w Hospicjum przy ul. Sobieskiego. W nowej części budynku wzniesionej dzięki darczyńcom uczniowie biorą udział w prelekcjach na temat pracy wolontaryjnej ruchu hospicyjnego. Wykłady prowadzą wolontariusze: Siostra Jana ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny i Pan dr med. T. Borowski – psychiatra. Nasza społeczność szkolna dołożyła swoją cegiełkę (382,11 zł) na potrzeby placówki. Opiekunowie: H. Maksiewicz, B. Gołub III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 89

90 Działalność charytatywna Fundacja Polacy znad Niemna
W październiku 2013 r. uczniowie III LO przeprowadzili zbiórkę papieru ksero do Szkołę Średniej im. księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole, w rejonie wileńskim. W ramach współpracy z Fundacją Polacy znad Niemna koordynatorem zbiórki na terenie III LO była p. Maryla Boćkowska. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 90

91 Działalność charytatywna
Zbiórka pieniędzy r. zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Franka Borysiewicza chorującego na mukowiscydozę. Zebrane pieniądze (1000 zł) zostały przekazane rodzicom dziecka. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 91

92 Działalność charytatywna
Zbiórka karmy dla psów Od 1 do 11 października 2013 r. miała miejsce zbiórka karmy na rzecz białostockiego schroniska dla zwierząt mieszczącego się przy ul. Dolistowskiej 2. Koordynatorami akcji były: p. M. Schroeder, p. M. Tomaszewska. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 92

93 Wykłady Spotkania Warsztaty
I semestr 2013/2014 Wykłady Spotkania Warsztaty III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 93

94 Wykłady, spotkania, warsztaty
25 września 2013 r. uczniowie klas II e, I If, II i uczestniczyli w wykładzie poświęconym współczesnej laryngologii i profilaktyce nowotworów głowy i szyi. Gościem prowadzącym spotkanie była dr Marlena Matulka z Kliniki Otolaryngologii UMB, absolwentka III LO. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 94

95 Wykłady, spotkania, warsztaty
r. klasy I e i I f pod opieką p. Marty Kulikowskiej-Hryń  i p. Anny Siemienkowicz odwiedziły Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 95

96 Wykłady, spotkania, warsztaty
18 listopada 2013 r. uczniowie kl. II e, II f, II i uczestniczyli w Europejskim Dniu Dziedzictwa Akademickiego zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Uczniowie wysłuchali wykładu pt. „Morfologiczna diagnostyka raka”, uczestniczyli w warsztatach pt. „Droga próbki tkankowej od otrzymania materiału do diagnozy”, zwiedzili Zakład Patomorfologii Lekarskiej UMB. Uczniowie III LO przed wejściem do Collegium Pathologicum UMB III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 96

97 Wykłady, spotkania, warsztaty
21 listopada 2013 r. uczniowie klas I a, I d, 0 g, I f, I e wraz z koordynatorem akcji w III LO p. Anną Siemienkowicz wzięli udział w lekcjach dotyczących zdrowego odżywiania przeprowadzonych przez studentkę Dietetyki UM w Białymstoku w ramach programu edukacyjno-badawczego "Mądre żywienie zdrowe pokolenie”. Celem programu, który koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Dietetyki jest przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej polskich uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 97

98 10. Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży
W dniach 5-8 września 2013 r. siedmiu uczniów III LO: Piotr Raczkowski z klasy III g, Mateusz Jaworowski z klasy III b, Ada Truszkowska z klasy III d, Piotr Chomicz z klasy II f oraz Mateusz Zarzecki, Agnieszka Oszmiańska i Magda Kozioł z klasy II e, pod opieką p. Iwony Waszczuk, reprezentowało naszą szkołę na 10. Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy sesji posługiwali się językiem angielskim. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 98

99 XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
6 września 2013 r. odbył się XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, na którym III LO im. K.K. Baczyńskiego reprezentowali uczniowie: Aleksandra Ostaszewska, kl. III h, Michał Bobek, kl. III b i Magdalena Kondracka, kl. III a pod opieką p. Katarzyny Maciejuk. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 99

100 74. rocznica sowieckiej agresji na Polskę
17 września 2013 r. w 74. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku. III LO reprezentowali uczniowie: Magdalena Kondracka z kl. III a, Michał Bobek z kl. III b i Aleksandra Ostaszewska z kl. III h wraz z opiekunem p. Małgorzatą Tomaszewską. Poczet sztandarowy III LO: Magdalena Kondracka, Michał Bobek, Aleksandra Ostaszewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 100

101 Wykłady, spotkania, warsztaty
Karolina Sętorek z kl. II h i Tomasz Baszeń z kl. I a podczas Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznych 14 listopada 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku pod opieką p. M. Tomaszewskiej zaprezentowali Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos Grzegorza Tomczaka. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 101

102 Wykłady, spotkania, warsztaty
25 października 2013 r. uczniowie klasy 0 g wzięli udział w konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku „Obraz Hiszpanii/krajów hispanojęzycznych w innych kulturach”. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 102

103 Wykłady, spotkania, warsztaty
27 listopada 2013 r. klasa 0 g uczestniczyła w wykładzie prof. Wojciecha Burszty Logika liberalizmu. Życie wahadłowe, który odbył się na Wydziale Filologicznym UwB III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 103

104 Wykłady, spotkania, warsztaty
W październiku 2013 r. uczniowie klasy 0 g brali udział w wykładach dla II i III roku filologii angielskiej i francuskiej, z hiszpańskim. pt. "Kultura i sztuka Hiszpanii" prowadzonych przez dr Annę Marię Karczewską. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 104

105 Wykłady, spotkania, warsztaty
3 grudnia 2013 r. uczniowie klasy II a i I b wraz z p. Katarzyną Maciejuk i p. Małgorzatą Tomaszewską mieli możliwość osobistego poznania autora licznych powieści fantasy, Andrzeja Pilipiuka. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 105

106 Wykłady, spotkania, warsztaty
4 listopada 2013 r. w SP Nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku odbyła się konferencja na temat: „Czynnie współczuj w cierpieniu”. Z ramienia szkoły w konferencji udział wzięli p. Beata Gołub, p. Małgorzata Tomaszewska oraz uczennica kl. III d Marta Szerakowska, która wygłosiła prelekcję o pracy w wolontariacie. Przypominamy, iż Marta jest laureatką XVIII edycji „Ośmiu wspaniałych”. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 106

107 Wykłady, spotkania, warsztaty
r. w IV LO w Białymstoku odbyła się debata „Kultura w wierze zakorzeniona” zorganizowana przez Klub Inteligencji Katolickiej oraz IV LO. Naszą szkołę reprezentowała pod opieką p. H. Maksiewicz grupa następujących uczniów: z kl. I a – T. Baszeń, M. Olszański, J.Tyborowska, J. Borys, M. Ładny; z kl. II e – E. Przytuła, E. Czarniecka, K. Zajączkowska; z kl. III d – M. Szerakowska, M. Ruminowicz; z kl. III g – P. Gwardiak. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 107

108 Wykłady, spotkania, warsztaty
6 grudnia 2013 r. uczniowie klasy 0g pod opieką p. M. Tomaszewskiej uczestniczyli w spotkaniu dyskusyjnym pt.: ”Ani katolik, ani Polak, ani nikt inny, nie mogą mieć w państwie większych praw, niż ma człowiek” w ramach VIII Dni Tischnerowskich, które w tym roku przebiegały pod hasłem: ”Świat zmienił się na lepsze”. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 108

109 Wykłady, spotkania, warsztaty
W dn r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Białostockiej Akademii Jazdy EGZAMINATOR p. Marcina Mocarskiego. Zorganizowane w tym czasie zajęcia teoretyczne i praktyczne z symulatorem dachowania, przedstawiły nam znaczenie zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 109

110 2. miejsce wśród białostockich liceów
III LO „ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2014” Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku zajęło: 2. miejsce wśród białostockich liceów 3. miejsce w województwie podlaskim 75. miejsce w Polsce III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 110

111 Ranking obejmował ok. 15 000 najlepszych szkół w Polsce.
III LO „ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2014” Ranking obejmował ok najlepszych szkół w Polsce. Na wynik w Ogólnopolskim Rankingu składają się wyniki:  w Rankingu Szkół Olimpijskich: III LO zajęło 48. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym: III LO zajęło 77. miejsce w Polsce III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 111

112 III LO „ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2014” sukcesy w olimpiadach 30%,
Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2014: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 112

113 III LO „ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2014” Dzięki tak wysokim wynikom III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku KOLEJNY RAZ  znalazło się wśród 100 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły”. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 113

114 Dziękujemy za uwagę Autorzy prezentacji: K. Ratasiewicz, K. Maciejuk
Dane do prezentacji: B. Bogojło, E. Bogusz-Durczak, K. Maciejuk, P. Półtorak, K. Ratasiewicz, M. Tomaszewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 114


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy III LO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google