Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża."— Zapis prezentacji:

1 XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Warszawa ul. Odrowąża 75 tel

2 Nabór 2005 Elektroniczny system (wspomagający) nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie

3 Algorytmika, podstawowy dział informatyki poświęcony poszukiwaniom, konstruowaniu i badaniom algorytmów, zwłaszcza w kontekście ich przydatności do rozwiązywania problemów za pomocą komputerów. Autorem nazwy dziedziny jest D. Haral (Spirit of Computing).* *http://portalwiedzy.onet.pl/89159,haslo.html

4

5 „Łóceń iezd naifyśom faldoszćjom” „Óceń jesd najfyższom waltośćjom” „Uczeń jest najwyższą wartością”

6 "Moja "Wybrana" Szkoła”

7 od 9 maja (poniedziałek) do 20 maja (piątek)

8 od 14 czerwca (wtorek) do 17 czerwca (piątek)

9 od 24 czerwca (piątek) od godz do 27 czerwca (poniedziałek), do godz

10 29 czerwca (środa), godz

11 od 29 czerwca (środa), godz do 1 lipca (piątek), godz

12 4 lipca (poniedziałek) do godz

13 5 lipca (wtorek), godz

14 PUNKTY

15 O przyjęciu do określonej klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata:za wyniki egzaminu gimnazjalnego- max.100pkt za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych punkty przyznaje się: -celujący- 18 -bardzo dobry- 14 -dobry- 10 -dostateczny- 6 -dopuszczający- 2 -max.72pkt

16 za szczególne osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -świadectwo z wyróżnieniem- 4 -udział w konkursie wojewódzkim:- 14 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim- 4 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym-2 Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi- 4

17 za średnią arytmetyczną z obowiązkowych zająć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -celujący 6 pkt. -bardzo dobry 5 pkt. -dobry 4 pkt. -dostateczny 3 pkt. -dopuszczający 2 pkt. RAZEM 200pkt

18

19 XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Warszawa ul. Odrowąża 75 tel

20


Pobierz ppt "WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google