Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo - wymierne korzyści w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo - wymierne korzyści w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła!"— Zapis prezentacji:

1

2 Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo - wymierne korzyści w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła!

3 System GWC firmy REHAU

4 Zima Kontrolowana wentylacja z gruntowym wymiennikiem ciepła
Ocieplenie zasysanego zimnego powietrza poprzez „ciepło ziemi” (ponad 0°C w przypadku mrozu) Zastosowanie GWC pozwala na wyeliminowanie nadmiernej wilgoci przy wtórnym odzysku energii Energooszczędność ogrzewania domu w połączeniu z wtórnym jej wykorzystaniem (Rekuperacja)

5 Lato Kontrolowana wentylacja z gruntowym wymiennikiem ciepła
Częste zjawisko przegrzania domu poprzez dużą powierzchnię okien (konieczność zacieniania) Chłodzenie domu poprzez „zimno ziemi” Możliwość zrezygnowania z tradycyjnej klimatyzacji (energia) Możliwość zapewnienia przyjemnego chłodu Uwaga! Zjawisko skraplania się kondensatu !

6 AWADUKT Thermo – odpływ kondensatu
Odpływ do studni kondensacyjnej w gruncie Odpływ poprzez syfon kulowy Obliczenie ilości kondensatu: -150 m³ powietrza na h x 24h = m³ -Redukcja temperatury 28°C - 16 °C = 12 °C -Dzienna objętość kondensatu: poprzez diagram Molliera -około 0,1-0,2 l/h w sezonie letnim

7 Wymagania dotyczące gruntowych wymienników ciepła
Gładka ścianka wewnętrzna Odporność na przemieszczane (tworzenie się syfonów zastojowych) Odporność na płukanie Szczelność na zewnętrze zagrożenia (wrastanie korzeni, wilgoć, woda gruntowa) System kształtek i studni kondensacyjnych Szczelność przed skażonym powietrzem ziemnym (RADON) Optymalna przepuszczalność cieplna

8 RADON - Dlaczego władza utajnia skażenie wody?
Wysłany przez: J&J Kurowscy dniaNied, 21 Wrzesień :41:29 |(837Otwarć) "Pół miliona osób z Kotliny Jeleniogórskiej codziennie wdycha promieniotwórczy radon. Lokalne władze utajniają dane, twierdząc, że wszystko jest pod kontrolą" (J.Krupa) - możemy przeczytać w "Kulisach" nr 37/2003, z dnia 12 września 2003, w artykule autorstwa Joanny Krupy pt.: "Władza utajnia skażenie". Szczelność przed skażonym powietrzem ziemnym (RADON) zapewnia system łączenia typu Safety Lock rur AWADUKT Thermo

9 Wybór materiału do gruntowego wymiennika ciepła
PP- oferuje bardzo dobrą przenikalność cieplną przy wysokiej sztywności Poprzez zastosowanie dodatkowych pigmentów uzyskano efekt podwyższenia przepuszczalności cieplnej Optymalna wymiana temperatury między warstwą gruntu a przepływającym powietrzem

10 Wybór materiału do gruntowego wymiennika ciepła
Uwaga! Nie stosować rur z warstwą spienioną. Warstwa ta zapobiega wymianie ciepła!

11 Wewnętrzna warstwa antybakteryjna
Coextruzja z wewnętrzną warstwą antybakteryjną Zahamowanie procesu wzrostu bakterii (Bakterie / Grzyby / Pleść / Algi) Podwyższona higiena wentylacji! Ulepszenie przenikalności cieplnej poprzez zastosowanie zmodyfikowanych materiałów Podwyższenie sprawności systemu przy zachowanej wysokiej sztywności Rozwiązanie objęte patentem europejskim

12 AWADUKT Thermo Standardowe PP Wewnętrzna warstwa antybakteryjna
Warstwa antybakteryjna zapobiega tworzeniu się osadów na powłoce wewnętrznej rury Znacząca redukcja liczby szczepów bakterii: Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Bacillus subtilis Aspergillus niger Candida albicans Escherichia coli Standardowe PP

13 Wewnętrzna warstwa antybakteryjna
Liczba bakterii

14 Działanie antybakteryjnej warstwy wewnętrznej potwierdzone przez niezależne Instytuty:
Państwowy Zakład Higieny PZH w Warszawie Instytut FRESENIUS - Niemcy

15 Dobór GWC AWADUKT Thermo dla budynków jednorodzinnych
DOM Dom jednorodzinny: Przepływ powietrza \ około m³ / h Średnice (DN160) / DN200 Ułożenie sieci przewodów (Tichelmann lub Meander) Alternatywa: Przewód pierścieniowy wkoło budynku w granicach działki Czerpnia Przewód

16 Wytyczne projektowe przy GWC dla domów jednorodzinnych
Głębokość układania od 1,5 m do 2 m Spadek od 2 % w kierunku syfonu lub studzienki kondensacyjnej Około 40 m przewodu dla średniej wielkości domu Możliwy przepływ powietrza do < 2 m/s (3m/s) Minimalna odległość przewodów od budowli min. 1 m Długość instalacji w m DN 200 Przepływ powietrza m3/h

17 Symulacje wymiany powietrza w gruntowym wymienniku ciepła
Z punktu widzenia termodynamiki (współczynnik przenikania ciepła) przepływy turbulentne powstają przy 2,5 m/s) Należy zwrócić uwagę na straty Czas przebywania powietrza w wymienniku Przepływ powietrza w wymienniku w granicach m³/h Kriterium doboru średnic np.: Głębokość zamarzania

18 do DN 500 Dobór GWC AWADUKT Thermo dla budynków wielkokubaturowych
Średnice rurociągów DN 200 DN 1200 Segment 1 - Budynki mieszkalne Segment 2 - Biurowce , Szkoły , Hale przemysłowe Układ rozdzielaczowy Tichelmanna Kolektory rozdzielcze AWADUKT THERMO do DN 500 lub RAUVIA PE do DN 1200

19 Przykładowe instalacje w formie Tichelmanna

20 Nowoczesna technika łączenia rur AWADUKT Thermo
BY UNIKNĄĆ…

21 Pierścień dociska uszczelkę
Nowoczesna technika łączenia rur AWADUKT Thermo Pierścień dociska uszczelkę

22 Nowy program dostaw AWADUKT THERMO
Rury dostarczane z zaślepkami i nalepką AWADUKT THERMO Program dostawy z standardową czerpnią i odpływem do kanalizacji wew. Zaślepki zapewniają czystość

23 Dodatkowe elementy systemu
Czerpnia powietrza z filtrem powietrznym w średnicach DN Odbiór kondensatu poprzez sieć kanalizacji wewnętrznej lub studzienkę kondensacyjną Przejścia szczelne przez ścianę

24 nieprzemarzalność przy urządzeniach do rekuperacji (odzysku ciepła)
Wymiarowanie GWC AWADUKT THERMO Program obliczeniowy Instytutu Domów Pasywnych Program oparty na sprawdzonych wzorcach obliczeniowych Wielowariantowa interpretacja obliczeń Obliczenia GWC w wielu wariantach ułożenia Jedyny w Polsce program do doboru GWC! Kryterium doboru: nieprzemarzalność przy urządzeniach do rekuperacji (odzysku ciepła)

25 Program komputerowy GWC
Bazujący na programie do doboru instalacji GWC według wytycznych niemieckiego instytutu Pasivhaus Polska wersja od 11/2005 Obliczenia GWC w wielu wariantach ułożenia Jedyny w Polsce program do doboru GWC!

26 REHAU W PIERWSZYM CERTYFIKOWANYM DOMU PASYWNYM
Zapotrzebowanie na ciepło = 13,5 kWh/m2 na rok Gruntowy wymiennik ciepła w Smolcu koło Wrocławia

27 Nasze referencje - GWC jednorurowe pierścieniowe
Instalacja gruntowego wymiennika ciepła w Goczałkowicach

28 Nasze referencje - GWC jednorurowe pierścieniowe - Dom o powierzchni 200m2 pod Warszawą

29 GWC w układzie – wewnątrz budynku Poznań – Arch.Rosolski

30 GWC w układzie Tichelmana DN 200 w Krakowie

31 GWC w układzie Tichelmana DN 200 w Poznaniu

32 GWC w układzie Tichelmanna w Mikołowie

33 GWC SEGU o wydajności Q = 8000 m3/h w SOSNOWCU

34 AUTORYZOWANY PARTNER REHAU Firma WWW. REKUPERATORY
AUTORYZOWANY PARTNER REHAU Firma WWW. REKUPERATORY.PL Centrala: Szymanów pod Wrocławiem ul. Lotnicza 90 tel fax Oddział w Warszawie: ul. Środkowa Raszyn-Rybie tel Oddział w Poznaniu: ul. Dziadoszańska 10 (brama A, pierwszy budynek po lewej) Poznań tel./fax tel Oddział w Krakowie: ul. Marcika 29 Kraków tel fax

35 GWC W OBIEKCIE WIELKOKUBATUROWYM NA PRZYKŁADZIE
SUPERMARKETU FIRMY TESCO W ZDZIESZOWICACH KOŁO OPOLA OPRACOWAŁ : Marcin Motylski CT VSU posen 8411

36 Pierwszy projekt pilotażowy - ZDZIESZOWICE
W tym obiekcie o powierzchni 1000 m2 po raz pierwszy w Polsce zdecydowano się na zastosowanie alternatywnych źródeł energii w celu zredukowania zużycia gazu , prądu i wody. W supermarkecie w Zdzieszowicach Postanowiono zastosować następujące rozwiązania: 18 szt.Fotoelektrycznych paneli słoneczne 4 szt. Turbin wiatrowych wytwarzających prąd, - REHAU GWC AWADUKT THERMO – w rozwiązaniu pod budynkiem gdzie zachodzi wstępne podgrzanie powietrza w ziemie i schłodzenie powietrza w lecie. Jest to powietrze świeże zużywane do wentylacji hali sprzedaży supermarketu.

37 SCHEMAT INSTALACJI GWC AWADUKT THERMO W SUPERMARKECIE TESCO ZDZIESZOWICE
AWADUKT THERMO DN 200 20 szt. o długości x L = 35m W sumie 700 m wymiennika DN 200 Kolektory rozdzielcze AWADUKT THERMO DN 500 prefabrykowane z dospawanymi odejściami DN 200

38 TRYB PRACY ZIMOWY Temperatura Zewnętrzna °C Zapotrzebowanie na ciepło kWh Temperatura Gruntu °C Odzysk ciepła z gruntu dzięki GWC kWh Temperatura na wyjściu z GWC °C

39 TRYB PRACY LETNI Temperatura Zewnętrzna °C Temperatura Gruntu °C Odzysk chłodu z gruntu dzięki GWC kWh Temperatura na wyjściu z GWC °C

40 Dane instalacji GWC Natężenie przepływu m³/h - AWADUKT THERMO DN mb - Kolektor rozdzielczy DN mb Ilość nitek pojedynczych DN szt. Koszt instalacji TEUR Czas amortyzacji około 7 Lat ( źródło ciepła gaz / źródło chłodu prąd) Zysk energetyczny (chłód+grzanie) kWh Praktyczna / Zmierzona oszczędność energii cieplnej w sezonie grzewczym produkowanej przez piec gazowy wynosi około 5 TPLN miesięcznie.

41 Panele fotowoltyczne 18 szt. Paneli fotowoltyczncych obejmujacych około 5% powierzchni dachu Instalacja produkuje około 5000 kWh / Rok Turbiny wiatrowe - 4 turbiny witrowe - Instalacja produkuje około kWh / Rok Sumarycznie będzie produkowane rocznie około kWh prądu. Całościowe zapotrzebowanie na prąd w budynku wynosi kWh / rok Dzięki rozwiązaniom alternatywnym będzie zaoszczędzone około 30% całkowitego zużycia energii.

42 GWC AWADUKT THERMO TESCO ZDZIESZOWICE – ZDJĘCIA Z BUDOWY 09.2006

43 PROJEKT BADAWCZY TESCO ZDZIESZOWICE:
W projekcie uczestniczą : POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD OGRZEWNICTWA, KLIMATYZACJI I OCHRONY POIWETRZA TESCO - DZIAŁ INŻYNIERSKI REHAU DZIAŁ TECHNICZNY SIECI ZEWNĘTRZNE Projekt przewiduje opomiarowanie wymiennika w cyklu rocznym w celu sprawdzenia jego rzeczywistej wydajności i dopracowania możliwości lepszego wykorzystania instalacji w przyszłości.

44 7 3 5 1 4 2 6 PROJEKT BADAWCZY TESCO ZDZIESZOWICE:
W ramach projektu przeprowadzane są pomiary instalacji GWC w cyklu ciągłym co 5 min przez 24 h. Opomiarowane zostały : Temperatura zewnętrzna powietrza Temperatura wylotowa z GWC Temperatura wlotowa do GWC Wilgotność powietrza przed GWC Wilgotność powietrza za GWC Prędkość przepływu powietrza w kanale Temperatura w hali sprzedaży Star projektu: Marzec 2007 Zakończenie projektu: Kwiecień 2008 Raport końcowy Politechniki Poznańskiej 3 7 5 1 4 2 6

45 Miejsce montażu czujnika prędkości powietrza [3] temeperatury wylotowej z GWC z pomiarem wilgotności powietrza [3,5] Miejsce pomiaru temperatury wlotowej do GWC i wilgotności powietrza [2,3]

46 AWADUKT THERMO W BUDYNKACH WIELKOKUBATUROWYCH – WNIOSKI:
Zastosowanie GWC AWADUKT THERMO daje możliwość redukcji kosztów energii cieplnej do 30 % w obiektach użyteczności publicznej Dzięki zastosowanie GWC AWADUKT THERMO istnieje możliwość zmniejszenia wielkości dobieranych central wentylacyjnych GWC AWADUKT THERMO zapobiega nagłym skokom temperatury zewnętrznej pozwalając na utrzymanie stałej wartości temperatury powietrza nawiewanego do budynku Przy szybkich zmianach temperatury powietrza zewnętrznego GWC utrzymuje stałe temperaturę na wylocie z instalacji ΔT = 15 Jest wartością potwierdzoną w sposób badawczy!

47


Pobierz ppt "Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo - wymierne korzyści w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google