Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy programowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy programowania"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy programowania
Temat 1: Podstawy programowania _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

2 Podstawowe pojęcia Program to zbiór poleceń zapisanych w określonym języku oprogramowania zgodnie z obowiązującymi w tym języku regułami. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

3 Podstawowe pojęcia Programowanie to proces tworzenia i testowania programu. Kod źródłowy programu jest napisany w języku programowania i z użyciem określonych reguł _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

4 Podstawowe pojęcia Język programowania musi posiadać ściśle zdefiniowane reguły syntaktyczne i semantyczne, które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

5 Podstawowe pojęcia Słowa kluczowe to zarezerwowane słowa, które w danym języku programowania mają ściśle określone znaczenie i mogą zostać użyte tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Słowa kluczowe to między innymi nazwy poleceń. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

6 Podstawowe pojęcia Kod źródłowy to ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w języku programowania. Opisuje operacje, jakie powinien wykonać komputer. Kod źródłowy programu jest zapisywany w postaci tekstu. Kod ten jest przetwarzany za pomocą kompilatora na kod maszynowy lub kod pośredni. Możliwe jest również wykonywanie tekstu kodu źródłowego w locie za pomocą programu zwanego interpreterem. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

7 Podstawowe pojęcia Translator to program służący do tłumaczenia programu zapisanego w języku programowania z postaci źródłowej do postaci wynikowej. Translatory dzielimy na kompilatory tłumaczące programy zapisane w językach wysokiego poziomu oraz asemblery tłumaczące programy zapisane w językach symbolicznych. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

8 Podstawowe pojęcia Kompilator to program służący do tłumaczenia kodu napisanego w języku źródłowym na odpowiadający mu kod w języku wynikowym. Najczęściej jest to program do tłumaczenia kodu źródłowego napisanego w wybranym języku programowania na kod maszynowy. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

9 Podstawowe pojęcia Interpreter to program analizujący kod źródłowy instrukcja po instrukcji i każdy przeanalizowany fragment kodu wykonuje na bieżąco. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

10 Podstawowe pojęcia Moduł to wydzielony fragment programu komputerowego. Podzielenie dużych programów na moduły ułatwia pracę z programem, szczególnie, gdy każdą część programu opracowuje inny programista. Każdy moduł jest kompilowany osobno. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

11 Podstawowe pojęcia Linker (konsolidator) to narzędzie służące do łączenia przekompilowanych modułów w jeden plik wykonywalny. Odpowiada on za poprawne połączenie modułów ze sobą. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

12 Podstawowe pojęcia Konsolidacja to proces polegający na połączeniu skompilowanych modułów i utworzeniu pliku wynikowego. Podczas konsolidacji do pliku wynikowego mogą być dołączone biblioteki i inne informacje, dotyczące np. formatu pliku wykonywalnego. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

13 Podstawowe pojęcia Aplikacja to program użytkowy, wykonujący konkretne zadania i oferujący interfejs użytkownika. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

14 Podstawowe pojęcia Aplikacja internetowa to program komputerowy, pracujący na serwerze komunikujący się z użytkownikiem poprzez sieć komputerową z użyciem przeglądarki komputerowej. Aplikacja internetowa może również działać offline, zbiera wtedy informacje na dysku i wysyła je kiedy jest możliwy dostęp do sieci. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

15 Podstawowe pojęcia Aplet to niewielki program komputerowy, którego wykonanie jest możliwe tylko z poziomu innej aplikacji. Najczęściej są pisane w Java, lub jako komponenty Active-X. _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]

16 Dziękuję bardzo! _________________________________________________________________________________________________________________ [ Przedmiot: Aplikacje Internetowe | Opracowanie: Marek Kwiatkowski | 2015 ]


Pobierz ppt "Podstawy programowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google