Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator."— Zapis prezentacji:

1 Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator projektu, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

2 orientacja na partnerstwo współpraca współdziałanie współodpowiedzialność rodzina - szkoła - społeczność lokalna – media [lokalne/społecznościowe] Jakość edukacji w otwartej szkole

3 Analfabeta XXI wieku to nie tylko ten, kto nie potrafi czytać i pisać – ale także ten, który nie umie nabywać wiedzy, zapominać jej i uczyć od nowa. [Alvin Toffler] 1. unifikacja treści 2. instrumentalizm metodyczny 3. orientacja poprawnościowa 4. mechanizacja czynności ucznia 5. monologowość znaczeń 6. infantylizm treści 7. rywalizacyjny indywidualizm Dorota Klus-Stańska era znaków i sygnałów era mowy i języka era pisma era druku i komunikowania masowego era telekomunikacji i informatyzacji era komputera – telekomputera … Tomasz Goban-Klas Jaki nauczyciel? Jaki rodzic? Jaki model społeczności lokalnej? Jak uczę się? Ścieżka rozwoju i kariery? Szkoła?

4 Ze względu na rynek pracy: - umiejętności przywódcze - łatwość nawiązywania kontaktów - inicjatywa i radzenie sobie z przeszkodami - myślenie koncepcyjne i analityczne - podejmowanie efektywnych decyzji - umiejętność pracy w zespole - efektywne zarządzanie własnym czasem - łatwość i zwięzłość formułowania myśli (także na piśmie) - znajomość języków obcych - kreatywność, niekonwencjonalność rozwiązań - silna motywacja - umiejętność autoprezentacji - odpowiedzialność - odporność na stres - gotowość do ciągłego dokształcania się i podnoszenia swych kwalifikacji… Ze względu na istotę szkoły: 1 - umiejętność uczenia się 2 - umiejętność planowania swojego rozwoju i dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej 3 - umiejętność sprawnej komunikacji 4 - współpracy z innymi

5 Jednym z wyzwań, które przed nami staje, jest znalezienie właściwej drogi rozwoju dla szkół w starych dzielnicach miasta. Mają one dzisiaj zbyt małą ilość uczniów, by mogły utrzymać się i rozwijać, niewykorzystane zasoby kadrowe i przestrzenne, a jednocześnie są w tych miejscach niezbędne. Ich likwidacja i włączanie dzieci do szkół sąsiednich oddalałoby miejsce podstawowej edukacji od miejsca codziennego funkcjonowania, czyniłoby swoistą „pustynię” lokalną, pozbawioną przestrzeni publicznej dla życia społecznego środowiska. Wielu NAUCZYCIELI Mało UCZNIÓW Niewykorzystana infrastruktura w starych dzielnicach Jakość edukacji? Przepisy ustawowe. Wykorzystanie potencjału kadry. Korzyści. źródła finansowania wyniki uczniów wykształcona kadra szkoła?

6 Celem naszego projektu jest utwierdzenie w środowiskach lokalnych szkół funkcjonujących w ich zasobach jako liderów integracji i rozwoju, jako podmiotów: - realizujących funkcje edukacyjne na poziomie dającym pełne możliwości, rozwojowe uczniom uzdolnionym i mającym specjalne potrzeby edukacyjne, - przygotowujących do kolejnych etapów edukacyjnych młodzież potrafiącą dokonać trafnych wyborów, - kształcących prospołeczne postawy, aktywność obywatelską i umiejętności pracy zespołowej, - integrujących działania społeczne i kulturalne organizacji, grup i osób wspólnoty lokalnej, - dobrze wykorzystujące zasoby kadrowe, - dbających o zasoby przyrody i materialne w środowisku i o ich rozwój.

7 Zaprosiliśmy do realizacji tego projektu 15 szkół podstawowych, 1 zespół szkolno-przedszkolny, 1 zespół szkół podstawowej i gimnazjum, 6 gimnazjów i dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych.  Wszystkie zaproszone szkoły są szkołami otwartymi.  Każda otwarta inaczej – są szkoły zaangażowane jako partnerzy w programach rewitalizacji swoich dzielnic, szkoły zaangażowane we wspólne projekty z innymi podmiotami i takie, które podejmują kolejne inicjatywy z różnymi partnerami zewnętrznymi na podstawie porozumień, koalicji.  Chcemy aby każda z tych szkół wspólnie ze swymi dotychczasowymi lub pozyskanymi partnerami ze swego środowiska przeszła z roli otwartej szkoły w rolę lidera wspólnoty lokalnej.

8 Ta rola wymaga otwartego zarządzania szkołą. To dyrektor i kadra tej szkoły tworzą i angażują się w realizacje programu rozwoju społeczności lokalnej. Terminarz marzec 2012 – wrzesień Spotkanie z wytypowanymi dyrektorami szkół (25 podmiotów) - Analiza zasobów wewnętrznych i przesłanie raportu z sieci współpracy - Pierwsze przekazy medialne - Odwiedziny Zastępcy Prezydenta w każdej szkole i spotkanie z podmiotami współpracującymi oraz liderami lokalnych wspólnot - Spotkanie z ekspertami zewnętrznymi - Wypracowanie modelu współpracy w każdym ze środowisk - Wdrożenie wypracowanych rozwiązań

9 Żadna reforma odgórna nie powiodła się w systemie oświaty. Pierwszy raz angażujemy nauczycieli, dyrektorów i liderów społeczności lokalnej do wypracowania własnych programów. Wspólnie szukamy właściwego dla danej społeczności lokalnej modelu współpracy, współzarządzania i odpowiedzialności. Zatrzymujemy wykształcone kadry, ożywiamy lokalną wspólnotę.

10 Ewa Kamińska autorka projektu, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk koordynator projektu, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej tel


Pobierz ppt "Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google