Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza stanowiska pracy i kompetencji komunikacyjnych menedżerów w XXI w. Małgorzata Spychała Politechnika Poznańska Poznań 08.02.2012 Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza stanowiska pracy i kompetencji komunikacyjnych menedżerów w XXI w. Małgorzata Spychała Politechnika Poznańska Poznań 08.02.2012 Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Analiza stanowiska pracy i kompetencji komunikacyjnych menedżerów w XXI w. Małgorzata Spychała Politechnika Poznańska Poznań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan spotkania O Opis stanowiska pracy O Zastosowanie analizy stanowiska pracy O Zadanie – metoda burzy mózgów O Kompetencje i predyspozycje menedżera O Istota kompetencji komunikacyjnych menedżera O Analiza kompetencji komunikacyjnych O Analiza badań kompetencji komunikacyjnych studentów na kierunkach kierowniczych Małgorzata Spychała2

3 Nie posiadalibyśmy się ze zdumienia, gdybyśmy zaczęli robić wszystko to, do czego jesteśmy zdolni Thomas Edison

4 Małgorzata Spychała4 Opis stanowiska pracy – to dokument organizacyjny zawierający informacje zadań, obowiązków, kompetencji, kwalifikacji i odpowiedzialności osoby zajmującej dane stanowisko. Istota opisu stanowiska pracy

5 Nazwa stanowiska Identyfikacja stanowiska w strukturze organizacyjnej Zakres oczekiwanej pracy na danym stanowisku / zadań, czynności/ Wymagane kwalifikacje formalne – niezbędne do prawidłowej realizacji pracy na tym stanowisku. Opis stanowiska pracy Identyfikacja profilu kompetencji wymaganych na stanowisku. Zasady oceny efektywności i oceny rozwoju pracownika na zajmowanym stanowisku pracy

6 OPIS STANOWISKA PRACY I. IdentyfikacjaII. Zakres zadań i czynności III. KwalifikacjeIV. KompetencjeV. Ocena Małgorzata Spychała6 Rys. 1. – Wz ó r opisu stanowiska pracy - gł ó wne obszary merytoryczne definiowania. Nowoczesny formularz opisu stanowiska pracy

7 Zastosowanie opisu stanowiska pracy O planowanie zatrudnienia, O rekrutacja i selekcja kandydatów, O adaptacja pracownika do stanowiska i kultury organizacyjnej, O rozwój i szkolenia, O ocena i weryfikacja pracy, O wynagrodzenia, O planowanie ścieżek kariery, O komunikacja organizacyjna i strukturalna. Małgorzata Spychała7

8 Ćwiczenie – metoda burzy mózgów O Proszę na kartce napisać jedno zadanie menedżera sektora komunalnego. O Następnie proszę podać kartkę osobie siedzącej z lewej strony, której zadaniem jest dopisanie kolejnego zadania menedżera. Małgorzata Spychała8

9 Kompetencje i predyspozycje menedżera Umiejętność nawiązywania kontaktów Kreatywność Odpowiedzialność i uczciwość Umiejętność prezentacji Asertywność Gotowość w podejmowaniu ryzyka Umiejętność wpływania na innych Wytrwałość w dążeniu do celu Zdolności organizacyjne Kompetencje komunikacyjne Negocjowanie

10 O Motywacja do kompetentnego komunikowania; O Posiadanie wiedzy o sytuacji, w której komunikujemy się; O Posiadanie umiejętności w rzeczywistym przekazywaniu wiadomośc i. Istota kompetencji komunikacyjnej Małgorzata Spychała10

11 Kompetencje komunikacyjne – aktywne słuchanie Komunikacja niewerbalna - okazanie zainteresowania dla wypowiedzi rozmówcy, - nie przerywanie rozmówcy, - utrzymywanie kontaktu wzrokowego, - otwarta postawa ciała, - zwrócenie się w stronę rozmówcy, - uśmiech, - potakiwanie głową na znak zrozumienia, -odpowiedni dystans, który preferuje nasz rozmówca, -odzwierciedlanie jego postawy i gestów.

12 Komunikacja werbalna O wyjaśnianie poprzez zadawanie pytań O parafraza, czyli omówienie wypowiedzi rozmówcy naszymi własnymi słowami O zachęty werbalne – wyrażenia typu: hm – hm, taak, proszę dalej, czy może mi Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? O dopytywanie się o szczegóły, O utrzymywanie tematu, który podjął rozmówca. Kompetencje komunikacyjne – aktywne słuchanie

13 Kompetencje i predyspozycje menedżera Umiejętność nawiązywania kontaktów Kreatywność Odpowiedzialność i uczciwość Umiejętność prezentacji Asertywność Gotowość w podejmowaniu ryzyka Umiejętność wpływania na innych Wytrwałość w dążeniu do celu Zdolności organizacyjne Kompetencje komunikacyjne Negocjowanie

14 Wystąpienia publiczne - umiejętne prezentowanie danych, - skutecznie posługiwanie się symbolami werbalnymi (słownictwo, składnia zdań, budowa wypowiedzi) oraz niewerbalnymi (płynność wypowiedzi, kontrolowanie głosu oraz koordynacja ruchów ciała) Analiza kompetencji społecznych

15 Wskaźniki behawioralne: - jasna i dostosowania do audytorium treść wypowiedzi; - unikanie błędów w wymowie; - przemawianie z głowy; - pewność siebie związana ze znajomością danego zagadnienia jak również znajomością swojej osobowości; - dostosowanie komunikacji niewerbalnej do wypowiadanych słów. Analiza kompetencji społecznych

16 O Poziom 1 – Brak kompetencji O Nie potrafi przemawiać, O Często stosuje przerwy, O Brak płynności wypowiedzi, O Często korzysta z notatek, O Brak pewności siebie, O Złe przygotowanie merytoryczne, O Brak dostosowania komunikacji werbalnej do gestów. Poziomy kompetencji społecznych 1 Małgorzata Spychała16

17 Poziom 2 – poziom podstawowy kompetencji O Potrafi prezentować z głowy, O Jest przygotowany merytorycznie, jednak w jego wypowiedziach brak pewności siebie, O Jest wyuczony na pamięć, O Nieliczne błędy w wymowie. 2 Małgorzata Spychała17 Analiza kompetencji społecznych

18 O Poziom 3 - kompetencja rozwinięta w pełni O Bardzo dobrze radzi sobie na podium, O Potrafi kontrolować siebie i audytorium, O Jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, O Posiada znajomość komunikacji niewerbalnej, która dostosowana jest to treści wypowiedzi 3 Małgorzata Spychała18 Analiza kompetencji społecznych

19 Wystąpienia publiczne Znajomość reguł interpersonalnych Umiejętność zadawania pytań Komunikacja niewerbalna Komunikacja werbalna Zapamiętywanie informacji Aktywne słuchanie wymagany poziom kompetencji komunikacyjnych na stanowisku rzeczywisty poziom kompetencji komunikacyjnych na stanowisku Luka kompetencyjna

20 O Okres badań: lata O Cel badania: zbadanie poziomu kompetencji komunikacyjnych studentów Politechniki Poznańskiej niezbędnych na stanowiskach kierowniczych. O Zadanie studentów: przygotowanie 10-minutowej prezentacji na temat wskazany przez prowadzącego. O Liczba studentów: 311 O Zakres: Analizie poddano komunikację niewerbalną oraz komunikację werbalną studentów oraz wykorzystanie środków audiowizualnych przez studentów. Małgorzata Spychała20 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

21 Komunikacja niewerbalna O Postawa ogólna: spięta czy swobodna? O Wzrok: skierowany na słuchaczy czy gdzie indziej? O Gesty: zbyt ubogie, dostateczne, nadmierne, adekwatne czy zaprzeczające komunikacji werbalnej? O Głos: siła głosu – słaba, właściwa czy nadmierna? O Tempo wypowiedzi: wolne, właściwe czy szybkie? O Akcentowanie: słabe czy właściwe? O Ton: monotonny, nieokreślony czy rozmaity? O Pauzy: krótkie, właściwe czy długie?

22 Język O Słownictwo: niewłaściwe czy właściwe? O Czy występowały słowa pasożyty? O Składnia: niepoprawna czy poprawna? O Budowa wypowiedzi O Wprowadzenie: złe, brak czy dobre? O Zakończenie: złe, brak czy dobre? Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

23 Małgorzata Spychała23 O Błędy dotyczące komunikacji niewerbalnej – -zbyt spięta postawa, -wzrok skierowany nie na słuchaczy, -gesty nieadekwatne do wypowiadanych słów, -za mało gestów lub nadmierne.

24 -problemy z postawą ciała -tylko 22% studentów była pewna siebie i swobodna, pozostali (78%) nie potrafili panować nad swoją postawą. -duże problemy z kontaktem wzrokowym. Aż 38% studentów nie potrafiło utrzymać kontaktu wzrokowego z audytoriom, co znacznie obniża ocenę wystąpienia. Postawa Małgorzata Spychała24 Postawa ogólnaSpięta78%Swobodna22% Wzrok skierowany na Słuchaczy62%Gdzie indziej38% GestyZbyt mało23%Dostateczne73%Nadmierne4% Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

25 Małgorzata Spychała25 O Błędy dotyczące głosu - słaba siła głosu, nadmierna siła głosu, - stłumiony lub bezdźwięczny głos, -zbyt wolne tempo wypowiedzi, zbyt szybkie tempo wypowiedzi, - niewłaściwe akcentowanie zdań, -monotonny ton wypowiedzi, -zbyt krótkie pauzy, zbyt długie przerwy między paragrafami, -za cichy głos Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

26 Badani mieli największe problemy z monotonnym tonem wypowiedzi (41%) oraz odpowiednim akcentowaniem (34%), co znacznie wpływa na odbiór prezentacji. Głos Małgorzata Spychała26 Siła głosuSłaba13%Właściwa82%Nadmierna5% Tempo wypowiedziWolne10%Właściwe79%Szybkie11% AkcentowanieSłaba34%Właściwa66% TonMonotonny41%Nieokreślony47%Rozmaity12% PauzyKrótkie4%Właściwe87%Długie9% Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

27 O błędy dotyczące języka – zająknięcia, powtórzenia, pominięcia, pomyłki językowe, zdania niedokończone, niewłaściwe słownictwo, niepoprawna składnia, wymowa niewyraźna, seplenienie, połykanie końcówek, dodawanie słów pasożytów (eee,yyyy,..); O używanie zwrotów "z nadmiarem" tj.: dwie równe połowy, autentyczny fakt; O nadużywanie zwrotów tj.: to znaczy, po prostu, właściwie, szczerze mówiąc, prawda; O błędy językowe tj: włanczać, wziąść, pięcet O rozpoczynanie zdań od słowa : a więc; O zakończenie zdaniem: to wszystko co miałem do powiedzenia; Małgorzata Spychała27 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

28 O Najczęstszym błędem prezentacji studentów PP jest używanie słów pasożytów (95%). O Studenci nie mieli problemów ze składnią wypowiedzi (93%), O Używali właściwego słownictwa (91%). O Brak płynności wypowiedzi poprzez częste pasożyty znacznie obniża kompetencje komunikacyjne przyszłego menedżera. Małgorzata Spychała28 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

29 SłownictwoNiewłaściwe9%Właściwe91% Słowa - pasożytyTak95%Nie5% składniaNiepoprawna7%Poprawna93% Małgorzata Spychała29 Język Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

30 Małgorzata Spychała30 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie O Niepoprawna budowy wypowiedzi -brak planu prezentacji, -złe wprowadzenie, -brak podsumowania i wniosków, -brak przedstawienia się.

31 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie Budowa wypowiedzi Podane błędy świadczą o braku profesjonalizmu podczas publicznych przemówień. Małgorzata Spychała31 WprowadzenieZłe, brak2%Dobre98% PlanBłędny, brak7%Jasny93% PodsumowanieBłędne, brak18%Dobre82% Przedstawienie sięBłędne, brak12%Dobre88%

32 Małgorzata Spychała32 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie niepoprawnie przygotowane folie – za małe litery (<12 pt), szeryfowe czcionki, stosowanie tekstu ciągłego, brak podpisania folii, brak numeracji, nieodpowiednie tło, brak kontrastu, nadmiar koloru, zbyt małe rysunki, tabele, wykresy.

33 Środki audiowizualne Wykorzystanie tych środków Małgorzata Spychała33 Tablice, przezrocza, wideotak98%Nie2% KomentowanieDobre98%Złe2% TablicDobre97%Złe3% RysunkówDobre95%Złe5% Dokumenty rozdawane Użyteczne98%Nieużyteczne2% LiteryZa małe, za duże 17%Dobre83% CzcionkaNieczytelna21%Czytelna79% Podpisanie foliiBrak11%Poprawne89% NumeracjaBrak18%Poprawna82% Tło slajduNiepoprawne7%Poprawne93% KontrastBrak6%Poprawny94% KolorNadmiar3%Poprawny97% Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

34 O Wykorzystywane pomoce: tablica zielona, rzutnik do folii, ekran do folii, rzutnik multimedialny, komputer i akcesoria. O Studenci stosowali bardzo małe czcionki (17%), mniejsze niż 12 pt, co znacznie obniża jakość oglądanego obrazu. O 21 % badanych zastosowało czcionkę szeryfową (np. Times New Roman), która jest nieczytelna w pewnych odległościach O Brak numeracji stron (18%) i podpisania slajdów (11%). Małgorzata Spychała34 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

35 O Posługiwanie się kolorem znacznie zwiększa zainteresowanie audytorium, jednak nadmiar kolorów lub mało kontrastowe kolory, utrudniają odbiór prezentacji. O Nadmiar tekstu na slajdzie (22%), zbyt wiele informacji (17%) czy powielanie tekstu do czytania (6%). O Prawidłowo przygotowane pomoce wizualne – przejrzyste, proste, które są z łatwością dostrzegane – pomagają słuchaczom w zrozumieniu i zapamiętaniu prezentacji. Małgorzata Spychała35

36 O Zadaniem studentów było przygotowanie prezentacji 10 minutowej, jednak tylko 28% studentów zmieściło się w ramach tego czasu (plus/minus 30sekund). O Brak konspektu, brak schematu organizacyjnego wystąpienia oraz brak ćwiczeń przed lustrem powodują, że studenci nie potrafią zarządzać sobą i czasem. Małgorzata Spychała36 Analiza kompetencji komunikacyjnych studentów kierunku Zarządzanie

37 Podsumowanie O Efektywne wystąpienie publiczne to nie tylko na treść wypowiedzi, lecz także jej kontekst – ton głosu, gesty, pozę ciała osoby mówiącej i odległość, w jakiej pozostaje rozmawiając z audytorium, patrzenie rozmówcy w oczy, wygląd zewnętrzny. O Znajomość braków kompetencyjnych z zakresu prezentacji i autoprezentacji pozwoli studentom na dobór odpowiednich szkoleń, treningów, które umożliwią zdobycie brakującej wiedzy i umiejętności. Małgorzata Spychała37

38 Podsumowanie O Umiejętność prezentacji w zawodzie menedżera jest nieunikniona, O Aby być dobrym mówcą, trzeba posiadać wiele różnych umiejętności, z umiejętnością opanowania stresu na czele. O Dobry mówca używa języka dostosowanego do odbiorcy. W przypadku menedżera język powinien być zatem na tyle prosty, żeby wszyscy pracownicy i klienci mieli szansę go zrozumieć, i zarazem na tyle specjalistyczny, żeby zachować precyzję wypowiedzi. O Menedżer powinien upewniać się, że wszyscy go dobrze rozumieją. Podstawą udanego wystąpienia publicznego jest wiara w siebie i zaufanie do własnych możliwości. Małgorzata Spychała38

39 Wiara w siebie to poczucie własnej wartości i świadomości osobistych możliwości i umiejętności.

40 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Spychała 40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Analiza stanowiska pracy i kompetencji komunikacyjnych menedżerów w XXI w. Małgorzata Spychała Politechnika Poznańska Poznań 08.02.2012 Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google