Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Kwartalne Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w latach 2011 – 2013 Podziałanie 7.1.1. i 7.1.2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Kwartalne Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w latach 2011 – 2013 Podziałanie 7.1.1. i 7.1.2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 I Kwartalne Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w latach 2011 – 2013 Podziałanie 7.1.1. i 7.1.2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 5 kwietnia 2011 r. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

2 Ścieżka reintegracji a kwalifikowalność wydatków Jarosław Jaszczuk doradca d.s. obsługi finansowej projektów systemowych

3 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Najczęstsze problemy, które ujawniły się w trakcie analizy 47 wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2011 -– 2013 przesłanych do doradców w celu konsultacji: 1. Wybór osób prowadzących zajęcia. 2. Racjonalność zatrudniania osób z zewnątrz. 3. Równomierny podział środków na lata 2011 -– 2013. 4. Ścieżka reintegracji –- uzasadnione zakupy –- kwalifikowalność środków.

4 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 1. Wybór osób prowadzących zajęcia. przy realizacji projektu znikome jest wykorzystywanie kadry jednostek organizacyjnych gminy (szkoła, dom kultury, przedszkole, itp.) oraz przedstawicieli stowarzyszeń działających na tym terenie na rzecz drogich ofert edukacyjnych i szkoleniowych oferowanych przez duże ośrodki.

5 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 2. Racjonalność zatrudniania osób z zewnątrz : A. wynagradzanie osoby zatrudnionej z zewnątrz do pracy przy realizacji projektu zwykle jest niewspółmiernie wysokie w stosunku do średnich zarobków pracowników socjalnych; B. stawka godzinowa jest kilka razy większa od średniej stawki przyjętej w ośrodku; C. krótki czas oddziaływania drogich instrumentów średnio ok. 10 – - 20 godzin. w roku.

6 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Przykład: wyznaczanie osobistego programu sukcesu (doradcza zawodowy lub psycholog) Warsztaty grupowe – 4 spotkania x 4 godz. (dla 10 os.) = 16 godz. Konsultacje indywidualne – 3 godz. dla uczestnika (dla 10 os.) = 30 godz. Cena za godzinę 80 zł za 46 godz. 3680 zł Pracownik socjalny – 168 godz. miesięcznie 1600 zł

7 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 3. Równomierny podział środków na lata 2011 -– 2013. Zauważono nierównomierny podział środków na poszczególne lata realizacji projektu. Może to skutkować ich niekwalifikowalnością ze względu na braku racjonalności i efektywności wydatków. Przykład Projekt 2011 –- 2013 A) 2011 -– 15 uczestników - czas realizacji 8 miesięcy – koszty zarządu 20.000 zł B) 2012 - 12 uczestników – czas realizacji 12 miesięcy koszy zarządu 20.000 zł C) 2013 - 5 uczestników czas realizacji 4 miesiące koszty zarządu 15.000 zł

8 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Ścieżka reintegracji a kwalifikowalność wydatków = oddziaływania wynikające z ciągu logiczno-skutkowego a– racjonalne gospodarowanie pieniądzem. PLAN FINANSOWY INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI.docx


Pobierz ppt "I Kwartalne Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w latach 2011 – 2013 Podziałanie 7.1.1. i 7.1.2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google