Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria Włodzisław DUCH – Kierownik projektu Grzegorz M. WÓJCIK Krzysztof DOBOSZ Dariusz MIKOŁAJEWSKI (Projekt realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria Włodzisław DUCH – Kierownik projektu Grzegorz M. WÓJCIK Krzysztof DOBOSZ Dariusz MIKOŁAJEWSKI (Projekt realizowany."— Zapis prezentacji:

1 Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria Włodzisław DUCH – Kierownik projektu Grzegorz M. WÓJCIK Krzysztof DOBOSZ Dariusz MIKOŁAJEWSKI (Projekt realizowany w ramach grantu MNiSW N519 5781 38) Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Informatyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie Warszawa, 16 grudnia 2011r.

2 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Autyzm – wprowadzenie Autyzm to ekstremalna samotność od urodzenia oraz trwożliwe obsesyjne pożądanie chronienia jednostajności (Pierwsza publikacja: Leo Kanner, "Autistic disturbances of affective contact". Nerv Child 1943, 2: 217–250) Autyzm jako poważny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny: Występowanie: 1-1,5 % urodzeń Wykrywanie: 33 %: przy urodzeniu, 80 %: w ciągu pierwszych 2 lat życia Szacunkowy koszt opieki nad osobą z autyzmem przez całe jej życie: 3,2 mln USD

3 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Autyzm – symptomy

4 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Autyzm – najważniejsze teorie 1. Minicolumnopathy 2. Mirror Neuron System (MNS) 3. Underconnectivity Theory 4. Function Connectivity Theory 5. Empathizing–Systemizing Theory 6. Imbalanced Spectrally Timed Adaptive Resonance Theory (iSTART) Sformułowano wiele teorii autyzmu: od genetycznych, poprzez oddziaływanie środowiska aż po wpływ stresu czy infekcji

5 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Problem badawczy W nowoczesnym ujęciu autyzm stanowi zespół rozwojowy i behawioralny o wielu możliwych etiologiach (mutacje genetyczne, zaburzenia układu immunologicznego i/lub metabolicznego) – brakuje jednak spójnej teorii dotyczącej mechanizmów ASD oraz ich powiązania z różnymi odmianami i stopniami autyzmu. Brakuje dobrych modeli komputacyjnych autyzmu, w tym łączących różne poziomy analizy:

6 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Wybrane podejście obliczeniowe Koncentracja badań na deficytach uwagi: Sprawdzenie, jak synchronizacja na poziomie pojedynczych neuronów i ich grup wpływa na rozwój mózgu oraz jak objawia się na poziomie zachowań (w tym anomalnych). Wielopoziomowe podejście kompleksowe: Modele na poziomie pojedynczych neuronów i ich grup odzwierciedlają własności komórek, określone zasadami biologii molekularnej i genetyki, a ich zachowanie pozwala przewidzieć dynamikę działania wybranych obszarów mózgu. Odniesienie do badań eksperymentalnych: Porównanie z wynikami badań na poziomie neurofizjologicznym oraz psychologii eksperymentalnej (funkcje kognitywne, zachowanie).

7 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Środowisko Emergent - rozwijane od 1995 r. jako PDP++ w Carnegie Mellon University - od wersji Emergent 4.x na University of Colorado in Boulder - modułowe, obiektowe, oparte na C++ oprogramowanie open source - działa pod MS Windows, MacX, Unix/Linux (GPL), - wbudowany algorytm LEABRA, - oparte na neuronach punktowych i modelu Hodgkina-Huxleya - modele zawierają 3 typy kanałów jonowych (K +, Na +, Cl - ), - możliwość wykorzystania tzw. histerezy (Ca 2+ ), - programowana akomodacja (zmęczenie) neuronów, - różne typy szumu (synaptyczny, membranowy), - szerokie możliwości obrazowania.

8 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Środowisko GEneral NEural SImulation System (GENESIS)/NESSIE - rozwijane od 1988 r. na California Institute of Technology (J. M. Bower) - oparte na neuronach kompartmentowych i modelu Hodgkina-Huxleya, GENESIS przez www – środowisko NESSIE (NEuroinformatic System for Science, Industry and Education) zostało opracowane w Instytucie Informatyki UMCS w Lublinie

9

10 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Wybrane modele Model testu przestrzennej uwagi Posnera (ang. Posner Spatial Cueing Task) Model rozpoznawania bodźców w polu wzrokowym

11 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Analiza dynamiki atraktorowej za pomocą rozmytej dynamiki symbolicznej (FSD) Słaba akomodacja (ASD) Silna akomodacja (ADHD) Normalna akomodacja

12 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Wybrane konsekwencje słabej akomodacji i głębokich basenów atrakcji (ASD): Może to prowadzić do anormalnego rozwoju emocjonalnego, relacji społecznych, nietypowego zachowania itp., jednocześnie, poprzez swoje zróżnicowanie, utrudniając diagnostykę. 1. Deficyty uwagi. 2. Silna koncentracja na pojedynczych bodźcach, nawet słabych. 3. Szybkie zmiany bodźców mogą pozostać niezauważone. 4. Osłabiona generalizacja i kojarzenie. 5. Nadzwyczajna pamięć obrazów, cyfr, faktów, ruchów itp. 6. Efekty w korze motorycznej: powtarzalne ruchy. 7. Echolalia, powtarzanie słów bez zrozumienia. 8. Wolna integracja odległych obszarów mózgu, tj. przetwarzanie wielomodalne.

13 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Wybrane wyniki Wpływ zmian przewodności kanału upływu (potasowego) g_bar_l Czasy odpowiedzi modelu testu Posnera w środowisku Emergent Wpływ zmian przewodności kanału pobudzającego (sodowego) g_bar_e

14 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Wybrane wyniki Opisane po raz pierwszy: załamanie generacji w modelu GENESIS w przedziale częstotliwości generatora 130-170 [Hz]

15 Spektrum autyzmu – zintegrowana teoria Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria Włodzisław DUCH – Kierownik projektu Grzegorz M. WÓJCIK Krzysztof DOBOSZ Dariusz MIKOŁAJEWSKI (Projekt realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google