Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2 Cele: I. Cyfrowe kopie dokumentacji katalogowej jako substytut katalogowych baz danych. II. Pilotażowa wersja biblioteki cyfrowej jako płaszczyzna zyskiwania doświadczeń w dziedzinie dygitalizacji oraz narzędzie promocji nowych technologii bibliotecznych w środowisku lokalnym. III. Cyfrowe katalogi, biblioteka i wystawy jako instrument wspierający prowadzoną przez Książnicę Cieszyńską działalność popularyzacyjną i edukacyjną w dziedzinie historii i kultury piśmienniczej Regionu. Standardy techniczne: Oryginały skanowano i fotografowano w skali szarości lub pełnym kolorze, w rozdzielczości 300 dpi, a ich cyfrowe kopie zarchiwizowano na płytach DVD w postaci plików TIFF. W celu prezentacji w sieci pliki te przetwarzano na format JPG o parametrach każdorazowo określanych wielkością oryginałów i potrzebami danej prezentacji.Narzędzia: PC, aparat cyfrowy Minolta Dimage A1, skaner Microtek ScanMaker 5600, Adobe PhotoDelux, PHP, Java Script, HTML i Flash.Wykonawcy: Informatycy odbywający staże zawodowe w Książnicy Cieszyńskiej. Czas realizacji: Lata 2003 – 2007.Koszty: Ograniczone do zakupu sprzętu komputerowego oraz energii elektrycznej zużytej w procesie dygitalizacji. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI

3 Katalogi Zeskanowano, przetworzono i zarchiwizowano cyfrowe kopie ok kart katalogowych i stron repertoriów. Przygotowano i udostępniono w Internecie prezentacje cyfrowe katalogów: rękopisów, czasopism, biblioteki Leopolda J. Szersznika, biblioteki Józefa I. Kraszewskiego, biblioteki Tadeusza Regera, biblioteki Czytelni Ludowej, biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, biblioteki Dekanatu w Cieszynie. * Cyfrowe katalogi wraz z tworzonymi od 1994 r. katalogowymi bazami danych pozwalają internautom przeszukiwać całość historycznych zasobów Książnicy Cieszyńskiej.

4 Biblioteka Cieszyńska Biblioteka Wirtualna obejmuje cyfrowe kopie 98 dzieł (łącznie ok stron) składających się na kanon dawnego, cieszyńskiego piśmiennictwa historycznego. Codzienne otwierana jest z ok. 70 komputerów na całym świecie.Wystawy Cyfrowe prezentacje sześciu ekspozycji zorganizowanych w Książnicy Cieszyńskiej w latach , obejmujące łącznie ok cyfrowych kopii rękopisów, druków, dokumentów życia społecznego, materiałów ikonograficznych i kartograficznych oraz eksponatów muzealnych. DYGITALIZACYJNE WPRAWKI

5 PROJEKT LIDER PROJEKTU: Książnica Cieszyńska, wysokość współfinansowania: 42% ul. Mennicza 46, Cieszyn, PARTNERZY PROJEKTU: Archiwum Państwowe w Katowicach, wysokość współfinansowania: 28% ul. Józefowska 104, Katowice, Parafia Ewangelicko-Augsburska, wysokość współfinansowania: 20% pl. Kościelny 6, Cieszyn, Konwent Zakonu Bonifratrów, wysokość współfinansowania: 7% pl. Józefa Londzina 1, Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, wysokość współfinansowania: 3% ul. Tadeusza Regera 6, Cieszyn, Projekt OCHRONA I KONSERWACJA CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO realizowany jest przez pięć instytucji samorządowych, kościelnych i państwowych, które działają na podstawie porozumienia o partnerstwie. W porozumieniu uczestniczą:

6 CELE PROJEKTU CELE PROJEKTU CELE I.Zapewnienie zbiorom właściwych warunków przechowywania. II.Kompleksowe zabezpieczenie i wzmocnienie ochrony całości zbiorów oraz konserwacja najcenniejszych obiektów. III.Budowa instrumentarium zwiększającego dostępność zbiorów. IV.Upowszechnienie informacji na temat zawartości zbiorów oraz możliwości ich wykorzystania w działalności naukowej i kulturalnej. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE I.Kompleksowość, wszechstronność, spójność i trwałość przyjmowanych rozwiązań. II.Koordynacja i ujednolicanie standardów działań realizowanych przez wszystkich uczestniczących w projekcie partnerów. III.Łączenie starań o bezpieczeństwo zbiorów z wysiłkami na rzecz zwiększenia ich dostępności. CZAS REALIZACJI 1 kwietnia 2007 – 31 marca 2010

7 DYGITALIZACJA Dygitalizacja istotnym elementem programu ochrony zabytkowych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a zarazem – narzędziem ich udostępnienia i włączenia do uniwersalnego obiegu naukowego i kulturalnego. PRZEDMIOT DYGITALIZACJI: stron rękopisów i druków odnoszących się do Śląska Cieszyńskiego (Książnica Cieszyńska – , Archiwum Państwowe – , Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – , Biblioteka i Archiwum Konwentu OO. Bonifratrów – , Muzeum Śląska Cieszyńskiego– 1 050). WYKONAWCA: Digital-Center z Poznania, specjalistyczna firma wyłoniona w drodze przetargu (w Archiwum – także własna pracownia reprograficzna). KOSZTY: PLN (Książnica Cieszyńska – PLN, Archiwum Państwowe – PLN, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – PLN, Biblioteka i Archiwum Konwentu OO. Bonifratrów – PLN, Muzeum Śląska Cieszyńskiego – PLN).

8 PRODUKTY I Pliki źródłowe, format TIFF, true color, 300 dpi, jeden plik zawiera cyfrową kopię jednej strony, Mikrofilmy negatywowe wykonane z plików TIFF, przeznaczone do wieczystej archiwizacji

9 PRODUKTY II Prezentacje w formacie DJVU, przeznaczone do udostępnienia w Internecie - wyposażone w warstwę OCR (z wyłączeniem obiektów rękopiśmiennych oraz drukowanych czcionkami gotyckimi) wygenerowaną automatycznie z kompresora DJVU oraz system nawigacji, pozwalający na poruszanie się pomiędzy rocznikami i numerami zdygitalizowanego czasopisma lub wydzielonymi katalogowo częściami rękopisu Prezentacje w formacie PDF, przeznaczone do udostępniania w Intranecie - wyposażone system nawigacji, pozwalający na poruszanie się pomiędzy rocznikami i numerami zdygitalizowanego czasopisma lub wydzielonymi katalogowo częściami rękopisu

10 UDOSTĘPNIENIE Śląska Biblioteka Cyfrowa – realną alternatywa archaicznej Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej i hipotetycznej Cieszyńskiej Biblioteki Cyfrowej Etapy udostępniania: I. Dotychczasowy zasób Cieszyńskiej Biblioteki Wirtualnej. II. Zbiory Książnicy Cieszyńskiej (kolekcja ok rękopisów biblioteki Leopolda J. Szersznika oraz 39 tytułów dawnej prasy cieszyńskiej). III. Zbiory pozostałych beneficjentów projektu? Zasoby cieszyńskie jednym z fundamentalnych składników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

11 ADRESY cieszyn.pl/biblioteka


Pobierz ppt "Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google