Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane projekty Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji technicznych oraz możliwości dofinansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane projekty Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji technicznych oraz możliwości dofinansowania."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane projekty Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji technicznych oraz możliwości dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych Tomasz Krypel Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie sierpień 2015 r.

2 W poniższej prezentacji omówione zostaną kluczowe projekty wskazane w ramach Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia, dla których opracowano dokumentacje techniczne: I.„Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” II.„Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” III.„Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic” „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

3 I. Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Celem projektu jest: poprawa istniejących powiązań komunikacyjnych regionu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej PDOW i regionu poprzez realizację projektu ukierunkowanego na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz jakości i efektywności przewozów kolejowych, wzrost znaczenia kultury i turystyki, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - gospodarczy PDOW, wydłużenie sezonu turystycznego, wyrównanie zapóźnień dotyczących infrastruktury przy zabytkach poprzez rewitalizację i zachowanie dziedzictwa kulturowego. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

4 I. Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą LINIA KOLEJOWA 1.Remont linii wraz z obiektami inżynieryjnymi Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów w rozbiciu na dwa zadania: a.Remont linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów b.Remont obiektów inżynieryjnych Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk - Dynów. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

5 I. Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą BUDYNKI STACYJNE 2.Przebudowa i Nadbudowa budynku Stacja Przeworsk Wąskotorowa 3.Remont Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów – Przeworsk 4.Remont budynku Stacja Kańczuga 5.Remont budynku Stacja Jawornik Polski 6.Remont budynku Stacja Dynów z adaptacją części pomieszczeń do nowej funkcji (toalety dla pasażerów) 7.Remont budynku Lokomotywownia Dynów „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

6 1. Remont linii wraz z obiektami inżynieryjnymi Szczegółowy zakres prac: odtworzenie pierwotnych parametrów linii kolejowej tj. dopuszczalnej prędkości pociągów V=35 km/h, remont podtorza, nawierzchni kolejowej, przejazdów kolejowych, chodniki służbowe oraz balustrady zabezpieczające, naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych, wymiana elementów drewnianych, naprawa / wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji, naprawa / odtworzenie hydroizolacji na obiektach mostowych. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

7 2. Stacja Przeworsk Wąskotorowa Budynek powinien spełniać wymagania „Hostelu”. Szczegółowy zakres prac: przebudowa dachu i adaptacja poddasza, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja budynku wraz z nowa elewacją, instalacja odgromowa z nowym otokiem, wykonanie izolacji poziomej budynki i nowej posadzki, remont tynków wewnętrznych oraz podłóg, remont peronu, płytki odbojowej i chodników wraz z towarzyszącą małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, latarnie itp.) „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

8 3. Lokomotywownia i Hala Napraw Wagonów - Przeworsk Szczegółowy zakres prac: remont i przebudowy zaplecza socjalnego, zmiana pokrycia dachu (uwaga eternit), wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie termoizolacji i nowych elewacji ścian, wykonanie instalacji odgromowej wraz z nowym otokiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jak również bram wjazdowych, wykonanie murku oporowego od strony nasypu kolei normalnotorowej i odprowadzenie wody opadowej z dachu poza obrys budynku, remont lub przebudowa posadzek. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

9 4. Budynek stacyjny - Kańczuga Szczegółowy zakres prac: wymiana pokrycia dachowego, instalacja odgromowa wraz z nowym otokiem, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów (pionowa i pozioma), wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i doprojektowanie instalacji c.o., remont klatki schodowej, izolacja pozioma w piwnicy wraz z nowymi posadzkami, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji (uzupełnieni tynków i malowanie) wraz z otworzeniem detali architektonicznych (gzymsy itp.), remont peronu, płytki odbojowej i chodników wraz z towarzyszącą małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, latarnie) „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

10 5. Budynek stacyjny Jawornik Polski Szczegółowy zakres prac: odtworzenie podcieni peronu (wyburzenie ścian), wymiana elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej wraz z nowym otokiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (pionowa i pozioma), wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie izolacji poziomej w piwnicy wraz z nowymi posadzkami, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji (uzupełnienie tynków i malowanie) wraz z otworzeniem detali architektonicznych (gzymsy itp.). remont peronu, płytki odbojowej i chodników wraz z towarzyszącą małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, latarnie itp.) „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

11 6. Budynek stacyjny Dynów Szczegółowy zakres prac: wymiana elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej wraz z nowym otokiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (pionowa i pozioma), wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i doprojektowanie instalacji c.o., remont klatki schodowej, wykonanie izolacji poziomej w piwnicy wraz z nowymi posadzkami, wymiana stolarki okiennej, wykonanie remontu elewacji (uzupełnieni tynków i malowanie) wraz z otworzeniem detali architektonicznych (gzymsy itp.). zmiana pomieszczeń części parterowej na toalety dla pasażerów, z niezbędnymi przyłączami, remont peronu, płytki odbojowej i chodników wraz z towarzyszącą małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, latarnie itp.) „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

12 7. Lokomotywownia Dynów Szczegółowy zakres prac: wymiana elementów więźby dachowej, kompletny remont wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji i ewentualnym doprojektowaniem nowych (np. wentylacja mechaniczna), wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z otokiem, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram, wykonanie termoizolacji budynku i nowych elewacje, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów obiektu, remont peronu, płytki odbojowej i chodników wraz z towarzyszącą małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, latarnie itp.) „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

13 II. Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą Cele projektu: stworzenie atrakcyjnych warunków do rekreacji i aktywnego trybu życia, zapewnienie warunków do bezpiecznego uprawiania turystyki rowerowej i pieszej, ułatwienie dostępu do atrakcji turystycznych położonych wzdłuż szlaku rowerowego, (m. in.: linia kolei wąskotorowej, zespoły pałacowo – parkowe, obiekty sakralne) Opracowana dokumentacja techniczna obejmuje wyznaczenie nowych tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz połączenie ich już z istniejącymi szlakami, w tym z Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

14 II. Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych na terenie Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia obejmuje: Długość projektowanych tras: ~ 400 km Gmina Adamówka- dł. 52,6 km Gmina Sieniawa- dł. 27 km Gmina Tryńcza- dł. 39,3 km Gmina Przeworsk- 33 km Miasto Przeworsk- dł. 7,9 km Gmina Gać- dł.22,5 km Gmina Zarzecze- 24,6 km Gmina Kańczuga- dł.48 km Gmina Jawornik Polski- dł. 47,8 km Gmina Hyżne- dł. ~ 35 km Miasto Dynów- dł. 2,4 km Gmina Dynów- dł. 39,6 km PUNKTY MAŁEJ INFRASTRUKTURY Stojaki na rowery Wiaty Ławki Stoliki Tablice informacyjne Drogowskazy z numerami tras Punkty widokowe Wieże widokowe Kosze na śmieci Wypożyczalnia sprzętu Sanitariat Miejsce na grilla lub ognisko Mała gastronomia Tarasy widokowe Altany Strzałki kierunkowe „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

15 III. Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój społeczno – gospodarczy Przeworsko Dynowskiego Obszaru Wsparcia w wyniku zwiększonego ruchu turystycznego. Realizacja inwestycji przyczyni się dodatkowo do rozbudowy lokalnej bazy turystycznej, w tym rozwoju agroturystyki wzdłuż przebiegu szlaku. W ramach projektu planowane są następujące zadania: 1.Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku: a.Remont Pałacu Lubomirskich b.Farma fotowoltaiczna na terenie ogrodów Pałacu Lubomirskich 2.Rewitalizacja drugiej części zespołu pałacowo – parkowego w Zarzeczu a.Remont budynków „Arkady” i „Jaskółka” b.Remont zabytkowej Oficyny Pałacowej c.Zagospodarowanie terenu parku „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

16 Źródła dofinansowania projektów

17 Finansowanie projektu „Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.3 Priorytet inwestycyjny: Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu (PI 7d) Cel szczegółowy: Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu kolejowym Typy projektów: inwestycje dotyczące taboru kolejowego dla połączeń regionalnych, inwestycje dotyczące modernizacji/rehabilitacji/rewitalizacji infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym (linie kolejowe, w tym wąskotorowe, dworce, zaplecze techniczne). „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

18 Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem 2c Wstępna lista kolejowych przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020, na której znajduje się m.in. projekt „Rewitalizacja kolei dojazdowej „Przeworsk Wąskotorowy Dynów”. Wartość projektu szacowana jest na 20 000 000 zł - środki przyznawane są w trybie pozakonkursowym. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

19 Finansowanie projektu „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Typ projektu: 1.Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych a.Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych:  Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń). Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska Planowany termin rozpoczęcia naborów – listopad 2015 „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

20 Finansowanie projektu „Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Celem działania jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Realizowane będą projekty m.in. w zakresie: tworzenia parków i skwerów; tworzenia i odnowienia klinów zieleni, ciągnących się z obrzeży do centrum miast; zakładania zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, tworzenia i odnowienia zieleni przyulicznej, szczególnie w obszarach śródmiejskich. Dopuszczalne jest sfinansowanie również następujących elementów dodatkowych: infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa) oraz niewielkich działań rekultywacyjnych i remediacyjnych terenu znajdującego się w granicach projektu zieleni. Dofinansowanie ww. elementów dodatkowych nie może wynieść więcej niż 30% całego dofinansowania projektu. Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

21 Finansowanie projektu „Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Typy projektów, m.in.: 1.Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu; 2.Rozbudowa, przebudowa i remont nie zabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; 3.Modernizacja wystaw stałych; 4.Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; 5.Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochron a i udostępnienie poprzez proces digitalizacji; „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

22 Finansowanie projektu „Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Biorąc pod uwagę cele VIII osi priorytetowej realizowane będą projekty dotyczące: obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii oraz obiektów zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP. Ponadto za kluczowe uznano inwestycje dotyczące zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych); rozwoju czytelnictwa i sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; a także inwestycje dotyczące zabytków techniki oraz projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych, które będą mogły otrzymać wsparcie z zachowaniem zasad interwencji określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wartość projektów: 2 – 5 mln zł Planowany termin rozpoczęcia naborów – wrzesień 2015. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

23 Finansowanie projektu „Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (PI 6c) Cel szczegółowy: Podniesiona atrakcyjność kulturalna regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury Typy projektów: ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego ruchomych i nieruchomych poprzez dążenie do przywrócenia ich dawnej świetności, zabezpieczenie przed degradacją w przyszłości oraz udostępnienie jako atrakcji kulturalnych regionu, rozwój zasobów kultury poprzez inwestycje dotyczące infrastruktury służącej działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego, umożliwiający podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

24 Możliwość uzyskania środków na projekty: „Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic” z dotacji krajowych: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach corocznie ogłaszanych Programów Operacyjnych, w tym Dziedzictwo Kulturowe -Priorytet 1 Ochrona Zabytków (termin naboru 31 październik 2015 i 31 marca 2016), Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu - na prace remontowo - konserwatorskie obiektów nieruchomych i ruchomych (termin naboru 14 luty każdego roku), środki Województwa Podkarpackiego w ramach corocznego nabóru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na dany rok kalendarzowy (termin naboru to koniec lutego każdego roku.) „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”

25 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zintegrowane projekty Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji technicznych oraz możliwości dofinansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google