Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMAGANIA BANKÓW Środowisko. WB IFC (International Finance Corporation) EBRD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMAGANIA BANKÓW Środowisko. WB IFC (International Finance Corporation) EBRD."— Zapis prezentacji:

1 WYMAGANIA BANKÓW Środowisko

2 WB IFC (International Finance Corporation) EBRD

3 Polityka środowiskowa instytucji finansujących WB Guidelines Equator Principles (branżowe i ogólne – wspólne z WB i IFC, zrewidowane w 2006 i 2012 roku) IFC (8 Performance Standards on Social and Environmental Sustainability) i przewodniki sektorowe (EHS Guidelines) oraz przewodnik ogólny (General EHS Guidelines) EBRD – Performance Standards 2014 (dla projektów po 7 listopada 2014 (Pierwsza Polityka 1991, zrewidowane m.in. w 2003 r., 2008 r i 2014 r.)

4 Struktura Polityka środowiskowa i społeczna Polityka udostępniania/przejrzystości Procedury weryfikacji Wymagania w stosunku do klienta Standardy Wyjaśnienia: Guidance Note Przewodniki „techniczne”: EHS Guidelines

5 POLITYKI Equator Principles, IFC Environmental and Social Policies (branżowe i ogólne – wspólne z WB i IFC, zrewidowane w 2006 i 2012 roku) EBRD: Environmental and Social Policy 2003 zrewidowane w 2008 i 2014 roku

6 IFC Performance Standards 2012 Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts Performance Standard 2: Labor and Working Conditions Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention Performance Standard 4: Community Health, Safety, and Security Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources Performance Standard 7: Indigenous Peoples Performance Standard 8: Cultural Heritage

7 IFC: Performance Standards on Social and Environmental Sustainability 8 „standardów” 2008 Performance Standard 1: Ocena społeczna i środowiskowa i systemy zarządzania społecznego i środowiskowego ( Social and Environmental Assessment and Management Systems); Performance Standard 2: Praca i warunki pracy (Labor and Working Conditions); Performance Standard 3: Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczenia (Pollution Prevention and Abatement); Performance Standard 4: Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo społeczne i publiczne (Community Health, Safety and Security); Performance Standard 5: Pozyskiwanie terenów i przymusowe wysiedlenia (Land Acquisition and Involuntary Resettlement); Performance Standard 6: Zachowanie bio-różnorodności i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi (Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management); Performance Standard 7: Grupy etniczne Indigenous Peoples; Performance Standard 8: Dziedzictwo kulturalne Cultural Heritage.

8 IFC: PS1 i Guidance note 1: ocena społeczna i środowiskowa oraz systemy zarządzania Cele zidentyfikowanie i ocena oddziaływania na społeczeństwo i na środowisko (zarówno oddziaływania pozytywne i negatywne) Unikanie, a tam gdy to niemożliwe – minimalizowanie, ograniczanie lub kompensowanie oddziaływań niekorzystnych Zapewnienie, ze społeczności które mogą podlegać niekorzystnym oddziaływaniom są wystarczająco włączone w proces towarzyszący działaniom, które potencjalnie mogą na nie oddziaływać Promowanie lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw pod względem społecznym i środowiskowym przez skuteczne stosowanie systemów zarządzania System zarządzania społecznego i środowiskowego jest częścią systemu zarządzania Projektem prze klienta.

9 IFC: PS3 i Guidance note 3: zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczenia Cele Unikanie lub minimalizowanie negatywnych wpływów na zdrowie ludzi i na środowisko poprzez unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń związanych z funkcjonowaniem Projektu Promowanie redukcji emisji przyczyniających się do zmian klimatu (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) Stosowalność tego standardu określana jest w trakcie przeprowadzonej oceny (społecznej i środowiskowej), podczas gdy wdrożenie działań koniecznych do spełnienia jego wymagań jest zadaniem systemu zarządzania społecznego i środowiskowego (wymaganego w PS1)

10 Określenie braków i pominięć Dostosowanie dokumentacji do wymogów Banków Ew. powtórzenie niektórych etapów Uzupełnienie konsultacji społecznych Działania „ratunkowe”: gap analysis

11 Dodatkowe dokumenty (EBRD) PCDP – Public Consultation and Disclosure Plan  Stakeholder analysis  Grievance mechnism  Disclosure plan  Consultation Action Plan UWAGA: dotyczy całego cyklu Projektu a nie tylko pozwoleń (przynajmniej jak długo beneficjent jest związany z Bankiem umową) (F)RAP – (Framework) Resettlement Plan UWAGA: Dotyczy również przesiedleń ekonomicznych NTS – Non Technical Summary UWAGA: zdecydowanie inny dokument niż streszczenie w języku nietechnicznym w ramach raportu OOŚ

12 Wymagania techniczne Guidance documents Horyzontalne Np.; jakość powietrza, hałas, składowanie Branżowe Specyficzne dla branż przemysłu lub działalności (produkcja stali, bezpieczeństwo zapór, …)


Pobierz ppt "WYMAGANIA BANKÓW Środowisko. WB IFC (International Finance Corporation) EBRD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google