Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł www.rehau.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł www.rehau.pl."— Zapis prezentacji:

1 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł

2 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo - wymierne korzyści w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła!

3 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł System GWC firmy REHAU

4 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Ocieplenie zasysanego zimnego powietrza poprzez „ciepło ziemi” (ponad 0°C w przypadku mrozu) Zastosowanie GWC pozwala na wyeliminowanie nadmiernej wilgoci przy wtórnym odzysku energii Energooszczędność ogrzewania domu w połączeniu z wtórnym jej wykorzystaniem (Rekuperacja) Kontrolowana wentylacja z gruntowym wymiennikiem ciepła Zima

5 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Częste zjawisko przegrzania domu poprzez dużą powierzchnię okien (konieczność zacieniania) Chłodzenie domu poprzez „zimno ziemi” Możliwość zrezygnowania z tradycyjnej klimatyzacji (energia) Możliwość zapewnienia przyjemnego chłodu Uwaga! Zjawisko skraplania się kondensatu ! Kontrolowana wentylacja z gruntowym wymiennikiem ciepła Lato

6 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł AWADUKT Thermo – odpływ kondensatu Odpływ do studni kondensacyjnej w gruncie Odpływ poprzez syfon kulowy Obliczenie ilości kondensatu: -150 m³ powietrza na h x 24h = m³ -Redukcja temperatury 28°C - 16 °C = 12 °C -Dzienna objętość kondensatu: poprzez diagram Molliera -około 0,1-0,2 l/h w sezonie letnim

7 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Wymagania dotyczące gruntowych wymienników ciepła Gładka ścianka wewnętrzna Odporność na przemieszczane (tworzenie się syfonów zastojowych) Odporność na płukanie Szczelność na zewnętrze zagrożenia (wrastanie korzeni, wilgoć, woda gruntowa) System kształtek i studni kondensacyjnych Szczelność przed skażonym powietrzem ziemnym (RADON) Optymalna przepuszczalność cieplna

8 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł RADON - Dlaczego władza utajnia skażenie wody? Wysłany przez: J&J Kurowscy dniaNied, 21 Wrzesień :41:29 |(837Otwarć)J&J Kurowscy "Pół miliona osób z Kotliny Jeleniogórskiej codziennie wdycha promieniotwórczy radon. Lokalne władze utajniają dane, twierdząc, że wszystko jest pod kontrolą" (J.Krupa) - możemy przeczytać w "Kulisach" nr 37/2003, z dnia 12 września 2003, w artykule autorstwa Joanny Krupy pt.: "Władza utajnia skażenie". Szczelność przed skażonym powietrzem ziemnym (RADON) zapewnia system łączenia typu Safety Lock rur AWADUKT Thermo

9 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł PP- oferuje bardzo dobrą przenikalność cieplną przy wysokiej sztywności Poprzez zastosowanie dodatkowych pigmentów uzyskano efekt podwyższenia przepuszczalności cieplnej Optymalna wymiana temperatury między warstwą gruntu a przepływającym powietrzem Wybór materiału do gruntowego wymiennika ciepła

10 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Uwaga! Nie stosować rur z warstwą spienioną. Warstwa ta zapobiega wymianie ciepła! Wybór materiału do gruntowego wymiennika ciepła

11 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Wewnętrzna warstwa antybakteryjna Coextruzja z wewnętrzną warstwą antybakteryjną Zahamowanie procesu wzrostu bakterii (Bakterie / Grzyby / Pleść / Algi) Podwyższona higiena wentylacji! Ulepszenie przenikalności cieplnej poprzez zastosowanie zmodyfikowanych materiałów Podwyższenie sprawności systemu przy zachowanej wysokiej sztywności Rozwiązanie objęte patentem europejskim

12 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Warstwa antybakteryjna zapobiega tworzeniu się osadów na powłoce wewnętrznej rury Znacząca redukcja liczby szczepów bakterii: Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Bacillus subtilis Aspergillus niger Candida albicans Escherichia coli Standardowe PP AWADUKT Thermo Wewnętrzna warstwa antybakteryjna

13 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Liczba bakterii Wewnętrzna warstwa antybakteryjna

14 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Działanie antybakteryjnej warstwy wewnętrznej potwierdzone przez niezależne Instytuty: Państwowy Zakład Higieny PZH w Warszawie Instytut FRESENIUS - Niemcy

15 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Dom jednorodzinny: Przepływ powietrza \ około m³ / h Średnice (DN160) / DN200 Ułożenie sieci przewodów (Tichelmann lub Meander) Alternatywa: Przewód pierścieniowy wkoło budynku w granicach działki Dobór GWC AWADUKT Thermo dla budynków jednorodzinnych DOM CzerpniaPrzewód

16 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Głębokość układania od 1,5 m do 2 m Spadek od 2 % w kierunku syfonu lub studzienki kondensacyjnej Około 40 m przewodu dla średniej wielkości domu Możliwy przepływ powietrza do < 2 m/s (3m/s) Minimalna odległość przewodów od budowli min. 1 m Wytyczne projektowe przy GWC dla domów jednorodzinnych Przepływ powietrza m 3 /h Długość instalacji w m DN 200

17 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Symulacje wymiany powietrza w gruntowym wymienniku ciepła Z punktu widzenia termodynamiki (współczynnik przenikania ciepła) przepływy turbulentne powstają przy 2,5 m/s) Należy zwrócić uwagę na straty Czas przebywania powietrza w wymienniku Przepływ powietrza w wymienniku w granicach m³/h Kriterium doboru średnic np.: Głębokość zamarzania

18 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Dobór GWC AWADUKT Thermo dla budynków wielkokubaturowych Średnice rurociągów DN 200 DN 1200 Segment 1 - Budynki mieszkalne Segment 2 - Biurowce, Szkoły, Hale przemysłowe Układ rozdzielaczowy Tichelmanna Kolektory rozdzielcze AWADUKT THERMO do DN 500 lub RAUVIA PE do DN 1200 do DN 500

19 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Przykładowe instalacje w formie Tichelmanna

20 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Nowoczesna technika łączenia rur AWADUKT Thermo BY UNIKNĄĆ…

21 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Pierścień dociska uszczelkę Nowoczesna technika łączenia rur AWADUKT Thermo

22 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Rury dostarczane z zaślepkami i nalepką AWADUKT THERMO Zaślepki zapewniają czystość Program dostawy z standardową czerpnią i odpływem do kanalizacji wew. Nowy program dostaw AWADUKT THERMO

23 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Czerpnia powietrza z filtrem powietrznym w średnicach DN Odbiór kondensatu poprzez sieć kanalizacji wewnętrznej lub studzienkę kondensacyjną Przejścia szczelne przez ścianę Dodatkowe elementy systemu

24 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Program obliczeniowy Instytutu Domów Pasywnych Program oparty na sprawdzonych wzorcach obliczeniowych Wielowariantowa interpretacja obliczeń Obliczenia GWC w wielu wariantach ułożenia Jedyny w Polsce program do doboru GWC! Kryterium doboru: nieprzemarzalność przy urządzeniach do rekuperacji (odzysku ciepła) Wymiarowanie GWC AWADUKT THERMO

25 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Bazujący na programie do doboru instalacji GWC według wytycznych niemieckiego instytutu Pasivhaus Polska wersja od 11/2005 Obliczenia GWC w wielu wariantach ułożenia Jedyny w Polsce program do doboru GWC! Program komputerowy GWC

26 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł REHAU W PIERWSZYM CERTYFIKOWANYM DOMU PASYWNYM Gruntowy wymiennik ciepła w Smolcu koło Wrocławia Zapotrzebowanie na ciepło = 13,5 kWh/m2 na rok

27 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Nasze referencje - GWC jednorurowe pierścieniowe Instalacja gruntowego wymiennika ciepła w Goczałkowicach

28 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Nasze referencje - GWC jednorurowe pierścieniowe - Dom o powierzchni 200m 2 pod Warszawą

29 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC w układzie – wewnątrz budynku Poznań – Arch.Rosolski

30 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC w układzie Tichelmana DN 200 w Krakowie

31 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC w układzie Tichelmana DN 200 w Poznaniu

32 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC w układzie Tichelmanna w Mikołowie

33 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC SEGU o wydajności Q = 8000 m3/h w SOSNOWCU

34 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł AUTORYZOWANY PARTNER REHAU Firma WWW. REKUPERATORY.PL Centrala: Szymanów pod Wroc ł awiem ul. Lotnicza 90 tel fax Oddzia ł w Warszawie: ul. Ś rodkowa Raszyn-Rybie tel Oddzia ł w Poznaniu: ul. Dziadosza ń ska 10 (brama A, pierwszy budynek po lewej) Pozna ń tel./fax tel Oddzia ł w Krakowie: ul. Marcika 29 Kraków tel fax

35 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC W OBIEKCIE WIELKOKUBATUROWYM NA PRZYKŁADZIE SUPERMARKETU FIRMY TESCO W ZDZIESZOWICACH KOŁO OPOLA OPRACOWAŁ : Marcin Motylski CT VSU posen 8411

36 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Pierwszy projekt pilotażowy - ZDZIESZOWICE W tym obiekcie o powierzchni 1000 m 2 po raz pierwszy w Polsce zdecydowano się na zastosowanie alternatywnych źródeł energii w celu zredukowania zużycia gazu, prądu i wody. W supermarkecie w Zdzieszowicach Postanowiono zastosować następujące rozwiązania: - 18 szt.Fotoelektrycznych paneli słoneczne - 4 szt. Turbin wiatrowych wytwarzających prąd, -REHAU GWC AWADUKT THERMO – w rozwiązaniu pod budynkiem gdzie zachodzi wstępne podgrzanie powietrza w ziemie i schłodzenie powietrza w lecie. Jest to powietrze świeże zużywane do wentylacji hali sprzedaży supermarketu.

37 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł SCHEMAT INSTALACJI GWC AWADUKT THERMO W SUPERMARKECIE TESCO ZDZIESZOWICE AWADUKT THERMO DN szt. o długości x L = 35m W sumie 700 m wymiennika DN 200 Kolektory rozdzielcze AWADUKT THERMO DN 500 prefabrykowane z dospawanymi odejściami DN 200

38 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł TRYB PRACY ZIMOWY Temperatura Zewnętrzna - 15 °CZapotrzebowanie na ciepło kWh Temperatura Gruntu + 8 °COdzysk ciepła z gruntu dzięki GWC kWh Temperatura na wyjściu z GWC + 2 °C

39 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł TRYB PRACY LETNI Temperatura Zewnętrzna + 30 °C Temperatura Gruntu + 8 °COdzysk chłodu z gruntu dzięki GWC kWh Temperatura na wyjściu z GWC + 16 °C

40 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Dane instalacji GWC - Natężenie przepływu2 700 m³/h - AWADUKT THERMO DN mb - Kolektor rozdzielczy DN mb - Ilość nitek pojedynczych DN szt. - Koszt instalacji 26 TEUR - Czas amortyzacji około 7 Lat ( źródło ciepła gaz / źródło chłodu prąd) - Zysk energetyczny (chłód+grzanie) kWh Praktyczna / Zmierzona oszczędność energii cieplnej w sezonie grzewczym produkowanej przez piec gazowy wynosi około 5 TPLN miesięcznie.

41 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Panele fotowoltyczne - 18 szt. Paneli fotowoltyczncych obejmujacych około 5% powierzchni dachu - Instalacja produkuje około 5000 kWh / Rok Turbiny wiatrowe - 4 turbiny witrowe - Instalacja produkuje około kWh / Rok Sumarycznie będzie produkowane rocznie około kWh prądu. Całościowe zapotrzebowanie na prąd w budynku wynosi kWh / rok Dzięki rozwiązaniom alternatywnym będzie zaoszczędzone około 30% całkowitego zużycia energii.

42 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł GWC AWADUKT THERMO TESCO ZDZIESZOWICE – ZDJĘCIA Z BUDOWY

43 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł PROJEKT BADAWCZY TESCO ZDZIESZOWICE: W projekcie uczestniczą : POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD OGRZEWNICTWA, KLIMATYZACJI I OCHRONY POIWETRZA TESCO - DZIAŁ INŻYNIERSKI REHAU DZIAŁ TECHNICZNY SIECI ZEWNĘTRZNE Projekt przewiduje opomiarowanie wymiennika w cyklu rocznym w celu sprawdzenia jego rzeczywistej wydajności i dopracowania możliwości lepszego wykorzystania instalacji w przyszłości.

44 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł PROJEKT BADAWCZY TESCO ZDZIESZOWICE: W ramach projektu przeprowadzane są pomiary instalacji GWC w cyklu ciągłym co 5 min przez 24 h. Opomiarowane zostały : 1.Temperatura zewnętrzna powietrza 2.Temperatura wylotowa z GWC 3.Temperatura wlotowa do GWC 4.Wilgotność powietrza przed GWC 5.Wilgotność powietrza za GWC 6.Prędkość przepływu powietrza w kanale 7.Temperatura w hali sprzedaży Star projektu: Marzec 2007 Zakończenie projektu: Kwiecień 2008 Raport końcowy Politechniki Poznańskiej

45 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł Miejsce montażu czujnika prędkości powietrza [3] temeperatury wylotowej z GWC z pomiarem wilgotności powietrza [3,5] Miejsce pomiaru temperatury wlotowej do GWC i wilgotności powietrza [2,3]

46 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł AWADUKT THERMO W BUDYNKACH WIELKOKUBATUROWYCH – WNIOSKI: Zastosowanie GWC AWADUKT THERMO daje możliwość redukcji kosztów energii cieplnej do 30 % w obiektach użyteczności publicznej Dzięki zastosowanie GWC AWADUKT THERMO istnieje możliwość zmniejszenia wielkości dobieranych central wentylacyjnych GWC AWADUKT THERMO zapobiega nagłym skokom temperatury zewnętrznej pozwalając na utrzymanie stałej wartości temperatury powietrza nawiewanego do budynku Przy szybkich zmianach temperatury powietrza zewnętrznego GWC utrzymuje stałe temperaturę na wylocie z instalacji ΔT = 15 Jest wartością potwierdzoną w sposób badawczy!

47 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł


Pobierz ppt "GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA AWADUKT THERMO Budownictwo Motoryzacja Przemysł www.rehau.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google