Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator."— Zapis prezentacji:

1 Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator projektu, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

2 orientacja na partnerstwo współpraca współdziałanie współodpowiedzialność rodzina - szkoła - społeczność lokalna – media [lokalne/społecznościowe] Jakość edukacji w otwartej szkole

3 Analfabeta XXI wieku to nie tylko ten, kto nie potrafi czytać i pisać – ale także ten, który nie umie nabywać wiedzy, zapominać jej i uczyć od nowa. [Alvin Toffler] 1. unifikacja treści 2. instrumentalizm metodyczny 3. orientacja poprawnościowa 4. mechanizacja czynności ucznia 5. monologowość znaczeń 6. infantylizm treści 7. rywalizacyjny indywidualizm Dorota Klus-Stańska era znaków i sygnałów era mowy i języka era pisma era druku i komunikowania masowego era telekomunikacji i informatyzacji era komputera – telekomputera … Tomasz Goban-Klas Jaki nauczyciel? Jaki rodzic? Jaki model społeczności lokalnej? Jak uczę się? Ścieżka rozwoju i kariery? Szkoła?

4 Ze względu na rynek pracy: - umiejętności przywódcze - łatwość nawiązywania kontaktów - inicjatywa i radzenie sobie z przeszkodami - myślenie koncepcyjne i analityczne - podejmowanie efektywnych decyzji - umiejętność pracy w zespole - efektywne zarządzanie własnym czasem - łatwość i zwięzłość formułowania myśli (także na piśmie) - znajomość języków obcych - kreatywność, niekonwencjonalność rozwiązań - silna motywacja - umiejętność autoprezentacji - odpowiedzialność - odporność na stres - gotowość do ciągłego dokształcania się i podnoszenia swych kwalifikacji… Ze względu na istotę szkoły: 1 - umiejętność uczenia się 2 - umiejętność planowania swojego rozwoju i dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej 3 - umiejętność sprawnej komunikacji 4 - współpracy z innymi

5 Jednym z wyzwań, które przed nami staje, jest znalezienie właściwej drogi rozwoju dla szkół w starych dzielnicach miasta. Mają one dzisiaj zbyt małą ilość uczniów, by mogły utrzymać się i rozwijać, niewykorzystane zasoby kadrowe i przestrzenne, a jednocześnie są w tych miejscach niezbędne. Ich likwidacja i włączanie dzieci do szkół sąsiednich oddalałoby miejsce podstawowej edukacji od miejsca codziennego funkcjonowania, czyniłoby swoistą „pustynię” lokalną, pozbawioną przestrzeni publicznej dla życia społecznego środowiska. Wielu NAUCZYCIELI Mało UCZNIÓW Niewykorzystana infrastruktura w starych dzielnicach Jakość edukacji? Przepisy ustawowe. Wykorzystanie potencjału kadry. Korzyści. źródła finansowania wyniki uczniów wykształcona kadra szkoła?

6 Celem naszego projektu jest utwierdzenie w środowiskach lokalnych szkół funkcjonujących w ich zasobach jako liderów integracji i rozwoju, jako podmiotów: - realizujących funkcje edukacyjne na poziomie dającym pełne możliwości, rozwojowe uczniom uzdolnionym i mającym specjalne potrzeby edukacyjne, - przygotowujących do kolejnych etapów edukacyjnych młodzież potrafiącą dokonać trafnych wyborów, - kształcących prospołeczne postawy, aktywność obywatelską i umiejętności pracy zespołowej, - integrujących działania społeczne i kulturalne organizacji, grup i osób wspólnoty lokalnej, - dobrze wykorzystujące zasoby kadrowe, - dbających o zasoby przyrody i materialne w środowisku i o ich rozwój.

7 Zaprosiliśmy do realizacji tego projektu 15 szkół podstawowych, 1 zespół szkolno-przedszkolny, 1 zespół szkół podstawowej i gimnazjum, 6 gimnazjów i dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych.  Wszystkie zaproszone szkoły są szkołami otwartymi.  Każda otwarta inaczej – są szkoły zaangażowane jako partnerzy w programach rewitalizacji swoich dzielnic, szkoły zaangażowane we wspólne projekty z innymi podmiotami i takie, które podejmują kolejne inicjatywy z różnymi partnerami zewnętrznymi na podstawie porozumień, koalicji.  Chcemy aby każda z tych szkół wspólnie ze swymi dotychczasowymi lub pozyskanymi partnerami ze swego środowiska przeszła z roli otwartej szkoły w rolę lidera wspólnoty lokalnej.

8 Ta rola wymaga otwartego zarządzania szkołą. To dyrektor i kadra tej szkoły tworzą i angażują się w realizacje programu rozwoju społeczności lokalnej. Terminarz marzec 2012 – wrzesień 2014 - Spotkanie z wytypowanymi dyrektorami szkół (25 podmiotów) - Analiza zasobów wewnętrznych i przesłanie raportu z sieci współpracy - Pierwsze przekazy medialne - Odwiedziny Zastępcy Prezydenta w każdej szkole i spotkanie z podmiotami współpracującymi oraz liderami lokalnych wspólnot - Spotkanie z ekspertami zewnętrznymi - Wypracowanie modelu współpracy w każdym ze środowisk - Wdrożenie wypracowanych rozwiązań

9 Żadna reforma odgórna nie powiodła się w systemie oświaty. Pierwszy raz angażujemy nauczycieli, dyrektorów i liderów społeczności lokalnej do wypracowania własnych programów. Wspólnie szukamy właściwego dla danej społeczności lokalnej modelu współpracy, współzarządzania i odpowiedzialności. Zatrzymujemy wykształcone kadry, ożywiamy lokalną wspólnotę.

10 Ewa Kamińska autorka projektu, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej e-mail: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl Piotr Kowalczuk koordynator projektu, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej e-mail: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl tel. 695 890 225


Pobierz ppt "Od szkoły otwartej do szkoły = LIDERA WSPÓLNOTY LOKALNEJ Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, koordynator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google