Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie polskiego modelu gospodarki społecznej. Prezentacja rezultatów projektu Budujemy nowy Lisków. Krzysztof Margol.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie polskiego modelu gospodarki społecznej. Prezentacja rezultatów projektu Budujemy nowy Lisków. Krzysztof Margol."— Zapis prezentacji:

1 Budowanie polskiego modelu gospodarki społecznej. Prezentacja rezultatów projektu Budujemy nowy Lisków. Krzysztof Margol

2 GENEZA – LISKÓW 1900 r. - sto lichych chałup, jedna murowana kryta słomą - droga pełna kałuż i błota - marne plony -deską ratunku wyjazdy na saksy na Prusy - zła sława wg. ks Wacława Bliźińskiego

3 LISKÓW- LATA ROZWOJU 1902 ORGANIZACJA Wzajemnego ubezpieczenia zboża i słomy na wypadek ognia 1904 WARSZTATY TKACKIE 1905 – KASA DROBNEGO KREDYTU 1906 KÓŁKO ROLNICZE – SIEDEM OCHRONEK – MAŁYCH POLSKICH SZKÓŁEK 1914 – POZIOM ANALFABETYZMU ZMNIEJSZYŁ SIĘ Z 87% DO 27%

4 LISKÓW – NOWE OBLICZE SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE SZKOŁA RZEMIESLNICZO –PRZEMYSŁOWA OŚRODEK ZDROWIA ŁAŹNIA I PRALNIA WŁASNA ELEKTROWNIA NOWE DROGI – STAŁE POŁĄCZENIE Z KALISZEM KLUB INTELIGENCJI ZWIĄZEK STRZELECKI

5 Partnerstwo: 42 partnerów – 39 lokalnych, 3 krajowych Administrator Fundacja Instytut Spraw Publicznych Partnerzy Stowarzyszenie Akademia Wspólnota Robocza Związków krajowi Rozwoju Filantropii w Polsce Organizacji Socjalnych WRZOS Partnerzy lokalni: powiat nidzicki powiat ełcki powiat lubelski powiat biłgorajski ziemski (woj. warmińsko-mazurskie) (woj. lubelskie) Wg. K.Hernik, P.Sobiesiak

6 Metoda działania: Cel strategiczny – lokalny rozwój gospodarczy Cel operacyjny - utworzenie przedsiębiorstw społecznych Wybór ściany wschodniej – przedsiębiorczość społeczna powinna być stymulatorem rozwoju regionów słabszych ekonomicznie Strategia Interwencji Partnerskiej – odgórne stymulowanie oddolnego rozwoju; Partnerstwa same podejmują decyzje co do formy prawnej, charakteru przedsiębiorstwa: (3 spółki z o.o.; 3 spółdzielnie socjalne; 1 organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą) Animacja lokalna – zakorzenianie przedsiębiorstw; podnoszenie potencjału społeczności lokalnych Wg.K.Hernik, P.Sobiesiak

7 Utworzenie przez PARTNERTSWA LOKALNE w oparciu o potencjał społeczności lokalnej przedsiębiorstw społecznych Przedsiębiorstwa realizują cele społeczne: - budują kapitał społeczny -stymulują ożywienie gospodarcze -służą rozwojowi społeczności lokalnej PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE ZAKORZENIONE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

8 PODSTAWOWE ZADANIA PARTNERSTWA Aktywizacja lokalnych instytucji i organizacji do podejmowania działań w zakresie ekonomii społecznej Przygotowanie osób ze środowisk marginalizowanych (głównie długotrwale bezrobotnych) w swoich powiatach do uczestnictwa w przedsiębiorstwie społecznym, Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie, Promowanie idei tworzenia przedsiębiorstw społecznych, Realizacja zadań wynikających z obowiązków wobec instytucji zarządzających EQUAL-em. w. K.Hernik, P.sobiesiak

9 UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Analiza możliwości utworzenia i lokalizacji przedsiębiorstwa społecznego Analiza rynku na produkty oferowane przez planowane przedsiębiorstwo społeczne Opracowanie koncepcji, formy prawnej i programu przedsiębiorstwa społecznego Sporządzenie biznes planu przedsiębiorstwa społecznego Opracowanie dokumentacji przedsiębiorstwa społecznego Modernizacja i adaptacja budynków na siedzibę przedsiębiorstwa (przeprowadzenie procedur przetargowych) Zakup sprzętu i wyposażenia do świadczenia usług Marketing oraz opracowanie oferty produkcji i usług przedsiębiorstwa społecznego Zatrudnienie osób bezrobotnych Uruchomienie przedsiębiorstwa i produkcji dóbr i usług Wg. K.Hernik, P.Sobiesiak

10 Partnerstwo Lokalne Nidzica 1. Utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska w Kamionce k/ Nidzicy Animator 2. Utworzenie w Kamionce Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazurskiej "My chcemy

11 Partnerstwo Lokalne Lublin 2.Przedsiębiorstwo Społeczne EMAUS w Krężnicy Jarej (przy stowarzyszeniu EMAUS): meble ogrodowe i kominkowe, stolarka 3.Spółdzielnia Socjalna PERON 3 w Motyczu Leśnym: prace budowlane, kształcenie budowlańców 3.Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne w Nasutowie, spółka z o.o.: catering – organizacja konferencji, imprez, sprzątanie firm, mieszkań, ulic; utrzymanie terenów zielonych Animator 4.Stowarzyszenie Twórców Kultury Czerwone Susły

12 Partnerstwo Lokalne Biłgoraj 1. Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z o.o. w Biłgoraju: sprzątanie parków, placów, dróg i traktów; utrzymywanie terenów zielonych, układanie nawierzchni z kostki brukowej oraz prace remontowo–budowlane Animator 2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Integracji Lokalnej Patria w Korytkowie Dużym (po zakończeniu projektu animacyjnego)

13 Partnerstwo Lokalne Ełk 5.Spółdzielnia Socjalna Stara Szkoła Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach; pracownie: krawiecko-szewska, zabawki edukacyjne, pamiątki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasze Prostki 6.Spółdzielnia Socjalna Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Golubiach k/Ełku; pracownie: tkacka, krawiecko-tapicerska, ceramiczna, kowalska Animator 7. Stowarzyszenie Wiejski Ruch Animatorów Społecznych

14 Przedsiębiorstwa społeczne – rezultaty -Promocja przedsiębiorczości na terenach wiejskich -Aktywizacja mieszkańców wsi i małych miast -Różne formy prawne przedsiębiorstw -Różne sposoby budowania mikrootoczenia przedsiębiorstw -Baza techniczna dla rozwoju przedsiębiorstw

15 Przedsiębiorstwa społeczne – nowe miejsca pracy Emaus w Krężnicy Jarej – 8 Nasutowskie Przedsiębiorstwo społeczne – 3 Spółdzielnia Socjalna PERON 3 – 7 Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne -15 Garncarska Wioska – 8 Spółdzielnia Socjalna Stara Szkoła – 10 Spółdzielnia Socjalna w Golubiach - 6

16 GARNCARSKA WIOSKA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

17 PARTNERSTWO ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I BIZNESU: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Nidzica Nidzicki Fundusz Lokalny Centrum Kształcenia Praktycznego Biuro Obsługi firm Katarzyna i Piotr Wiejak Drehabud Nidzica Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy Gmina Janowo Gmina Nidzica

18 -PRZYGOTOWANIE PARTNERÓW -POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ I MIEJSC -PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTÓW -BIZNES PLAN -PRZYGOTOWANIE INWESTYCYJNE -DZIAŁANIE -PROMOCJA

19 -PRACOWANIA GARNCARSKA -PRACOWNIA KRAWIECKA - PRACOWNIA PAPIERU CZERPANEGO -IZBA REGIONALNA -SKLEPIK PRODUKTÓW LOKALNYCH -WESELA MAZURSKIE -SZKOLENIA, KONFERENCJE, WARSZTATY

20 GARNCARSKA WIOSKA - AKTYWIZACJA WŁĄCZENIE DO WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW INNYCH WSI:ORŁOWO, JABŁONKA, SZKOTOWO, JANOWIEC KOŚCIELNY, JANOWO

21 GARNCARSKA WIOSKA WIZJA, MARZENIE, PRZYSZŁOŚĆ


Pobierz ppt "Budowanie polskiego modelu gospodarki społecznej. Prezentacja rezultatów projektu Budujemy nowy Lisków. Krzysztof Margol."

Podobne prezentacje


Reklamy Google