Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża."— Zapis prezentacji:

1 WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 75 tel. 022-811-01-13

2 Nabór 2005 Elektroniczny system (wspomagający) nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie

3 WWW.WYSOCKI.FREE.PL Algorytmika, podstawowy dział informatyki poświęcony poszukiwaniom, konstruowaniu i badaniom algorytmów, zwłaszcza w kontekście ich przydatności do rozwiązywania problemów za pomocą komputerów. Autorem nazwy dziedziny jest D. Haral (Spirit of Computing).* *http://portalwiedzy.onet.pl/89159,haslo.html

4 WWW.WYSOCKI.FREE.PL

5 „Łóceń iezd naifyśom faldoszćjom” „Óceń jesd najfyższom waltośćjom” „Uczeń jest najwyższą wartością”

6 WWW.WYSOCKI.FREE.PL "Moja "Wybrana" Szkoła”

7 WWW.WYSOCKI.FREE.PL od 9 maja (poniedziałek) do 20 maja (piątek)

8 WWW.WYSOCKI.FREE.PL od 14 czerwca (wtorek) do 17 czerwca (piątek)

9 WWW.WYSOCKI.FREE.PL od 24 czerwca (piątek) od godz. 13.00 do 27 czerwca (poniedziałek), do godz. 15.00

10 WWW.WYSOCKI.FREE.PL 29 czerwca (środa), godz. 13.00

11 WWW.WYSOCKI.FREE.PL od 29 czerwca (środa), godz. 13.00 do 1 lipca (piątek), godz. 13.00

12 WWW.WYSOCKI.FREE.PL 4 lipca (poniedziałek) do godz. 14.00

13 WWW.WYSOCKI.FREE.PL 5 lipca (wtorek), godz. 10.00

14 WWW.WYSOCKI.FREE.PL PUNKTY

15 WWW.WYSOCKI.FREE.PL O przyjęciu do określonej klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata:za wyniki egzaminu gimnazjalnego- max.100pkt za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych punkty przyznaje się: -celujący- 18 -bardzo dobry- 14 -dobry- 10 -dostateczny- 6 -dopuszczający- 2 -max.72pkt

16 WWW.WYSOCKI.FREE.PL za szczególne osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -świadectwo z wyróżnieniem- 4 -udział w konkursie wojewódzkim:- 14 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim- 4 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym-2 Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi- 4

17 WWW.WYSOCKI.FREE.PL za średnią arytmetyczną z obowiązkowych zająć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -celujący 6 pkt. -bardzo dobry 5 pkt. -dobry 4 pkt. -dostateczny 3 pkt. -dopuszczający 2 pkt. RAZEM 200pkt

18 WWW.WYSOCKI.FREE.PL

19 XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 75 tel. 022-811-01-13

20 WWW.WYSOCKI.FREE.PL


Pobierz ppt "WWW.WYSOCKI.FREE.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google